SAM_0151 (640x480)

20 grudnia 2017 r. – w Częstochowie odbył się Apel Jasnogórski poświęcony 99. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919  . Modlitwę, z rodzinami powstańczymi, Jasnogórskim Korpusem Oficerskim oraz licznymi wiernymi, poprowadził  o. Eustachy Rakoczy (Jasnogórski Kapelan Żołnierzy Niepodległości i Kapelan ZG TPPW). Wojciech Koterba – dowódca Grupy Rekonstrukcyjnej Powstańców Wielkopolskich w imieniu Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Mieszkowie i Jarocinie oraz władz Jarocina ofiarował do Sanktuarium statuetkę generała Stanisława Taczaka wraz z certyfikatem . Na apelu Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919  reprezentowali:   prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW – Wawrzyniec Wierzejewski, członek Prezydium ZG TPPW dr Zdzisław Kościański, wiceprezesi Oddziału Wielkopolskiego:  Roman Grewling  i Ryszard Taciak. Udział wzięły liczne delegacje Towarzystwa z różnych miast  m.in. z:  Budzynia , Chodzieży,  Jaraczewa, Jarocina, Kotlina, Koźmina, Krotoszyna , Kórnika, Mieszkowa, Poznania, Środy, Wilkowyi i Żerkowa. W Apelu Jasnogórskim uczestniczyła również delegacja społeczności Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Żerkowie wraz z członkami Zespół Pieśni i Tańca „Szwajcaria Żerkowska”.