DSC01265 (640x480)

5 lutego 2018 r. – w 99. rocznicę bitwy pod Radwankami, na 5. jubileuszowym spotkaniu w Potulicach zebrały się rodziny Powstańców Wielkopolskich. Zaproszenie na uroczystości przyjęli: Tomasz Kranc – starosta wągrowiecki, Małgorzata Osuch – przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego, Przemysław Majchrzak – wójt Gminy Wągrowiec, radni Gminy i Miasta Wągrowiec, Adam Kaczmarek reprezentujący Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu, Wawrzyniec Wierzejewski prezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego TPPW 1918/1919, Paweł Kierski prawnuk powstańca styczniowego Stefana Kierskiego, Krystyna Urbańska dyrektor GOK w Łeknie, Izabela Wiśniewska dyrektor Szkoły Podstawowej w Żelicach. Uroczystości rozpoczęły się na cmentarzu parafialnym w Potulicach odśpiewaniem Hymnu Państwowego i uczczeniem spoczywających tutaj powstańców minutą ciszy. Następnie dzieci Powstańców Wielkopolskich – Aleksandra Kapałczyńska, Jerzy Knapp, Kazimierz Szcześniak, Marian Tomczak, Barbara Tomczak i Józefa Włodarczyk, dokonały uroczystego odsłonięcia pamiątkowej tablicy, ufundowanej przez Koło Wągrowiec Gmina Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Poświęcenie tablicy przez ks. proboszcza Tomasza Kubiaka oraz zapalenie zniczy pamięci i złożenie wiązanek zakończyły tę część uroczystości. Następnie zaproszeni goście wraz z rodzinami powstańców wzięli udział w Mszy św., którą celebrował ks. Tomasz Kubiak m.in. w intencji Powstańców Wielkopolskich. O oprawę Mszy św. zadbali członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Rogatywka 1918-1939”. Dalsza cześć uroczystości odbyła się w świetlicy w Potulicach, gdzie zaproszonych gości i rodziny powstańców podjęły członkinie stowarzyszenia „Strzecha” w Potulicach. Zebrani mogli zapoznać się z biogramami powstańców wielkopolskich i obejrzeć pamiątki rodzinne po powstańcu Józefie Reiss, o wypożyczenie których zadbał Jerzy Konwiński. Okolicznościowe przemówienia wygłosili Tomasz Kranc, Wawrzyniec Wierzejewski i Przemysław Majchrzak. Prezes Zarządu Wojewódzkiego TPPW 1918-1919 wręczył dyplomy uznania dla Aliny Kopniewskiej, Ryszarda Stępniaka, Piotra Plewy i Pawła Napierały. Specjalnym dyplomem Zarząd Koła TPPW podziękował za współpracę Mirosławowi Łukaszewskiemu, który wyróżnił się w działaniach wspierających Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego. W trakcie uroczystości Janusz Sieroń prezes Zarządu Koła TPPW i Wawrzyniec Wierzejewski wręczyli wyróżnionym uczniom klasy gimnazjalnej szkoły w Żelicach  Brązowe Odznaki Szlakiem Powstania Wielkopolskiego. Spotkanie rodzin uświetnił występ uczniów szkoły w Żelicach.

 

Fot. Janusz Sieroń