12 kwietnia 2018 r. – w auli Liceum Ogólnokształcącego w Strzelnie miało miejsce spotkanie połączone z prelekcją na temat udziału harcerstwa wielkopolskiego w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919. W spotkaniu wzięła udział 13. Drużyna Harcerska „Nieprzetartego szlaku” im. Mikołaja Kopernika przy Strzeleckim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z drużynowym phm. Arkadiuszem Przybyszewskim i członkowie Oddziału PTTK w Strzelnie, a także miejscowi regionaliści, instruktorzy ZHP, nauczyciele i uczniowie. Prelekcję wygłosił Wawrzyniec Wierzejewski, prezes Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19. W dyskusji zwrócono uwagę na znaczącą rolę całego skautingu wielkopolskiego w przygotowaniach i podczas Powstania Wielkopolskiego oraz konieczność propagowania tego aspektu historii harcerstwa, szczególnie w roku 100-lecia wybuchu Powstania.