ZIW RP - 100-lecie Opera Pozn. (640x480)

28 kwietnia 2018 r. – w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu miała miejsce gala jubileuszowa z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską oraz powstania Związku Inwalidów Wojennych RP na Ziemi Wielkopolskiej. Wzięli w niej udział m.in. szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg, posłowie, przedstawiciele władz samorządowych Wielkopolski, Poznania oraz Bydgoszczy, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń oraz kombatanci i inwalidzi wojenni. Po okolicznościowych wystąpieniach wiceprezesa Zarządu Głównego ZIW RP Adama Dobrońskiego oraz ministra Jana Józefa Kasprzyka uroczyście uhonorowano kilkunastu inwalidów wojennych okolicznościowym „Krzyżem 100 lat ZIW RP” za długoletnią pracę społeczną na rzecz Związku. Obchody zakończył koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych.
Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 reprezentował sekretarz generalny Zarządu Głównego Piotr Wojtczak.