Burmistrz M Jurga (640x427)
20 marca 2018 r. – odbyło się w Kościanie XIX Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego „Ku prawdzie. Historycy powstania wielkopolskiego w pamięci następców”, część II. Organizatorami seminarium byli Michał Jurga, Burmistrz Miasta Kościana i Piotr Ruszkiewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana, a odbyło się ono w salach Muzeum Regionalnego w Kościanie. Wśród uczestników, oprócz przedstawicieli lokalnych władz znajdowali się potomkowie powstańców, historycy i regionaliści zajmujący się tematyką powstańczą, studenci, harcerze, przedstawiciele instytucji kulturalnych i naukowych oraz zainteresowani mieszkańcy miasta. Patronat honorowy nad imprezą sprawowali Minister Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Zbigniew Hoffmann – Wojewoda Wielkopolski.Wygłoszono szereg referatów i zgłoszono wnioski badawcze w sprawie kontynuowania prac na historią Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Referaty wygłosili (w kolejności wystąpień):
1. mgr Wawrzyniec Wierzejewski: Płk Wincenty Wierzejewski,
2. mgr Kamila Czechowska: Regionaliści z terenu północno-wschodniej Wielkopolski i ich publikacje na temat powstania wielkopolskiego 1918/1919,
3. mgr Dariusz Kram: Miejsca pamięci powstania wielkopolskiego w Kościanie,
4. dr Jakub Staszak: Jarocińskie środowisko badaczy powstania wielkopolskiego,
5. dr Zdzisław Kościański: Historycy odcinka wolsztyńskiego: płk S. Siuda, płk S. Tomak, ppłk K. Szcześniak,
6. prof. nadzw dr hab. Waldemar Handke: dr Władysław Purczyński,
7. prof. nadzw dr hab. Michał Polak: dr Wacław Ryżewski,
8. prof. zw. dr hab. Janusz Karwat: Prof. Stanisław Nawrocki,
9. prof. zw. dr hab. Bogusław Polak: Prof. Bernard Piotrowski.
Profesorowie Bogusław i Michał Polakowie zostali udekorowani złotymi medalami zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego za ich wkład w badania nad historią powstania i jego znaczenia dla odzyskania niepodległości przez Polskę. Zapowiedziano także kolejne seminarium w lutym 2019 roku. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego reprezentowali: Wawrzyniec Wierzejewski, dr Zdzisław Kościański, Antoni Fornalski, dr Eugeniusz Śliwiński, Kamila Czechowska.