IMG_6781 (640x426)

12 marca 2018 r. –  w Sali Pamięci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, mieszczącej się w  historycznych murach  dawnych koszar  otwarta została wystawa poświęcona 17 Pułkowi Ułanów Wielkopolskich. Organizatorami wystawy byli: Oddział Terenowy Stowarzyszenia Polski Klub Kawaleryjski im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie. Ekspozycja przedstawia historię 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich oraz wydarzenia związane z 20-letnią historią Polskiego Klubu Kawaleryjskiego. Uroczystość otworzył i powitał wszystkich zebranych  prof. dr hab. farm. Michał Umbreit – dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu PWSZ w Gnieźnie.  Wśród gości znaleźli się m.in. senator RP Robert Gaweł, prof. dr hab. Józef  Garbarczyk – rektor PWSZ, zastępca naczelnika OBL IPN w Poznaniu Julita Ratajczak, reprezentująca  dyrektora poznańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej,  przedstawiciele Prezydenta Gniezna – dyrektor Wydziału Promocji i Kultury Urzędu Miejskiego w Gnieźnie Dariusz Pajkert i Łukasz Drzewiecki oraz Anna Krzymińska z Rady Miejskiej Gniezna. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego reprezentowali: Tadeusz Musiał – prezes Zarządu Głównego TPPW oraz prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW Wawrzyniec Wierzejewski. W uroczystości udział wzięli również członkowie Grupy  Rekonstrukcji Historycznej 69 Pułku Piechoty z prezesem Ramzesem Temczukiem na czele. Eksponaty na wystawę przekazali: płk Marek Dragan, mjr Jacek Taborski, senator Robert Gaweł, kpr. Janusz Ogrodowski, kpr. Mirosław Krzemiński, ppor. Sławomir Grenda, ppor. Adam Frąckowiak, kpr. Paweł Kochański, Ewa Różalska.
Wystawę można oglądać w najbliższych tygodniach w budynku nr 3 PWSZ, w sali znajdującej się 3. piętrze.