SONY DSC

Gallery with ID 87 doesn't exist.7 kwietnia 2018 r. – w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach odbyły się uroczystości 70-lecia i 18. rocznicy nadania szkole imienia. Obchodom tym towarzyszył zjazd absolwentów. Uroczystości rozpoczęła Msza św. odprawiona przez ks. bpa Zdzisława Fortuniaka w kościele pw. św Katarzyny. Po mszy uczestnicy przeszli do szkoły, gdzie odsłonięto tablicę poświęconą 70-leciu szkoły, 18. rocznicy nadania imienia Powstańców Wielkopolskich i 100-leciu odzyskania przez Polskę niepodległości. Następną częścią obchodów była akademia pod hasłem: „Z tradycją w nowoczesność”, podczas której dyrektor Monika Kozber, po okolicznościowym przemówieniu, wręczyła przedstawicielom firm, instytucji i organizacji, a także rodziców podziękowania będące wyrazem wdzięczności za pomoc i zaangażowanie w rozwój szkoły. Licznie przybyli goście m.in. posłowie RP – Zbigniew Ajchler, Maria Małgorzata Janyska, Krzysztof Paszyk i Jakub Rutnicki, starosta szamotulski Józef Kwaśniewicz, burmistrz miasta i gminy Wronki Mirosław Wieczór i wicekurator oświaty Zbigniew Talaga złożyli z tej okazji życzenia i gratulacje. Odbyło się także pasowanie członków nowego pocztu sztandarowego. W części artystycznej uczniowie przedstawili historię szkoły. Na zakończenie odbyła się projekcja filmu pokazującego osiągnięcia Zespołu Szkół nr 1 na Leśnej. Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 reprezentowali podczas uroczystości prezes Tadeusz Musiał oraz Jan Janiszewski.

Fot. Zespół Szkół nr 1 Wronki