7 grudnia 2017 r. – w auli Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu odbył się I Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz 99. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Głównym organizatorem festiwalu było Kuratorium Oświaty w Poznaniu, a współorganizatorami ZSZ im. Lelewela i Stowarzyszenie Przyjaciół Uczniów Klas Mundurowych. Festiwal jest kontynuatorem tradycji poprzednio organizowanych w tym miejscu konkursów pieśni patriotycznych. Sześcioosobowe jury, któremu przewodniczył dr Jerzy Licki, spośród ponad dwudziestu wykonawców prezentujących wyrównany i wysoki poziom artystyczny postanowiło przyznać pięć nagród. I nagrodę i nagrodę publiczności wyśpiewał zespół w składzie Karolina Konieczna i Mirosław Konieczek – śpiew, Aaron Ciesielski – gitara z Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu za pieśń „Dziś do ciebie przyjść nie mogę”, II nagrodę – Patryk Mendyka za pieśń „Bywaj dziewczę zdrowe”, III nagrodę – Michalina Chmiel za „Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos”, IV nagrodę – Anna Tłok za „Miasto 44” i V nagrodę – Paweł Matysiak za „Idą leśni”. Gośćmi Festiwalu byli m.in. przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Poznaniu z wicekuratorem dr. Krzysztofem Błaszczykiem, nauczyciele szkół wielkopolskich i licznie uczniowie, w tym z klas mundurowych. Towarzystwo reprezentował w jury Wawrzyniec Wierzejewski, prezes Oddziału Wielkopolskiego.