DSC01337 (640x480)

Gallery with ID 49 doesn't exist.11 grudnia 2017 r. – w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich odbyła się kolejna uroczystość wręczenia Honorowej Nagrody „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”. W uroczystości uczestniczyli m.in.: poseł RP Barłomiej Wróblewski, senator RP Robert Gawel, Marek Woźniak – marszałek województwa wielkopolskiego, zastępca dyrektora Biura Organizacyjno-Administracyjnego Krzysztof Marciniak – reprezentujący wojewodę wielkopolskiego, ks. prałat Jan Stanisławski – delegat arcybiskupa, Krzysztof Błaszczak – wielkopolski wicekurator oświaty, Anna Jaworska – dyrektor Biura Obchodów 100-lecia Powstania Wielkopolskiego, przedstawiciele urzędów, instytucji, stowarzyszeń i organizacji kombatanckich, dyrektorzy muzeów, naukowcy, historycy, członkowie TPPW 1918/19, sympatycy i młodzież. Okolicznościowe przemówienie wygłosił prezes Zarządu Głównego TPPW 1918/19 Tadeusz Musiał.Tegorocznymi laureatami statuetki „Dobosz Powstania Wielkopolskiego” zostali:
Tadeusz Grygier (nagroda przyznana pośmiertnie) – doc. dr historii, wieloletni, zasłużony badacz Powstania Wielkopolskiego, autor kilkuset artykułów naukowych, rozpraw i recenzji,
Wiesław Andrzej Hładkiewicz – prof. historii na Uniwersytecie Zielonogórskim, autor wielu artykułów i opracowań dotyczących Powstania Wielkopolskiego, zaangażowany w działalność popularyzatorską na terenie województwa lubuskiego i za granicą,
Tomasz Katafiasz – dr historii, bibliotekarz, archiwista i nauczyciel akademicki, specjalizujący się w badaniach m.in. nad historią i osiągnieciami ruchu harcerskiego (skautowego), historią wojskowości oraz problematyką czynu niepodległościowego w dobie porozbiorowej,
Jan Majewski – dr nauk farmaceutycznych, zasłużony badacz i propagator pamięci o Powstaniu Wielkopolskim, współwłaściciel apteki „Pod  Lwem” na Starym Rynku w Poznaniu, związanej z historią Powstania, autor wielu publikacji i biogramów powstańczych,
Stowarzyszenie Ochotniczy Reprezentacyjny Oddział Ułanów Miasta Poznania w barwach 15. Pułku Ułanów Poznańskich – zasłużone w realizacji przedsięwzięć w zakresie  kształtowania postaw patriotycznych, krzewienia tradycji jazdy polskiej oraz historii polskiego oręża.
Statuetki wyróżnionym wręczyli: marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak, prezes Zarządu Głównego TPPW Tadeusz Musiał oraz honorowy prezes TPPW Stefan Barłóg.
Działaczom szczególnie zasłużonym w zakresie oświaty i wychowania, w podtrzymywaniu tożsamości narodowej, pogłębianiu wiedzy historycznej, w tym szczególnie w zachowaniu i upowszechnianiu wiedzy i tradycji związanej z Powstaniem Wielkopolskim wręczono Medale Komisji Edukacji Narodowej, Odznaki Honorowe „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”, Odznaki Honorowe TPPW „Wierni Tradycji” oraz inne odznaki honorowe i wyróżnienia. Za utrwalanie pamięci o polskim dziedzictwie Kresów Wschodnich oraz popularyzowanie wiedzy o patriotycznej i cywilizacyjnej roli osadnictwa wojskowego Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 zostało wyróżnione medalem Dziedzictwa Kresów Wschodnich.
Uroczystość zakończył występ uczniów Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. M. Karłowicza

Zdjęcia: Alina Kucharska, Jacek Krzyżański