Program
obchodów 99. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego

26 grudnia 2017 roku – Poznań

godz. 16.00 – Przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania
Poznań Dworzec Letni
(Poznański Chór Nauczycieli im. I.J. Paderewskiego)

27 grudnia 2017 roku – Poznań

godz. 10.15 – Złożenie kwiatów na mogile generała Stanisława Taczaka
Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan

godz. 11.00 – Uroczystości i złożenie wiązanek przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich
Przemarsz do Fary Poznańskiej

godz. 12.45 – Msza Święta w intencji Powstańców
Wielkopolskich
Fara Poznańska
godz. 16.00 – Obóz powstańczy, Plac Wolności

28 grudnia 2017 roku, – Warszawa

godz. 12.00 – Msza Święta w intencji Powstańców Wielkopolskich
Kościół oo. Dominikanów ul. Freta 10

Bezpośrednio po Mszy Świętej – złożenie wiązanek przy Grobie
Nieznanego Żołnierza
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego

godz. 14.30 – Uroczystości i złożenie wiązanek na Cmentarzu Wojskowym
ul. Powązkowska 43/45