5a9acaca68060_o,size,933x0,q,70,h,8ec7b4 (640x445)

2 marca 2018 r. –  w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu, w czasie odbywającej się sesji Rady Powiatu, odbyła się uroczystość wręczenia medalu TPPW „Wierni Tradycji” Andrzejowi Dargaczowi, wieloletniemu i zasłużonemu członkowi inowrocławskiego Koła TPPW oraz prezesowi Oddziału PTTK w Inowrocławiu, w uznaniu zasług za szczególne osiągnięcia w kultywowaniu pamięci o Powstaniu Wielkopolskim oraz popularyzowanie wśród społeczeństwa, a zwłaszcza wśród młodego pokolenia Polaków wartości, które przyświecały bohaterskim czynom Powstańców. Aktu wręczenia dokonał prezes Zarządu Kujawsko-Pomorskiego oraz członek Prezydium Zarządu Głównego TPPW – Jacek Pietraszko w asyście Rafała Cymsa, prezesa Koła TPPW w Inowrocławiu.

Fot. Renata Napierkowska