KRS: 0000066835

W roku 2018 przypada 100. rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Mając na uwadze znaczenie Powstania oraz konieczność dalszego popularyzowania wiedzy o tym zwycięskim zrywie niepodległościowym Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 zwraca się z apelem do wszystkich członków Towarzystwa oraz do sympatyków i przyjaciół o przekazanie 1% podatku PIT na rzecz idei TPPW.
Dzięki temu wsparciu będziemy mogli realizować główny cel naszego Towarzystwa, jakim jest upamiętnianie zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 i jego bohaterów.
Do stałych zadań statutowych TPPW należy m.in. kontynuowanie druku: rocznika „Wielkopolski Powstaniec” Nr 24/2018 i kolejnego XV tomu „Powstańcy Wielkopolscy. Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919″.
Wyrażamy przekonanie, że nasz apel spotka się ze zrozumieniem, że zaprezentowana idea będzie Państwu bliska, a jej realizacja pozwoli zadbać o zachowanie naszego dorobku i trwałości działań.