27912732_1683511088397384_3997653944976858966_o (640x427)
9 lutego 2018 r. – Szkoła Podstawowa w Więckowicach uroczyście przyjęła imię Powstańców Wielkopolskich. W pobliskiej kaplicy dworu Brezów, zaangażowanych w wydarzenia z 1918 i 1919 roku, odprawiona została Msza św. Główna uroczystość nadania imienia oraz przekazania sztandaru odbyła się w szkolnej sali gimnastycznej. Przewodniczący Rady Gminy – Leszek Nowaczyk odczytał uchwałę o nadaniu imienia szkole. Następnie przystąpiono do podniosłego aktu przekazania sztandaru. Prowadząca uroczystość dyrektor szkoły – Barbara Tomkowiak zaprosiła kolejno zasłużonych fundatorów sztandaru do wbicia w jego drzewiec pamiątkowych gwoździ. Przedstawiciele Rady Rodziców wręczyli sztandar wójtowi Gminy Dopiewo – Adrianowi Napierale, od którego odebrała go  dyrektor szkoły, a następnie przekazała w ręce pocztu sztandarowego złożonego z uczniów. W imieniu społeczności szkolnej uczennica Alicja Ślisińska złożyła uroczyste ślubowanie. Po raz pierwszy odśpiewano nowy hymn szkolny. Następnie uczniowie zaprezentowali część artystyczną, nawiązującą do Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919. Po jej zakończeniu okolicznościowe przemówienia wygłosili m.in.: ks. bp Damian Bryl, Jarosław Łuczak, kierownik Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego w Poznaniu, oraz w imieniu Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego – prezes Zarządu Głównego Tadeusz Musiał i Zdzisław Kościański, przewodniczący Komisji Historycznej. W uroczystości wziął również udział Wawrzyniec Wierzejewski – prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW. Zebrani mieli także okazję obejrzeć wystawę pamiątek powstańczych ze zbiorów regionalisty z Dopiewa – Eligiusza Tomkowiaka.

Fot. Beata Spychała