DSCN1190 (640x480)

22 stycznia 2018 r. – w sali obok budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie z kombatantami i działaczami opozycji antykomunistycznej oraz osobami represjonowanymi z powodów politycznych. Na zaproszenie wojewody lubuskiego Władysława Dajaczka przyjechali goście z całego województwa lubuskiego. W spotkaniu uczestniczyli także: szef Urzędu  do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oraz biskup Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej  Tadeusz  Lityński. Podczas uroczystości minister wspólnie z wojewodą wręczyli zasłużonym w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny medale „Pro Patria”. W imieniu uhonorowanych  wystąpił ks. prałat kan. Eugeniusz Jankiewicz, który dziękując za wyróżnienie, wskazał na drogi wiodące do niepodległości poczynając od Powstania Styczniowego 1863 roku. W swoich  wystąpieniach zarówno wojewoda, Jego Ekscelencja, jak i  minister  nawiązywali  do obchodzonej w tym roku  setnej rocznicy uzyskania przez Polskę niepodległości  i wskazywali na potrzebę pielęgnowania tej pięknej tradycji spotkań oraz pomocy, pamięci i szacunku, jakim darzymy naszych przodków i kombatantów. Miłym akcentem tego patriotycznego spotkania było śpiewanie kolęd wspólnie z młodzieżowym zespołem z Gorzowa .  Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 reprezentował prezes Oddziału Lubuskiego Jerzy Przybecki.