27 grudnia 2017 r. – na Zielonogórskiej Nekropolii, pod obeliskiem upamiętniającym Powstańców pochowanych na tym cmentarzu  członkowie Towarzystwa i przedstawiciele rodzin oddali hołd Powstańcom Wielkopolskim. W skupieniu wysłuchano odegranej przez sygnalistę „Roty”. Prezes Jerzy Przybecki i prof. Wiesław Hładkiewicz  w swoich  wystąpieniach nawiązali do rocznicy wybuchu Powstania i  czekającej nas, już w przyszłym roku, setnej rocznicy oraz wskazali na potrzebę pielęgnowania pięknej tradycji spotkań oraz pamięci i szacunku, jakim darzymy naszych przodków, zarówno dorośli jak i młodzież. Złożono kwiaty i zapalono znicze. Następnie – to także jest już tradycja –   członkowie Koła TPPW nr 5  z prezesem Mieszko Kamińskim udali się na groby Powstańców,  aby postawić i zapalić na nich specjalnie przygotowane znicze.