28 grudnia 2017 r. –  społeczność wrzesińska oddała hołd Powstańcom Wielkopolskim. Organizatorami uroczystości byli: Burmistrz Miasta i Gminy Września, Muzeum im. Dzieci Wrzesińskich, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Klub Kibiców Poznańskiego Lecha FC Września. Obchody 99. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego rozpoczęły się mszą św. w kościele farnym. Przed mszą Beata Sieradzka – prezes Koła TPPW we Wrześni przedstawiła zgromadzonym kalendarz projektów związanych z przygotowaniami do obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Po zakończeniu mszy św. uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod pomnik Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu parafialnym, przy ulicy Gnieźnieńskiej. Na mogile Powstańców złożono kwiaty i odśpiewano Marsyliankę Wielkopolską. Uroczystość prowadził dyrektor Muzeum Regionalnego we Wrześni, Sebastian Mazurkiewicz. Wśród osób składających kwiaty znaleźli się m.in. : senator RP Robert Gaweł, posłowie Bartosz Jóźwiak i Krzysztof Ostrowski, nie zabrakło także władz samorządowych ze starostą Dionizym Jaśniewiczem i wicestarostą Waldemarem Grzegorkiem, burmistrzem Tomaszem Kałużnym i wiceburmistrzem Arturem Mokrackim, przewodniczącym Rady Gminy Waldemarem Grześkowiakiem, przewodniczącym Rady Powiatu Grzegorzem Kaźmierczakiem. Jak co roku obchody wybuchu Powstania Wielkopolskiego zgromadziły wielu mieszkańców Wrześni i okolicy.