OLYMPUS DIGITAL CAMERA

30. stycznia 2018 r. – był uroczystym dniem dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie. Montażem słowno-muzycznym dotyczącym wydarzeń z 1918 roku rozpoczęły się przygotowania do nadania Zespołowi imienia Powstańców Wielkopolskich. W ramach realizacji projektu „Ocalić od zapomnienia – Powstanie  Wielkopolskie” uczniowie z klas trzecich Technikum Ekonomicznego z innowacją finanse i logistyka wojskowa z wychowawcami – Małgorzatą Ginter i Arletą Kędziorą przygotowali część artystyczną poświęconą Powstaniu Wielkopolskiemu. Młodzież oraz zaproszeni goście obejrzeli film dokumentalny o Powstaniu Wielkopolskim na Ziemi Jarocińskiej. Nie zabrakło pięknych powstańczych piosenek. Dyrektor Muzeum Regionalnego w Jarocinie zaprezentował umundurowanie i uzbrojenie wojsk powstańczych, które na potrzeby uroczystości dostarczyło Stowarzyszenie Jedność w Jarocinie. Następnie zaproszeni goście, uczniowie i nauczyciele obejrzeli wystawę poświęconą 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Jarocińskiej przygotowaną przez Muzeum Regionalne. Młodzież oglądając wystawę, poszukiwała wśród zdjęć swoich pradziadków, którzy wzięli udział w powstaniu. Dużym zainteresowaniem cieszyła się ekspozycja broni z tamtego okresu, w tym armata „Barbara”. Uczniowie klas ekonomicznych wystawili obóz powstańczy wraz z kuchnią polową oraz stanowisko karabinów maszynowych, a grupa „sanitariuszek i powstańców” przybliżała wiedzę na temat czasów, kiedy Polacy domagali się powrotu ziem zaboru pruskiego do Polski. Wystawa obejmowała prezentację salonu mieszczańskiego z meblami i zdjęciami przypominającymi przedwojenny Jarocin.
Największym zainteresowaniem gości cieszył się fotoplastikon wykonany przez uczniów – urządzenie składające się z sześciu stanowisk z wizjerami. Oglądanie zdjęć w „trójwymiarze” przywołało prawdziwe obrazy z tamtych lat.  Przesuwające się postacie powstańców sprawiały wrażenie głębi, pozwalając choć przez chwilę poczuć atmosferę tamtych trudnych, ale zakończonych zwycięstwem dni.