20171205_122014 (640x384)

5 grudnia 2017 r.– w Poznaniu przy ul. Wrocławskiej 18, członkowie Koła Rodzin Marynarzy Powstańców Wielkopolskich złożyli kwiaty i zapalili znicze pod tablicą upamiętniającą tajne zebranie marynarzy, zwołane w tym miejscu w dniu 5 grudnia 1918 r. pod dowództwem bosmana Adama Białoszyńskiego, na którym uchwalono utworzenie oddziału marynarzy-powstańców do udziału w walkach o zjednoczenie ziem polskich. Tablica pamiątkowa została uroczyście odsłonięta w dwudziestą rocznicę tego wydarzenia (5 grudnia1938 r.), a we wrześniu 1939 r, zdjęta i następnie przechowywana . Oryginalna tablica, staraniem Teofila Różańskiego – prezesa Koła Rodzin Marynarzy Powstańców Wielkopolskich, została ponownie zawieszona i odsłonięta 28 grudnia 1993 r.