TOM_3091 (640x426)
11 stycznia 2018 r. –   w Żninie uczczono 99. rocznicę Powstania Wielkopolskiego. Po mszy św. w kościele p.w. św. Floriana, delegacje i zaproszeni goście przemaszerowali do Szkoły Podstawowej nr 1, gdzie przed pamiątkowym obeliskiem odbyły się główne uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych z wojewodą Mikołajem Bogdanowiczem, samorządowcy ze starostą żnińskim – Zbigniewem Jaszczukiem i burmistrzem Żnina Robertem Luchowskim, delegacje lokalnych instytucji, organizacji i stowarzyszeń – w tym członkowie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, poczty sztandarowe, społeczność szkolna oraz mieszkańcy Żnina. Po okolicznościowych przemówieniach delegacje  złożyły wiązanki pod obeliskiem upamiętniającym Powstańców Wielkopolskich. Uczniowie zaprezentowali montaż słowno – muzyczny nawiązujący do wydarzeń sprzed lat. Nad  programem artystycznym i scenografią czuwali nauczyciele : Katarzyna Daszkowska, Karolina Pietraszko, Mirosław Pilarski oraz Robert Włóczyński. Chór szkolny wystąpił pod kierownictwem Beaty Różańskiej.
Podczas uroczystości wyróżniono osoby szczególnie zasłużone w upamiętnianiu Powstania Wielkopolskiego. Prezes Zarządu Głównego TPPW Tadeusz Musiał, w asyście Piotra Wojtczaka – sekretarza generalnego Towarzystwa i Jacka Pietraszki – prezesa Oddziału Kujawsko – Pomorskiego, wręczył medale „Wierni Tradycji”: Annie Margas – zastępcy dyrektora szkoły, Małgorzacie Kubanek i dyrektorowi szkoły Markowi Orzechowskiemu.
Delegacje odwiedziły również odbudowany pomnik – mogiłę Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu parafialnym w Żninie, zniszczony 2017 roku w wyniku nawałnicy.