22 marca 2018 r. –  w siedzibie Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w poznańskim Odwachu zostały rozdane nagrody w konkursie fotograficznym „Miejsca związane z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919”. Konkurs został zorganizowany dla młodzieży szkolnej przez Oddział Muzeum Walk Niepodległościowych – Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 przy współpracy z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 i Instytutem Pamięci Narodowej – Oddział w Poznaniu. W uroczystości, oprócz nagrodzonej młodzieży, wzięli również udział nauczyciele i opiekunowie laureatów oraz przedstawiciele organizatorów. Z ramienia TPPW współorganizatorem konkursu był Wawrzyniec Wierzejewski, prezes Oddziału Wielkopolskiego, a w pracach jury brał udział hm. Marek Urbanowicz. .Komisja Konkursowa przyznała nagrody w  kategoriach wiekowych: uczniowie klas II–III gimnazjum oraz uczniowie klas IV–VII szkół podstawowych. Uroczystości towarzyszyła wystawa nagrodzonych prac. Z ekspozycją muzealną zapoznał zebranych i oprowadził po muzeum jego kierownik Marcin Wiśniewski.