19 grudnia 2017 r. – w Zielonej Górze uczczono 99. rocznicę Powstania Wielkopolskiego. W kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej ks. prałat Jan Pawlak / kapelan Koła TPPW nr 5 / odprawił mszę świętą w intencji Ojczyzny i Powstańców Wielkopolskich. Następnie poczty sztandarowe i uczestnicy przeszli na Plac Powstańców Wielkopolskich pod Pomnik „Dobosza”, gdzie przy dźwiękach Hymnu Państwowego nastąpiło uroczyste wciągnięcie flagi przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 13 z Zielonej Góry. W okolicznościowym przemówieniu prof. Wiesław Hładkiewicz zwrócił się do młodzieży z przesłaniem „Kultywujcie pamięć o pięknych kartach historii – Powstania Wielkopolskiego”. Odniesień do historii nie zabrakło także w wystąpieniu wiceprzewodniczącego Rady Młodzieżowej Miasta Zielona Góra. W uznaniu zasług dla upamiętniania wiedzy i tradycji Powstania wiceprezesi Zarządu Oddziału Towarzystwa – Kamil Hypki i Tomasz Frąckowiak wręczyli Rafałowi Trafale i Grażynie Wyder Medal Dobosza i Zasłużonego dla TPPW Oddział Lubuski. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 13 wykonali wzruszający montaż słowno – muzyczny, którego finałem było wspólne odśpiewanie „Roty”. Na zakończenie tej patriotycznej uroczystości złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.