UWAGA!!!
UCZESTNICY OGÓLNOPOLSKIEGO
KONKURSU LITERACKIEGO
im. ROMANA WILKANOWICZA

Organizatorzy Konkursu:
Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego
oraz
Zarząd Oddziału Poznańskiego Związku Literatów Polskich
uwzględniając prośby zainteresowanych udziałem w konkursie

przedłużają termin składania prac konkursowych
do 31 marca 2018 roku

Pracę oraz formularz zgłoszeniowy należy przesłać
do Biura Organizacyjnego:
Szkoła Podstawowa nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Powstańców Wielkopolskich 3    61 – 895 Poznań.

Regulamin konkursu
udostępniony został na stronie Towarzystwa.

Organizatorzy