100rocznica Powstania Wielkopolskiego_141

20 stycznia 2018 r. –  w Krośnie Odrzańskim miała miejsce uroczystość poświęcona 99. rocznicy – przybycia do tego miejsca, gdzie w latach 1914 – 1921 znajdował się niemiecki obóz jeniecki, Powstańców Wielkopolskich wziętych do niewoli w walkach pod Babimostem i Kargową. Rozpoczęła ona obchody 100. rocznicy wybuchu  Powstania Wielkopolskiego i odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości. Prezes Koła TPPW 1918/19 w Krośnie Odrzańskim Janusz Kamerduła powitał przybyłych na uroczystość gości m.in.: Mirosława Glaza – starostę krośnieńskiego,  burmistrza Marka Cebulę wraz z radnymi i wójta Gminy Bytnica Leszka Olgrzymka. Uroczystość uświetniła kompania honorowa V Kresowego Batalionu Saperów,  delegacje szkół ze sztandarami z  terenu powiatu , poczet sztandarowy Oddziału Lubuskiego TPPW 1918/19 oraz myśliwi – sygnaliści. Bardzo efektownie zaprezentowała się grupa rekonstrukcyjna z Wolsztyna, która przedstawiła wprowadzenie na plac grupy jeńców powstańczych – za co specjalne podziękowania otrzymała Małgorzata Banaszyńska  / Grupa Miłośników Militariów „West”/. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: profesor Wiesław Hładkiewicz, który mówił o znaczącej roli młodego pokolenia w kultywowaniu pamięci o wydarzeniach z tamtych, ważnych dla naszej Ojczyzny lat oraz starosta i burmistrz, którzy podkreślili znaczenie znajomości i szacunku do historycznych faktów z przeszłości, mających związek z tą ziemią. Podczas uroczystości wręczono legitymacje nowo przyjętym członkom TPPW 1918/19. Otrzymali je Stefan Frencel i Jerzy Miś. Odczytano również apel do mieszkańców Krosna Odrzańskiego, w którym przedstawiono główne  cele działania Towarzystwa  i zaproszono lokalną społeczność, aby włączyła się do podejmowanych inicjatyw. Uroczystość uczczono salwą honorową, złożeniem wiązanek kwiatów i zapaleniem zniczy pod obeliskiem odsłoniętym w 2008 roku. Na zakończenie odśpiewano wspólnie z młodzieżą szkolną kilka patriotycznych pieśni. Z ramienia Zarządu Oddziału Lubuskiego TPPW w uroczystości wzięli udział Wiesław Hładkiewicz i Jerzy Przybecki.