20180208_120657 (640x384)

10 lutego 2018 r. – w Kargowej, na dawnym cmentarzu ewangelickim odbyła  się uroczystość odsłonięcia obelisku poświęconego Powstańcom Wielkopolskim poległym pod Kargową. Na obelisku upamiętniono osiem nazwisk Powstańców – Leon Burmistrzak, Kazimierz Bzyl, Marian Cacha, Leon Feldgebel, Jan Humerczyk, Wincenty Jastrząb, Czesław Kapała i Józef Obierski. Uroczystość była poświęcona 90. rocznicy przeniesienia prochów Powstańców do Wielichowa. Przebiegała w bardzo podniosłej atmosferze i zgodnie z wojskowym ceremoniałem. Udział wzięła orkiestra wojskowa i kompania honorowa Wojska Polskiego. Rozpoczęto wciągnięciem flagi na maszt i odśpiewaniem Hymnu Państwowego. Jerzy Fabiś – burmistrz Kargowej przedstawił historię tego miejsca i podkreślił potrzebę kultywowania pamięci o zdarzeniach, które miały wpływ na odzyskanie niepodległości. Starosta zielonogórski Dariusz Wróblewski podziękował donatorom – nadleśnictwom Babimost, Sulechów i Wolsztyn, dzięki którym ten znak pamięci powstał. Pobrano ziemię, w której spoczywali Powstańcy do łuski, którą wojsko przetransportowało do Kopanicy. Delegacja młodzieży z udziałem dorosłych odsłoniła obelisk. Ksiądz Proboszcz uroczyście go poświęcił . Prezes Koła TPPW Danuta Wróblewska przypomniała przebieg ekshumacji zwłok Powstańców dziesięć lat po zakończeniu powstania i przewiezienie ich w metalowych trumnach przez granicę w Kopanicy do Polski. Odczytano Apel Pamięci i oddano salwę honorową. Następnie wszyscy udali się do Kopanicy na uroczystą Mszę świętą.  Z ramienia Oddziału Lubuskiego TPPW w uroczystości udział wzięli:  Grażyna Wyder, Wiesław Hładkiewicz, Kamil Hypki i Jerzy Przybecki.