1 grudnia 2017 r. –  w Poznaniu uczczono 99. rocznicę pierwszego po latach zaborów posiedzenia Polskiego Sejmu Dzielnicowego. Pod tablicą pamiątkową w pasażu, obok kina „Apollo”  złożono wiązanki kwiatów. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele wojewódzkich i miejskich władz samorządowych, administracyjnych, organizacji regionalnych oraz społecznych. Następnie w salach Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk odbyła się Konferencja – Sejmik Regionalistów pt. „Wielkopolskie drogi ku niepodległości XIX i XX wieku z perspektywy <<Małych Ojczyzn>>”. Organizatorami konferencji byli: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu, Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Poznaniu, Biblioteka Raczyńskich oraz Fundacja Ziemi Kórnickiej. Podczas konferencji wystąpienia i wykłady zaprezentowali: dyrektor Tomasz Łęcki z WMN, płk Tomasz Ogrodniczuk z Muzeum Broni Pancernej i prof. dr hab. Andrzej Gulczyński – prezes  PTPN. W panelach dyskusyjnych brała udział znaczna liczba uczestników – historyków, regionalistów, muzealników i innych zaproszonych gości. W godzinach popołudniowych została wręczona doroczna nagroda Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego. Nagrodę Główną WTK za 2017 r. otrzymał Dariusz Matysiak, autor, scenarzysta i animator teatralny. W uroczystościach i konferencji brali udział przedstawiciele Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 z prezesem Oddziału Wielkopolskiego TPPW na czele.