15 grudnia 2017 r. – w V Liceum Ogólnokształcącym im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu miało miejsce kolejne spotkanie młodzieży szkolnej z przedstawicielem TPPW Wawrzyńcem Wierzejewskim, prezesem Oddziału Wielkopolskiego. W trakcie spotkania młodzież wysłuchała prelekcji na temat Powstania Wielkopolskiego, w związku z obchodami jego 99 – lecia. Poruszono szereg tematów, począwszy od genezy i znaczenia inicjatyw podejmowanych przez ówczesną młodzież i harcerstwo, po omówienie przebiegu Powstania, struktury sił powstańczych i Wojska Wielkopolskiego oraz znaczenia Powstania dla dzieła odzyskania niepodległości po okresie zaborów. Szczególne zainteresowanie młodzieży wzbudził pokaz odznaczeń nadawanych Powstańcom za udział w walkach.