Informacja o wystawie i konkursie
na kalendarze na rok 2018
z okazji 100. lecia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Oddział Wielkopolski, jest inicjatorem wielu przedsięwzięć mających na celu upamiętnienie Powstania Wielkopolskiego i jego bohaterów.
W roku 2018 przypada 100. rocznica tego chwalebnego wydarzenia.
Z tej okazji wiele instytucji, urzędów i organizacji wydało okolicznościowe kalendarze. Wśród nich znajdują się też samorządy i władze powiatowe, gminne i miejskie z terenu województwa wielkopolskiego.
Byłoby niepowetowaną stratą gdyby te przejawy pamięci o Powstaniu przeminęły z chwilą zakończenia uroczystości jubileuszowych. Dlatego występujemy z propozycją zorganizowania wystawy kalendarzy wydanych na rok 2018 i nawiązujących
w swej treści do Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.
Na wystawie mogą być prezentowane kalendarze wszelkiego rodzaju: książkowe, ścienne, biurkowe wykonane w dowolnych technikach i według dowolnych schematów. Można również zaprezentować kalendarze „indywidualne”
wykonane w niewielkiej ilości np. na potrzeby rodzin powstańczych.
Wystawione kalendarze będą oceniane przez jury powołane przez Towarzystwo, a wyróżnione realizacje będą nagrodzone.

Będziemy wdzięczni za udział w przedstawionej inicjatywie i przesłanie na adres Towarzystwa
1 okazowego egzemplarza kalendarza
wydanego przez samorząd/urząd lub instytucje współpracujące.

Prosimy o dołączenie do przesyłki krótkiego opisu zawierającego nazwę i adres wydawcy oraz ew. imię i nazwisko autora projektu.

Kalendarze prosimy przekazać w terminie do końca lutego 2018 r. na adres:

Zarząd Oddziału Wielkopolskiego
Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
ul. Piekary 17, VIII p.
61-823 Poznań
e-mail: wwierzej@gmail.com