Z żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszego Kolegi

CZESŁAWA KOWALAKA

zasłużonego pedagoga i wychowawcy młodzieży,
aktywnego członka Towarzystwa Pamięci
Powstania Wielkopolskiego 1918/19,
założyciela i długoletniego Prezesa Koła w Legnicy,
przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa,
animatora działań związanych z upamiętnianiem miejsc
pochówku Powstańców Wielkopolskich w Legnicy.

Za aktywną działalność na rzecz upowszechniania
wiedzy i tradycji Powstania Wielkopolskiego
został uhonorowany medalem TPPW „Wierni Tradycji”.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia

Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci
Powstania Wielkopolskiego 1918/19