DSC05886 (640x480)

Gallery with ID 88 doesn't exist.20 kwietnia 2018 r. – po kilkudziesięciu latach nieobecności w przestrzeni miejskiej Poznania, „powrócił”
do stolicy Wielkopolski marszałek Ferdynand Foch. Marszałek trzech narodów: Francji, Wielkiej Brytanii i Polski, głównodowodzący wojsk sprzymierzonych w I wojnie światowej, przyjaciel Polski, dzięki któremu wysiłek zbrojny Powstańców Wielkopolskich został uznany przez społeczność międzynarodową i znalazł swój finał w pomyślnych dla regionu i całego kraju ustaleniach konferencji pokojowej w Paryżu w czerwcu 1919 roku.
Na poznańskim Łazarzu, przy skrzyżowaniu ulic Matejki, Wyspiańskiego i Chełmońskiego uroczyście odsłonięto tablicę z nazwą skweru imienia Marszałka Ferdynanda Focha.
Mieszkańcy Poznania nie pogodzili się z faktem zmiany po II wojnie światowej nazwy ulicy imienia Marszałka Focha na ulicę Głogowską. Niestety ich głos przez lata nie był uwzględniany przez kolejnych włodarzy miasta. Jednak stale pojawiały się różne inicjatywy społeczne i propozycje, ażeby pamięć marszałka uczcić w godny sposób. Z jedną z takich inicjatyw wystąpiła Fundacja Kochania Poznania, a inicjatywa ta wpisała się świetnie w podejmowane od dawna starania Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19, aby w Poznaniu postać marszałka znalazła znowu swoje miejsce.
W uroczystościach uczestniczyło szereg znamienitych gości. Aktu odsłonięcia tablicy z nazwą i opisem postaci Ferdynanda Focha dokonali z-ca prezydenta miasta Poznania Jędrzej Solarski i ambasador Republiki Francji w Polsce Pierre Lévy. W swoim wystąpieniu, ambasador powiedział: „To dla mnie honor, że mogę być tu dzisiaj, by oddać wraz z Państwem hołd osobie marszałka Ferdynanda Focha. Ta tablica zachęca nas do przypomnienia sobie jednej z ważniejszych kart polsko-francuskich dziejów. Po długich latach okrutnej pierwszej wojny światowej, rozejm podpisany w imieniu Francji przez marszałka Focha stanowił początek nowego rozdziału, który pozwolił Polsce odzyskać niepodległość”. Uroczystość prowadziło, po polsku i francusku, dwóch uczniów Liceum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – Niamba Diatta i Jan Ratic. Uczestniczyła również liczna grupa przedstawicieli władz samorządowych, korpusu konsularnego z konsulem honorowym Francji prof. Tomaszem Schrammem, świata nauki i kultury, przedstawiciele środowisk kombatanckich oraz młodzież i wielu mieszkańców Poznania. Liczną grupę stanowili przedstawiciele Stowarzyszenia Bretagne Pologne – Bretania Polska, Fundacji Poznań Ille et Vilaine i Domu Bretanii oraz goście z Francji. Szczególnego akcentu uroczystości nadała grupa uczniów Zespołu Szkół im. Joachima Lelewela w mundurach Wojsk Wielkopolskich, prezentująca sztandar Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19. Uczestniczyli także przedstawiciele Towarzystwa – współorganizatora nadania nazwy skwerowi – z prezesem Zarządu Głównego Tadeuszem Musiałem i prezesem Oddziału Wielkopolskiego Wawrzyńcem Wierzejewskim. W tym gronie znajdowali się szczególnie wspierający inicjatywę: Janusz Zbierski, Roman Grewling, Magdalena Lipińska, Kazimierz Halagiera, Heliodor Kozłowski i inni.