31369793_1766062526808906_6728230611812614144_o (640x427)

27 kwietnia 2018 r. – w Skórzewie uczczono zbliżające się jubileuszowe obchody 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego nadaniem rondu na skrzyżowaniu ulic ks. S. Kozierowskiego i Poznańskiej imienia Powstańców Wielkopolskich oraz zorganizowaniem konferencji „Wielkopolska droga do niepodległości”. Wydarzenie rozpoczęła inscenizacja słynnej mowy Ignacego Jana Paderewskiego, w którego rolę wcielił się uczeń Szkoły Podstawowej nr 2, noszącej imię wirtuoza i dyplomaty. W uroczystym otwarciu ronda wzięli udział m.in. przedstawiciele władz samorządowych: wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, wicestarosta Tomasz Łubiński, wójt  Adrian Napierała, przewodniczący Rady Gminy  Leszek Nowaczyk i radni, a także dyrektor SP nr 2 Katarzyna Krüger – Szczot,  przedstawiciele towarzystw, organizacji oraz „organicznicy” w strojach z epoki, w których wcielili się uczniowie. Po okolicznościowych przemówieniach samorządowców uczestnicy przeszli do budynku pobliskiej szkoły, gdzie odbyła się konferencja, podczas której wykłady poprzeplatane były występami artystycznymi i scenkami rodzajowymi. Utwory I. J. Paderewskiego i F. Chopina wykonał wybitny polski pianista – Michał Francuz. Wystąpił również poznański Chór Kameralny Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego. Podczas konferencji referaty wygłosili: dr Marek Rezler, prezydent Unii Wielkopolan – Paweł Leszek Klepka, sekretarz tej organizacji – Monika Leman – Tomaszewska, prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk oraz regionalista z Dopiewa dr Eligiusz Tomkowiak. Prof. Halina Lorkowska, rektor Akademii Muzycznej w Poznaniu przedstawiła związki I. J . Paderewskiego z Poznaniem. W szkole zaprezentowano także wystawę pamiątek powstańczych ze zbiorów Eligiusza Tomkowiaka.
Podczas uroczystości Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 reprezentował prezes Tadeusz Musiał.