13 lutego 2018 r. –  w Swarzędzu, w ramach cyklu spotkań z młodzieżą szkół podstawowych w okresie zimowych ferii szkolnych, prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW Wawrzyniec Wierzejewski wygłosił prelekcję na temat Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 i udziału w nim najmłodszych przedstawicieli Wielkopolan, skautów i członków innych organizacji młodzieżowych oraz przeprowadził konkurs na temat wiedzy o Powstaniu. W konkursie-zabawie wzięło udział blisko trzydzieścioro dzieci. Spotkanie wykazało, że młodzież jest zainteresowana pogłębianiem wiedzy o Powstaniu i jest dumna z tego, że ich przodkowie brali w nim udział.