001 (465x640)
Gallery with ID 72 doesn't exist.16 lutego 2018 r. – w siedzibie Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Chorągwią Wielkopolską Związku Harcerstwa Polskiego im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919, Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 oraz Towarzystwem Wiedzy Powszechnej Oddział Poznań. Przed zbliżającą się 100. rocznicą zwycięskiego zrywu Wielkopolan, Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919 określono cele i zadania otwierające możliwość podjęcia wspólnych działań przez młodsze i starsze pokolenie na rzecz patriotycznego wychowania i godnego upamiętnienia rocznicy. Podpisy uroczyście złożyli: Komendant Chorągwi Wielkopolskiego ZHP hm. Tomasz Kujaczyński, prezes Zarządu Głównego TPPW Tadeusz Musiał oraz dyrektor TWP Oddział Poznań Hanna Sierocka. W imieniu Zarządu Głównego TPPW  w spotkaniu wzięli również udział: prezes honorowy Stefan Barłóg, sekretarz generalny Piotr Wojtczak i prezes Oddziału Wielkopolskiego Wawrzyniec Wierzejewski.