Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919


--== Uroczyste poświęcenie medali pamiątkowych ==--

1 marca 2017 r. - członkowie i prezes koła TPPW w Nowej Soli - Paweł Szpigun zaprosili na Mszę św. w intencji Powstańców Wielkopolskich, którzy walczyli o niepodległość naszej Ojczyzny. Podczas mszy, która odbyła się w kościele pw. św. Antoniego, poświęcono medale pamiątkowe. Zostaną one umieszczone na grobach powstańczych w powiecie nowosolskim. Na uwagę zasługuje fakt, iż do tej akcji włączyło się również Stowarzyszenie Kibiców Lecha Poznań. W uroczystości uczestniczył prezes Oddziału Lubuskiego TPPW Jerzy Przybecki.

 

--== Sympozjum w Uniwersytecie Zielonogórskim ==--

28 lutego 2017 r. - w Zielonej Górze Koło Naukowe Historyków, studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Nr 1 przy Polskim Towarzystwie Historycznym zorganizowały sympozjum pt: „Trewir a polska granica zachodnia. Rozważania na temat granicy polsko – niemieckiej w latach 1916 -1919”. Spotkanie odbyło się w auli Uniwersytetu, przy ul. Wojska Polskiego w Zielonej Górze. W sympozjum uczestniczyli członkowie koła, studenci i zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in: prorektor UZ Wojciech Strzyżewski, dyrektor Wydziału Historii prof. Robert Skobelski, wicedyrektor Andrzej Gilmaister, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Zielonej Górze prof. Bogumiła Burda, Dariusz Wróblewski - starosta zielonogórski, Jerzy Przybecki - prezes Oddziału Lubuskiego TPPW 1918/1919, prezesi kół z Kargowej, Nowej Soli, Sulechowa i Zielonej Góry. Referaty wygłosili studenci Katarzyna Zielińska i Krzysztof Mazur.

 

--== Zamierzenia rewitalizacji zielonogórskiej nekropolii ==--

23 lutego 2017 r. - w Zielonej Górze obradowała Rada Seniorów, podczas której członek Rady - Jerzy Przybecki, prezes Lubuskiego Oddziału TPPW 1918/1919 przedłożył uchwałę dotyczącą wsparcia przez nią działań zmierzających do rewitalizacji zielonogórskiej nekropolii. Potrzebę taką uzasadnia duża degradacja miejsca, gdzie usytuowane są znaki pamięci, między innymi obelisk z nazwiskami powstańców pochowanych na zielonogórskich nekropoliach. Rewitalizacja docelowo przewiduje całkowitą zmianę usytuowania znaków pamięci oraz stworzenie miejsca na organizację uroczystości religijnych i patriotycznych.

 

--== Uroczyste spotkanie w Zespole Szkół w Tulcach ==--

23 lutego 2017 r. - w Zespole Szkół w Tulcach odbyło się zebranie sprawozdawcze z działalności koła TPPW- Kleszczewo za rok 2016, połączone z prelekcją pt:„Ofiary Niemieckich Obozów Koncentracyjnych”. Prowadząca spotkanie Halina Kowalewska – prezes Koła TPPW - Kleszczewo powitała i przedstawiła zaproszonych gości, wśród nich: Wawrzyńca Wierzejewskiego – prezesa Oddziału Wielkopolskiego TPPW, Elżbietę Rybarską – prezesa Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych, Henryka Walendowskiego – prezesa Stowarzyszenia Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Wypędzonych w Poznaniu, Ewę Heidrych- prezesa Stowarzyszenia na rzecz Hipoterapii, korekcji Wad Postawy i Ekologii „Lajkonik” w Poznaniu , oraz przedstawicieli lokalnego środowiska, m.in. : Henryka Lesińskiego- przewodniczącego Rady Gminy Kleszczewo, dyrektorów Zespołu Szkół w Kleszczewie w Tulcach i Ziminie, przedstawicieli Stowarzyszenia Kibiców Lecha - Poznań, członków Zarządu i Koła TPPW w Kleszczewie. Halina Kowalewska podsumowała działalność Koła, podkreślając bardzo dobrze układającą się współpracę z władzami, instytucjami lokalnymi i organami TPPW oraz podziękowała rodzinom przodków walczących o niepodległość za udostępnianie z archiwów rodzinnych cennych pamiątek, wykorzystywanych do opracowywanych biogramów i organizowanych wystaw. W drugiej części spotkania Henryk Walendowski – prezes Stowarzyszenia Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Wypędzonych w Poznaniu przedstawił projekt tego pomnika i omówił podjęte w tym zakresie działania. Prezes Elżbieta Rybarska zaprezentowała natomiast zagadnienia dotyczące ofiar II wojny światowej, ilustrując wystąpienie przeźroczami. Temat wzbudził duże zainteresowanie licznie zebranych uczestników.

 

--== Powiatowy Komitet Obchodów Rocznicowych w Wągrowcu ==--

22 lutego 2017 r. - w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu uroczyście podpisano dokument powołujący Powiatowy Komitet Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Przez Polskę Niepodległości i Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. W skład komitetu weszli obok Starosty i Przewodniczącej Rady Powiatu Wągrowieckiego, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin z powiatu wągrowieckiego, a także ks. Tomasz Kruszelnicki dziekan Dekanatu Wągrowieckiego, prof. zw. dr hab. Janusz Karwat i Tadeusz Musiał prezes Zarządu Głównego TPPW. Koordynatorem działań będzie Andrzej Wieczorek, regionalista i badacz historii Powstania Wielkopolskiego. Komitet zwrócił się do organizacji kombatanckich, stowarzyszeń, towarzystw, organizacji społecznych szkół i instytucji oraz wszystkich mieszkańców powiatu wągrowieckiego o aktywne włączenie się w przygotowania do godnego uczczenia tych tak ważnych rocznic.

 

--== Obchody rocznicowe w Lgowie ==--

19 lutego 2017 r. - z inicjatywy Koła TPPW Żerków i przy współudziale 16. Jarocińskiego Batalionu Remontu Lotnisk zorganizowane zostały w Lgowie rocznicowe obchody ku czci majora Ostroróg-Gorzeńskiego. W miejscowym kościele pw. Narodzenia NMP, odprawiona została Msza św. z ceremoniałem wojskowym w 148. rocznicę jego urodzin oraz w 98. rocznicę podpisania rozejmu w Trewirze. Nabożeństwo odprawił i homilię wygłosił ksiądz proboszcz Przemysław Kubiak. W Mszy św. uczestniczyły m.in. władze samorządowe z burmistrzem Miasta i Gminy Żerków Jackiem Jędraszczykiem, delegacja żerkowskiego koła TPPW z prezesem Robertem Rogackim, prezes jarocińskiego koła TPPW Waldemar Kwieciński, harcerze żerkowskiej 33. WDH im. M. Kopernika, 61. DW Próbna Strzelec z Tarc, oraz Wojciech Koterba, przedstawiciel Grupy Rekonstrukcyjnej Powstańców Wielkopolskich z Mieszkowa. Uroczystości uświetniły poczty sztandarowe wystawione przez: 16 Jarociński Batalion Remontu Lotnisk im. gen. bryg. S. Taczaka, Kurkowe Bractwo Strzeleckie z Żerkowa, Kurkowe Bractwo Strzeleckie z Jarocina, Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach im. J. Dziubińskiej, Gimnazjum im. Z. Herberta i Szkołę Podstawową im. A. Mickiewicza w Żerkowie. Po Mszy na przykościelnym cmentarzu odbyła się uroczystość patriotyczna przy kwaterze Gorzeńskich i Skarżyńskich. Wartę honorową wystawili żołnierze batalionu jarocińskiego wraz z harcerzami. Po odśpiewaniu hymnu państwowego zgromadzone delegacje przy dźwiękach werbli złożyły kwiaty, a harcerze zapalili na mogile harcerski znicz pamięci. Tradycyjnie już lgowskim obchodom towarzyszyli licznie zgromadzeni mieszkańcy. Przedstawiciel Grupy Rekonstrukcyjnej poinformował zgromadzonych o inicjatywie budowy pomnika mjr. Gorzeńskiego w Jarocinie. Na zakończenie uroczystości Bractwo Kurkowe z Żerkowa oddało salut armatni.

 

--== Obchody rocznicowe w Gminie Siedlec ==--

17 lutego 2017 r. - w Gminie Siedlec odbyły się, z inicjatywy miejscowego Koła TPPW, gminne obchody Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Uroczystości poprzedziło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich w Siedlcu przez władze samorządu gminy. Uroczystą Eucharystię w Zakrzewie w kościele pw. św. Kazimierza celebrowali ksiądz proboszcz Tomasz Koliński wraz z księdzem Tomaszem Tomczakiem, proboszczem z Tuchorzy. Po Mszy św. delegacje złożyły kwiaty na grobie powstańców, znajdującym się przy kościele. W szkole w Belęcinie odbyła się druga część uroczystości. Powitano gości wraz pocztami sztandarowymi - władze samorządowe i delegację Towarzystwa: członka Prezydium Zarządu Głównego dra Zdzisława Kościańskiego, członków Zarządu Głównego - Antoniego Fornalskiego, prezesa Koła w Przemęcie i Zbigniewa Kowalewicza - prezesa Koła TPPW w Wolsztynie. W swym wystąpieniu Zdzisław Kościański podkreślił rolę Towarzystwa w wypełnianiu misji pielęgnowania pamięci o zrywie powstańczym. Prezes Dariusz Poszwiński przedstawił natomiast zarys walk powstańczych w Gminie Siedlec i ich znaczenie dla ukształtowania granic Polski. Następnie nagrodzono laureatów konkursu plastycznego, towarzyszącego obchodom rocznicowym już po raz XI, a uczniowie szkoły w Belęcinie zaprezentowali program artystyczny.

 

--== Uroczystość w budzyńskim Gimnazjum ==--

16 lutego 2017 r. - w Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu odbyły się uroczyste obchody Dnia Patrona. Po Mszy św. i złożeniu kwiatów na mogile Powstańców Wielkopolskich na miejscowym cmentarzu i przy obelisku, w auli gimnazjum odbył się uroczysty apel i występy uczniów, upamiętniające Powstańców Wielkopolskich. Podczas uroczystości wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Mirosław Grzędowski w towarzystwie prezesa Zarządu Koła w Chodzieży Mariana Wróblewskiego udekorował Kombatanckimi Krzyżami Zwycięstwa: Dorotę Marciniak i Marcina Sokołowskiego, a odznakami „Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i BWP”: Krystynę Świniarską, Ryszarda Cybulskiego, Andrzeja Dastycha, Piotra Jankowskiego, Mirosława Juraszka, Jana Kubackiego i Stanisława Ornocha. Za dokonania w upamiętnianiu wiedzy i tradycji Powstania Wielkopolskiego prezes Zarządu Głównego TPPW w towarzystwie Romana Grewlinga wiceprezesa Zarządu Oddziału Wielkopolskiego uhonorował medalami „Wierni Tradycji”: Hannę Danielewicz, Ewę Kabat, Antoniego Nowaka i Mariana Wróblewskiego.

 

--== Rocznica powrotu Zielonej Góry do Macierzy ==--

14 lutego 2017 r. - delegacja Oddziału Lubuskiego: Ireneusz Gruszecki, Tadeusz Każmierczak, Jerzy Przybecki i Wiesław Hładkiewicz wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w uroczystości upamiętniającej 72. rocznicę powrotu miasta do macierzy. Zorganizowało ją Stowarzyszenie Pionierów Zielonej Góry. Obchody rocznicowe rozpoczęły się Mszą świętą w intencji Pionierów, którą celebrował zielonogórski biskup Tadeusz Lityński, potem złożono kwiaty pod pomnikiem pierwszego proboszcza w Zielonej Górze, ks. Kazimierza Michalskiego. Profesor Wiesław Hładkiewicz przypomniał w swoim wystąpieniu początki kształtowania się władzy na tym terenie i udział jeszcze żyjących pionierów w jej tworzeniu oraz odczytał list gratulacyjny od eurodeputowanego prof. Bogusława Liberadzkiego. Uroczystość zakończył występ zespołu z Kisielina i wspólny obiad w Zielonogórskiej Palmiarni.

 

--== Obchody rocznicowe w Kargowej ==--

12 lutego 2017 r. - prezes koła TPPW w Kargowej - Danuta Wróblewska i dyrektor Gminnego Centrum Kultury zaprosili na otwartą dla wszystkich uroczystość związaną z obchodami 98. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. W asyście honorowej Jednostki Wojskowej z Sulechowa, złożono kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym bohaterów Powstania Wielkopolskiego. W wystąpieniach władz samorządowych podkreślono wkład mieszkańców Kargowej i Babimostu w walce o powrót tych ziem do macierzy. Oczekiwanym i kulminacyjnym momentem było, z rozmachem przeprowadzone przez grupy rekonstrukcyjne, widowisko militarne „Tropem Krwawego Złota”, które zgromadziło liczną grupę widzów. Obchody rocznicowe odbywają się corocznie przy wsparciu władz samorządowych z burmistrzem Kargowej Jerzym Fabisiem i starostą zielonogórskim Dariuszem Wróblewskim. W uroczystościach z ramienia Oddziału Lubuskiego uczestniczyli: prezes Oddziału TPPW Jerzy Przybecki oraz członkowie Zarządu - Jan Tumiński i Wiesław Hładkiewicz.

 

--== Uroczystość pod pomnikiem Matki Sybiraczki ==--

10 lutego 2017 r. - w Zielonej Górze, delegacja Oddziału Lubuskiego TPPW 1918/1919 (Jerzy Przybecki i Wiesław Hładkiewicz) uczestniczyła w podniosłej uroczystości 72. rocznicy, pierwszej wywózki Polaków na Sybir. Uroczystość odbyła się pod pomnikiem Matki Sybiraczki w Zielonej Górze. Przedstawiciele Związku Sybiraków przekazali informacje o tych tragicznych dla Polaków okolicznościach, w jakich przyszło im opuszczać ukochaną Polską Ziemię. Następnie złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem i na cmentarzu komunalnym w Zielonej Górze.

 

--== Spotkanie rodzin Powstańców Wielkopolskich ==--

5 lutego 2017 r. - w rocznicę bitwy pod Radwankami, w której zginęli trzej powstańcy wielkopolscy spoczywający na cmentarzu w Potulicach, odbyło się czwarte spotkanie rodzin Powstańców Wielkopolskich pod hasłem: „Pamięci naszych dziadków i rodziców oraz uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Potulicach, Rudniczu i w Żelicach Bohaterów Powstania Wielkopolskiego”. Na zaproszenie Koła TPPW Wągrowiec Gmina oraz Stowarzyszenia Wiejskiego „Strzecha” w Potulicach rodziny powstańców i sympatycy spotkali się na uroczystej Mszy św. odprawionej przez ks. proboszcza Tomasza Kubiaka w intencji powstańców oraz żołnierzy walczących i poległych w obronie niepodległości Ojczyzny. Oprawę Mszy św. dodali członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Rogatywka 1918-1939”. Dalsza część uroczystości rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu i odpaleniem rac przez członków Grupy FC Wągrowiec Wiara Lecha. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. starosta wągrowiecki Tomasz Kranc, w imieniu wójta Gminy Wągrowiec - Stanisław Janyga, prezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego TPPW Wawrzyniec Wierzejewski, hm. Marek Urbanowicz, członek Komitetu Obchodów 100-lecia Wybuchu Powstania Wielkopolskiego przy Wielkopolskiej Chorągwi ZHP oraz Irena Klawińska radna Rady Gminy Wągrowiec. Okolicznościowe przemówienie wygłosił prezes Wawrzyniec Wierzejewski, a następnie wręczył członkom Zarządu Koła Wągrowiec Gmina okolicznościowe rozetki, a nowo przyjętym członkom koła legitymacje członkowskie. Specjalnymi dyplomami Zarząd Koła TPPW podziękował za współpracę osobom, które wyróżniły się w działaniach na rzecz upamiętnienia Powstania Wielkopolskiego. Spotkanie rodzin uświetnił występ uczniów Zespołu Szkół w Żelicach. Na zakończenie Aleksandra Kapałczyńska, córka Powstańca Wielkopolskiego podziękowała młodzieży i organizatorom za kultywowanie pamięci o bohaterach.

 

--== Warsztaty historyczne w Wągrowcu ==--

31 stycznia 2017 r. - podobnie jak w roku ubiegłym w czasie tegorocznych ferii zimowych kilkunastoosobowa grupa młodzieży szkolnej z I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu pod opieką nauczycieli Danuty i Sebastiana Chosińskich rozpoczęła udział w warsztatach dot. badania historii miasta, w kontekście udziału w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919. Rozpoczęło je spotkanie w wągrowieckim Muzeum Regionalnym, gdzie dyrektor Marcin Moeglich zapoznał uczestników z historią i przebiegiem Powstania. Uczestnicy otrzymali m.in. monografię autorstwa dr. Władysława Purczyńskiego pt. „Społeczeństwo ziemi wągrowieckiej w dobie Powstania Wielkopolskiego i w walce o granicę wschodnią Rzeczypospolitej w latach 1918-1920” i publikacje ze wspomnieniami Powstańców. W ramach warsztatów młodzież udała się również do Poznania, gdzie zwiedziła z przewodnikiem Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Odwachu i spotkała się z prezesem Oddziału Wielkopolskiego TPPW Wawrzyńcem Wierzejewskim.

 

--== Obchody rocznicowe w Krobi ==--

29 stycznia 2017 r. - mieszkańcy gminy Krobia wspominali uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Właśnie na przełomie stycznia i lutego 1919 r. odbyły się w Krobi pogrzeby pięciu „synów krobskiej ziemi”, którzy stracili swe życie w walkach powstańczych. Uroczystość zainaugurowało złożenie wieńców na zbiorowej mogile powstańców, znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Krobi, po którym poczty sztandarowe, delegacje, przedstawiciele gminnego samorządu oraz inni uczestnicy, wzięli udział w Mszy św. w kościele pw. św. Mikołaja. Następnie udano się na krobski Rynek, gdzie przy tablicy upamiętniającej wymarsz „Kompanii krobskiej” do powstania, zawieszony został wieniec. W godzinach popołudniowych w kinie „Szarotka” odbyła się uroczystość pod hasłem „Gdyby nie Oni, nie byłbyś tu…”. Po okolicznościowych przemówieniach burmistrza Krobi Sebastiana Czwojdy, przewodniczącej Koła TPPW w Krobi Elżbiety Dopierały oraz prezesa Zarządu Oddziału Wielkopolskiego TPPW Wawrzyńca Wierzejewskiego, członkom krobskiego Koła zostały wręczone legitymacje organizacyjne. Następnie odbyła się biesiada śpiewacza, w czasie której zgromadzeni śpiewali m.in. pieśni patriotyczne oraz piosenki żołnierskie, a szkolna młodzież zaprezentowała utwory polskich artystów.

 

--== Turniej strzelecki w Żelicach ==--

27 stycznia 2017 r. - w Zespole Szkół w Żelicach w powiecie wągrowieckim dla upamiętnienia 98. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego odbył się I Powiatowy Turniej Strzelecki. Celem zawodów było krzewienie wiedzy i kultywowanie bohaterstwa Powstańców Wielkopolskich w rocznicę bitwy pod Radwankami oraz popularyzacja postaw patriotycznych związanych z obronnością kraju. Turniej odbył się z inicjatywy Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 „Wągrowiec Gmina” oraz Zespołu Szkół w Żelicach. W finale konkursu wzięło udział 30 zawodników.

 

--== Konkurs wiedzy o Powstaniu w Sątopach ==--

27 stycznia 2017 r. - w Szkole Podstawowej im Leonarda Śliwińskiego w Sątopach odbyła się IX edycja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919 r. . W konkursie uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Nowy Tomyśl. Zgodnie z zapisaną dewizą konkursową – „Każda mała ojczyzna ma swoich bohaterów. Rzecz w tym, by o nich pamiętać.” - uczniowie wykazali się dużą znajomością tematyki. W uroczystości podsumowania edycji uczestniczył dr Zdzisław Kościański ( Przewodniczący Komisji Historycznej Zarządu Głównego TPPW).

 

--== Spotkanie nt. organizacji obchodów w Wągrowcu ==--

27 stycznia 2017 r. - w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wągrowiec miało miejsce spotkanie organizacyjne Komitetu Honorowego Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy burmistrza miasta Krzysztofa Poszwy i prezesa Oddziału Wielkopolskiego TPPW Wawrzyńca Wierzejewskiego. Podpisano stosowne przesłanie w którym wyrażono gotowość współdziałania grona inicjatywnego i innych podmiotów. W wielowątkowej dyskusji zawarto szereg propozycji i warunków dla godnego uczczenia rocznic na terenie miasta Wągrowca. Posiedzenia komitetu będą odbywać się cyklicznie. Jest to kolejna inicjatywa, z którą - wespół z władzami administracyjnymi i samorządowymi na terenie Wielkopolski - występuje Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

 

--== Upamiętnienie zagłady więźniów w Słońsku ==--

27 stycznia 2017 r. - na zaproszenie wójta Słońska - Janusza Krzyśków w uroczystości związanej z 72. rocznicą zagłady więźniów w hitlerowskim Obozie Sonnenberg uczestniczyła, delegacja Oddziału Lubuskiego TPPW 1918/1919 ze swoim sztandarem w składzie: Janusz Kameduła – prezes Koła z Krosna Odrz, Józef Cieślak, historyk i regionalista oraz Jerzy Przybecki prezes Oddziału Lubuskiego TPPW. Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą w kościele parafialnym w intencji zamordowanych więźniów. Następnie na placu przed pomnikiem, przy Mauzoleum Martyrologii miał miejsce apel pamięci, salwa honorowa oraz złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed pomnikiem poświęconym ofiarom II wojny światowej. Kwiaty złożono także pod pomnikiem na Placu Kombatantów i na cmentarzu jenieckim przy ul. Kolejowej, gdzie zostali pochowani rozstrzelani więźniowie. Uroczystość zakończyła się występem uczniów z Zespołu Szkół w Słońsku, która w patriotycznym montażu słowno – muzycznym dostarczyła uczestnikom uroczystości wielu wzruszeń.

 

--== Spotkanie Rodzin Powstańczych w Opalenicy ==--

26 stycznia 2017 r. - koło TPPW im. Edmunda Klemczaka w Opalenicy zorganizowało 15. Spotkanie Rodzin Powstańców Wielkopolskich. Po występie uczniów ze szkoły Podstawowej im. Powstańców Ziemi Opalenickiej w Urbanowie i wspólnym śpiewie kolęd, rozmawiano o przebiegu obchodów 98. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu, Warszawie i Opalenicy, a także o przygotowaniach do obchodów 100. rocznicy Powstania. W spotkaniu, które poprowadził prezes koła TPPW Andrzej Mainka, uczestniczyli także przedstawiciele Zarządu Głównego Towarzystwa.

 

--== Rocznica przysięgi na Placu Wolności ==--

26 stycznia 2017 r. - na Placu Wolności w Poznaniu, w 98. rocznicę złożenia przez Armię Wielkopolską pod dowództwem gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego przysięgi połączonej z nadaniem sztandaru, odbyło się otwarcie wystawy pt: „Polsce, Ojczyźnie mojej i sprawie całego Narodu Polskiego zawsze i wszędzie służyć będę”. Wystawę otworzył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, a oprowadzał po niej historyk i prezes Towarzystwa b. Żołnierzy 1 Pułku Ułanów Wielkopolskich Tadeusz Jeziorowski. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Wielkopolskiej Chorągwi ZHP, jednostek wojskowych i innych, rekonstruktorzy w mundurach powstańczych, wielu członków TPPW i mieszkańcy miasta. Następnie pod Pomnikiem Ułanów na ul. Ludgardy wojewoda złożył wraz z delegacjami wieniec.

 

--== Spotkanie Pokoleń w Śremie ==--

26 stycznia 2017 r. - w Śremie w auli Zespołu Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich, z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej, we współpracy z Klubem TPPW, odbyło się uroczyste, kolejne Spotkanie Pokoleń Potomków Powstańców Wielkopolskich. Okazją była 98. rocznica obchodów Powstania Wielkopolskiego. Inicjatorami spotkania byli m.in. prezes TMZŚ Jerzy Naskręt i prezes Klubu TPPW Henryka Socha. Wśród uczestników znajdowali się przedstawiciele lokalnych władz oraz grono miejscowych działaczy i regionalistów oraz mieszkańcy miasta, grono nauczycielskie i młodzież szkolna ze sztandarami poszczególnych szkół. Władze Towarzystwa reprezentował Wawrzyniec Wierzejewski, prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW, który wygłosił okolicznościowe przesłanie. Jednak najważniejszymi uczestnikami spotkania byli potomkowie śremskich Powstańców, którzy wspominali swoich przodków i ich bohaterskie czyny, m.in.: p. Zbigniew Świetlik i p. Marcin Kęszycki. Zebrani mieli również możliwość obejrzenia programu multimedialnego przygotowanego przez uczniów ZSP po kierunkiem nauczycieli pt. „Powstanie, z którego wszyscy możemy być dumni”. Imprezę zakończyło złożenie kwiatów na grobach powstańczych na cmentarzu parafialnym i w parku miejskim pod pomnikiem Dobosza Powstania Wielkopolskiego.

 

--== Prelekcja na Uniwersytecie III Wieku ==--

26 stycznia 2017 r. - na zaproszenie nowotomyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku dr Zdzisław Kościański - przewodniczący Komisji Historycznej Zarządu Głównego TPPW- wygłosił prelekcję na temat: „Refleksje na temat 98 rocznicy Powstania Wielkopolskiego – wczoraj i dziś”. Gospodarzem spotkania był dyrektor Ryszard Tratwal, który jednocześnie jest prezesem koła TPPW w Nowym Tomyślu przy Zespole Szkól Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika.

 

--== W Swarzędzu o Powstaniu Wielkopolskim ==--

24 stycznia 2017 r. - odbyła się XXXII Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu. Sesję prowadził wiceprzewodniczący RM Zygmunt Majchrzak. Udział w niej wziął również burmistrz Marian Szkudlarek i liczne grono przedstawicieli władz miejskich i samorządowych oraz organizacji działających na terenie miasta i gminy. Wśród zaproszonych gości znajdowali także m.in. Wawrzyniec Wierzejewski, prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW i Arkadiusz Małyszka, prezes Koła TPPW w Swarzędzu. Sesja rozpoczęła się od uroczystego wręczenia Medalu Honorowego TPPW „Wierni Tradycji”, działaczowi Towarzystwa i społecznikowi Mieczysławowi Staniszewskiemu. Okolicznościowe przemówienie na temat związany z obchodami kolejnych rocznic Powstania i jego znaczenia dla odzyskanie przez Polskę niepodległości wygłosił W. Wierzejewski, a laudację kol. Małyszka. Mieczysław Staniszewski należy do szczególnie zasłużonych osób dla dzieła upamiętnienia bohaterów i czynów Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Jest autorem wielu prac artystycznych i tekstów nawiązujących do wydarzeń powstańczych, od lat znany jest z inicjatyw i działań na rzecz godnego upamiętnienia udziału mieszkańców Swarzędza i okolic w Powstaniu Wielkopolskim.

 

--== Uroczysta akademia w Zaniemyślu ==--

22 stycznia 2017 r. - w Gminnym Ośrodku Kultury w Zaniemyślu odbyła się uroczysta akademia z okazji 98. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Rozpoczęło ją wystąpienie Marii Mielcarzewicz, prezesa Stowarzyszenia Rodzin Powstańców Wielkopolskich, która opowiedziała o roli mieszkańców gminy Zaniemyśl w powstaniu. Poinformowała także o projekcie umieszczenia na grobach powstańców specjalnie zaprojektowanego krzyża. Następnie uczniowie Szkoły Podstawowej w Zaniemyślu zaprezentowali przedstawienie, opowiadające o udziale zaniemyślan w zwycięskim powstaniu. Oryginalny scenariusz napisała Joanna Kajdan, wykorzystując opracowanie Ludwika Gomolca „Zaniemyślacy w Powstaniu Wielkopolskim 1918 – 1919”. Przygotowaniem młodych aktorów, recytatorów i narratorów zajmowała się polonistka Jolanta Bździuch. Uroczystość pozostanie w pamięci uczestników jako niecodzienna lekcja historii.

 

--== Uroczysty jubileusz w Zielonej Górze ==--

20 stycznia 2017 r. - zielonogórskie Koło TPPW nr 5 im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego wzięło udział w rodzinnym spotkaniu rodziny Tuliszków z okazji przypadającej w tym dniu 50. rocznicy śmierci Piotra Tuliszki, seniora rodu, Powstańca Wielkopolskiego i pioniera Zielonej Góry, wieloletniego pracownika Poczty Polskiej w Zielonej Górze. Działacze koła pragnęli też w ten sposób zachęcić innych potomków Powstańców Wielkopolskich do podobnego upamiętniania swych przodków.

 

--== Wystawa w Krośnie Odrzańskim ==--

20 stycznia 2017 r. - w Krośnie Odrzańskim na Zamku Piastowskim odbyła się uroczystość otwarcia wystawy zorganizowanej przez Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Krośnieńskie koło każdego roku taką wystawą rozpoczyna kolejne rocznicowe obchody. Należy podkreślić, iż członkowie tego koła posiadają bogate zbiory kolekcjonerskie medale, pocztówki i zdjęcia pochodzące z okresu powstania. W otwarciu wystawy uczestniczyli członkowie koła, młodzież - uczniowie Szkół Podstawowych Nr 1 i 2 oraz mieszkańcy. Otwarcia dokonał gospodarz CAK - Tomasz Miechowicz, który powitał zaproszonych gości, wśród których był Grzegorz Gorczyński, wiceburmistrz miasta. Następnie prezes koła, Janusz Kameduła omówił najważniejsze elementy wystawy. W otwarciu wystawy uczestniczyli także: prezes Oddziału Lubuskiego TPPW Jerzy Przybecki i prof. Wiesław Hładkiewicz.

 

--== Porozumienie w sprawie obchodów 100. rocznicy Powstania ==--

20 stycznia 2017 r. - w Urzędzie Marszałkowskim miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy przy organizacji obchodów 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Pod porozumieniem podpisy złożyli Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego i Tadeusz Musiał, prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. W uroczystości uczestniczyła delegacja Zarządu Głównego TPPW – wiceprezesi Janusz Sałata i Włodzimierz Warchalewski, sekretarz generalny Piotr Wojtczak oraz prezes Oddziału Wielkopolskiego Wawrzyniec Wierzejewski.  Celem porozumienia jest kultywowanie pamięci i tradycji Powstania Wielkopolskiego oraz godne przygotowanie obchodów jego 100-lecia.

 

--== Konkurs Pieśni Patriotycznych ==--

19 stycznia 2017 r. - w Poznaniu w Zespole Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela odbyła się II edycja Konkursu Pieśni Patriotycznych dla młodzieży szkolnej z terenu Wielkopolski. Konkurs jest organizowany wespół z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu. W finale konkursu wzięło udział 15 wykonawców – solistów i zespołów. Wszyscy prezentowali wyrównany i wysoki poziom artystyczny. Jury pod przewodnictwem Wawrzyńca Wierzejewskiego, prezesa Oddziału Wielkopolskiego TPPW I miejsce przyznało Dagmarze Juskowiak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu za brawurowe wykonanie pieśni „Matka Boska Częstochowska”. Nagrodę Publiczności i III miejsce w konkursie zdobyła Maria Bugzel za ekspresyjnie wykonaną pieśń „Żeby Polska była Polską”. Konkurs cieszy się coraz większym powodzeniem wśród młodzieży, a jednocześnie spełnia ważną rolę w jej patriotycznym wychowaniu. Wiele z wykonanych utworów nawiązywało do okresu walk Powstania Wielkopolskiego.

 

--== Odsłonięcie i poświęcenie pomnika w Rosku ==--

18 stycznia 2017 r. - w Rosku k. Wielenia miały miejsce podniosłe uroczystości odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Poległych Powstańców Wielkopolskich. Historyczny pomnik został odrestaurowany dzięki inicjatywie miejscowych struktur Towarzystwa i mieszkańców wspartych przez władze wojewódzkie i lokalne oraz Stowarzyszenie Kibiców „Lecha Poznań”, a także dzięki przychylności miejscowego ks. proboszcza Grzegorza Baranowskiego. Po złożeniu kwiatów i zniczy zebrani udali się do miejscowej szkoły gdzie odbyła się uroczysta akademia patriotyczna. Zebrani mogli zapoznać się również z wystawami, zorganizowanymi przez miejscowe koło TPPW i szkołę oraz przez kol. Marcina Nowakowskiego, pasjonata Powstania Wielkopolskiego, organizatora wielu wystaw na terenie województwa. W uroczystościach wzięły liczny udział delegacje szkolne ze sztandarami oraz przedstawiciele lokalnych władz samorządowych i administracyjnych, organizacji społecznych i zawodowych, a także – licznie – miejscowa społeczność i młodzież.  Uroczystości zaszczycili swoją obecnością posłowie: Krzysztof Paszyk i Zbigniew Ajchler. Organizatorami uroczystości byli m.in. prezes Koła TPPW Ziemi Wieleńskiej Mirosław Nawrot, dyrektor Zespołu Szkół w Rosku Wiesława Nowakowska-Nawrot i burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk. Władze Towarzystwa reprezentował Wawrzyniec Wierzejewski, prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW.

 

--== Uczczono rocznicę powrotu Leszna do Polski ==--

17 stycznia 2017 r. - w Lesznie uczczono 97. rocznicę powrotu miasta do Polski. Mimo, że wielu leszczynian wzięło udział w walkach Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 r., to w warunkach przewagi ludności niemieckiej nie udało się miasta opanować i dopiero 17 stycznia 1920 r. – na mocy postanowień Traktatu Wersalskiego - powróciło ono do Polski. Z okazji rocznicy władze miejskie i samorządowe zorganizowały po raz kolejny uroczystości: złożono kwiaty i znicze pod pomnikami upamiętniającymi powstańców i zorganizowano na Rynku przed ratuszem pokazy z udziałem wojska i grup rekonstrukcyjnych, przedstawiono inscenizację wystąpień przedstawicieli władz polskich i gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego z dnia przejęcia miasta i urządzono festyn z „gulaszem wojskowym” oraz imponującym pokazem ogni sztucznych. Wieczorem z Bazylice Mniejszej została odprawiona uroczysta Msza św. Z okazji rocznicy w mieście zorganizowano szereg imprez sportowych i kulturalnych, natomiast obchody zostały zainaugurowane wcześniej uroczystym wręczeniem przez władze miejskie nagród zasłużonym mieszkańcom i instytucjom miejskim. W uroczystościach wzięły udział liczne lokalne delegacje samorządowe i administracyjne. Uroczystości odbywały się przy asyście Wojska Polskiego. Uczestniczył w nich wiceminister Jan Dziedziczak. Towarzystwo reprezentował Wawrzyniec Wierzejewski - prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW.

 

--== Marszobieg Powstańczy w Nowym Tomyślu ==--

15 stycznia 2017 r. - odbył się w Nowym Tomyślu „Marszobieg Powstańczy”. Patronat nad tą inicjatywą objęli burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner oraz Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Na  Stadionie Miejskim uczestników powitał dyrektor OSiR-u Artur Łoziński. Wśród nich były grupy zorganizowane: delegacja Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich z Borui Kościelnej, Akademia Biegu z Nowego Tomyśla, OSP Boruja Kościelna, Wiara Lecha, OSP Bukowiec. Na trasę marszobiegu wyruszyli także: burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner, członek Prezydium Zarządu Głównego TPPW dr Zdzisław Kościański, wicekurator oświaty z Poznania dr Krzysztof Błaszczyk, starosta nowotomyski  Ireneusz  Kozecki.  Po pokonaniu dystansu 1918 metrów 74 uczestników dotarło na Plac Niepodległości. Przy pomniku zebranych powitał burmistrz Nowego Tomyśla. Wśród przybyłych znaleźli się również ks. proboszcz A. Grabiański, prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płk Stanisław Tomaszkiewicz. Wartę przy pomniku pełnili nowotomyscy harcerze. Poczet sztandarowy wystawiło Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie ze sztandarem powstańczym z Wolsztyna. O historii Powstania Wielkopolskiego na ziemi nowotomyskiej powiedział dr Zdzisław Kościański. Głos zabrał również kurator Krzysztof Błaszczyk. Zaproszeni goście wraz z burmistrzem Nowego Tomyśla złożyli pod pomnikiem  wieniec. Na zakończenie odśpiewano Rotę.

 

--== Powiatowe obchody w Szubinie ==--

14 stycznia 2017 r. - w Szubinie odbyły się Powiatowe Obchody 98. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. W dniach poprzedzających zorganizowano liczne spotkania i konkursy związane ze zrywem 1918-1919. Uroczystości rozpoczęły się mszą święta w kościele pw. św. Małgorzaty, na szubińskim cmentarzu. Po jej zakończeniu przedstawiciele władzy samorządowej, zaproszeni goście, delegacje szkół, organizacji, towarzystw wraz ze sztandarami, mieszkańcy Szubina, powiatu i regionu, młodzież szkolna, członkowie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, harcerze oraz kibice Lecha Poznań i Zawiszy Bydgoszcz złożyli wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. Na cmentarzu Piotr Adamczewski oraz dyrektor muzeum Kamila Czechowska zapalili znicz także pod pomnikiem ofiar II wojny światowej, wśród których byli także powstańcy wielkopolscy.
W Muzeum Ziemi Szubińskiej otwarto wystawę, będącą podsumowaniem projektu realizowanego przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Słupach - rajdu szlakiem miejsc pamięci związanych z powstaniem. O wystawie towarzyszącej „Front Północny powstania wielkopolskiego w fotografii” opowiedziała dyrektor muzeum, autorka wystawy, kustosz Kamila Czechowska. Na spotkaniu w muzeum starosta nakielski Tomasz Miłowski wręczył Marlenie Posadzy grawerton w podziękowaniu za krzewienie wiedzy o powstaniu wielkopolskim i kultywowanie jego tradycji. Prezes ZO TPPW 1918-1919 Jacek Pietraszko uhonorował prezesa szubińskiego koła TPPW - Mariolę Polańską odznaką honorową „Wierni Tradycji”.
Muzeum Ziemi Szubińskiej przygotowało na rynku wystawę plenerową pt. „Twarze Powstania Wielkopolskiego”. Ostatnim punktem obchodów była rekonstrukcja bitwy na rynku w Szubinie. Całość uroczystości poprowadził Piotr S. Adamczewski. Głównymi organizatorami Powiatowych Obchodów 98. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego był powiat nakielski oraz gmina Szubin.

 

--== Wystawa w gostyńskim muzeum ==--

12 stycznia 2017 r. - w Muzeum w Gostyniu miał miejsce wernisaż wystawy poświęconej 1. Kompanii Skautowej (1918-1920), będącej zalążkiem pierwszej zorganizowanej jednostki Wojska Wielkopolskiego gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego: 1. Pułku Strzelców Wielkopolskich (późniejszego 55. Poznańskiego Pułku Piechoty). Kompania, która powstała na bazie skautów wielkopolskich i członków Polskiej Organizacji Wojskowej zaboru pruskiego (POW zp) była dowodzona przez Wincentego Wierzejewskiego. Miedzy innymi, zdobyła w dniu 28 grudnia 1918 r. Fort Grolmana i brała udział w walkach o lotnisko na Ławicy. W marcu 1919 r. wyruszyła na odsiecz Lwowa i brała udział w wojnie o wschodnie granice Rzeczypospolitej. W walkach tych zginęła ponad połowa stanu osobowego kompanii, a praktycznie wszyscy jej żołnierze i oficerowie zostali wyróżnieni orderami wojennymi Virtuti Militari i Krzyżami Walecznych, często wielokrotnie. Wystawa prezentuje historię i szlak bojowy kompanii oraz sylwetkę jej dowódcy. W wernisażu wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz oraz stowarzyszeń historycznych i regionalnych, a także mieszkańcy i młodzież. Okolicznościową prelekcję wygłosił Wawrzyniec Wierzejewski, prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW, antenat komendanta kompanii. Wystawa trwać będzie do końca lutego br.

 

--== Obchody rocznicowe w Żninie ==--

11 stycznia 2017 r. - w Żninie obchody 98. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego rozpoczęły się na cmentarzu parafialnym w Żninie od uhonorowania grobu Stanisława Porowskiego Krzyżem Powstańczym. Wielkopolski Krzyż Powstańczy jest nadawany osobom, które z bronią w ręku lub w inny aktywny sposób uczestniczyły w walkach przeciwko zaborcom niemieckim w Powstaniu Wielkopolskim. O godzinie 10.00 rozpoczęła się msza św., którą sprawował  ksiądz dziekan Tadeusz Nowak. Następnie na czele z orkiestrą wojskową i żołnierzami II Batalionu Logistycznego im. Ziemi Żnińskiej z Bydgoszczy zaproszeni goście, przedstawiciele władz, uczniowie szkół i mieszkańcy Żnina  przemaszerowali na dziedziniec Zespołu Szkół Publicznych, gdzie zostały złożone wiązanki kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym Powstańców. Tradycyjnie już Bractwo Kurkowe oddało honorową salwę armatnią. Dyrektor szkoły - Marek Orzechowski , starosta Żnina - Zbigniew Jaszczuk oraz Jacek Pietraszko - prezes Oddziału Kujawsko – Pomorskiego TPPW wygłosili okolicznościowe przemówienia. W czasie uroczystości za zasługi w kultywowaniu pamięci i tradycji Powstania Wielkopolskiego Starostwo Powiatowe w Żninie zostało wyróżnione honorową odznaką TPPW „Wierni tradycji". Aktu dekoracji sztandaru powiatu dokonał prezes Zarządu Głównego Towarzystwa  Pamięci Powstania Wielkopolskiego - Tadeusz Musiał. Obchody uświetnił montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów szkoły pod kierunkiem nauczycieli: Katarzyny Daszkowskiej, Doroty Nowak, Beaty Różańskiej i Marcina Szarego. Wręczono również nagrody w konkursie na album lub plakat "Pałuccy bohaterowie Powstania Wielkopolskiego" oraz konkursie wiedzy dla uczniów gimnazjum pt: „Powstanie Wielkopolskie i jego uczestnicy".

 

--== Konkurs w Muzeum Ziemi Szubińskiej ==--

10 stycznia 2017 r. - w Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna przeprowadzony został XI Gminny Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919. W tym roku konkurs wpisał się w Powiatowe Obchody 98. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego, które odbywają się w Szubinie. Uczestniczyło w nim 21 uczniów z gimnazjów w Szubinie, Kowalewie, Rynarzewie, z Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie, a także uczniowie z terenu miasta i gminy Szubin, uczęszczający do ZSG w Bydgoszczy. Uczestnicy konkursu rozwiązali test autorstwa Kamili Czechowskiej, w którym znalazły się pytania dotyczące m.in. dowodzących powstaniem, wydarzeń lokalnych oraz miejsc pamięci związanych ze zrywem. Prace oceniła komisja w składzie: Benigna Olszewska, Elżbieta Donarska, Artur Przemorski.  Nagrody oraz dyplomy za udział wręczył burmistrz Szubina Artur Michalak. Podziękowania otrzymali także nauczyciele, którzy przygotowywali uczniów do konkursu: Marlena Posadzy, Elżbieta Nowicka, Hanna Molenda, Beata Łukaszewska, Wojciech Bethke, Piotr Jasiński. Organizatorzy konkursu to Muzeum Ziemi Szubińskiej i Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Koło w Szubinie im. ks. radcy Ludwika Sołtysińskiego.

 

--== Gminne obchody rocznicowe w Przemęcie ==--

6 stycznia 2017 r. - w Przemęcie odbyły się gminne obchody   98. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Dla jej upamiętnienia w kościele pw. św. Jana Chrzciciela odprawiona została uroczysta Msza święta, w której obok zaproszonych gości i delegacji udział wzięły również poczty sztandarowe szkół i organizacji społecznych z terenu gminy. Po nabożeństwie, które uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta GCKiB w Przemęcie, uczestnicy przemaszerowali na Rynek, gdzie pod figurą Serca Jezusowego z tablicami pamiątkowymi delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Za udział w uroczystościach wszystkim zebranym podziękowała Dorota Gorzelniak, Wójt Gminy Przemęt. Znaczenie dnia 6 stycznia w lokalnej historii przypomniał Antoni Fornalski, prezes Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Przemęcie. Krótki program artystyczny przedstawiła młodzież z Zespołu Szkół w Przemęcie, dla którego, co warto przypomnieć, Powstańcy Wielkopolscy są patronem. Organizatorami uroczystości byli: Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Przemęcie, Wójt Gminy Przemęt, Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Przemęcie oraz Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie.

 

--== Uroczystości rocznicowe w Pakości ==--

5 stycznia 2017 r. - w Pakości, w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich miała miejsce uroczystość z okazji Święta Patrona Szkoły i 98. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Została ona zorganizowana wspólnie przez władze gminne i szkolne, a także miejscowe Koło TPPW. Obchody rozpoczęły się na cmentarzu parafialnym przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich, gdzie zebrani wzięli udział w Apelu Poległych, wysłuchali  okolicznościowego przemówienia burmistrza Pakości Pana Wiesława Kończala i złożyli wiązanki kwiatów.

Następnie w sali gimnastycznej szkoły obyła się uroczysta akademia upamiętniająca wielkopolskie zwycięstwo, które przyczyniło się do odrodzenia Ojczyzny. Po części artystycznej głos zabrali zaproszeni goście, którzy złożyli społeczności szkolnej życzenia z okazji jej święta. Na zakończenie dyrektor Szkoły Mirosław Gozdera, podziękował gościom za przybycie, a także wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie uroczystości.

Kolejnym, ważnym elementem obchodów 98.rocznicy Powstania Wielkopolskiego była uroczysta Msza święta w intencji poległych i zmarłych Powstańców Wielkopolskich i członków ich rodzin, która została odprawiona dnia 6 stycznia 2017r. w Święto Trzech Króli w kościele parafialnym p.w. św. Bonawentury.

W dniu 7 stycznia 2017 r. obchody Święta Patrona Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości zakończył XIII Rajd Pieszy „ Powstańczym szlakiem” na trasie Pakość -Kościelec-Pakość.

 

--== Uczczenie zdobycia Lotniska Ławica ==--

5 stycznia 2017 r. - w 98. rocznicę zdobycia Lotniska Ławica, przed pomnikiem upamiętniającym wydarzenia z roku 1919, usytuowanym przy dawnym budynku portu lotniczego na Ławicy, odbyła się uroczystość, podczas której oddano hołd Powstańcom Wielkopolskim. Wzięli w niej udział m.in. senator RP Robert Gaweł, wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg, dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego płk pil. Jacek Pszczoła z delegacją oficerów dowództwa 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego oraz 33 Bazy Lotnictwa Transportowego,  prezes Portu Lotniczego Mariusz Wiatrowski, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, organizacji i stowarzyszeń, w tym delegacja Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 z prezesem ZG TPPW Tadeuszem Musiałem oraz młodzież szkolna. Głos zabrali: dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego płk pil. Jacek Pszczoła, prezes  M. Wiatrowski oraz senator R. Gaweł. Delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem. Organizatorami tegorocznych obchodów są: Klub Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Poznańskiego, Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP - Oddział Poznański oraz Port Lotniczy Poznań - Ławica Sp. z o.o.

 

--== Spotkanie patriotyczne w Nowym Tomyślu ==--

3 stycznia 2017 r. - na placu Niepodległości odbyło się spotkanie patriotyczne upamiętniające wyzwolenie Nowego Tomyśla przez Powstańców Wielkopolskich. W okolicznościowym wystąpieniu dr Zdzisław Kościański nawiązał do wydarzeń z dnia 3 stycznia 1919 roku, kiedy to do Nowego Tomyśla wkroczyła kompania opalenicka dowodzona przez Edmunda Klemczaka i  oddziały hr. Łąckiego ze Lwówka. Tym samym po okresie rozbiorów Nowy Tomyśl powrócił do macierzy. W uroczystości udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu. Burmistrz Włodzimierz Hibner, dr Zdzisław Kościański oraz Jacek Stępniewski oddali hołd bohaterom, zapalając symboliczny znicz pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich.

 

--== Obchody rocznicowe w Wągrowcu i Łeknie ==--

30 grudnia 2016 r. - w Wągrowcu miały miejsce podniosłe uroczystości związane z 98. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Odtworzono przemarsz Powstańców pod dowództwem Ignacego Wegnera  spod Domu Seniora (wówczas mieściła się tu strzelnica braci kurkowych i dom bracki - celestat) do gimnazjum przy ul. Klasztornej, gdzie rozbroili stacjonujący tam nieprzyjacielski oddział. Przemarsz tzw. „Szlakiem Powstańczym” jest odtwarzany obecnie przez władze i społeczność wągrowiecką oraz organizacje działające w mieście i powiecie: harcerzy z Hufca ZHP im. hm. Franciszka Grajkowskiego, braci kurkowych, strzelców ze Związku Strzeleckiego „Strzelec”, kibiców Lecha Poznań i młodzież. Marsz. Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy pod okolicznościową tablicą , uczestnicy udali się na dziedziniec obecnej szkoły ogólnokształcącej, gdzie odbyły się występy artystyczne i pokaz holograficzny. Okolicznościowe przemówienia wygłosili m.in. burmistrz miasta Wągrowiec Krzysztof Poszwa, laureat odznaki honorowej TPPW „Wierni Tradycji” i prezes wągrowieckiego koła TPPW Tomasz Kruk. W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele władz samorządowych miejskich, powiatowych i okolicznych miejscowości, harcerze i licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta.

W tym samym dniu w Łeknie koło Wągrowca, z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Łekneńskiej z prezesem Zbigniewem Tomczakiem, odbyły się uroczystości upamiętniające przebieg Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 na terenie ziemi łekneńskiej. Uroczystości przebiegały pod hasłem „Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 dumą i radością każdego Polaka”. Poprzedziła je uroczysta Msza św. w intencji Powstańców Wielkopolskich w kościele parafialnym w Łeknie. Następnie na Rynku złożono kwiaty i znicze pod tablicą upamiętniającą komendanta Antoniego Czarneckiego, dowodzącego grupą łekneńskich powstańców. Po przemarszu przedstawicieli miejscowych i okolicznych władz oraz ludności do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Łeknie i złożeniu kwiatów oraz zniczy pod okolicznościową tablicą, młodzież szkolna zaprezentowała spektakl pieśni i wierszy patriotycznych. Podczas obu uroczystości Towarzystwo reprezentował Wawrzyniec Wierzejewski, prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW.

 

--== Legnicki hołd dla uczestników Powstania ==--

29 grudnia 2016 r. - w Legnicy w związku z 98. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego, oddano hołd jego uczestnikom, którzy spoczęli na legnickim cmentarzu. Obecni byli m.in.  prezydent Legnicy,Tadeusz Krzakowski, prezes koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego1918-1919, Czesław Kowalak oraz uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 1, która nosi powstańcze imię.  W uroczystości wzięli również członkowie rodzin powstańców. Na mogiłach zapalono znicze. Na Cmentarzu Komunalnym znajduje się 28 mogił powstańczych, wśród nich grób Stanisława Miśka, Honorowego Obywatela Legnicy.

 

--== Uroczystości rocznicowe w Warszawie ==--

28 grudnia 2016 r. - w Warszawie obchody 98. rocznicy Powstania Wielkopolskiego rozpoczęły się Mszą Św. w kościele oo. Dominikanów w intencji powstańców.  Następnie złożono wieńce i wiązanki kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza.  Część oficjalna obchodów miała miejsce na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach,  pod pomnikiem upamiętniającym Powstańców Wielkopolskich i śląskich. Wartę pełnili harcerze i rekonstruktorzy historyczni. Po przemówieniu marszałka województwa wielkopolskiego Marka Woźniaka i apelu poległych,  złożono pod pomnikiem kwiaty. W obchodach udział wzięli m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, w tym Wojciech Fałkowski, wiceminister MON, Jacek Kasprzyk, p.o. szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, wojewoda mazowiecki  Zdzisław Sipiera i wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann , marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak i wicemarszałkowie – Wojciech Jankowiak i Krzysztof Grabowski oraz przedstawiciele władz samorządowych wielu miast Wielkopolski i duchowieństwa, członkowie i sympatycy Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 z prezesem Zarządu Głównego Tadeuszem Musiałem, nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół nr 52 im. Powstańców Wielkopolskich w Warszawie, grupy rekonstrukcyjne oraz harcerze. Podczas uroczystości marszałek Marek Woźniak odznaczył dyrektora Zespołu Szkół Nr 52 w Warszawie – Jana Orłowskiego odznaką honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”.
Po uroczystościach złożono także kwiaty pod Pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej oraz przy Mauzoleum Wyklętych - Niezłomnych. Organizatorem uroczystych obchodów w Warszawie,  był Samorząd Województwa Wielkopolskiego, a współorganizatorem  Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

 

--== Spotkanie świąteczno – noworoczne w Zielonej Górze ==--

28 grudnia 2016 r. - w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbyło się spotkanie świąteczno – noworoczne marszałka województwa lubuskiego Elżbiety Anny Polak z delegacjami organizacji zrzeszonych w Lubuskiej Radzie Kombatantów, Osób Represjonowanych i Stowarzyszeń Patriotycznych. W spotkaniu uczestniczyło około 100 osób, Oddział lubuski reprezentowali: Jerzy Przybecki, Małgorzata Lachowicz – Murawska, Tadeusz Kaźmierczak i Wiesław Hładkiewicz. Spotkanie rozpoczęto wspólnym odśpiewaniem kilku kolęd. W trakcie spotkania głos zabrali i złożyli życzenia noworoczne pani Marszałek,  gen. Zbigniew Szura – przewodniczący Lubuskiej Rady Kombatantów i ks. Mirosław Maciejewski, kapelan Środowisk kombatanckich. Miłym akcentem było uhonorowanie Pani Marszałek Elżbiety Anny Polak medalem „Wierni Tradycji” przyznanym przez Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Wielkopolskiego 1918/1919 w Poznaniu. Harcerze z Lubuskiej Chorągwi ZHP przekazali betlejemskie światełko pokoju. Następnie Pani Marszałek wręczyła okolicznościowe wydawnictwo książkowe. Uczestnicy spotkania otrzymali drobne upominki, podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia noworoczne.

 

--== Uroczyste obchody 98. rocznicy Powstania Wlkp. ==--

27 grudnia 2016 r. - uroczystości rocznicowe dla uczczenia 98. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego odbyły się również w wielu innych miastach i wsiach województwa kujawsko – pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego oraz w Legnicy i Szczecinie. m.in.:

Kaźmierz - w rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego, mieszkańcy Kaźmierza zebrali przy pomniku Powstańców Wielkopolskich. Do wspólnego świętowania mieszkańców, kolejny już raz, zaprosiło Stowarzyszenie Wiara Lecha. Hołd Powstańcom oddali m.in. wójt Zenon Gałka, ks. proboszcz Krzysztof Musiał, przewodnicząca Rady Gminy Kaźmierz Arleta Wojciechowska, delegacje szkolne, zuchy i harcerze, przedstawiciele organizacji społecznych oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy. Była również wspólna modlitwa za poległych i zmarłych Powstańców. Wójt w okolicznościowym przemówieniu przybliżył tło historyczne tamtych wydarzeń. Następnie złożono kwiaty i zapalono znicze oraz wspólnie odśpiewano Rotę przy racach odpalonych przez
kibiców Lecha Poznań.

Września -  we wrzesińskiej farze Mszę świętą odprawił ks. kanonik Mieczysław Kozłowski, a uroczystości prowadzili: Beata Sieradzka, prezes Koła nr 24 TPPW we Wrześni i Sebastian Mazurkiewicz, dyrektor Muzeum Regionalnego. Organizatorami uroczystości byli: Burmistrz Miasta i Gminy Września, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni, Stowarzyszenie Kibiców Lecha Poznań. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: senator RP Robert Gaweł, poseł RP Bartosz Józwiak, wicestarosta Powiatu Wrzesińskiego Waldemar Grzegorek, wiceburmistrz Wrześni Artur Mokracki. Po zakończonej mszy świętej uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 wraz z harcerzami Wrzos Września przedstawili krótką inscenizację związaną z historią wybuchu powstania we Wrześni. Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod pomnik Powstańców Wielkopolskich, na cmentarz parafialny. Tutaj złożono wiązanki kwiatów, przy świetle pochodni odśpiewano „Marsyliankę Wielkopolską”, a przy odpalonych racach wszystkie zwrotki hymnu narodowego.

Żerków - żerkowskie obchody 98. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego zainicjowane zostały odezwą, w której prezes Koła żerków Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Robert Rogacki zwrócił się do mieszkańców ziemi żerkowskiej, o uczczenie rocznicy wybuchu zwycięskiego zrywu wywieszeniem flag narodowych. Apel został zamieszczony na portalu miejskim żerkowa oraz we wszystkich parafiach na terenie gminy. Główne obchody rozpoczęły się o godz. 12.00 na rynku w żerkowie, gdzie pod Pomnikiem Poległych złożono kwiaty i zapalono znicze. W uroczystości wzięły udział władze samorządowe z burmistrzem Miasta i Gminy żerków Jackiem Jędraszczykiem na czele, członkowie Koła żerków Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego oraz poczty sztandarowe i delegacje OSP, Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Żerkowie, harcerzy, szkół oraz organizacji z terenu gminy. Po części oficjalnej wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w montażu słowno-muzycznym pt. „O Powstaniu Wielkopolskim Opowieść". Z inicjatywy władz miejskich, zgromadzone delegacje oraz mieszkańcy otrzymali rozety powstańcze, rozdawane przez uczennice żerkowskiego Gimnazjum. Ciąg dalszy obchodów miał miejsce na cmentarzu przykościelnym w Lgowie, gdzie na mogile spoczywającego tam dowódcy Frontu Południowego Powstania Wielkopolskiego majora Zbigniewa Ostroróg-Gorzeńskiego złożono wiązanki kwiatów. Znakomitą oprawę obchodów czyniły flagi narodowe i powstańcze proporce wywieszone na instytucjach i wielu domach oraz liczny udział mieszkańców w uroczystościach, czym ziemia żerkowska zamanifestowała swą żywą pamięć o bohaterach zwycięskiego zrywu.

 

--== Wojewódzkie obchody rocznicowe w Bydgoszczy ==--

27 grudnia 2016 r. - w Bydgoszczy uroczystość z okazji  98. rocznicy Powstania Wielkopolskiego rozpoczęła Msza Św. pod przewodnictwem biskupa bydgoskiego Jan Tyrawy w kościele garnizonowym. W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści , przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, wojska,  harcerze z Zespołu Szkół Nr 24 w Bydgoszczy, poczty sztandarowe Oddziału Kujawsko- Pomorskiego TPPW  oraz Gimnazjum Nr 9 im. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy . Po Mszy Św. obchody kontynuowane były tradycyjnie przed pomnikiem Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego na skwerze przy ul. Bernardyńskiej.
Wszystkich przybyłych gości powitał  prezes Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego TPPW 1918/1919 Jacek Pietraszko. Głos zabrali wicewojewoda Józef Rameau, wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski, oraz z-ca prezydenta Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz.
Na grobie Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego złożone zostały wiązanki kwiatów, a pamięć poległych uczczono salwą honorową. Uroczystość zakończyło odegranie przez Orkiestrę Wojskową z Bydgoszczy Roty.

 

--== Obchody rocznicowe w Lesznie ==--

27 grudnia 2016 r. - uroczyste obchody miały również miejsce w Lesznie. W kościele p.w. Św. Mikołaja Biskupa odbyła się uroczysta Msza święta w intencji Ojczyzny. Następnie uczestnicy nabożeństwa przemaszerowali na leszczyński Rynek, gdzie przewidziano główną część obchodów rocznicy. Wojewoda Zbigniew Hoffmann odczytał list przekazany przez premier  Beatę Szydło. Przemówił również prezydent Leszna łukasz Borowiak. Następnie odczytany został apel pamięci. Uroczystości zakończyła defilada pododdziałów jednostek Garnizonu Poznańskiego oraz Leszczyńskiego. Podczas uroczystości złożono kwiaty w miejscach pamięci. Zaprezentowano również koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych oraz pokaz grup rekonstrukcyjnych i sprzętu wojskowego.

 

--== Centralne obchody 98. rocznicy wybuchu Powstania ==--

27 grudnia 2016 r. - w Poznaniu centralne uroczystości rozpoczęły się rano na poznańskiej Cytadeli, gdzie przedstawiciele: Urzędu Wojewódzkiego z wicewojewodą Marleną Maląg, Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 z prezesem ZG Tadeuszem Musiałem oraz wiceprezydent Leszna złożyli kwiaty przy pamiątkowym głazie upamiętniającym poległych w latach 1918-1920.
Następnie na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan, przy mogile gen. Stanisława Taczaka - pierwszego dowódcy powstania złożono w asyście harcerzy wiązanki kwiatów. W tej części obchodów wzięły udział delegacje władz państwowych z wicewojewodą wielkopolskim Marleną Maląg, władz samorządowych z marszałkiem województwa wielkopolskiego Markiem Woźniakiem i prezydentem Poznania Jackiem Jaśkowiakiem,  stowarzyszeń i organizacji, w tym Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.
Główna uroczystość rozpoczęła się przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich. Uczestniczyli w niej parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, organizacji kombatanckich i stowarzyszeń, młodzież szkolna, harcerze, grupy rekonstrukcji historycznej i mieszkańcy Poznania.  Po zmianie warty honorowej i odśpiewaniu hymnu przemówienia wygłosili: Marek Woźniak - marszałek województwa wielkopolskiego i przewodniczący Komisji Historycznej ZG TPPW - dr Zdzisław Kościański. Następnie odczytano apel pamięci, oddając hołd Powstańcom Wielkopolskim. Uroczystość zakończyło złożenie kwiatów pod pomnikiem i odśpiewanie Roty. Uczestnicy spotkania wyruszyli następnie do kościoła farnego. W trakcie przemarszu złożono wiązanki kwiatów pod tablicami upamiętniającymi Franciszka Ratajczaka, dowódców powstania, Ignacego Jana Paderewskiego, a także pod pomnikiem 15. Pułku Ułanów Poznańskich. W Farze odprawiona została Msza Św. w intencji Ojczyzny i Powstańców Wielkopolskich. Na placu Wolności można było zwiedzić obóz powstańczy oraz wystawę "Powstanie wielkopolskie 1918-1919. Droga Wielkopolan do niepodległości autorstwa" przygotowaną przez muzeum w Odwachu. O godz.16.40 włączone zostały syreny alarmowe dla upamiętnienia wybuchu powstania. Z Placu Wolności wystartował również Bieg Powstania Wielkopolskiego. Obchody zakończył uroczysty koncert w auli UAM w Poznaniu.

 

--== Inscenizacja przyjazdu I.J. Paderewskiego ==--

26 grudnia 2016 r. - po raz 28. zorganizowano na dworcu kolejowym w Poznaniu inscenizację przyjazdu Paderewskiego do Poznania. W postać I.J. Paderewskiego wcielił się, tak jak w poprzednich latach, Edmund Dudziński. Uroczystość zakończył koncert pieśni patriotycznych i kolęd w wykonaniu Poznańskiego Chóru Nauczycieli im. I. J. Paderewskiego, pod dyrekcją Ryszarda łuczaka, który na zakończenie podziękował mieszkańcom Poznania za tłumne przybycie.

 

--== Nadanie nazwy rondu w Środzie Wlkp. ==--

22 grudnia 2016 r. - w Środzie Wlkp. odbyły się uroczystości związane z nadaniem nazwy rondu  u zbiegu ulic 27 Grudnia - Karola Marcinkowskiego – Brodowska. W uroczystości udział wzięli:  burmistrz Miasta Środa Wlkp. Wojciech Ziętkowski,  starosta średzki Marcin Bednarz, prezes Zarządu Głównego TPPW  Tadeusz Musiał, dr Marek Rezler,  ks. dr Krzysztof Michalczak, służby mundurowe, przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Rodzin Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wlkp. oraz  rodziny Powstańców.
W tym samym dniu w średzkim Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich odbyła się coroczna uroczystość „Dnia Patrona” z udziałem zaproszonych gości. Młodzież wysłuchała prelekcji dra Marka Rezlera na temat Powstania oraz przedstawiła ciekawą część artystyczną. Po raz pierwszy odśpiewano również hymn szkoły. Podczas uroczystości wręczono młodzieży biorącej udział w konkursie „Mapa miejsc pamięci Powstania Wielkopolskiego na terenie gminy i powiatu średzkiego” nagrody Zarządu Stowarzyszenia Rodzin Powstańców Wielkopolskich . Prezes Zarządu Głównego TPPW, Tadeusz Musiał uhonorował również medalem „Wierni Tradycji” p. Marię Kamińską.

 

--== Przeniesienie prochów powstańczych do kolumbarium ==--

21 grudnia 2016 r. - na cmentarzu junikowskim w Poznaniu nastąpiło uroczyste przeniesienie prochów trzech Powstańców Wielkopolskich: Stanisława Andrzejewskiego, Waleriana Stacheckiego i Stanisława Szymańskiego do kolumbarium. Uroczystość miała podniosły charakter i odbyła się przy asyście Wojska Polskiego oraz w obecności przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. W uroczystości wzięły udział rodziny bohaterów, młodzież szkolna oraz przedstawiciele Towarzystwa - głównego, obok Urzędu Miasta Poznania - organizatora, w tym prezes Zarządu Głównego Tadeusz Musiał i prezes Oddziału Wielkopolskiego Wawrzyniec Wierzejewski.

 

--== Uroczysty apel w nowosolskim liceum ==--

20 grudnia 2016 r. - w Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Nowej Soli odbył się uroczysty apel z okazji 98. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W apelu uczestniczyli m.in. kombatanci, przedstawiciele Związku  Sybiraków i rodzin Powstańców Wielkopolskich. Wicedyrektor Jacek Michałowicz  wygłosił referat na temat genezy i przebiegu powstania, a młodzież wykonała montaż słowno – muzyczny. W spotkaniu pokoleń  uczestniczył również Paweł Szpigun - prezes Koła TPPW 1918/1919 w Nowej Soli.

 

--== Konferencja poświęcona I.J. Paderewskiemu ==--

19 grudnia 2016 r. - w Warszawie, w gmachu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej miała miejsce konferencja poświęcona Ignacemu Janowi Paderewskiemu i jego twórczości. Wzięli w niej udział przedstawiciele środowisk artystycznych związanych z twórczością Paderewskiego i jej propagowaniem. Kolejne planowane konferencje przed obchodami setnych rocznic odzyskania niepodległości przez Polskę i Powstania Wielkopolskiego będą dotyczyć roli Paderewskiego jako wielkiego patrioty i męża stanu. Tematykę związaną z pobytem artysty w Wielkopolsce w latach przed Powstaniem Wielkopolskim przedstawiła szeroko i ciekawie rektor poznańskiej Akademii Muzycznej prof. Halina Lorkowska. W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele środowiska poznańskiego, w tym reprezentujący TPPW Wawrzyniec Wierzejewski, prezes Oddziału Wielkopolskiego.

 

--== Obchody rocznicy powstania w Zielonej Górze ==--

19 grudnia 2016 r. - przed pomnikiem „Dobosza”, na Placu Powstańców Wielkopolskich w Zielonej Górze, rozpoczęły się w Oddziale Lubuskim TPPW obchody 98. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Po sygnale „Powitanie” wykonanym przez Marka Mosiewicza i wciągnięciu flagi państwowej na maszt, odegrano Mazurek Dąbrowskiego. Uroczystość prowadził Damian Bączkiewicz - przewodniczący Lubuskiej Rady Młodzieżowej TPPW 1918/1919. Uczestniczyli w niej m.in.: przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego,   Urzędu Miasta, kombatanci, wykonawcy „Informatora”, młodzież z pocztami sztandarowymi z: Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Akademickich, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Gimnazjum Nr 7 i Gimnazjum Nr 8. Program słowno - muzyczny przygotowali uczniowie z Gimnazjum Nr 6. Wcześniej dekorowali oni również uczestników powstańczymi rozetkami.
Podczas uroczystości obok pomnika „Dobosza” uroczyście uruchomiono urządzenie multimedialne - „Informator Turystyczny”. Uruchomienia dokonali przedstawiciele Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego i prezes  ZG TPPW 1918/1919 Tadeusz Musiał  . W uznaniu zasług
w upowszechnianiu wiedzy i tradycji Powstania Wielkopolskiego wręczono zasłużonym działaczom odznaczenia.  Odczytano także listy gratulacyjne od  wojewody lubuskiego -  Władysława Dajczaka i wicemarszałka - Romualda Gawlika. Apel Pamięci poprowadził uczeń Liceum Ekonomicznego, członek Młodzieżowej Rady przy ZG TPPW 1918/1919 - Rafał Trafała. Salwę honorową wykonało Bractwo Kurkowe ze Zbąszynia. Młodzież zapaliła znicz i złożyła kwiaty pod Pomnikiem „Dobosza”. Wspólnie odśpiewano „Rotę” a sygnalista zagrał sygnał „Pożegnanie”.

 

--== Uroczyste spotkanie w Laboratorium Wiary ==--

16 grudnia 2016 r. - w sali ośrodka Laboratorium Wiary, obok poznańskiej katedry na śródce odbyło się spotkanie związane z obchodami kolejnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego i podsumowujące zlot gwiaździsty wielkopolskich kół TPPW w sierpniu br. Podziękowano księdzu arcybiskupowi metropolicie poznańskiemu Stanisławowi Gądeckiemu za wsparcie inicjatyw Towarzystwa, a w dyskusji skoncentrowano się na przygotowaniach do bieżącej i setnej rocznicy Powstania oraz jego znaczenia dla odzyskania niepodległości przez Polskę. W spotkaniu uczestniczyła grupa młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Strzelcach k. Chodzieży, która zaprezentowała spektakl pieśni patriotycznych. Udział wziął w nim również delegat arcybiskupa ks. Ireneusz Szwarc, proboszcz katedralny oraz szereg przedstawicieli Towarzystwa, m.in. z Poznania z prezesem Oddziału Wielkopolskiego TPPW Wawrzyńcem Wierzejewskim i wiceprezesem OW, prezesem koła w Chodzieży Romanem Grewlingiem oraz szereg osobistości zainteresowanych problematyką powstańczą, w tym prezes Towarzystwa im. Mieczysława Palucha - Wiesław Hernacki. W trakcie spotkania grupa osób powołała kolejne 53. koło TPPW Poznań śródka, którego prezesem wybrano Gerarda Coftę.

 

--== Wieczornica powstańcza w Parkowie ==--

15 grudnia 2016 r. - w Zespole Szkół w Parkowie miała miejsce IX. Wieczornica Powstańcza „Hej, za broń powstańcy". Młodzież przedstawiła inscenizację jednego z epizodów walk powstańczych, w wyniku którego zdobyto pojazd pancerny, nazwany później imieniem Kazimierza Grudzielskiego. Następnie przeprowadzono Apel Powstańczy przy symbolicznym krzyżu i zapalono znicze. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz oraz liczni mieszkańcy. W ich trakcie Medal Honorowy TPPW „Wierni Tradycji", z rąk reprezentującego Towarzystwo prezesa Oddziału Wielkopolskiego TPPW Wawrzyńca Wierzejewskiego, otrzymała dyrektor Zespołu Szkól Maria Cisowska.

 

--== Uchwała Sejmu RP dla uczczenia rocznicy Powstania ==--

15 grudnia 2016 r. - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę w sprawie uczczenia rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Stwierdza się w niej m.in., że „Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 roku to wyjątkowe wydarzenie na tle polskich zrywów narodowych. Jego sukces przyniósł wolność Wielkopolanom oraz przyczynił się do utrwalenia niepodległości i ustalenia zachodniej granicy Rzeczypospolitej odradzającej się po 123 latach niewoli” oraz oddaje hołd uczestnikom tego czynu zbrojnego „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego przypomina o dojrzałości politycznej i poświęceniu Polaków. Ofiarna walka podjęta dla Niepodległej godna jest upamiętnienia. Chwała Zwycięzcom!”

 

--== Uroczyste wręczenie DOBOSZY w Pałacu Działyńskich ==--

12 grudnia 2016 r. - w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyła się coroczna uroczystość wręczenia nagród honorowych Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - statuetek „Dobosza Powstania Wielkopolskiego” dla osób i instytucji najbardziej zasłużonych dla upamiętniania historii i tradycji Powstania. W uroczystości wzięli udział m.in.: senator RP Robert Gaweł, wicewojewoda wielkopolski – Marlena Maląg, wicemarszałek województwa wielkopolskiego - Wojciech Jankowiak, wielkopolski kurator oświaty – Elżbieta Leszczyńska, reprezentujący Prezydenta Poznania – Rafał Ratajczak, prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego i prezes Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP – dr Marian Król, prezes ZG Związku Oficerów Rezerwy RP – płk Stanisław Tomaszkiewicz, przedstawiciele Wielkopolskiej Organizacji LOK, prezes Związku Inwalidów Wojennych - płk Tadeusz Paczek, komendant Chorągwi Wielkopolskiej ZHP – hm. Tomasz Kujaczyński, prezes WTK – Stanisław Słopień, Paweł Kuszczyński – prezes Poznańskiego Oddziału ZLP, prezes Automobilklubu Wielkopolski - Robert Werle, dyrektorzy muzeów, historycy i regionaliści, przedstawiciele stowarzyszeń kombatanckich i innych organizacji, członkowie i sympatycy Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, dyrektorzy, nauczyciele oraz młodzież szkolna.

Tegorocznymi nagrodami zostali uhonorowani:

Indywidualnie
dr Stanisław Jędraś - emerytowany nauczyciel, regionalista i społecznik zasłużony dla kultywowania pamięci o Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919 w południowej Wielkopolsce,

Wojciech Kicman – regionalista z Piły, który swoje zainteresowania badawcze skupił na  dokumentowaniu  udziału mieszkańców Piły i pow. pilskiego w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 jak również wydarzeń z tym związanych,

Zbigniew Zwierzykowski – historyk, regionalista, publicysta i kolekcjoner.

Zespołowo:
Muzeum Okręgowe w Lesznie – instytucja szczególnie zasłużona w kultywowaniu pamięci o Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919.

Statuetki wręczyli: wicewojewoda wielkopolski – Marlena Maląg, wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak oraz prezes honorowy TPPW Stefan Barlóg i prezes ZG TPPW – Tadeusz Musiał.

W dalszej części uroczystości uhonorowano szczególnie zasłużone osoby dla upowszechniania wiedzy i pamięci o Powstaniu Wielkopolskim, w tym regionalistów, historyków, działaczy, dyrektorów i nauczycieli: medalami „Pro Patria”, „Medalami Komisji Edukacji Narodowej”  oraz odznakami honorowymi TPPW „Wierni Tradycji”.

Uroczystość zakończył występ uczniów Zespołu Szkół w Kruszewie.

 

--== Bieg im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni ==--

11 grudnia 2016 r. - odbył sie we Wrześni II Bieg im. Powstańców Wielkopolskich. Organizatorami biegu byli: Starostwo Powiatowe we Wrześni, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni, Stowarzyszenie Promyk. W tym roku trasa biegu wiodła ulicami miasta. Punkt startowy znajdował sie przy ulicy Warszawskiej, natomiast meta przy ulicy Koszarowej. Biegowi towarzyszyła wystawa zorganizowana przez Koło TPPW nr 24 we Wrześni pod kierunkiem prezesa Koła TPPW - Beaty Sieradzkiej i Stowarzyszenia Kibiców Lecha z prezesem Jarosławem Czyżem. Na wystawie można było m.in. zapoznać sie z treścią Pamietnika powstańca Michała Szczepaniaka. Zwiedzający poznawali także historie Powstania Wielkopolskiego w powiecie wrzesińskim, ciekawie przedstawioną przez miejscowego regionaliste - Michała Pawełczyka.

 

--== Dzień Wielkopolski w Poznaniu ==--

3 grudnia 2016 r. - Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne, w 98. rocznicę obrad Polskiego Sejmu Dzielnicowego, zorganizowało Dzień Wielkopolski w Poznaniu. Po mszy św. w poznańskiej Farze nastąpiło złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową Polskiego Sejmu Dzielnicowego - kino „Apollo” i odbyły się obrady Sejmiku Wielkopolskich Regionalistów. Ogłoszono również nominacje oraz wręczono Nagrodę Główna WTK, której laureatem został pan Andrzej Wituski. W czasie sejmiku miała miejsce debata „Wielkopolski patriotyzm”, do której wprowadzenie wygłosił prof. dr hab. Ryszard Kowalczyk. Tomasz Łęcki - dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości omówił stan przygotowań do budowy nowego muzeum. W uroczystościach rocznicy Polskiego Sejmu Dzielnicowego brali także udział przedstawiciele Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

 

--== O Powstaniu Wielkopolskim w V Liceum Ogólnokształcącym ==--

1 grudnia 2016 r. - w V Liceum Ogólnokształcącym im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu miało miejsce spotkanie z młodzieżą szkolną, połączone z wystawą na temat genezy, przebiegu i znaczenia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, w kontekście zbliżających się rocznic wybuchu Powstania.  Spotkanie prowadził prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW Wawrzyniec Wierzejewski. Wzięła w nim udział liczna grupa uczniów i nauczycieli. Wystąpienie wywołało duże zainteresowanie i żywą reakcję słuchaczy oraz stanowiło asumpt do nawiązania stałej współpracy pomiędzy TPPW a szkołą.

 

--== Swarzędzanie w Odwachu ==--

29 listopada 2016 r. - na zebraniu wyjazdowym w Muzeum Powstania Wielkopolskiego (w poznańskim Odwachu) spotkali się członkowie swarzędzkiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Po zapoznaniu się z ekspozycją muzealną odbyła się rozmowa z dyrektorem muzeum Tomaszem Łęckim, podczas której poruszono sprawę współpracy swarzędzkiego Koła TPPW z muzeum, udział obu podmiotów w zbliżających się obchodach rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, a także kwestię możliwości wypożyczenia dla Swarzędza mobilnej wystawy planszowej.

 

--== Przegląd pieśni w kórnickiej "Oazie" ==--

26 listopada 2016 r. - Koło TPPW w Kórniku zorganizowało w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA” szósty przegląd pieśni dla uczniów szkół gminy kórnickiej. Zebranych powitała Dorota Przybylska prezes Koła TPPW i przedstawiła rolę Powstania Wielkopolskiego w odzyskaniu niepodległości w roku 1918/1919. Wśród zaproszonych gości byli m.in: przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kórnik - Adam Lewandowski, burmistrz Gminy Kórnik – Jerzy Lechnerowski, prezes Oddziału TPPW - Wawrzyniec Wierzejewski, prezes Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich - Włodzimierz Rocławski,– prezes Grupy Rekonstrukcyjnej Powstańców Wielkopolskich im. Gen. Stanisława Taczaka oraz kustosz Muzeum gen. S. Taczaka w Mieszkowie - Wojciech Koterba, prezes KTPS w Kórniku - Krystyna Janicka, dyrektor „OAZY” - Wojciech Kiełbasiewicz, rodziny powstańcze, radni Rady Miejskiej w Kórniku, dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie, członkowie i sympatycy kórnickiego Koła TPPW.Burmistrz wręczył kolejne Pamiątkowe Kórnickie Krzyże Powstańcze, które otrzymali: Maria Błaszak – wnuczka powstańca Szczepana Walczaka, Marian Błaszak - wnuk powstańca Ignacego Michalaka, Krystyna Szubert - córka powstańca Franciszka Grząślewicza, Krzysztof Grzempa – wnuk powstańca Wawrzyna Grzempy, Paweł Pawlak – wnuk powstańca Franciszka Pawlaka, Eleonora Rozmysłowska – wnuczka Antoniego Mikołajczaka. Na scenie zaprezentowały się zespoły z: Gimnazjum im. Powstańców Wlkp.w Robakowie , SP w Kamionkach, SP im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie, SP im. Jana Wójkiewicza w Radzewie, SP nr 2 im. Teofili Szołdrskiej-Potulickiej w Kórniku-Bninie, SP nr 1 im. Tytusa hr. Działyńskiego oraz chór „Viva la Musica”, Zespół Pieśni i Tańca „Władysie” z Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego. Dodatkowo w strojach wielkopolskich wystąpili Ewa i Adam Majewscy z Poznania i wykonali dwa utwory, w tym słynne przyśpiewki ułańskie „Żurawiejki”. Oprawę muzyczną przeglądu przygotowała firma „Go events” z Kórnika.

 

--== Posiedzenie plenarne Zarządu Głównego TPPW ==--

26 listopada 2016 r. - w siedzibie Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju „Dom Żołnierza” w Poznaniu odbyło kolejne posiedzenie plenarne Zarządu Głównego TPPW. Tematyka obrad dotyczyła głównie przygotowań do obchodów 98. i 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego oraz form współdziałania z rodzinami uczestników Powstania Wielkopolskiego. Swoje doświadczenia i propozycje w tym zakresie zaprezentowali m.in: Andrzej Mainka - Opalenica, Krzysztof Jachna – Skoki, Maria Mielcarzewicz – Środa Wlkp. oraz Jerzy Przybecki – Zielona Góra.

 

--== Znakowanie grobów Powstańców Wielkopolskich w Przemęcie ==--

22 listopada 2016 r. - w Przemęcie na cmentarzu parafialnym przy ul. Jagiellońskiej odbyły się uroczystości upamiętniające Powstańców Wielkopolskich z terenu Ziemi Przemęckiej, spoczywających zarówno na przemęckich cmentarzach jak i poza gminą. Nagrobki Powstańców zostały oznakowane specjalnymi medalami pamiątkowymi „ Powstaniec Wielkopolski”. Organizatorami tej akcji byli: Antoni Fornalski – prezes Koła TPPW w Przemęcie (inicjator znakowania grobów) oraz Dorota Gorzelniak - wójt Gminy Przemęt. Obchody rozpoczął uroczysty przemarsz uczestników pod pomnik Piety w asyście przemęckiej orkiestry dętej oraz pocztów sztandarowych. Wartę honorową pełnili harcerze oraz uczniowie z miejscowego Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich. Wśród zaproszonych gości, obok rodzin przemęckich Powstańców Wielkopolskich, znaleźli się m.in.: Jan Libicki –Senator RP, Krzysztof Paszek – Poseł na Sejm RP, Zenon Jóżwiak - kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie, Janusz Frąckowiak – starosta wolsztyński, Wawrzyniec Wierzejewski - prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW, dr Zdzisław Kościański – przewodniczący Komisji Historycznej Zarządu Głównego TPPW, Maciej Myczka - prezes Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości, Zbigniew Kowalewicz - prezes Koła TPPW w Wolsztynie i Dariusz Poszwiński - prezes Koła TPPW w Siedlcu. Medale pamiątkowe zostały poświęcone przez ks. Wojciecha Liska. Otrzymały je również rodziny dla swoich Powstańców spoczywających na cmentarzach poza gminą Przemęt. Oznakowanie grobów powstańczych na pozostałych cmentarzach w gminie Przemęt odbyło się: w Kaszczorze – 23 listopada, w Mochach – 24 listopada i w Buczu - 25 listopada br.

 

--== Spotkanie w Szkole Podstawowej w Skokach ==--

18 listopada 2016 r. - w Szkole Podstawowej w Skokach odbyło się spotkanie prezesa Oddziału Wielkopolskiego TPPW - Wawrzyńca Wierzejewskiego z młodzieżą szkolną. Towarzyszyła mu okolicznościowa wystawa przedstawiająca genezę i przebieg Powstania Wielkopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem roli młodzieży skautowej. Poruszona tematyka spotkała się z żywym zainteresowaniem zarówno ze strony uczniów jak i grona pedagogicznego. Wątki poruszane w dyskusji nauczyciele zamierzają kontynuować w czasie lekcji.

 

--== Akcja znakowania grobów powstańczych w Mosinie ==--

17 listopada 2016 r. – przeprowadzono I etap akcji znakowania grobów Powstańców Wielkopolskich, mieszkańców Ziemi Mosińskiej. Oznakowano groby 26 powstańców, pochowanych na cmentarzu parafialnym w Mosinie i 1 grób powstańca na cmentarzu parafialnym w Rogalinku. Powstańcze oznakowanie otrzymała także zbiorowa mogiła na mosińskim cmentarzu „Rozstrzelanych 20.10.1939 r.”, w której, spośród 15 pochowanych ofiar tej egzekucji, 6 było Powstańcami Wielkopolskimi.

 

--== Uroczyste spotkanie w poznańskim Muzeum Archidiecezjalnym ==--

11 listopada 2016 r. - w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu (dawniej Akademia Lubrańskiego), na spotkaniu zorganizowanym przez Parafię Archikatedralną pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła, Towarzystwo Pamięci Majora Mieczysława Palucha i Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej, prelekcję pt: „O wydarzeniach w Poznaniu na miesiąc przed wybuchem Powstania Wielkopolskiego” wygłosił prof. Janusz Karwat. Spotkanie poprzedziła msza św. odprawiona w katedrze poznańskiej. Jego zwieńczeniem był koncert i wspólny śpiew pieśni patriotycznych. Towarzystwo reprezentował Wawrzyniec Wierzejewski, prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW.

 

--== Obchody Święta Niepodległości ==--

11 listopada 2016 r.- w Poznaniu, Bydgoszczy, Zielonej Górze i innych miastach delegacje zarządów oddziałów, kół i klubów TPPW wzięły udział w obchodach Święta Niepodległości. Uroczystości w Poznaniu rozpoczęła msza św. w intencji Ojczyzny odprawiona w Poznańskiej Farze. Główne obchody miały miejsce na Placu Wolności. Po wystąpieniu wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna i apelu pamięci odbył się pokaz w wykonaniu grup rekonstrukcji historycznej, koncert orkiestry wojskowej i defilada pododdziałów.

 

--== Konferencja o Powstaniu Wielkopolskim w poznańskim ODN ==--

7 listopada 2016 r. - w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu odbyła się konferencja „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 Pamiętamy!” adresowana do nauczycieli wszystkich typów szkół. Miała ona na celu upamiętnienie Powstania Wielkopolskiego w 98 rocznicę wybuchu. Wśród gości konferencji znaleźli się m.in. Wielkopolski Kurator Oświaty - Elżbieta Leszczyńska oraz prezes ZG TPPW - Tadeusz Musiał. Otwarcia konferencji dokonała Ewa Superczyńska – dyrektor ODN w Poznaniu.
W programie znalazły się wystąpienia:
- Powstanie Wielkopolskie 1918/1919. Bohaterowie drugiego planu - 
prof. Zbigniew Pilarczyk, UAM
Postawy i wartości powstańców wielkopolskich - dr  Zdzisław Kościański Przewodniczący Komisji Historycznej ZG TPPW
Losy uczestników Powstania Wielkopolskiego ukazane na wybranych przykładach – dr Eligiusz Tomkowiak  TPPW
Powstanie Wielkopolskie w kontekście odzyskania niepodległości w świadomości Polaków -  Wawrzyniec Wierzejewski, prezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego TPPW
Kultywowanie  i propagowanie pamięci o powstaniu wielkopolskim – Andrzej Surdyk, konsultant ODN w Poznaniu.
Podczas konferencji przekazano również informacje na temat dalszych działań w ramach projektu  oraz szczegóły dotyczące IX edycji Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim.

 

--== Obchody 210. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1806 r. ==--

4 i 5 listopada 2016 r. - w Poznaniu odbyły się uroczystości upamiętniające 210. rocznicę historycznego wjazdu gen. J.H. Dąbrowskiego i J. Wybickiego do Poznania w listopadzie 1806 r. Ich inicjatorami i organizatorami byli: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości i Muzeum Historii Miasta Poznania. W programie znalazła się konferencja naukowa pt: „Obaczym, jeżeli Polacy godni są być narodem...”. Głównym punktem obchodów była inscenizacja przedstawiająca wjazd gen. J.H. Dąbrowskiego i J. Wybickiego do miasta, poprzedzona mszą św. w kościele p.w. Św. Wojciecha w Poznaniu, w miejscu spoczynku tych bohaterów. W ratuszu miała miejsce prezentacja obrazu Jana Gładysza pt: „Wjazd gen. J.H. Dąbrowskiego do Poznania w 1807 r” i prelekcje popularno-naukowe, m.in. dyrektora Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości - Tomasza Łęckiego nt: „Czy Muzeum Powstania Wielkopolskiego może konkurować z Muzeum Powstania Warszawskiego”.

 

--== Spotkanie z rodzinami powstańczymi w Opalenicy ==--

4 listopada 2016 r. - w Opalenicy, w auli Gimnazjum im. Gen. Kazimierza Sosnowskiego odbyły się 14. Spotkanie Rodzin Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 - „Zaduszki powstańcze” zorganizowane przez Koło TPPW im. Edmunda Klemczaka w Opalenicy, pod kierownictwem prezesa Andrzeja Mainki. W trakcie spotkania, które miało uroczysty charakter zostały wręczone legitymacje nowym członkom koła, które należy do najliczniejszych w Towarzystwie. Tytułem Honorowego Prezesa Koła w Opalenicy obdarzono Zygmunta Dudę, inicjatora powstania i pierwszego prezesa tego koła, znanego regionalistę, laureata „Dobosza Powstania Wielkopolskiego”. Uczczono pamięć powstańców i zmarłych członków Towarzystwa oraz podzielono się wspomnieniami rodzinnymi związanymi z Powstaniem Wielkopolskim i dalszymi losami Powstańców. Spotkanie zostało wzbogacone występami gimnazjalistów, którzy zaprezentowali spektakl pieśni i wierszy patriotycznych. Istotnym punktem zebrania był wspólny śpiew pieśni powstańczych i patriotycznych. Po jego zakończeniu udano się na miejscowy cmentarz, gdzie na grobach Powstańców zapalono znicze. W spotkaniu wziął udział z-ca burmistrza miasta - Paweł Jakubowski, członkowie koła oraz młodzież i grono nauczycielskie. Towarzystwo reprezentował i wygłosił gawędę na temat Powstania i przedsięwzięć podejmowanych aktualnie przez TPPW prezes Oddziału Wielkopolskiego - Wawrzyniec Wierzejewski.

 

--== Sejm RP uczcił 210. rocznicę Powstania Wielkopolskiego 1806 r. ==--

4 listopada 2016 r. – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął przez aklamację uchwałę w sprawie uczczenia 210. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1806 r. Czytamy w niej m.in.: „Przyjazd Jana Henryka Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego 6 listopada 1806 r. do Poznania przerodził się w patriotyczną manifestację. Wezwano do podjęcia walki z zaborcą u boku Napoleona. Polski ruch zbrojny objął Wielkopolskę, a następnie ziemię sieradzką, Kujawy, Mazowsze i Pomorze. Powstańcy zajęli także twierdzę jasnogórską. Powstanie Wielkopolskie, pierwsze z zakończonych sukcesem powstań narodowych, przyniosło nadzieję na odrodzenie się polskiej państwowości”. Inicjatorem uchwały był poseł RP Bartłomiej Wróblewski.

 

--== ==--

1 listopada 2016 r. - w okresie Święta Zmarłych członkowie kół i klubów TPPW oraz uczniowie ze szkół noszących imiona bohaterów Powstania Wielkopolskiego w wielu miejscowościach w województwach kujawsko – pomorskim, lubuskim, wielkopolskim oraz w Poznaniu, Legnicy i innych miastach odwiedzili cmentarze, na których spoczywają powstańcy i zapalili tradycyjne „Znicze pamięci”.
Kibice Lecha Poznań kolejny raz przeprowadzili zbiórkę pieniężną na renowację grobów Powstańców Wielkopolskich. Kwestowało ok. 600 wolontariuszy, głównie na cmentarzach, w około 100 miejscowościach Wielkopolski oraz w Inowrocławiu i Nowej Soli. Ze wstępnych obliczeń wynika, że w tym roku udało się zebrać ok. 162 000 złotych. Ta wspaniała, patriotyczna akcja przyczynia się do zachowania i odnowienia mogił powstańczych.

 

--== Znakowanie grobów Powstańców Wielkopolskich we Wrześni ==--

27 października 2016 r. - oznakowano groby Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu parafialnym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni. Jest to część akcji przeprowadzanej na terenie powiatów gnieźnieńskiego i wrzesińskiego, a zainicjowanej przez senatora RP Roberta Gawła. Groby były znakowane przez uczniów klasy II TL (w ramach grantów Starosty Wrzesińskiego) pod nadzorem Jarosława Czyża – prezesa Klubu Kibiców Lecha Poznań i Beaty Sieradzkiej. Miejsca oznakowań wskazywali wnioskodawcy. Spotkanie stało się doskonałą okazją do wspomnień o przodkach. Członkowie powstańczych rodzin byli wzruszeni i dziękowali za uczczenie tych, którzy przed wieloma laty potrafili zwycięsko walczyć o Polskę. Akcji towarzyszyły lokalne media: Przegląd Powiatowy i Radio Września.
Praca z patronem jest ważną częścią planu pracy szkoły. Spotkania z potomkami powstańców wielkopolskich stanowią również żywą lekcję historii. Przypominają o tych, o których często zapominamy, a którzy żyli na terenie naszej małej ojczyzny i za nią walczyli. We współczesnym świecie pełnym kultury masowej, właśnie ci ludzie mogą stać się autorytetami. Wiedzieli bowiem, co jest ważne i potrafili wyznawanym przez siebie wartościom podporządkować całe swoje życie.
Znakowanie grobów powstańców to akcja długotrwała. Następne spotkanie z rodzinami powstańców planowane jest 31 października b.r. na cmentarzu w Nekli.

 

--== Spotkanie we wrzesińskim Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 ==--

27 października 2016 r. - w ZSZ Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni odbyło się spotkanie młodzieży z klasy I TL z Marianem Szczepaniakiem - synem Powstańca Wielkopolskiego, z okazji jego dziewięćdziesiątych urodzin. Spotkanie zainicjowała i prowadziła nauczycielka języka polskiego i prezes Koła nr 24 TPPW 1918 -1919, Beata Sieradzka. Uczestniczyli w nim także: Michał Pawełczyk – regionalista i znawca tematyki powstania, Maciej Mielczarek – dyrektor ZSZ Nr 2 oraz ks. Wojciech Muchyński.
Przed laty Marian Szczepanik przekazał do szkolnej izby tradycji najcenniejszą pamiątkę po swoim ojcu Michale – pamiętnik powstańca. To na jego podstawie można było odtworzyć emocje i dylematy, które towarzyszyły powstańcom, poznać okoliczności i trasę walk powstańczych. Podczas uroczystości urodzinowych gość honorowy otrzymał okolicznościowy dyplom i kwiaty od zarządu TPPW, a Michał Pawełczyk podzielił się swoimi wiadomościami na temat losów rodziny państwa Szczepaniaków. Uczniowie poznali także historię walk wrzesińskich powstańców, w tym historię manewru przejęcia koszar we Wrześni. Z okazji spotkania Michał Pawełczyk przygotował dla jubilata niespodziankę, małą książeczkę Rodzina Szczepaniaków z Wrześni.


 

--== Znicze na grobach Powstańców Wielkopolskich w Legnicy ==--

26 października 2016 r. - z okazji zbliżającego się Dnia Wszystkich Świętych członkowie koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Legnicy wraz z uczniami i nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 1 noszącej imię Powstańców Wielkopolskich zapalili znicze i złożyli biało – czerwone wstęgi na grobach Powstańców Wielkopolskich, na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej.
Akcja zainicjowana przez legnickie koło TPPW, którego przewodniczącym jest Czesław Kowalak, została ciepło odebrana przez mieszkańców, a zwłaszcza rodziny powstańcze. W Legnicy znajduje się 28 grobów powstańczych. Z wpisów w dokumentach związku kombatantów wynika jednak, że 38 osób z Legnicy brało udział w Powstaniu Wielkopolskim. Historie 22 z nich zostały zapisane w „Słowniku Biograficznym Powstańców Wielkopolskich”. Autorem legnickich opracowań jest Czesław Kowalak.

 

--== Obchody 60. rocznicy Powstania Węgierskiego 1956 r. w Poznaniu ==--

20 i 23 października 2016 r. - miały miejsce w Poznaniu uroczystości związane z 60. Rocznicą Powstania Węgierskiego 1956 roku. W dniu 20 października została odsłonięta na Starym Rynku przed Odwachem wystawa okolicznościowa „Pragnienie wolności a autorytaryzm władzy: Polacy i Węgrzy na ulicach w 1956 r.”. Główne uroczystości miały miejsce w dniu 23 października  przed tablicami upamiętniającymi Petera Mansfelda, młodego Węgra, zamordowanego przez władze i Romka Strzałkowskiego, który zginął w trakcie wydarzeń poznańskich. Okolicznościowe przemówienia wygłosili m.in. prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak i konsul honorowy Węgier Witold Abramowicz. Uroczystości zostały wzbogacone występami artystycznymi uczniów Szkoły Podstawowej nr 23 im. gen. Józefa Bema oraz Gimnazjum i Liceum im. Romka Strzałkowskiego w Poznaniu. Kwiaty pod tablicami złożyły delegacje władz oraz samorządów miejskich i wojewódzkich oraz związków i organizacji kombatanckich, a także młodzieży. Wartę honorową pełnili harcerze Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 reprezentował i kwiaty złożył Wawrzyniec Wierzejewski, prezes Oddziału Wielkopolskiego. Uroczystości zakończył koncert multimedialny pt. „Romek” w sali koncertowej Szkoły Muzycznej na ul. Solnej.

 

--== Uroczystość pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Poznaniu ==--

14 października 2016 r. – pod pomnikiem generała Tadeusza Kościuszki w Poznaniu odbyły się uroczyste obchody 76. rocznicy powstania Batalionów Chłopskich. Organizatorami byli: wojewoda wielkopolski i prezes Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich - Okręg Poznań. W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji oraz żołnierze. Po okolicznościowych wystąpieniach, modlitwie i Apelu Pamięci delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-19 reprezentowali prezes ZG TPPW – Tadeusz Musiał oraz prezes Oddziału Wielkopolskiego – Wawrzyniec Wierzejewski.

 

--== Uroczyste przekazanie sztandarów organizacji kombatanckich ==--

13 października 2016 r. – w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym w Poznaniu odbyła się uroczystość przekazania historycznych sztandarów organizacji kombatanckich, będących dotąd w posiadaniu Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP oraz ozdobnego witraża ufundowanego przez WK SD dla Krajowej Komisji Weteranów Powstania Wielkopolskiego, działającej przy ZW ZBoWiD w Poznaniu. W uroczystości, którą prowadził prezes WZW ZKRP i BWP dr Marian Król uczestniczyli m.in: płk Mirosław Demediuk, naczelnik Wydziału Odznaczeń i Mianowań Gabinetu Kierownika Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych, dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu prof. Wojciech Suchocki, kustosz Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego Jarosław Łuczak. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego reprezentował prezes Zarządu Głównego Tadeusz Musiał.

 

--== 95-lecie Związku Oficerów Rezerwy RP ==--

20 września 2016 r. - w auli Akademii Muzycznej w Poznaniu miała miejsce uroczysta gala z okazji obchodów 95-lecia Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej. Wzięli w niej udział m.in.: posłowie RP, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, oficerowie i żołnierze, członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP i innych stowarzyszeń oraz młodzież. Część oficjalną rozpoczęło wystąpienie prezesa Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy płk. w st. spocz. Stanisława Tomaszkiewicza. Podczas wystąpień gości adres gratulacyjny z okazji jubileuszu przekazali w imieniu Zarządu Głównego TPPW 1918-1919 Piotr Wojtczak – sekretarz generalny Zarządu Głównego oraz Wawrzyniec Wierzejewski – prezes Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa. W czasie akademii wręczono zasłużonym członkom związku Odznaki Honorowe TPPW„Wierni Tradycji”. Uroczystość zakończył występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

 

--== XII Wojewódzki Zjazd Szkół i Kół w Szubinie ==--

17 września 2016 r. - w Zespole Szkół w Szubinie odbył się XII Wojewódzki Zjazd Szkół i Kół noszących imię Powstańców Wielkopolskich W gościnie u przyjaciół”. Honorowy Patronat nad zjazdem objął  Burmistrz Szubina Artur Michalak. Współorganizatorami zjazdu byli: Zespół Szkół w Szubinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emila Chroboczka w Szubinie oraz Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie. W zjeździe uczestniczyły reprezentacje uczniów oraz opiekunowie z: Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie, Zespołu Publicznych Szkół nr 1 w Żninie, Gimnazjum im. Karola Urbańskiego w Złotnikach Kujawskich, Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości, Szkoły Podstawowej im. Jana Kasprowicza w Kruszwicy i Zespołu Szkół w Szubinie - Gimnazjum nr 2. Uczestników zjazdu przywitała Gabriela Rojek, dyrektor Zespołu Szkół w Szubinie. Wśród gości znaleźli się m.in: przedstawiciele samorządu powiatu nakielskiego z wicestarostą Andrzejem Kindermannem oraz delegacja Oddziału Kujawsko - Pomorskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 - prezes Jacek Pietraszko, wiceprezes Małgorzata Dzióbkowska i skarbnik Lidia Nowak. Część artystyczną zaprezentowali uczniowie z Zespołu Szkół w Szubinie. Pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w Szubinie złożono kwiaty i zapalono znicze. Na strzelnicy przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych odbył się konkurs strzelecki. Następnie miał miejsce pokaz musztry oraz pierwszej pomocy medycznej. W Muzeum Ziemi Szubińskiej uczestnicy zwiedzili wystawę, a następnie wysłuchali prelekcji kustosz Kamili Czechowskiej na temat Powstania Wielkopolskiego. W Zespole Szkół dokonano podsumowania rywalizacji i całego zjazdu, a także wręczenia zwycięzcom dyplomów i nagród.

 

--== W Poznaniu uczczono bohaterów II wojny światowej ==--

1 września 2016 r. - w Poznaniu uczczono 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Obchody rozpoczęła Msza św. w kościele pw. św. Józefa. Podobnie jak w ubiegłych latach uroczystość odbyła się pod pomnikiem Armii Poznań. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, kombatanci, żołnierze oraz mieszkańcy Poznania. Okolicznościowe przemówienie wygłosił wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Po Apelu Poległych delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem. W obchodach uczestniczyła delegacja Zarządu Głównego TPPW 1918-1919, w składzie prezes Zarządu Głównego Tadeusz Musiał, prezes Oddziału Wielkopolskiego Wawrzyniec Wierzejewski oraz Irena Bandurska.

 

--== Zlot członków i sympatyków TPPW w Poznaniu ==--

27 sierpnia 2016 r. - w Poznaniu miał miejsce zlot członków i sympatyków Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 zorganizowany przez Oddział Wielkopolski TPPW. Wzięło w nim udział ponad 300 osób z terenu Wielkopolski i nie tylko. Zlot rozpoczęła uroczysta msza św. odprawiona w Bazylice Katedralnej na Ostrowie Tumskim przez biskupa Zdzisława Fortuniaka, którą koncelebrował o. Eustachy Rakoczy - kapelan Towarzystwa w intencji poległych i zmarłych uczestników – bohaterów Powstania Wielkopolskiego, a także wszystkich, którzy tradycje powstania obecnie kontynuują i pielęgnują oraz za wszystkich zmarłych członków Towarzystwa, w tym zmarłego w czerwcu br. śp. Andrzeja Szymankiewicza, honorowego prezesa Oddziału Wielkopolskiego TPPW. Homilię wygłosił ks. bp Zdzisław Fortuniak. Oprawę muzyczną przygotował organista p. Jacek Pupka, któremu towarzyszył tenor Jakub Herford i zespół dziewczęcy z Budzynia. Następnie po katedrze oprowadziła - Magdalena Lipińska – przewodnik PTTK i członek Towarzystwa. Druga część zlotu miała miejsce po drugiej stronie Cybiny, w amfiteatrze „Brama Poznania”.Tutaj nastąpiło przedstawienie uczestników spotkania, wśród których byli organizatorzy: prezes Zarządu Głównego TPPW - Tadeusz Musiał, prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW - Wawrzyniec Wierzejewski i wiceprezes OW, prezes Koła w Chodzieży - Roman Grewling, pod którego pieczą odbywał się tegoroczny zlot. Przywitano gości honorowych z senatorem RP Robertem Gawłem - prezesem gnieźnieńskiego koła TPPW oraz przedstawicielami lokalnych władz z terenu województwa. Udział wzięli też przedstawiciele grup rekonstrukcyjnych w mundurach powstańczych i z wyposażeniem. Wśród prezentowanych eksponatów związanych z Powstaniem Wielkopolskim wyróżniały się kolekcje i materiały informacyjne kół z Chodzieży, Budzynia i okolicznych powiatów oraz koła w Jarocinie. Bardzo ciekawą ekspozycję zaprezentował Piotr Stachecki, prezes koła Poznań Centrum II. Prelekcję wygłosił znany historyk i popularyzator dziejów Poznania, Wielkopolski i Powstania Wielkopolskiego dr Marek Rezler nt. roli i znaczenia regionu Wielkopolski oraz podejmowanych na jej terenie zrywów powstańczych już od początku XIX w. Goście z Budzynia, tenor Jakub Herford i młodzież szkolna, zaprezentowali koncert pokazów i pieśni patriotycznych. Uczestnicy spotkania z różnych rejonów Wielkopolskich przedstawiali działania jakie podejmują na rzecz upamiętniania Powstańców i czynu powstańczego. Wystąpienia spotykały się z żywą reakcją zebranych i były zaczynem podejmowanych dyskusji. W trakcie pobytu w amfiteatrze, uczestnicy imprezy udawali się grupami na zwiedzanie oryginalnej ekspozycji i prezentacji w centrum „Brama Poznania”. Oprócz tej „strawy duchowej”, uczestnicy mogli delektować się tradycyjną „grochówką powstańczą” przygotowaną i serwowana przez ekipę dh. hm. Marka Urbanowicza. Organizatorzy przygotowali również dla uczestników spotkania rozmaite wydawnictwa okolicznościowe oraz przypinki z rozetą i mieczykiem powstańczym.


 

--== Poznańskie obchody Święta Wojska Polskiego ==--

15 sierpnia 2016 r. - na placu Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się uroczystość z okazji Święta Wojska Polskiego. Meldunek odebrał generał Dariusz Malinowski, dowódca Garnizonu Poznań. Okolicznościowe przemówienia wygłosili wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann i prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. W ramach uroczystości miał miejsce również Apel Pamięci, występ Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych. oraz defilada wojskowa. W obchodach wzięły udział władze miasta, powiatu i województwa, żołnierze, kombatanci, przedstawiciele organizacji oraz mieszkańcy Poznania. W imieniu Towarzystwa uczestniczyła delegacja w składzie: prezes Zarządu Głównego TPPW - Tadeusz Musiał, sekretarz generalny - Piotr Wojtczak i prezes Oddziału Wielkopolskiego - Wawrzyniec Wierzejewski.

 

--== Obchody rocznicy Powstania Warszawskiego ==--

1 sierpnia 2016 r. - dla uczczenia 72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego pod poznańskim Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, odbyły się uroczyste obchody tego bohaterskiego zrywu. W powstaniu warszawskim uczestniczyło kilkuset Wielkopolan, w tym wielu uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.
W uroczystościach wzięli udział m.in. przedstawiciele wojewódzkich i miejskich władz samorządowych oraz administracyjnych, liczne delegacje i poczty sztandarowe związków kombatanckich, organizacji społecznych oraz wojska i służb mundurowych. Wygłoszono przemówienia okolicznościowe i złożono wiązanki kwiatów. Towarzystwo było reprezentowane przez Wawrzyńca Wierzejewskiego, prezesa Oddziału Wielkopolskiego TPPW, Romana Grewlinga, wiceprezesa OW i Irenę Bandurską – członka prezydium OW.

 

--== Pułkowe święto w Bydgoszczy ==--

24 lipca 2016r. - bydgoskie koło TPPW uczestniczyło w obchodach święta16 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Uroczystości rozpoczęła Msza św. w kościele na Błoniu i ceremonia poświęcenia sztandaru pułkowego. Ojcem chrzestnym był kapral 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich Stefan Gośliński ( rocznik 1916 ). Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości przeszli ulicą16 Pułku Ułanów Wielkopolskich pod Pomnik Ułanów. Kolumnę prowadził poczet ułanów z nowym sztandarem, za nimi sztandar ze szkoły im.16 PUW w Grupie i poczet sztandarowy Oddziału Kujawsko -Pomorskiego TPPW w składzie : Grzegorz Kamieński,Sebastian Tauer i Grzegorz Hetzig. Pod pomnikiem delegacje składały kwiaty m.in.: wicemarszałek województwa, wiceprezydent Bydgoszczy, delegacje Polskiego Klubu Kawaleryjskiego oraz Akcji Katolickiej z Osiedla Błonie. Na zakończenie prezes Koła Przyjaciół 16 PUW, Mirosław Krzemiński zaprosił wszystkich uczestników na ułański poczęstunek do Szkółki Leśnej w Białych Błotach.
Fundatorem kopii sztandaru było Koło Przyjaciół 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Pierwszy sztandar, wówczas dla 2 Pułku Ułanów Wielkopolskich ufundowało Grono Panien Wielkopolskich, a wręczony został ułanom przez gen. Józefa Dowbor Muśnickiego. W 1920 r. pułk przemianowano na16 Pułk Ułanów Wielkopolskich z siedzibą w Bydgoszczy. We wrześniu 1939 r. po rozbiciu pułku pod Bukowcem sztandar zakopano, a w 1959 r. przekazano do Muzeum Wojskowego w Warszawie.

 

--== Podsumowanie konkursu poetyckiego w Środzie Wlkp. ==--

24 czerwca 2016 r. - w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej w Środzie Wielkopolskiej odbył się Jubileuszowy Koncert z okazji XV-lecia Konkursu "O Złoty Kałamarz".
Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody i wyróżnienia w konkursie poetyckim, którego jedna z kategorii dotyczyła Powstania Wielkopolskiego. I miejsce w tej kategorii zajęła Jolanta Kaczor, II Emilia Szymanowska, III Teresa Kajl-Jankowska. Ponadto wyróżniona została Małgorzata Frąckowiak .

 

--== Odsłonięcie tablicy na cmentarzu w Rynarzewie ==--

22 czerwca 2016 r. - miała miejsce uroczystość odsłonięcia tablicy na cmentarzu w Rynarzewie Wzięli w niej udział m.in. wicestarosta nakielski Andrzej Kinderman, burmistrz Szubina Artur Michalak, członkowie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Koła im. ks. radcy Ludwika Sołtysińskiego w Szubinie z prezesem Mariolą Polańską, Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego i Stowarzyszenia Szubin Powstańcom, uczniowie szkoły w Rynarzewie wraz z nauczycielami i dyrektorem szkoły Januszem Nowakowskim, harcerze z Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Feniks” w Szubinie realizujący projekt,strażacy z OSP Rynarzewo, mieszkańcy Rynarzewa i okolic. Tablica umieszczona została przy pomniku-mogile Powstańców Wielkopolskich, zamieszczono na niej informacje dotyczące miejsca spoczynku powstańców z rejonu Rynarzewa i ościennych miejscowości, którzy zmarli po zakończeniu walk. Uroczystość pod pomnikiem powstańczym poprowadziła koordynator zadania Kamila Czechowska, dyrektor szubińskiego muzeum, o pomniku powstańców opowiedział Piotr Adamczewski. Modlitwę za zmarłych poprowadził ks. Andrzej Ostrowski, który poświęcił również tablicę. Tablicę odsłonili wicestarosta nakielski Andrzej Kinderman, burmistrz Szubina Artur Michalak i Alina Paszkiewicz. W ramach projektu wydrukowane zostały foldery informujące o miejscach pamięci związanych z powstaniem w Szubinie i okolicy, które rozdano zebranym pod pomnikiem. Projekt Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego realizowany wraz z partnerami: Muzeum Ziemi Szubińskiej, Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego Koło w Szubinie i Stowarzyszeniem Szubin Powstańcom, współfinansowany był przez powiat nakielski. Podobna tablica informująca o mogiłach spoczywających na cmentarzu powstańców znajduje się także przy pomniku powstańczym w Szubinie.

 

--== Akcja znakowania grobów powstańczych ==--

20 czerwca 2016 r. - w Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Gnieźnie odbyła się konferencja prasowa poświęcona akcji znakowania grobów Powstańców Wielkopolskich na terenie powiatu gnieźnieńskiego i wrzesińskiego. W konferencji uczestniczył senator RP i prezes koła TPPW w Gnieźnie Robert Gaweł, starosta powiatu gnieźnieńskiego Beata Tarczyńska, prezydent Gniezna Tomasz Budasz, prezes koła TPPW we Wrześni Beata Sieradzka, wiceprezes Stowarzyszenia Kibiców Lecha Poznań Jarosław Czyż, dyrektor Muzeum Regionalnego we Wrześni Sebastian Mazurkiewicz, nauczyciel historii Gimnazjum nr 2 Paweł Trygalski. Konferencję prowadził Henryk Pajkert.
Prace dotyczące realizacji projektu oznaczania grobów powstańczych trwały od roku, a na konferencji nastąpiło podsumowanie prac przygotowawczych. Publicznie przedstawiono wzór tabliczki do oznaczenia grobów bohaterów narodowych z lat 1918-1919.
Akcja ma na celu upamiętnienie zwycięskiego zrywu narodowowyzwoleńczego. Oznakowanie grobów ma skłonić do refleksji na temat roli i znaczenia Powstania Wielkopolskiego. W tego rodzaju działania ma zostać zaangażowana także młodzież, która nie powinna zapominać o chlubnej historii Wielkopolski
.

 

--== Odsłonięcie pamiątkowej tablicy w Murowańcu ==--

19 czerwca 2016 r. - w Murowańcu odsłonięto tablicę upamiętniającą walkę stoczoną w nocy z 18 na 19 czerwca 1919 roku w Murowańcu wzdłuż Kanału Górnej Noteci, w której zginęło 15 Powstańców Wielkopolskich a wśród nich Nieznany Powstaniec Wielkopolski, którego później pochowano w Bydgoszczy gdzie jest Grób i Pomnik Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego. Tablicę ufundowaną przez Gminę Białe Błota umieszczono na skwerze Powstańców Wielkopolskich w Murowańcu. Uroczystość rozpoczęła Msza św. którą odprawił i homilię wygłosił ks. proboszcz Ireneusz Kalaczyński. Uświetnił ją chór „Dzwon” z Bydgoszczy oraz Młodzieżowe Koło TPPW z Murowańca. Młodzież wystąpiła ze sztandarem Oddziału Kujawsko – Pomorskiego w składzie : Sebastian Tauer, Mikołaj Kmieciak, Grzegorz Kamieński oraz z lancą II Pułku Ułanów Wielkopolskich: Jakub Pilarski, Michał Sperski i Wiktor Bejtka. Po odsłonięciu tablicy i poświęceniu złożono wiązanki kwiatów. W imieniu bydgoskiego Koła TPPW kwiaty złożyła delegacja w składzie : Łucja Wachowska, Eugeniusz Grubczyński i Grzegorz Hetzig.

 

--== Dzień Tradycji na poznańskim Starym Rynku ==--

17 czerwca 2016 r. - na Rynku Starego Miasta w Poznaniu, w trakcie trwania tegorocznego Jarmarku Świętojańskiego zorganizowany został przez Oddział Wielkopolski TPPW Dzień Tradycji. Na wstępie zebrani obejrzeli film przedstawiający atak powstańczy i walki w czasie powstania 1918/1919. Imprezę otworzył i przywitał zebranych prezes Zarządu Głównego TPPW Tadeusz Musiał. Następnie dyrektor Biura Poselskiego Ryszard Zaczyński oraz prezes Tadeusz Musiał wręczyli dyplomy i nagrody laureatom konkursu na projekt „Jak wyobrażam sobie obchody 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego”. Główne nagrody - wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli ufundowane zostały przez Europosłankę Krystynę Łybacką. Wprowadzenie do kolejnej części imprezy wygłosili wiceprezesi Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa - Roman Grewling oraz Ryszard Taciak. Od tej chwili scena oraz ulica Quadro Jana Baptysty stała się również miejscem występów artystycznych. M. in. Teatr 1 L.O. im Św Barbary z Chodzieży przedstawił pantomimę pt: „Wolność”, pieśni i piosenki z okresu powstania wykonał zespół Janboys. Następnie zaprezentowali się przedstawiciele kół Towarzystwa , którzy przybyli na Stary Rynek. Można było m.in. obejrzeć pamiątki po ostatnim, zmarłym Powstańcu Wielkopolskim – por. Janie Rzepie. Odbyła się także prezentacja sztandarów przywiezionych z powiatu chodzieskiego. Imprezę zakończył koncert Chodzieskiej Orkiestry Dętej pod dyrekcją Sławomira Czapli.

 

--== Uroczystości w Lgowie ==--

12 czerwca 2016 r. - w kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lgowie odprawiona została z inicjatywy Koła Żerków Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Msza św. z ceremoniałem wojskowym za duszę śp. majora Zbigniewa Ostroróg-Gorzeńskiego - dowódcy Frontu Południowego Powstania Wielkopolskiego, w 90. rocznicę śmierci oraz w intencji wszystkich jego podkomendnych. Nabożeństwo odprawił i homilię wygłosił ksiądz proboszcz Przemysław Kubiak. Uczestniczyły w niej władze samorządowe z burmistrzem Miasta i Gminy Żerków Jackiem Jędraszczykiem na czele, prezes jarocińskiego koła TPPW Waldemar Kwieciński, delegacja żerkowskiego koła TPPW z prezesem Robertem Rogackim, harcerze żerkowskiej 33. Drużyny Harcerskiej im. M. Kopernika oraz poczty sztandarowe: 16 Jarocińskiego Batalionu Remontu Lotnisk im. gen. bryg. S. Taczaka, Ochotniczej Straży Pożarnej ze Szczonowa, Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z Żerkowa, Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z Jarocina, Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach im. J. Dziubińskiej, Gimnazjum im. Z. Herberta w Żerkowie i Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza Żerkowie. Po Mszy na przykościelnym cmentarzu odbyła się uroczystość patriotyczna przy kwaterze Gorzeńskich i Skarżyńskich. Przy grobie mjr. Gorzeńskiego wartę honorową wystawili żołnierze batalionu jarocińskiego wraz z harcerzami. Po odśpiewaniu hymnu państwowego ksiądz proboszcz przewodniczył modlitwie za duszę majora Gorzeńskiego i jego podkomendnych. Następnie zgromadzone delegacje złożyły kwiaty, a harcerze zapalili na mogile harcerski znicz pamięci. Na zakończenie uroczystości Bractwo Kurkowe z Żerkowa oddało salut armatni zaś zgromadzone poczty sztandarowe oddały honor dowódcy jarocińskich oddziałów powstańczych. Uroczystości towarzyszyli licznie zgromadzeni mieszkańcy Lgowa i okolic, manifestując tym samym swą żywą pamięć o tych, którzy "na stos rzucili swój życia los" i walczyli o wolność tej ziemi.

 

--== Jubileusz w legnickiej Szkole Podstawowej nr 1 ==--

10 – 11 czerwca 2016 r. - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Legnicy obchodziła jubileusz 70-lecia swojego istnienia. „Jedynka” to pierwsza polska szkoła na Dolnym Śląsku. Na uroczystość przybyło wielu dawnych pracowników i absolwentów, a także członków Koła TPPW w Legnicy z prezesem Czesławem Kowalakiem. Podczas imprezy Tadeusz Musiał prezes ZG TPPW oraz Janusz Sałata wiceprezes uhonorowali Odznaką Honorową „Wierni Tradycji” zasłużonych pedagogów szkoły : Violettę Czaję – Kiszkę (dyrektora), Grażynę Roszak i Katarzynę Dzwonkowską. Uroczystość uświetniły występy artystyczne najmłodszych oraz absolwentów – byłych członków chóru szkolnego „Rezonans”. Ponadto uczestnicy obchodów zwiedzali szkołę, okolicznościowe wystawy oraz Izbę Pamięci poświęconą Powstańcom Wielkopolskim.

 

--== Cykl wykładów historycznych na Uniwersytecie Zielonogórskim ==--

10 czerwca 2016 r. - w cyklu „Wiek XX bez tajemnic", comiesięcznych wykładach organizowanych na Uniwersytecie Zielonogórskim wzięli udział członkowie Koła nr 1 Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 roku przy Polskim Towarzystwie Historycznym Oddział w Zielonej Górze. W wykładzie „Walczące kobiety. Polki w czynie zbrojnym XX wieku” wystąpili: Joanna Klecha – sekretarz Koła nr 1 - która zrelacjonowała „Wkład kobiet w czasie powstań i plebiscytów na Śląsku” oraz Krzysztof Mazur, który referował „O służbie Polek w latach 1939-1945”. Było to kolejne spotkanie z cyklu „Uczestniczki walk o niepodległość”. Pierwsze odbyło się 11 grudnia 2015 roku i poświęcone było kobietom walczącym w powstaniu wielkopolskim 1918/1919.
Po wykładzie odbyło się zebranie członków Koła . W czasie spotkania omówiono cele i działania w nowym roku akademickim 2016/2017 - w tym m.in. kontynuację prac nad „Słownikiem biograficznym kobiet biorących udział w Powstaniu Wielkopolskim” oraz inicjatywy związanych z organizacją obchodów kolejnych rocznic.
W zebraniu uczestniczył Prezes Lubuskiego Oddziału Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 w Zielonej Górze Pan Jerzy Przybecki.

 

--== Spotkanie autorskie w Sulechowie ==--

31 maja 2016 r. - w sulechowskiej bibliotece odbyło się spotkanie autorskie połączone z promocją książki Zenona Brembora i dra Jana Mielżyńskiego „Walka o Polskość Ziemi Babimojskiej i Kargowskiej”, którą wydało sulechowskie koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Jej autorami są dwaj regionaliści związani z Towarzystwem.  W kolejnej pozycji tychże autorów znalazły się wcześniej niepublikowane opisy powstańczych starć, a także opisy dawnego szkolnictwa na Ziemi Babimojskiej i Kargowskiej oraz uzupełnienia dotyczące historii tych terenów na początku XX wieku. Obaj autorzy pracują obecnie nad monografią poświęconą historii polskiego szkolnictwa. W spotkaniu uczestniczyli m.in. burmistrzowie Sulechowa, Kargowej, Babimostu, przedstawiciele kombatantów, nauki oraz członkowie Koła TPPW w Sulechowie. Zarząd Główny TPPW  reprezentowali: prezes Tadeusz Musiał oraz członkowie Prezydium - Kamil Hypki i dr Zdzisław Kościański.

 

--== Harcerze o popularyzowaniu historii ==--

28 maja 2016 r. - w Poznaniu odbyła się V Zbiórka Sprawozdawczo-Wyborcza Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów ZHP, w trakcie której podsumowano kadencję za lata 2012-2016. Przedstawiono dorobek i plany na przyszłość, zwracając szczególną uwagę na podtrzymywanie tradycji harcerskiej i pielęgnowanie chlubnych kart z historii harcerstwa i Polski oraz pracę z młodzieżą. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: marszałek województwa wielkopolskiego - Marek Woźniak, komendant Chorągwi Wielkopolskiej ZHP - hm. Tomasz Kujaczyński, przewodniczący Rady Przyjaciół Harcerstwa Chorągwi Wielkopolskiej ZHP - hm. Ryszard Wosiński, przedstawiciel Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dziecka - Leszek Raźniewski. Gościem posiedzenia był również Wawrzyniec Wierzejewski, prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW, który w swoim wystąpieniu przypomniał powstańcze tradycje harcerstwa wielkopolskiego i zachęcił do podejmowania inicjatyw w związku ze zbliżającą się 100. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

 

--== Odsłonięcie pomnika w Wolsztynie ==--

26 maja 2016 r. - „Zwyciężeni zwyciężyliśmy”  - taki napis umieszczono na Pomniku Żołnierzy Wyklętych, który został odsłonięty w Wolsztynie. Monument, którego autorem jest prof. Jacek Jagielski - to dwa pylony, na których leży ogromny głaz symbolizujący niezłomność. Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w intencji żołnierzy niepodległościowego podziemia, wśród których byli liczni powstańcy wielkopolscy. Pomnik odsłonili: żołnierz wyklęty gen. Jan Podhorski oraz żona żołnierza Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej „Warta” kpt. Jana Wosia - Salomea. O zabranie głosu podczas uroczystości poproszono, m.in. przewodniczącego komisji Historycznej ZG TPPW dra Zdzisława Kościańskiego. W wydarzeniu uczestniczyli także prezesi oraz członkowie Towarzystwa z terenu powiatu wolsztyńskiego.

 

--== ==--

Kolejna szkoła przyjęła imię Powstańców Wielkopolskich

25 maja 2016 r. - odbyła się uroczystość nadania imienia Powstańców Wielkopolskich Gimnazjum w Borui Kościelnej. Po mszy świętej odbyła się uroczysta akademia podczas której Marcin Brambor przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu przekazał Sylwii Czarneckiej - dyrektor gimnazjum akt nadania imienia Powstańców Wielkopolskich. Odsłonięcia tablicy z imieniem na budynku szkoły dokonał Jakub Rutnicki poseł na Sejm RP. Historię powstania przybliżył zarówno wykład dr. Zdzisława Kościańskiego jak i część artystyczna wykonana przez uczniów gimnazjum. Przyjęciu imienia towarzyszyła mobilna wystawa przygotowana przez Muzeum Niepodległości w Poznaniu pt: „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Droga Wielkopolan do niepodległości”. W uroczystości uczestniczyło także wielu gości – a wśród nich przedstawiciele władz samorządowych, administracyjnych, dyrektorzy szkoli i przedszkoli. Towarzystwo reprezentowali: prezes Zarządu Głównego TPPW - Tadeusz Musiał, przewodniczący Komisji Historycznej ZG TPPW - dr Zdzisław Kościański oraz prezes nowotomyskiego Koła TPPW - Ryszard Tratwal.

 

--== Nowa inicjatywa w zakresie upamiętniania Powstańców Wielkopolsk ==--

21 maja 2016 r. - w budynku Collegium Maius UAM w Poznaniu miało miejsce zebranie założycielskie stowarzyszenia pod nazwą „Towarzystwo Pamięci im. Majora Mieczysława Palucha”. Do udziału w pracach stowarzyszenia został zaproszony m.in. przedstawiciel Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Wawrzyniec Wierzejewski, prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW, który wszedł również w skład dziewięcioosobowego zarządu. W zebraniu założycielskim uczestniczyło liczne grono działaczy i innych osób zajmujących się tematyką powstańczą, w tym przedstawiciele parlamentu, władz administracyjnych i samorządowych oraz środowiska naukowego. Prezesem zarządu na czteroletnią kadencję wybrano Wiesława Hernackiego. Głównym celem działalności stowarzyszenia jest godne uczczenie pamięci Mieczysława Palucha, Powstańca Wielkopolskiego i Śląskiego oraz sprowadzenie na Cmentarz Zasłużonych w Poznaniu jego prochów z cmentarza na wyspie Bute (Wyspa Wężów) w Szkocji. W zabranym w trakcie obrad głosie, prezes Wawrzyniec Wierzejewski pogratulował organizatorom inicjatywy uczczenia kolejnego zasłużonego Powstańca Wielkopolskiego i podkreślił, że te działania wpisują się w program działania TPPW. Zachęcił do wspólnego podejmowania inicjatyw związanych ze zbliżającą się 100. rocznicą wybuchu Powstania, w tym do popularyzowania jego genezy, przebiegu oraz skutków i znaczenia dla Rzeczypospolitej Polskiej. Przed historykami i badaczami Powstania Wielkopolskiego nadal stoi wiele zadań do wykonania, a wiele tematów wymaga pogłębionych studiów i ocen.

 

--== Konie i powozy na szlaku powstańczym ==--
21 maja 2016 r. - Stowarzyszenie na rzecz rozwoju kultury, sportu i promocji sołectwa Grudna ( gmina Miedzichowo, powiat nowotomyski) zorganizowało imprezę edukacyjno - historyczną pt: „Konie i powozy - szlakiem Powstania Wielkopolskiego". Projekt realizowany został po raz czwarty a pomysłodawcą projektu był śp. Wiesław Kaczmarek, którego marzeniem było kontynuowanie tego pięknego dzieła. Przewodniczący Komisji Historycznej Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 - dr Zdzisław Kościański przypomniał przebieg powstania na terenie gminy Miedzichowo. Następnie długi szpaler powozów, bryczek oraz jeźdźców w siodle pięknie się zaprezentował na urokliwej trasie powstańczej, wiodącej wśród malowniczych lasów i pól. Po powrocie do Grudnej odbył się pokaz zręcznościowy w wykonaniu Kawaleryjskiego Klubu 7. Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich.

 

--== Poglądowa lekcja historii w Lusowie i Poznaniu ==--

20 maja 2016 r. - Koło TPPW w Nowej Soli zorganizowało wycieczkę pt: „Lekcja poglądowa w terenie – łącząc pokolenia” do Lusowa i Poznania. W kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej i św. Jakuba Apostoła w Lusowie odprawiona została msza św. w intencji powstańców przez kapelana TPPW zielonogórskiego Koła TPPW nr 5 im. Gen Józefa Dowbor-Muśnickiego - ks. Jana Pawlaka. Następnie uczestnicy wycieczki – uczniowie ZS w Otyniu, przedstawiciel Rady Miasta Nowa Sól – Andrzej Sieciechowicz, członkowie kół TPPW nr 5 z Zielonej Góry i Nowej Soli złożyli kwiaty na grobie generała Józefa Dowbor-Muśnickiego. Odśpiewano hymn narodowy, następnie zwiedzono miejscowe muzeum oraz zapalono znicze i złożono kwiaty pod pomnikiem gen. Dowbor-Muśnickiego. Znicze i kwiaty pojawiły się również w Poznaniu na grobie generała Stanisława Taczaka – pierwszego dowódcy powstania. Następnie w Muzeum Powstania Wielkopolskiego, po zwiedzeniu ekspozycji, odbyło się spotkanie z prezesem Zarządu Głównego TPPW Tadeuszem Musiałem i prezesem Oddziału Wielkopolskiego Wawrzyńcem Wierzejewskim. Omówiono cele i formy działalności Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, współpracę ze szkołami oraz przygotowania do obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

 

--== Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Poznaniu ==--

3 maja 2016 r. - w Poznaniu, podobnie jak w innych miastach, obchodzono Święto Konstytucji. Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod posągiem Stanisława Augusta Poniatowskiego w Sali Renesansowej ratusza. W poznańskiej Farze odprawiona została Msza św. celebrowana przez ks. bp. Zdzisława Fortuniaka. Następnie sprzed kościoła farnego wyruszyła parada, która przemaszerowała przez ulicę Świętojańską, Stary Rynek i ulicę Paderewskiego na Plac Wolności. W pochodzie znaleźli się m.in.: Orkiestra Miasta Poznania, poczty sztandarowe i uczniowie poznańskich szkół, posłowie i senatorowie RP, władze miasta i województwa, delegacje instytucji, organizacji i stowarzyszeń, ułani oraz mieszkańcy. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego reprezentowali: prezes Zarządu Głównego - Tadeusz Musiał, sekretarz generalny - Piotr Wojtczak oraz prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW - Wawrzyniec Wierzejewski. Okolicznościowe przemówienie wygłosił prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak. Uroczystość zakończył pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych.


 

--== Uroczystość w Zielonej Górze ==--

2 maja 2016 r. - na Placu Powstańców Wielkopolskich, pod pomnikiem „Dobosza” w Zielonej Górze, Rada Młodzieżowa TPPW 1918/1919 i Hufiec Zielona Góra ZHP zorganizowali patriotyczno – poznawczą uroczystość „Pamięć – Młodość – Tradycja”. W programie uroczystości nie zabrakło patriotycznego otwarcia – hymnu, wciągnięcia na maszt flagi narodowej, złożenia wiązanki kwiatów i zapalenia znicza. Uczestników i zaproszonych gości powitali przewodniczący i sekretarz Młodzieżowej Rady - Damian Bączkiewicz i Jakub Michalak. Po uroczystym rozpoczęciu nastąpiły zapisy uczestników do I Miejskiej Gry. Zgłoszono 11 drużyn /trzy i więcej osobowych/. W sumie na trasie i siedmiu punktach łącznie przebywało ponad 50 uczestników.Prowadzący punkty ubrani byli w mundury powstańcze wypożyczone z muzeum. Na tę okazję uszyto również biało-czerwone rozetki. W międzyczasie odbywał się pokaz sprzętu wojskowego w wykonaniu 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego z Czerwieńska. Uczniowie IV liceum /dawny „Lotnik”/ pokazali, iż także młodzi potrafią z wielkim zaangażowaniem śpiewać patriotyczne pieśni. Wieczorem zakończono grę i ogłoszono wyniki. To była niezwykle pożyteczna i poznawcza zabawa – szczególnie kiedy trzeba było przeprowadzać wywiady z mieszkańcami na trasie biegu i pytać o pomnik „Dobosza” oraz symbole narodowe. Historyczną gawędę wygłosił członek Towarzystwa prof. Wiesław Hładkiewicz z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mówił o symbolach narodowych i o potrzebie kultywowania „Pamięci” przez „młode – Młodość” pokolenie, bo to na tym opiera się między innymi „Tradycja”. W uroczystości wzięli także udział kombatanci, nauczyciele i dyrektorzy szkół wraz z uczniami. A na zakończenie wszyscy skupili się, śpiewając przy harcerskim ognisku.


 

--== Wystawa w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wągrowcu ==--

29 kwietnia 2016 r. - w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wągrowcu odbył się wernisaż wystawy pt. "Bracia Jan i Wincenty Wierzejewscy – Skauci-Powstańcy-Patrioci". Bracia Jan i Wincenty Wierzejewscy, organizatorzy skautingu w zaborze pruskim i bohaterowie Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 są związani z miastem Wągrowiec osobą teścia Jana – Piotra Palińskiego, jednego z najbardziej zasłużonych mieszkańców miasta. Wystawie towarzyszyła prelekcja wygłoszona przez wnuka Jana i prawnuka Piotra – Wawrzyńca Wierzejewskiego pt: „Jan Wierzejewski i jego udział w działalności harcerskiej i konspiracyjnej na terenie rejencji bydgoskiej zaboru pruskiego". Wystawa została zorganizowana przy wsparciu władz miejskich i burmistrza miasta oraz kierownictw Muzeum Regionalnego i Biblioteki Publicznej. Udział w wernisażu wzięli licznie mieszkańcy miasta oraz harcerze z Kręgu Seniorów ZHP "Damy Radę". W spotkaniu uczestniczył prezes Zarządu Głównego TPPW Tadeusz Musiał, który wraz z towarzyszącym mu prezesem Oddziału Wielkopolskiego TPPW Wawrzyńcem Wierzejewskim wręczyli trzy Odznaki Honorowe „Wierni Tradycji” za zasługi w upowszechnianiu wiedzy i pamięci o Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919. Otrzymali je: burmistrz Wągrowca Krzysztof Poszwa, hm. Marek Urbanowicz i hm. Janusz Sieroń.

 

--== Spotkanie w poznańskim Odwachu ==--

20 kwietnia 2016 r. - w poznańskim Muzeum Powstania Wielkopolskiego, w Odwachu na Starym Rynku odbyło się spotkanie z prof. dr. hab. Januszem Karwatem oraz dr. Markiem Rezlerem, na temat: Prace nad Encyklopedią Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Spotkanie zorganizowane zostało przez Komisję Historyczną Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu.

 

--== Nowe Koło Towarzystwa w Nowym Tomyślu ==--

15 kwietnia 2016 r. - w Nowym Tomyślu rozpoczęło działalność nowe Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 . Inicjatywę utworzenia Koła poparło kilkunastu  uczestników spotkania , które odbyło się w bibliotece Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu . Po zapoznaniu się ze statutem dokonano wyboru władz. Prezesem został Ryszard Tratwal. W skład władz Koła  weszli także przedstawiciele Szkolnego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Wśród zadań przyjętych na najbliższy okres znalazła się m.in. popularyzacja historii Powstania oraz opracowanie biogramu powstańca poległego w walce pod Miedzichowem. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele ZG TPPW – prezes Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Wawrzyniec Wierzejewski oraz dr Zdzisław Kościański – przewodniczący Komisji Historycznej.


 

--== Poznańskie obchody 76. rocznicy zbrodni katyńskiej ==--

13 kwietnia 2016 r. - w Poznaniu odbyły się obchody 76. rocznicy zbrodni katyńskiej. W kościele oo. Dominikanów odprawiono Mszę Św. w intencji pomordowanych. Główne uroczystości odbyły się przed Pomnikiem Ofiar Katynia i Sybiru, gdzie miał miejsce uroczysty Apel Pamięci oraz złożono kwiaty. W uroczystości wzięli udział m.in: marszałek województwa wielkopolskiego – Marek Woźniak, wojewoda wielkopolski – Zbigniew Hoffman, starosta poznański – Jan Grabkowski, prezydent Poznania – Jacek Jaśkowiak i przewodniczący rady miasta - Grzegorz Ganowicz. W obchodach uczestniczyła również delegacja Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego z prezesem Tadeuszem Musiałem i  wiceprezesem Januszem Sałatą.

 

--== Zawiązanie się Koła TPPW w Zbąszyniu ==--

1 kwietnia 2016 r. - w Zbąszyniu zawiązało się Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Pełniącym obowiązki prezesa został Maksymilian Michalczak. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz lokalnych : burmistrz Zbąszynia, Tomasz Kurasiński i  Marek Furman, przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszyniu oraz ze strony Zarządu Głównego TPPW: Wawrzyniec Wierzejewski, prezes Oddziału Wielkopolskiego i dr Zdzisław Kościański, przewodniczący Komisji Historycznej . Wśród celów, jakie stawia przed sobą nowo powstałe koło, znalazły się m.in.: organizowanie spotkań rodzin powstańczych i społeczności szkolnych oraz udział delegacji w obchodach świąt narodowych i kolejnych rocznic Powstania Wielkopolskiego.


 

--== Narada o działalności stowarzyszeń w Lubuskiem ==--

22 marca 2016 r. - w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie Prezydium Lubuskiej Rady Kombatantów i Przewodniczących Stowarzyszeń Patriotycznych. Gościem posiedzenia była Elżbieta Anna Polak – marszałek województwa lubuskiego, która podziękowała wszystkim za aktywność i działalność w swoich środowiskach. Uczestnicy spotkania przekazali informację o najważniejszych wydarzeniach i działaniach, które podejmowali w roku ubiegłym i zadaniach, które będą realizować w roku bieżącym. Na zakończenie przyjęto główne zamierzenia na 2016 rok. Lubuski Oddział TPPW 1918/1919 reprezentował Jerzy Przybecki, który prowadził również część spotkania - jest sekretarzem LRK.

 

--== Wincenty i Jan Wierzejewscy patronami skweru w Poznaniu ==--

21 marca 2016 r. - w Poznaniu uhonorowano zasłużonych działaczy harcerskich, współzałożycieli skautingu w zaborze pruskim, powstańców wielkopolskich - Wincentego i Jana Wierzejewskich, nadając ich imię skwerowi przy zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Szylinga. Inicjatorem upamiętnienia było Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 oraz Wielkopolska Chorągiew ZHP i Grupa Rekonstrukcji Historycznej „3 Bastion Grolman”. W uroczystości wzięli udział m.in. senatorowie RP- Jadwiga Rotnicka i Robert Gaweł, przedstawiciel wojewody wielkopolskiego, przedstawiciele związków kombatanckich, Bractwa Kurkowego, uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Marcinkowskiego oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu, harcerze i seniorzy harcerscy oraz poczty sztandarowe. Delegacji Zarządu Głównego TPPW 1918-1919 przewodniczyli prezes Tadeusz Musiał i prezes honorowy Stefan Barłóg. Uroczystość rozpoczęło odczytanie listu od wojewody wielkopolskiego przez przedstawiciela Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - Adama Kaczmarka. Następnie głos kolejno zabierali prezes Zarządu Głównego TPPW Tadeusz Musiał, prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW i główny inicjator wydarzenia – Wawrzyniec Wierzejewski oraz komendant Wielkopolskiej Chorągwi ZHP - harcmistrz Tomasz Kujaczyński. Odsłonięcia tablicy z nazwą skweru dokonał Wawrzyniec Wierzejewski – wnuk jednego z patronów skweru. Uroczystość zakończyło wykonanie przez orkiestrę wojskową hymnu harcerzy wielkopolskich "Już lipa roztula".

 

--== Posiedzenie Zarządu Głównego TPPW ==--

12 marca 2016 r. - w siedzibie Wielkopolskiej Ligi Obrony Kraju w Poznaniu odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 z udziałem przedstawicieli klubów młodzieżowych.
W programie zebrania znalazły się m.in.:
- sprawozdanie z działalności Towarzystwa za rok 2015 i ocena działalności przez Główną Komisję Rewizyjną,
- informacja o obchodach 97. rocznicy Powstania Wielkopolskiego,
- powołanie komisji problemowych Zarządu Głównego TPPW,
- przyjęcie programu działania Rady Młodzieżowej Towarzystwa.
W toku obrad ukonstytuowała się Rada Młodzieżowa w składzie:
Karol Przesławski – przewodniczący,
Rafał Trafała – zastępca przewodniczącego,
Inez Niszczak – sekretarz,
Patrycja Barczak, Grzegorz Glazik i Jonasz Kasperski – członkowie.
Głównymi celami działania Rady będą: rozpowszechnianie wiedzy i pamięci o Powstaniu Wielkopolskim wśród młodzieży szkolnej i studenckiej oraz koordynowanie i wspieranie działania Klubów Młodzieżowych Towarzystwa. Rada Klubów współpracować będzie w tym zakresie z Komisją Szkolno-Młodzieżową ZG TPPW. Funkcję koordynatora wspólnych działań powierzono Beacie Sieradzkiej -członkowi Zarządu Głównego.

 

--== O Powstaniu na inauguracji Uniwersytetu III Wieku w Zbąszyniu ==--

29 lutego 2016 r. - uroczyście podsumowano pierwszy semestr działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zbąszyniu i zainaugurowano drugi semestr nauki. Słuchacze Uniwersytetu z rąk Honorowego Rektora, profesora Zygmunta Młynarczyka oraz Prezes Stowarzyszenia, Grażyny Bukczyńskiej-Krysztofek, otrzymali indeksy z wpisami o zaliczeniu semestru w pierwszym roku akademickim.  Wykład inaugurujący drugi semestr wygłosił dr Zdzisław Kościański - Przewodniczący Komisji Historycznej Zarządu Głównego TPPW 1918-1919, specjalnie na tę okazje zaproszony, który przypomniał zebranym historię Powstania Wielkopolskiego. Szczególną uwagę zwrócił na przebieg powstania na ziemi zbąszyńskiej i przypomniał o roli starszego pokolenia, które powinno znać historię  i przekazywać kolejnym pokoleniom - co czynią istniejące koła TPPW w województwie wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, czy też  w Warszawie, Legnicy oraz Szczecinie. 

 

--== Konkursy o gen. Kazimierzu Raszewskim ==--

29 lutego 2016 r. - na terenie Szkoły Podstawowej Nr 87 im. Stefana Żeromskiego w Poznaniu odbyło się podsumowanie VI Międzynarodowego Konkursu Generalskiego zorganizowanego przez Szkolny Klub Krótkofalowców im. gen. broni Kazimierza Raszewskiego SP 3 PGR oraz szkolnych konkursów: wiedzy o Generale, konkursu plastycznego i konkursu medialnego nt. wielkopolskich pułków kawalerii. Konkurs Generalski objął swoim patronatem Paweł Solocha, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a także Automobilklub Wielkopolski, Wojewódzki Sztab Wojskowy, Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Polski Związek Krótkofalowców i nasze Towarzystwo. Puchary, dyplomy i nagrody wręczali laureatom: Robert Werle – prezes Automobilklubu Wielkopolski, płk Jacenty Góral – prezes Okręgu Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Józefa Piłsudskiego i mjr Jacek Behrendt prezes Oddziału Poznańskiego Polskiego Związku Krótkofalowców, inicjator i organizator konkursów. O generale, a także o kawalerii, jej umundurowaniu i uzbrojeniu barwnie opowiadał Wojciech Lisiecki - prezes Zarządu Stowarzyszenia Ochotniczy Reprezentacyjny Oddział Ułanów Miasta Poznania. Zarząd Główny TPPW na uroczystości reprezentował prezes Tadeusz Musiał.

 

--== Obchody rocznicowe w Parzęczewie ==--

28 lutego 2016 r. - w Parzęczewie, gmina Kamieniec koło Grodziska Wielkopolskiego odbyła się uroczystość z okazji kolejnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Rozpoczęła je Msza św. w miejscowym zabytkowym kościele, po której zostały uroczyście wręczone rodzinom blisko stu Powstańców mosiężne medaliony nagrobne, przedstawiające odznakę Wielkopolskiego Krzyża Powstańczego z napisem „Powstaniec Wielkopolski”. Następnie pod pomnikiem powstańczym i tablicami z nazwiskami miejscowych uczestników Powstania odbył się Apel Poległych z asystą honorową 5. Pułku Artylerii z Sulechowa i salwą honorową. Kwiaty złożyli przedstawiciele miejscowych władz, szkoły i społeczeństwa. Głos zabrali starosta grodziski Mariusz Zgaiński, wójt Piotr Halasz i Wawrzyniec Wierzejewski, prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW. Towarzystwo reprezentowali również działacze lokalnych struktur z Ryszardem Wosińskim - prezesem powiatowym, Zbigniewem Kowalewiczem - prezesem Koła TPPW w Wolsztynie i Stanisławem Poznaniakiem - prezesem Koła TPPW w Parzęczewie. Uroczystości zwieńczyło spotkanie wszystkich licznych uczestników w sali widowiskowej przy dźwiękach miejscowej orkiestry.

 

--== Uroczysty jubileusz prof. Bogusława Polaka ==--

26 lutego 2016 r. - w gmachu Politechniki Koszalińskiej miała miejsce podniosła uroczystość związana z jubileuszem 45-lecia pracy naukowej, badawczej i dydaktycznej oraz 70-leciem urodzin prof. zw. dr. hab. Bogusława Polaka, historyka najnowszych dziejów Polski, ale i wybitnego znawcy problematyki Postania Wielkopolskiego, autora wielu książek naukowych i artykułów oraz publikacji. Profesor Polak jest wieloletnim i sprawdzonym przyjacielem Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 i jednym z pierwszych laureatów prestiżowej nagrody – statuetki Dobosza Powstania Wielkopolskiego.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz, naukowcy z zaprzyjaźnionych uczelni, grono przyjaciół i współpracowników. Przedstawicielem Zarządu Głównego TPPW był Wawrzyniec Wierzejewski - prezes Oddziału Wielkopolskiego, który odczytał i wręczył Profesorowi uroczysty adres, a także udekorował go Złotą Odznaką „Wierni Tradycji” nadawaną za szczególne zasługi dla kultywowania pamięci o Powstaniu Wielkopolskim.

 

--== Dzień Patrona w Rakoniewicach ==--

26 lutego 2016 r. - w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Rakoniewicach odbyła się uroczystość upamiętniająca Powstańców Wielkopolskich – patrona Szkoły Podstawowej. W czasie jej trwania Gerard Tomiak, burmistrz Rakoniewic i Bernadeta Bielec, dyrektor Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego przekazali Henrykowi Krystkowi – dyrektorowi Archiwum Państwowego w Poznaniu „Złotą Księgę Towarzystwa Powstańców i Wojaków”. Otwarto również nową Izbę Pamięci, w której zgromadzono zarówno pamiątki związane z Powstaniem Wielkopolskim jak i inne ważne dla szkoły dokumenty historyczne. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych. Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego reprezentował prezes Tadeusz Musiał, który zabierając głos wspomniał m.in. piękną uroczystość 80-lecia wybuchu powstania i 30-lecia nadania szkole imienia Powstańców Wielkopolskich (styczeń 1999 r.), w której towarzyszył ppor. Tadeuszowi Wesołowskiemu, wówczas 96-letniemu uczestnikowi walk powstańczych.

 

--== Wieczornica historyczna w Politechnice Koszalińskiej ==--

25 lutego 2016 r. - w siedzibie Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej odbyło się kolejne spotkanie – wieczornica historyczna - poświęcone najnowszej historii Polski. Raz w roku, z okazji rocznic Powstania Wielkopolskiego, na spotkaniu prezentowane są referaty i ma miejsce dyskusja dotycząca różnych aspektów Powstania – jego genezy, przebiegu i skutków. W skład rady programowej spotkań wchodzą wybitni profesorowie historycy i znawcy tematu, w tym Wawrzyniec Wierzejewski, prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW. W spotkaniach bierze udział liczne grono profesorów i wykładowców Politechniki Koszalińskiej z rektorem Jego Magnificencją prof. zw. dr. hab. inż. Tadeuszem Bohdalem i młodzież studencka oraz miejscowe środowisko instytucji i osób kultywujących pamięć historyczną. Dyskusję moderuje prof. zw. dr hab. Bogusław Polak, wybitny badacz Powstania Wielkopolskiego. Tematyka tegorocznego spotkania obejmowała okres od rozpoczęcia walk 27 grudnia 2018 r. do podpisania rozejmu w Trewirze 16 lutego 1919 r. i uwzględniała najnowsze badania (prof. Bogusław Polak). Omówiono również znaczenie rozejmu w Trewirze i skutki jakie on przyniósł (prof. Michał Polak). Przedstawiono też losy powstańców na przykładzie Koszalina, gdzie wielu z nich osiadło w wyniku skutków II wojny światowej i gdzie na miejscowej nekropolii znajdują się groby 55 z nich (dr płk Wojciech Grobelski). Referat dotyczący historii organizacji kombatanckich uczestników Powstania od okresu popowstaniowego do dni obecnych, kiedy ich kontynuatorem zostało Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego, wygłosił Wawrzyniec Wierzejewski, prezes Oddziału Wielkopolskiego. W trakcie spotkania przekazał on w imieniu Prezydium Zarządu Głównego TPPW na ręce prof. Bogusława Polaka, dziekana Wydziału Humanistycznego Odznakę Honorową TPPW „Wierni Tradycji” dla Wydziału za zasługi w krzewieniu pamięci o Powstaniu i kultywowanie jego tradycji.

 

--== Finał konkursu plastycznego w poznańskim Odwachu ==--

24 lutego 2016 r. - w poznańskim Odwachu, na Rynku Starego Miasta miało miejsce podsumowanie konkursu plastycznego pod nazwą "Chwała Bohaterom - Powstanie Wielkopolskie oczami najmłodszych". Konkurs został zorganizowany już po raz kolejny przez Stowarzyszenie Kibiców Lecha Poznań przy udziale m. in. Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 i Klubu Seniorów Lotnictwa Aeroklub Poznański im. Wandy Modlibowskiej. W pięcioosobowym jury konkursu znaleźli się: Barbara Bocian, Robert Maciejewski, Paulina Słocińska, Marcin Mrówka i przedstawiciel TPPW – Karol Przesławski. Nadesłano 264 prace. Jury spośród wielu prac zasługujących na wyróżnienie nagrodziło w poszczególnych kategoriach m. in. następujących małych artystów:
I KLASA - I miejsce - Wojciech Składnikiewicz ze Szkoły Podstawowej im. Gen. Stanisława Taczaka w Wąsowie,
II KLASA - I miejsce - Nadia Ociepka z Klubu 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej,
III KLASA - I miejsce - Dawid Dymek ze Szkoły Podstawowej w Stęszewie,
IV KLASA - I miejsce - Kamil Plewa z Zespołu Szkół w Dłoni,
V KLASA - I miejsce - Antonina Adamczak ze Szkoły Podstawowej im. Gen. Stanisława Taczaka w Wąsowie,
KLASA VI - I miejsce - Joanna Walkowiak ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Poetów w Łubnicy.

 

--== W Galerii AB OVO o udziale harcerzy w Powstaniu Wielkopolskim ==--

23 lutego 2016 r. - w Galerii Ab Ovo, na ulicy Jackowskiego w Poznaniu miał miejsce wernisaż wystawy poświęconej narodzinom harcerstwa w Poznaniu i udziałowi harcerzy w Powstaniu Wielkopolskim. Wystawa została zorganizowana staraniem zasłużonej rodziny harcerskiej Czerniawskich. Wystawiono wiele fotografii i różnorodnych eksponatów pochodzących ze zbiorów rodzinnych, również obrazy i metaloplastykę autorstwa członków rodziny. Wystawa bogato dokumentuje historię harcerstwa poznańskiego, szczególnie IV PDH. Pogadankę na temat roli skautingu w zaborze pruskim, w przygotowaniach i przebiegu Powstania Wielkopolskiego, wygłosił Wawrzyniec Wierzejewski, prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW. W wernisażu wzięli udział członkowie rodziny Czerniawskich, mieszkańcy Jeżyc, harcerze i pozostali goście - wśród nich Anna Matelska z TPPW.

 

--== V edycja gry miejskiej "Kryptonim Wolność" w Kościanie ==--

20 lutego 2016 r. - w Kościanie, w ramach obchodów 97. rocznicy Powstania Wielkopolskiego i w rocznicę śmierci hm. Floriana Marciniaka, komendanta Szarych Szeregów miała miejsce kolejna edycja Gry Miejskiej pt. „Kryptonim Wolność”. Gra ta z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem młodzieży i dorosłych. Całe miasto zamienia się na ten czas w planszę do gry. Uczestnicy biorą udział w rozbudowanej fabule i wykonują szereg działań, nawiązując do wydarzeń z nocy z 29 na 30 grudnia 1918 r., kiedy to miasto zostało wyzwolone z rąk zaborcy pruskiego przez skautów i polskich mieszkańców miasta. Kościańska Rezerwa Skautowa, współpracując z Polską Organizacją Wojskową zaboru pruskiego, zasłynęła wówczas z brawurowej akcji zdobycia niemieckich magazynów broni co w znacznym stopniu ułatwiło działania powstańców na terenie nie tylko Kościana. W Farze odżyła postać ks. Józefa Surzyńskiego, który był ojcem duchowym powstańców. Wiodące drużyny otrzymały odznaki m. in.: obrońcy pamięci, strzelca, kolejarza, zawiadowcy, muzyka i inne. W tegorocznej grze wzięła udział rekordowa liczba osób, ok. 500. Zwycięzcy otrzymali szereg cennych nagród, w tym oryginalny Wielkopolski Krzyż Powstańczy, pamiątkę po jednym z bohaterskich powstańców, wręczony przez prezesa Oddziału Wielkopolskiego TPPW Wawrzyńca Wierzejewskiego. Patronat nad tą imprezą objął burmistrz Kościana Michał Jurga, a grę przeprowadziła Agencja Artyleria wraz z grupami rekonstrukcyjnymi. Organizatorami gry były miejscowe i gminne władze  i samorządy oraz instytucje i stowarzyszenia. W imprezie liczny udział wzięli przedstawiciele miejscowych władz i władz sąsiadujących gmin oraz społeczeństwa. W trakcie imprezy złożono wiązanki kwiatów w miejscach pamięci.

 

--== Obchody rocznicowe w Siedlcu ==--

18 lutego 2016 r. - w Gminnym Ośrodku Kultury w Siedlcu koło Wolsztyna miały miejsce uroczyste obchody 97. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Zorganizowane zostały wspólnie przez władze gminne i szkolne oraz miejscowe Koło TPPW. Rozpoczęła je Msza Św. odprawiona w siedleckim kościele parafialnym przez ks. proboszcza Krzysztofa Apiecionek wraz z proboszczami z Chobienic i Tuchorzy oraz ojcem Józefem Wcisło, rektorem WSD w Obrze. W swojej homilii ksiądz proboszcz zapoznał wiernych z genezą i przebiegiem Powstania Wielkopolskiego oraz jego znaczeniem dla niepodległości Polski. Uroczystość zaszczycili obecnością posłowie na Sejm RP: Krzysztof Paszyk i Marcin Porzucek. Obecni byli również starosta wolsztyński – Janusz Frąckowiak, przewodniczący Rady Powiatu Wolsztyn– Andrzej Wita oraz radni powiatowi, burmistrz Wolsztyna – Wojciech Lis oraz przewodniczący Rady Miejskiej – Jarosław Adamczak, wójt Gminy Przemęt – Dorota Gorzelniak, burmistrz Kargowej – Jerzy Fabiś,wójt Gminy Siedlec – Jacek Kolesiński oraz wiceprzewodniczący Rady Gminy – Robert Winiarz, przedstawiciele rodzin powstańców oraz miejscowej społeczności. W siedleckich obchodach uczestniczyli także przedstawiciele Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, w tym prezes Oddziału Wielkopolskiego – Wawrzyniec Wierzejewski, który w swoim wystąpieniu podkreślił zasługi miejscowych działaczy TPPW dla upamiętniania dziejów Powstania Wielkopolskiego i jego bohaterów. Uroczystość była prowadzona przez współorganizatorkę imprezy Dorotę Brudło, dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjalnej w Siedlcu. Delegacje złożyły wiązanki kwiatów na grobie Walentego Wojdorskiego, spoczywającego na miejscowym cmentarzu oraz pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. Dalsza część uroczystości miała miejsce w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury. Jak co roku, obchodom rocznicy Powstania towarzyszył konkurs plastyczny. Jury wyłoniło dziesięciu laureatów spośród ponad stu uczestników konkursu. Młodzież szkolna z ZSPiG w Siedlcu przygotowała i przedstawiła montaż poetycko - muzyczny, w którym przybliżyła zebranym czasy powstańcze.

 

--== Wystawa w toruńskim Dworze Artusa ==--

17 lutego 2016 r. - w Toruniu, w Dworze Artusa otwarto wystawę poświęconej ppłk. Franciszkowi Ratajowi, uczestnikowi trzech powstań narodowych: wielkopolskiego, III śląskiego i warszawskiego. W trakcie wernisażu przedstawiono sylwetkę Franciszka Rataja i jego udział w zrywach narodowych, szczególnie w okresie Powstania Wielkopolskiego. Prelekcję prowadzili: Hanna Meissnerowska, wnuczka pułkownika i autorka książki o nim oraz mjr rez. Piotr Sroka. Problematykę związaną z Powstaniem Wielkopolskim i zaborem pruskim przedstawił Wawrzyniec Wierzejewski, prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW.

 

--== Uroczystość w podswarzędzkim Zalasewie ==--

16 lutego 2016 r. - w 97. rocznicę podpisania rozejmu w Trewirze, wieńczącego Powstanie Wielkopolskie, w imponującej auli audiowizualnej nowo wybudowanej Szkoły Podstawowej w Swarzędzu-Zalasewie odbyła się okolicznościowa uroczystość, której towarzyszyła promocja książki pt: „Udział mieszkańców Swarzędza i okolic w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919” pod redakcją Aurelii Bartoszek, Arkadiusza Małyszki i Mariana Pokorskiego, przedstawiającej zarys powstańczej historii miasta oraz ponad sto biogramów uczestników konspiracji i walk na tym terenie. W trakcie uroczystości egzemplarze książki wręczono potomkom Powstańców opisywanych w książce.W części artystycznej wystąpili uczniowie miejscowego gimnazjum, którzy wykonali wraz z uczestnikami uroczystości szereg pieśni patriotycznych. Uroczystość została zorganizowana przez władze miasta i gminy Swarzędz oraz miejscowe Koło TPPW. Miejscowe władze reprezentowali m.in. burmistrz Marian Szkudlarek i przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Czachura. Honorowymi gośćmi byli członkowie rodzin Powstańców. Udział wzięli również przedstawiciele okolicznych miejscowości i gmin oraz liczne grono reprezentantów miejscowej społeczności. Gościem uroczystości był Wawrzyniec Wierzejewski, prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW, który w swoim wystąpieniu wyraził uznanie dla podejmowanych w mieście inicjatyw związanych z upamiętnianiem i kultywowaniem pamięci o Powstaniu i wręczył na ręce prezesa Koła TPPW w Swarzędzu, Arkadiusza Małyszki replikę Wielkopolskiego Krzyża Powstańczego.

 

--== Uroczystość rocznicowa w Lgowie ==--

14 lutego 2016 r. - w kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lgowie odbyła się kolejna uroczystość wpisująca się w obchody 97. rocznicy Powstania Wielkopolskiego na ziemi żerkowskiej. Tego dnia z inicjatywy Koła Żerków Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego odprawiona została uroczysta Msza Św. w 147. rocznicę urodzin majora Zbigniewa Ostroróg-Gorzeńskiego dowódcy Frontu Południowego Powstania Wielkopolskiego oraz w 97. rocznicę podpisania rozejmu w Trewirze kończącego Powstanie Wielkopolskie. Nabożeństwo odprawił i homilię wygłosił ksiądz proboszcz Przemysław Kubiak. W Mszy Św. uczestniczyły władze samorządowe z burmistrzem Miasta i Gminy Żerków Jackiem Jędraszczykiem na czele, poczty sztandarowe żerkowskich szkół – Gimnazjum im. Z. Herberta i  Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza, Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z Żerkowa, oraz delegacje żerkowskiego koła TPPW z prezesem Robertem Rogackim, młodzieży szkolnej i harcerzy żerkowskiej 33. Drużyny Harcerskiej im. M. Kopernika. Po Mszy Św. na przykościelnym cmentarzu odbyła się uroczystość przy kwaterze Gorzeńskich i Skarżyńskich. Wobec licznie zgromadzonych mieszkańców Lgowa i okolic, ksiądz proboszcz przewodniczył modlitwie za duszę majora Gorzeńskiego i wszystkich poległych w Powstaniu Wielkopolskim. Następnie delegacje złożyły kwiaty, a honory majorowi Gorzeńskiemu oddały poczty sztandarowe. Na zakończenie harcerze zapalili na mogile harcerski znicz pamięci.

 

--== Spotkanie potomków Powstańców Wielkopolskich w Śremie ==--

12 lutego 2016 r. - w śremskim Zespole Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich odbyło się Spotkanie Pokoleń Potomków Powstańców Wielkopolskich zorganizowane przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej i Klub Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Rozpoczęło się ono wystąpieniem przewodniczącej Klubu Henryki Sochy, w którym przedstawiła bilans osiągnięć 20 - lecia istnienia Klubu Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Następnie odbyła się prezentacja multimedialna poświęcona pamięci powstańca - Bohdana Medarda Radomskiego. W kolejnym punkcie uczniowie zaprezentowali montaż słowno - muzyczny pt: „Wielkopolska droga do wolności". Głos zabrali: prezes TMZŚ – Jerzy Naskręt, wicestarosta – Janusz Przywara oraz wiceprezes Zarządu Głównego TPPW – Janusz Sałata. Uroczystości zakończyły się złożeniem wiązanek kwiatów pod pomnikiem Dobosza Powstania Wielkopolskiego w parku miejskim.

 

--== Święto Patrona w Szkole Podstawowej w Miałach ==--

12 lutego 2016 r. - w Miałach w Puszczy Noteckiej, w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich miała miejsce uroczystość z okazji Święta Patrona Szkoły i 97. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Została ona zorganizowana przez dyrekcję, nauczycieli i uczniów pod przewodnictwem dyrektora Jana Pawełczyka przy współudziale miejscowego Koła TPPW z jego prezesem Mirosławem Nawrotem, dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu. Uroczystości rozpoczęła Msza św. w kościele p.w. Antoniego Padewskiego, po czym nastąpił przemarsz pod obelisk upamiętniający powstańców. Po apelu poległych złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Następnie odbyła się uroczysta akademia, w trakcie której wyróżniający się uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody za udział w konkursie dotyczącym Powstania Wielkopolskiego. Uczennice i uczniowie przedstawili etiudę na temat przygotowań i udziału w powstaniu miejscowej ludności oraz zaśpiewali wraz z zaproszonymi gośćmi pieśni patriotyczne. Występ miał charakter bardzo uroczysty i wzruszający. Po części oficjalnej goście zwiedzili okolicznościową wystawę z bogatym zbiorem fotografii i plansz informacyjnych oraz medali i publikacji związanych z powstaniem. Wśród zaproszonych gości znajdowali się przedstawiciele lokalnych władz, stowarzyszeń i instytucji. m.in. starosta powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego Tadeusz Teterus i burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego reprezentowali Stefan Barłóg – Honorowy Prezes Zarządu Głównego i Wawrzyniec Wierzejewski – Prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW.

 

--== Gminne obchody rocznicowe w Brzozie ==--

7 lutego 2016 r. - w Brzozie odbyły się uroczyste obchody 97 rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Przy pomniku, zebranych uczestników uroczystości: poczty sztandarowe, gości i mieszkańców Brzozy, powitał płk Waldemar Owczarzak. Przedstawił krótki rys historyczny bitwy powstańczej o Brzozę, która miała miejsce w nocy z 20 na 21 stycznia 1919 roku.Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał wójt Wojciech Oskwarek, który powitał zebranych i nawiązał w wypowiedzi do odbudowy i odsłonięcia pomnika cztery lata temu.
Apel poległych prowadził Waldemar Owczarzak, a salut armatni oddali członkowie Bractwa Kurkowego z Solca Kujawskiego. Następnie delegacje, z udziałem harcerzy ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie, złożyły pod pomnikiem wieńce i znicze.W uroczystości wzięły również udział delegacje ze szkół w Łabiszynie, Koła TPPW w Barcinie oraz członkowie Klubu Kibica „Zawiszy”.z flagami, racami i zniczami.
Następnie zebrani udali się na Mszę św., maszerując za pocztami sztandarowymi: bydgoskiego Koła TPPW ze sztandarem Oddziału Kujawsko – Pomorskiego, Bractwa Kurkowego, OSP Brzoza, Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich i Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Brzozie. Przed mszą zespół wokalny „Brzozowiacy” wykonał kilka pieśni o tematyce powstańczej, a ks. płk Tadeusz Łukaszczyk opowiedział o historii walk wyzwoleńczych na okolicznych terenach. Po jej zakończeniu zebrani obejrzeli krótkie sceny walk powstańczych , których pomysłodawcą był Adam Manowski- członek grupy rekonstrukcyjnej Gryf i prezes Gminnego Koła TPPW w Brzozie. Po pokazie wszyscy podjęci zostali w szkole żołnierskim, ciepłym posiłkiem. Zebrani obejrzeli także wystawę militariów przygotowaną przez Gminne Koło TPPW w Brzozie i szkolną wystawę związaną z kultywowaniem pamięci o patronie, nawiązującą do 4. rocznicy odsłonięcia pomnika Powstańców Wielkopolskich w Brzozie.
Na sali gimnastycznej odbyło się spotkanie z przedstawicielami rodzin powstańczych: synem powstańca Waldemarem Grochowiną z Inowrocławia, a także wnukiem jednego z dowódców powstania Pawła Cymsa - Rafałem Cymsem, który w mundurze powstańczym brał udział w inscenizacji oraz wnukiem powstańca Wiesławem Zachwieją z Inowrocławia. Uczestnicy spotkania mieli ponadto możliwość wykonania zdjęć z reprezentacją Bractwa Kurkowego z Solca Kujawskiego, a także członkami grupy rekonstrukcyjnej w mundurach powstańców i żołnierzy pruskich.

 

--== Uroczystości rocznicowe w Krobi ==--

31 stycznia 2016 r. - w Krobi odbyły się gminne uroczystości upamiętniające 97. rocznicę Powstania Wielkopolskie i jego ofiary. Tegoroczne uroczystości rozpoczęło złożenie przez przedstawicieli gminnego samorządu, delegacje organizacji społecznych oraz szkolną młodzież wieńców i kwiatów na grobie powstańców, przy którym wartę honorową wystawiły: 6 Batalion Chemiczny Sił Powietrznych w Śremie oraz 4 Drużyna Harcerska im. T. Kościuszki w Krobi. Następnie zgromadzeni udali się do kościoła pw. św. Mikołaja w Krobi, gdzie odprawiona została Msza św. w intencji Ojczyzny oraz poległych uczestników Powstania Wielkopolskiego. Po eucharystii, delegacje, poczty sztandarowe, młodzież i mieszkańcy gminy Krobia przeszli na krobski Rynek, gdzie przy tablicy upamiętniającej wymarsz do powstania Kompanii Krobskiej, zawieszono wieniec i oddano się chwili zadumy. Tegoroczne uroczystości upamiętniające powstanie miały jednak nie tylko podniosły i oficjalny charakter. Po raz drugi odbył się też marszobieg ul. Powstańców Wielkopolskich, którego współorganizatorem było Stowarzyszenie „Biegaj z Krobią Women”, a w sali Przemysła II na Wyspie Kasztelańskiej w Krobi okolicznościowe łączności nawiązywali miłośnicy krótkofalarstwa - m.in. twórcy Radiowego Szlaku Biskupiańskiego. Na nieco mniej formalny charakter upamiętnienia powstania akcent położyli również krobscy harcerze, którzy w ramach Młodzieżowego Programu Grantowego „Krobus” zorganizowali „Powstańcze podchody”.
Ciekawie było można spędzić również niedzielne popołudnie w krobskim „Kinie Szarotka”, które zostało tego dnia zaaranżowane na kawiarenkę z okresu międzywojennego. To jednak nie wystrój kina, czy też stylizacje uczestników spotkania, którzy w dużej mierze również przybyli w strojach „z epoki”, był najważniejszy. Inicjatorzy przedsięwzięcia – Gmina Krobia, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krobi oraz 4 Drużyna Harcerska im. T. Kościuszki w Krobi, w ten niestandardowy sposób starali się zachęcić mieszkańców gminy do wspólnego śpiewania piosenek i pieśni patriotycznych. W „Kawiarence przy gramofonie” rozbrzmiewały zatem tego dnia takie utwory jak: „Strzelcy maszerują”, „Święta miłości kochanej Ojczyzny”, „Piechota”, „Gdy szedłem raz od warty”, „Wojenko, wojenko” czy „Pałacyk Michla”, a także piosenki Eugeniusza Bodo czy Hanki Ordonówny. Znane i często śpiewane dawniej piosenki wykonały również uczennice ZSPiG w Pudliszkach . Przed publicznością zaprezentowały się również krobskie harcerki. Warto dodać, że jak na kawiarenkę przystało, nie zabrakło również kawy, a także okolicznościowego tortu dla wszystkich, którzy w niej zasiedli.

 

--== Obchody 96. rocznicy wkroczenia Wojsk Wielkopolskich do Bydgoszczy ==--

20 stycznia 2016 r. – w Bydgoszczy miały miejsce uroczystości dla uczczenia rocznicy wkroczenia Wojsk Wielkopolskich i przyłączenia Bydgoszczy do Macierzy.O godz. 12.00 w Katedrze Bydgoskiej, biskup Diecezji Bydgoskiej Jan Tyrawa odprawił uroczystą Mszę św. z udziałem prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego, wojewody kujawsko - pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza i licznych pocztów sztandarowych.Bydgoskie Koło TPPW wystawiło poczet ze sztandarem Oddziału Kujawsko – Pomorskiego w składzie : d-ca pocztu ppor. rez. Marek Holak, chorąży Sebastian Tauer, kpr. rez. Grzegorz Hetzig, Mikołaj Kmieciak i Jakub Pilarski.
Bezpośrednio po Mszy św. nastąpił przemarsz na Stary Rynek, przed tablicę upamiętniającą wydarzenia z 1920 roku, gdzie delegacje złożyły kwiaty. Połączone bydgoskie chóry zaśpiewały „ Rotę” i „ Cześć Polskiej Ziemi Cześć”. Uroczystość zakończyła inscenizacja historyczna w której udział wzięli m.in. członkowie Towarzystwa: Adam Manowski, Dariusz Chojnacki, Waldemar Młodawski i Krzysztof Kozłowski.

 

--== Obchody rocznicowe w Otyniu ==--

17 stycznia 2016 r. - członkowie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
z Kół TPPW w Nowej Soli i Kargowej oraz zielonogórskiego Koła nr 5 im. gen. broni Józefa Dowbor - Muśnickiego oddali cześć Powstańcom Wielkopolskim w Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Pokoju w Otyniu. Zespół wokalno-instrumentalny Winne Grona z Zielonej Góry wykonał kolędy, a po Mszy św. - koncert pieśni patriotycznych.
Wśród uczestników uroczystości był też starosta powiatu zielonogórskiego - Dariusz Wróblewski z żoną, wójt Otynia - Barbara Wróblewska, prezes Koła TPPW w Kargowej, przedstawiciele Stowarzyszenia Kibiców Lecha Poznań oraz potomkowie powstańców z okolic Nowej Soli. Poczty sztandarowe wystawili: Oddział Lubuski Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz Zespół Szkół w Otyniu w asyście harcerzy i zuchów z Otynia.


 

--== Wieczornica w żerkowskim Gimnazjum im. Z. Herberta ==--

17 stycznia 2016 r. - w auli Gimnazjum im. Z. Herberta w Żerkowie, w ramach obchodów 97. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, uczniowie Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Żerkowie zaprezentowali wieczornicę pt: „Przyśniła się dzieciom Polska, czekana od tylu lat”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: przedstawiciele władz samorządowych Żerkowa z burmistrzem Jackiem Jędraszczykiem na czele, członkowie Koła Żerków TPPW z prezesem Robertem Rogackim, przedstawiciele duchowieństwa, regionaliści z Jarocina oraz członek Grupy Rekonstrukcyjnej Powstańców Wielkopolskich z Mieszkowa. Po akademii odbyło się spotkanie z Andrzejem Gogulskim, autorem książki „W przyjaźni z życiem”, poświęconej przedwojennemu burmistrzowi Jarocina – Edmundowi Rogalskiemu. Ważnym akcentem była pełna widownia auli żerkowskiego gimnazjum, świadcząca o ciągle żywej pamięci Powstania Wielkopolskiego wśród mieszkańców miasta.

 

--== Obchody rocznicy odzyskania niepodległości w Lesznie ==--

17 stycznia 2016 r. -w Lesznie miały miejsce uroczystości z okazji 96. rocznicy odzyskania niepodległości. Miasto powróciło do Polski w wyniku decyzji konferencji pokojowej wymuszonej zwycięskim przebiegiem Powstania Wielkopolskiego i nieugiętą postawą mieszkańców Ziemi Leszczyńskiej. Uroczystości miały podniosły charakter. Rozpoczęła je Msza Św. w leszczyńskiej Bazylice Mniejszej, po której nastąpiło złożenie kwiatów i oddanie hołdu bohaterom walk o niepodległość kraju przed Pomnikiem Wdzięczności na Placu Kościuszki. Następnie władze miejskie wręczyły w Ratuszu tytuły Honorowych Obywateli Miasta Leszna oraz wyróżnienia za zasługi i działalność na rzecz miasta. Po uroczystości otwarto okolicznościową wystawę historyczną. Główne uroczystości rozpoczęły się o godz. 16.oo, na płycie Rynku. Wygłoszono okolicznościowe przemówienia, odczytano apel poległych. Kompania honorowa WP oddała honorowe salwy. Odbyła się również defilada z udziałem wojska i grup rekonstrukcyjnych. Uroczystość prowadził aktor Mateusz Damięcki. Wśród organizatorów i gości uroczystości znaleźli się m.in. wiceminister spraw zagranicznych RP Jan Dziedziczak i gen. Jarosław Mika, d-ca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, a także przedstawiciele lokalnych władz samorządowych - prezydent Łukasz Borowiak, przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szczot, starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 reprezentował Wawrzyniec Wierzejewski, prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW. W uroczystości wziął również udział Maciej Myczka na czele pocztu sztandarowego wraz z grupą rekonstrukcji powstańczej. Uroczystości na Rynku zakończyły prezentacje grup rekonstrukcyjnych m.in. 3 Bastionu Grolman, pokaz pojazdu pancernego "Poznańczyk" oraz wystrzały armatnie. W godzinach wieczornych odbyły się też różne imprezy kulturalne i sportowe.

 

--== Historycy i regionaliści o Mieczysławie Paluchu - bohaterze Powstania ==--

16 stycznia 2016 r. - w Laboratorium Wiary przy Katedrze Poznańskiej miało miejsce spotkanie w ramach obchodów 97. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. W spotkaniu uczestniczyło liczne grono zaproszonych gości, w tym historyków powstania oraz młodzieży. Spotkanie zostało zorganizowane przez znanego lekarza i działacza społecznego dr. hab. Szczepana Coftę przy udziale proboszcza parafii katedralnej ks. Ireneusza Szwarca. Towarzyszyła mu wystawa poświęcona Powstaniu Wielkopolskiemu, zorganizowana przez Romana Grewlinga - przewodniczącego Koła TPPW w Chodzieży i wiceprezesa OW TPPW. Wśród uczestników spotkania znaleźli się m.in. Andrzej Szymankiewicz, honorowy prezes OW TPPW oraz wicestarosta powiatu chodzieskiego Mirosław Juraszek - działacz Towarzystwa. W czasie spotkania reżyser Janusz Sidor zaprezentował swój film o jednym z bohaterów Powstania Wielkopolskiego - Mieczysławie Paluchu. Po projekcji nastąpiła ożywiona dyskusja, której moderatorem był dr Eligiusz Tomkowiak, znany regionalista i biograf powstańczy, działacz TPPW. W dyskusji udział wzięli m.in. prof. Janusz Karwat, Tadeusz Jeziorowski - dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego i Wawrzyniec Wierzejewski - prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW.

 

--== Uczczenie 97. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Szubinie ==--

11 stycznia 2016 r. - w Szubinie główne uroczystości 97. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, na które zaprosili przewodniczący Rady Miejskiej Remigiusz Kasprzak i burmistrz Szubina Artur Michalak, odbyły się na miejscowym cmentarzu, przed pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. Dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej Kamila Czechowska przywitała przybyłych na uroczystość, prezes Koła TPPW 1918-1919 w Szubinie Mariola Polańska przedstawiła historię Powstania Wielkopolskiego. Modlitwę za poległych poprowadził ks. dziekan Tadeusz Lesiński . Okolicznościowe przemówienia wygłosili: burmistrz Szubina Artur Michalak i prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu Tadeusz Musiał, który przybył do Szubina wraz z członkiem Zarządu Janem Janiszewskim.Delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Race odpalili też kibice Lecha Poznań i Zawiszy Bydgoszcz. Druga część uroczystości miała miejsce w Muzeum Ziemi Szubińskiej, gdzie wyświetlono film „Hiszpanka”, którego tłem historycznym jest Powstanie Wielkopolskie. O projektach związanych z kultywowaniem pamięci o powstaniu wielkopolskim na terenie powiatu powiedział radny powiatowy Wojciech Bethke.
Muzeum przygotowało z okazji rocznicy powstania wystawę „Natchnieni zwycięskim powstaniem wielkopolskim” związaną z powstańczym zrywem, wśród wierszy prezentowanych na wystawie umieszczono także dwa współczesne autorstwa Silvany Oczkowskiej i Mirosława Rzeszowskiego.
Organizatorami uroczystości byli: Muzeum Ziemi Szubińskiej, Szubiński Dom Kultury, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Urząd Miejski w Szubinie, Zespół Szkół w Szubinie.

 

--== Obchody 97. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Żninie ==--

11 stycznia 2016 r. - w Żninie obchodzono 97. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Święto Patrona Szkoły od wielu lat ma charakter otwarty dla społeczeństwa Żnina. Współorganizatorami są Starostwo Powiatowe i Gmina Żnin. W tym roku patronat medialny pełnił tygodnik Pałuki.
Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła msza św. w intencji powstańców w kościele św. Floriana, którą odprawił ks. proboszcz Tadeusz Nowak. Batalion Ziemi Żnińskiej pełnił wartę honorową przy obelisku na boisku szkolnym, pod którym złożone zostały wieńce i wiązanki kwiatów przez gości przybyłych na uroczystość. Przedstawiciele Urzędu Miasta i młodzież naszej szkoły zapalili znicze i złożyli wieniec na miejscu wiecznego spoczynku 15 powstańców w zbiorowej mogile na żnińskim cmentarzu parafialnym. Obchody swoją obecnością uświetnili Starosta Żniński Zbigniew Jaszczu, zastępca Burmistrza Żnina Halina Rosiak, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, delegacje zakładów pracy i szkół.
Uroczystość na boisku szkolnym rozpoczęła salwa armatnia Piechcińskiego Bractwa Kurkowego. Dyrektor szkoły Jacek Pietraszko powitał zgromadzonych gości, a Starosta Żniński Zbigniew Jaszczuk wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym odwołał się do historycznych wydarzeń. Dalsze uroczystości odbyły się w sali gimnastycznej, gdzie uczniowie przedstawili krótki montaż słowno – muzyczny. Wręczono również 12 nauczycielom Odznaki Opiekuna Miejsc Pamięci Otrzymali je : Dawid Bogucki, Barbara Chrabkowska, Agnieszka Cyganiak, Maria Dorszewska, Halina Gwit, Irena Lisiecka, Barbara Lubik, Anna Majewska – Gebler, Edyta Małecka, Anna Margas, Marek Orzechowski, Robert Włóczyński. W uznaniu zasług w popularyzowaniu wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Marcin Nowak otrzymał odznakę honorową TPPW „Wierni tradycji”. Podczas uroczystości zostały ogłoszone wyniki konkursu plastycznego, którego tematem był krzyż powstańczy - w kategoriach szkoły podstawowej i gimnazjum. Nagrodzone prace można było oglądać na specjalnie zorganizowanej wystawie.

 

--== Oddanie hołdu powstańcom - zdobywcom lotniska na Ławicy ==--

7 stycznia 2016 r. - w 97. rocznicę zdobycia lotniska Ławica, przed pomnikiem upamiętniającym wydarzenia z roku 1919 usytuowanym przy dawnym budynku portu lotniczego na Ławicy, odbyła się uroczystość oddania hołdu Powstańcom Wielkopolskim, zdobywcom ostatniego bastionu oporu Niemców w Poznaniu. Czynu tego dokonały siły powstańcze pod dowództwem ppor. Andrzeja Kopy, a w ich skład wchodziły m.in. kompanie Polskiej Organizacji Wojskowej zaboru pruskiego, Służby Straży i Bezpieczeństwa oraz oddział kawalerzystów. Zdobycie lotniska wraz z samolotami oraz magazynów lotniczych znajdujących się w hali Zeppelina na Winiarach dało podstawę do stworzenia w wyzwolonej od zaborców Polsce lotnictwa wojskowego i miało istotny wpływ na zwycięski przebieg wojny z bolszewikami.
W uroczystościach wzięli udział m.in. przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych województwa oraz delegacja Wojska Polskiego z gen. bryg. pil. Dariuszem Malinowskim. Wygłoszono okolicznościowe przemówienia. Głos w imieniu Towarzystwa zabrał Prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW Wawrzyniec Wierzejewski. Po przemówieniach pod pomnikiem zdobywców lotniska złożono liczne wieńce.W uroczystościach wzięła udział delegacja Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w składzie: senator Robert Gaweł – członek Zarządu Głównego TPPW, Janusz Sałata – wiceprezes Zarządu Głównego TPPW, Jan Janiszewski – członek Zarządu Głównego TPPW oraz Wawrzyniec Wierzejewski – Prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW i Roman Grewling – wiceprezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW.
Organizatorami obchodów był Klub Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Poznańskiego, Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP oraz Port Lotniczy Poznań - Ławica Sp. z o.o. Główną organizatorką i prowadzącą uroczystość była Barbara Grześkowiak-Bocian, prezes Klubu Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Poznańskiego.

 

--== Gimnne obchody rocznicowe w Przemęcie ==--

6 stycznia 2016 r. - w Przemęcie odbyły się gminne obchody 97. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Rozpoczęła je uroczysta Msza święta, odprawiona pod przewodnictwem proboszcza Parafii Przemęt – ks. prałata Edmunda Magdziarza w miejscowym kościele farnym Św. Jana Chrzciciela. Liturgię uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Przemęcie. 
Dalsza część uroczystości miała miejsce na Rynku im. Ks. Mojżykiewicza. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in: starosta Powiatu Wolsztyńskiego i jednocześnie prezes gminnego Koła PSL – Janusz Frąckowiak, wicestarosta Powiatu Wolsztyńskiego – Piotr Krajewski, burmistrz Wolsztyna – Wojciech Lis, wójt Gminy Przemęt – Dorota Gorzelniak, radni i sołtysi, dyrektorzy szkół i przedszkoli gminy Przemęt, dyrektor Zespołu Szkół w Brennie – Dorota Wolniczak, prezesi Kół Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, przewodniczący Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" w Perkowie i Radomierzu, a także poczty sztandarowe szkół i innych organizacji. Po słowach powitania nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów i zniczy pod tablicą pamiątkową ku czci powstańców wielkopolskich. Następnie głos zabrała wójt Gminy Przemęt – Dorota Gorzelniak, która podkreśliła ogromną rolę patriotyzmu i uczciwości w życiu każdego człowieka. Po jej wystąpieniu zebrani wysłuchali okolicznościowej prelekcji, wygłoszonej przez Antoniego Fornalskiego – prezesa Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, członka Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, byłego dyrektora Zespołu Szkół w Przemęcie. Mówca dokonał retrospekcji historycznej i podkreślił znaczenie zrywu powstańczego w dziejach naszego narodu. Wyczyn patriotyczny lokalnych bohaterów sławiły również strofy poetyckie, zaprezentowane przez uczniów miejscowego Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich. Uroczystość zakończyło odśpiewanie "Roty".

 

--== Obchody rocznicowe w Pakości ==--

5 i 6 stycznia 2016 r. - z inicjatywy Burmistrza Pakości, Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich oraz Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego społeczność gminy i społeczność szkolna uczciła 97. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W uroczystości wzięli udział m.in. burmistrz Pakości - Wiesław Kończal, przewodniczący Rady Miejskiej - Jerzy Joachimiak, radni Rady Miejskiej i sołtysi z gminy Pakość, prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału TPPW - Jacek Pietraszko , przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji kombatanckich, w tym członkowie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy Pakość, potomkowie rodzin powstańczych, rodzice uczniów, emerytowani i obecni pracownicy szkoły, sympatycy i sprzymierzeńcy szkoły oraz uczniowie. Pierwsza część uroczystości rozpoczęła się na cmentarzu parafialnym przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich. Odczytany został Apel Poległych, złożono wiązanki kwiatów, wysłuchano przemówienia Burmistrza Pakości Wiesława Kończala i odmówiono okolicznościową modlitwę pod przewodnictwem o. Huberta. Przygotowaniem tej części uroczystości zajęli się: członkowie pakoskiego Koła TPPW z prezesem Małgorzatą Dzióbkowska i opiekunem szkolnego koła TPPW - Markiem Puczkarskim. Część druga odbyła się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej. Zebranym zaprezentowano pokaz tańca oraz koncert pieśni patriotycznych. Prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału TPPW Jacek Pietraszko odznaczył Beatę Gozderę, Marka Puczkarskiego i Jana Kurczewskiego Odznakami Honorowymi „ Wierni Tradycji” przyznawanymi przez Zarząd Główny TPPW za upowszechnianie wiedzy i pamięci o Powstaniu Wielkopolskim.
Dopełnieniem rocznicowych obchodów była uroczysta msza święta odprawiona 6 stycznia 2016 r. w intencji poległych i zmarłych Powstańców Wielkopolskich oraz członków ich rodzin w kościele pw. św. Bonawentury w Pakości. Sprawował ją gwardian pakoskiego klasztoru o. Natalis Walkowiak. 

--== Obchody rocznicowe w Wolsztynie ==--

5 stycznia 2016 r. - mieszkańcy Wolsztyna uczcili 97. rocznicę wyzwolenia miasta. Główne uroczystości odbyły się na wolsztyńskim rynku. Uroczysty przemarsz z kościoła farnego na rynek pocztów sztandarowych i mieszkańców miasta poprzedził składanie pod pomnikiem Powstańca Wielkopolskiego kwiatów przez przedstawicieli władz samorządowych, delegacje szkół i organizacji społecznych. Wartę honorową przy pomniku pełnili członkowie Wielkopolskiego Towarzystwa Techniki Militarnej w mundurach powstańczych.
W wolsztyńskiej farze odprawiono mszę świętą w intencji powstańców z udziałem władz powiatowych, gminnych, pocztów sztandarowych i zaproszonych gości. Homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, który następnie odsłonił tablicę pamiątkową na elewacji kościoła poświęconą powstańcowi wielkopolskiemu i proboszczowi wolsztyńskiemu w latach 1945 - 56 ks. prałatowi Antoniemu Gryczce. W tym roku przypada 120 rocznica urodzin księdza Gryczki.
Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Wolsztyńskim Domu Kultury stała się m.in. okazją do podsumowania i wręczenia nagród uczestnikom konkursu wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim.
Późnym popołudniem, na wolsztyńskim rynku odbył się Apel Poległych zorganizowany przez wolsztyńskich harcerzy. Wzięli w nim udział samorządowcy, mieszkańcy Wolsztyna oraz kibice Lecha, którzy hołdzie bohaterom Powstania Wielkopolskiego odpalili race.
Wolsztyńscy harcerze oraz członkowie Stowarzyszenia Miłośników Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie pełnili, jak co roku warty honorowe przy grobach powstańców na wolsztyńskim cmentarzu parafialnym oraz w miejscach upamiętniających powstanie. Delegacje władz miasta oraz powiatu oddały hołd powstańcom składając na ich grobach wiązanki kwiatów.
W wolsztyńskim Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich odbyło się uroczyste zawieszenie przez potomków powstańców oryginalnego proporca powstańczego w gablocie patrona szkoły, przekazanego szkole przez Stefana Piechockiego - prawnuka powstańca wielkopolskiego oraz zdjęć przodków - uczestników powstania w galerii powstańców .
O kolejnej rocznicy wyzwolenia Wolsztyna przez powstańców wielkopolskich przypomnieli mieszkańcom uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Wolsztynie. Wyruszyli na ulice Wolsztyna przepytując i przypominając przechodniom o wydarzeniach sprzed 97 lat. Rozdawali przy tym biało czerwone rozetki - podobne do tych jakie nosili Powstańcy wyzwalający Wolsztyn 5 stycznia 1919 roku oraz ulotki informacyjne.

 

--== Uroczystość w opalenickim Gimnazjum im. Gen. K. Sosnkowskiego ==--

4 stycznia 2016 r. - w opalenickim Gimnazjum im. Generała Kazimierza Sosnkowskiego odbyła się uroczystość z okazji 97. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Wzięli w niej udział m.in. starosta nowotomyski - Ireneusz Kozecki, zastępca burmistrza Opalenicy - Paweł Jakubowski, Adam Kaczmarek - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, delegacja Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 z prezesem Tadeuszem Musiałem, dyrektor Gimnazjum Lidia Szwechłowicz z aktualnie zatrudnionymi i emerytowanymi członkami Rady Pedagogicznej oraz uczniowie. Gościom przedstawiona została prezentacja multimedialna obrazująca dokonania szkoły w zakresie wychowania patriotycznego, pracy z patronem oraz upamiętniania Powstania Wielkopolskiego. W uznaniu zasług w tym zakresie Gimnazjum otrzymało odznakę honorową TPPW „Wierni Tradycji”. Aktu dekoracji szkolnego sztandaru dokonali w imieniu kapituły Towarzystwa: prezes Zarządu Głównego - Tadeusz Musiał, prezes Oddziału Wielkopolskiego – Wawrzyniec Wierzejewski oraz Andrzej Mainka – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej. Za szczególne zasługi w upowszechnianiu idei pamięci narodowej oraz wyróżniającą się działalność w zakresie upamiętniania miejsc pamięci narodowej inspektor Adam Kaczmarek odznaczył również Bogumiła Wojcieszaka Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

 

--== O powstaniu na spotkaniu wągrowieckiego Kręgu Seniorów ZHP ==--

29 grudnia 2015 r. - Krąg Seniorów ZHP w Wągrowcu „Damy radę” pod komendą Jerzego Mianowskiego zorganizował w miejscowości Kamienica spotkanie noworoczne, na które zaprosił członków TPPW 1918-1919 Wawrzyńca Wierzejewskiego – prezesa Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa i dr. Tadeusza Böhma. Wzięło w nim udział szerokie grono seniorów harcerskich z powiatu wągrowieckiego z komendantem Hufca Wągrowiec hm. Krzysztofem Wojtaszkiem i hm. Markiem Urbanowiczem – członkiem Wielkopolskiej Rady Starszyzny Harcerskiej i Seniorów ZHP, organizatorem wielu przedsięwzięć związanych z upamiętnianiem Powstania Wielkopolskiego. Gawędę poświęconą genezie, przebiegowi i znaczeniu Powstania Wielkopolskiego wygłosił Wawrzyniec Wierzejewski, a zebrani wzięli udział w długiej i wielowątkowej dyskusji m.in. na temat znaczenie stałego upamiętniania czynów Powstania Wielkopolskiego i udziału w nim harcerzy wielkopolskich oraz działań podejmowanych w związku ze zbliżającą się setną rocznicą wybuchu powstania.

 

--== Uroczystość na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu ==--

29 grudnia 2015 r. = na cmentarzu junikowskim w Poznaniu miała miejsce uroczystość przeniesienia prochów trzech Powstańców Wielkopolskich do kolumbarium na kwaterze powstańczej: Henryka Sikorskiego, Stefana Wojciechowskiego, Stefana Żurawskiego. Miała ona podniosły charakter i odbyła się asyście wojskowej. Wzięli w niej udział m.in. Justyna Makowska – dyrektor Wydziału Kultury, Rafał Ratajczak – z-ca dyrektora Wydziału Kultury, animator wielu przedsięwzięć związanych z upamiętnianiem Powstańców oraz przedstawiciele TPPW 1918-1919: Michał Umbreit, Heliodor Kozłowski oraz Wawrzyniec Wierzejewski – prezes Oddziału Wielkopolskiego, który zabrał głos, oddając cześć Powstańcom. Uroczystość była częścią akcji podejmowanej wspólnie przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Poznania i Stowarzyszeniem Kibiców „Lecha”. Działania te obejmują m.in. upamiętnienie grobów powstańczych okolicznościowymi tabliczkami, renowację grobów zniszczonych oraz przeniesienie pochówków z grobów opuszczonych do kolumbarium.

 

--== Tablica poświęcona powstańcowi J. Gawrońskiemu w Bydgoszczy ==--

29 grudnia 2015 r. - w Bydgoszczy na kamienicy przy ul.Zamoyskiego 4 odsłonięto tablicę poświęconą Powstańcowi Wielkopolskiemu, dowódcy Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej w 1939 r. ppłk. Janowi Gawrońskiemu.
Rodowity Wielkopolanin (rocznik 1894) po powrocie z wojska niemieckiego w 1918 r. przystąpił do powstania, brał udział w walkach w Poznaniu, pod Babimostem i Zbąszyniem. Przydzielony do 7 Pułku Strzelców Wlkp. walczył na froncie polsko – sowieckim, a w 1921 r. wraz z pułkiem (61 pp.) przybył do Bydgoszczy. Dowodził we wrześniu 1939 r. Bydgoskim Batalionem Obrony Narodowej. Nad Bzurą batalion został rozbity, a on dostał się do niewoli niemieckiej. Po wojnie, 5 lutego 1945 r. został powołany do wojska, został dowódcą batalionu w 51 pp. w Gdańsku, w 1946 r. z powodu choroby odszedł do rezerwy. Zmarł w 1950 r.
Tablicę pamiątkową na budynku, w którym mieszkała rodzina Gawrońskich, odsłoniła córka ppłk. Jana Gawrońskiego, Helena Piotrowiak i zastępca prezydenta Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz. W uroczystości uczestniczył poczet sztandarowy TPPW w składzie : A.Rafiński, S.Tauer, G.Hetzig
.

 

--== Odsłonięcie Pomnika gen. J. Dowbor - Muśnickiego w Lusowie ==--

29 grudnia 2015 r. - w Lusowie (woj. wielkopolskie) został odsłonięty pomnik dowódcy Powstania Wielkopolskiego, gen. Józefa Dowbor- Muśnickiego, który spoczywa na lusowskim cmentarzu. Monument poświęcony jest też córkom generała: Janinie i Agnieszce, zamordowanym w czasie II wojny światowej. Pomnik stanął przy Szkole Podstawowej w Lusowie noszącej jego imię. Inicjatorem jego budowy było Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie. W skład honorowego komitetu budowy weszli m.in. wojewoda wielkopolski, marszałek województwa i metropolita poznański. Podczas uroczystości odsłonięcia monumentu list wicepremiera, ministra kultury prof. Piotra Glińskiego odczytał sekretarz Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa – Andrzej Kunert. W uroczystości wzięli ponadto udział m.in. senator Piotr Florek, Andrzej Kunert, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak, starosta poznański Jan Grabkowski, gen. broni dr Mirosław Różański – dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, płk Piotr Malinowski – dowódca 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. Józefa Dowbor – Muśnickiego, wójt Tarnowa Podgórnego - Tadeusz Czajka oraz przedstawiciele rodziny generała. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego reprezentowali prezes Zarządu Głównego TPPW, Tadeusz Musiał oraz prezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego, Wawrzyniec Wierzejewski. Mszę Św. odprawił arcybiskup Stanisław Gądecki. Oprawę uroczystości zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Polskich Sił Powietrznych.

 

--== Uroczystości rocznicowe w Lesznie ==--

29 grudnia 2015 r. - w Sali Reprezentacyjnej Ratusza w Lesznie odbył się panel historyczny „Niedocenione powstanie”, podczas którego dyskutowali  historycy : dr Marek Rezler, dr Eugeniusz Śliwiński ( prezes leszczyńskiego Koła TPPW)  i dr Zdzisław Kościański ( przewodniczący Komisji Historycznej Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Moderatorem panelu był red. Jacek Marciniak z Radia Merkury.
Ponadto w Galerii Sztuki Muzeum Okręgowego w Lesznie odbył się koncert „Polonezy dla Niepodległej” w wykonaniu Wojciecha Czemplika i Macieja Pabicha.

 

--== Warszawskie obchody 97. rocznicy Powstania Wielkopolskiego ==--

28 grudnia 2015 r. - w drugim dniu obchodów 97. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, zainaugurowanych w Poznaniu, odbyła się w uroczystość przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, które poprzedziła msza święta w Kościele OO. Dominikanów, odprawiona w intencji powstańców. Główne uroczystości rocznicowe, z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, miały miejsce na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Wzięli w nich również udział m.in. Bartosz Kownacki - sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Jan Józef Kasprzyk - zastępca szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jarosław Brysiewicz - zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, wielkopolscy parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, w tym Zdzisław Sipiera - wojewoda mazowiecki, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak i wicemarszałek Wojciech Jankowiak, delegacje służb mundurowych, kombatanci, delegacje oddziałów i kół Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz młodzież szkolna i harcerze z Wielkopolskiej Chorągwi ZHP im. Powstańców Wielkopolskich. Delegacji Zarządu Głównego TPPW 1918-1919 przewodniczył wiceprezes Janusz Sałata. Przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbyła się modlitwa w intencji powstańców, uroczysta zmiana wart, odczytano apel pamięci i oddano salwę honorową. Delegacje instytucji publicznych i organizacji złożyły pamiątkowe wieńce. Uroczystość zakończyła defilada kompanii honorowej, harcerzy i pocztów sztandarowych. Następnie uczestnicy udali się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie złożono kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym Powstańców Wielkopolskich i Powstańców Śląskich oraz pod Pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Organizatorem obchodów rocznicowych w Warszawie był Samorząd Województwa Wielkopolskiego, współorganizatorem - Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 -1919.

 

--== Obchody 97. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego ==--

27 grudnia 2015 r. - uroczystości rocznicowe dla uczczenia 97. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego odbyły się również w wielu innych miastach i wsiach województwa kujawsko – pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego oraz w Szczecinie. m.in.:

- w Koziegłowach, gmina Czerwonak w wyjątkowy sposób uczciła pamięć o Powstańcach Wielkopolskich. Obchody rozpoczęła Msza św. w kościele parafialnym pw. Św. Brata Alberta w Koziegłowach. Następnie złożono kwiaty pod głazem upamiętniającym pierwszego dowódcę powstania - generała Stanisława Taczaka. Tam też odśpiewano fragment Roty. Grupa kibiców Lecha Poznań przy udziale mieszkańców odpaliła dla uczczenia rocznicy 97 rac świetlnych.

- w Kaźmierzu mieszkańcy gminy spotkali się przy pomniku powstańczym. Hołd powstańcom oddali m.in. wójt Zenon Gałka oraz ks. proboszcz Krzysztof Musiał. Po modlitwie złożono kwiaty i zapalono znicze. Zuchy i harcerze wystawili wartę honorową, wspólnie odśpiewano Rotę, kibice Lecha Poznań odpalili race.. Członkowie Stowarzyszenia Kibiców Lecha zadbali również o oflagowanie posesji w Kaźmierzu przy ul. Powstańców Wielkopolskich i Rynku oraz zapalili specjalne znicze na grobach powstańców;
- w Lesznie
uroczystości związane z 97. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego rozpoczęły się w przy pomniku z tablicą zbiorową w Kwaterze Powstańców Wielkopolskich, na cmentarzu przy ul. Kąkolewskiej w Lesznie. Dalszy program obejmował:  „Bieg Sylwestrowy” oraz  widowisko historyczne „Bitwa pod wiatrakami” w wykonaniu grup rekonstrukcyjnych ( Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej).
-
w Skokach, podczas mszy św. odprawionej w intencji powstańców wielkopolskich w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja Biskupa, został poświęcony nowy sztandar skockiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, który uznać można za replikę historycznego, zabytkowego sztandaru przekazanego przez przodków pod szczególną opiekę.
Uczestnicy uroczystości udali się na cmentarz parafialny, aby tam przy tablicy pamiątkowej oddać hołd zmarłym powstańcom. Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele samorządu szczebla gminnego i powiatowego , poczty sztandarowe skockich szkół, organizacji i stowarzyszeń, rodziny powstańców wielkopolskich oraz grupa młodych kibiców „Lecha” Poznań. Do zgromadzonych zwrócili się prezes Koła Krzysztof Jachna oraz burmistrz Tadeusz Kłos, podkreślając wagę pamięci o wielkopolskim czynie zbrojnym 1918/1919. Pod tablicą złożono kwiaty i zapalono światła pamięci. Kibice odpalili czerwone race. Na zakończenie odśpiewano „Rotę”.

- w Szczecinie odbyło się uroczyste spotkanie sympatyków i członków Szczecińskiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskich przy bramie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM przy al. Powstańców Wielkopolskich, gdzie złożono wiązanki kwiatów pod tablicą edukacyjno - pamiątkową „Powstanie Wielkopolskie 1918 – 1919". W godzinach wieczornych odprawiona została Msza św. w intencji poległych i zmarłych Powstańców Wielkopolskich w kościele garnizonowym p.w. Św. Wojciecha przy Placu Zwycięstwa. Bezpośrednio po jej zakończeniu w kruchcie kościoła garnizonowego pod tablicą : "Dla upamiętnienia Czynu Zbrojnego Powstańców Wielkopolskich" złożono wiązankę kwiatów.

- we Wrześni organizatorami całodniowych uroczystości byli: Starostwo Powiatowe we Wrześni, Burmistrz Miasta i Gminy Września, Muzeum im. Dzieci Wrzesińskich, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich, Klub Kibiców Poznańskiego Lecha FC Września, Cech Rzemiosł Różnych we Wrześni. Obchody rozpoczęły się w godzinach rannych od organizowanego po raz pierwszy Biegu im. Powstańców Wielkopolskich oraz towarzyszącego mu Biegu Małego Powstańca w kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. Imprezie towarzyszyła okolicznościowa wystawa przygotowana przez TPPW koło we Wrześni i Klub Kibiców Lecha FC Września.
W godzinach wieczornych odprawiona została msza święta we wrzesińskiej farze, a po jej zakończeniu zgromadzeni wysłuchali koncertu pieśni patriotycznych. Uroczystości prowadziła Beata Sieradzka, prezes TPPW koło we Wrześni. Następnie odbyło się poświęcenie odnowionego krzyża, który został umieszczony na kościele farnym w 1923 roku jako wyraz hołdu za odzyskaną wolność. Pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu parafialnym złożono kwiaty. Wartę pełnili członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej 68. Pułku Piechoty we Wrześni;

- w Żerkowie obchody rozpoczęły się na rynku pod Pomnikiem Poległych, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicz. W uroczystości wzięły udział władze samorządowe z Burmistrzem Miasta i Gminy Żerków Jackiem Jędraszczykiem na czele, członkowie Koła Żerków Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego oraz poczty sztandarowe i delegacje. Ciąg dalszy uroczystości miał miejsce na cmentarzu przykościelnym w Lgowie, gdzie na mogile spoczywającego tam dowódcy Frontu Południowego Powstania Wielkopolskiego majora Zbigniewa Ostroróg-Gorzeńskiego złożono wiązankę kwiatów. Uroczystość zakończyło oddanie honoru majorowi Gorzeńskiemu przez poczty sztandarowe Bractwa Kurkowego i żerkowskiego Gimnazjum.

- w Legnicy uczczono, podobnie jak w latach ubiegłych, rocznicę Powstania Wielkopolskiego. W poniedziałek 28 grudnia br. oddano hołd pamięci zamieszkałym po wojnie uczestnikom tego narodowo – wyzwoleńczego zrywu, którzy spoczęli na legnickim cmentarzu. W uroczystości wzięli udział: Adam Sikorski – zastępca dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego, Czesław Kowalak – prezes Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Legnicy oraz nauczyciele i uczniowie ze szkoły Podstawowej Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich. Przybyli również członkowie rodzin powstańczych. W tym roku złożyli kwiaty i zapalili znicze m.in.:Anna Gątowska, dyrektor Legnickiej Biblioteki Publicznej, Tadeusz Podwiński, honorowy prezes legnickiego Związku Piłki Nożnej oraz Romuald Romanowski – ongiś znakomity zawodnik i trener koszykówki. Obchody kolejnych rocznic powstania stały się już w Legnicy elementem tradycji patriotycznej. 

--== Obchody rocznicowe w Bydgoszczy ==--

27 grudnia 2015 r. -w Bydgoszczy uroczystości z okazji 97. rocznicy Powstania Wielkopolskiego  rozpoczęła Msza święta pod przewodnictwem biskupa bydgoskiego Jana Tyrawy w kościele garnizonowym. Po jej zakończeniu obchody kontynuowane były tradycyjnie przed pomnikiem Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego, na skwerze przy ul. Bernardyńskiej. Głos zabrali: wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski oraz zastępca prezydenta Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz W obchodach udział wzięli m.in.: przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, kościelnych i wojskowych, poczty sztandarowe, grupy rekonstrukcyjne, uczniowie oraz mieszkańcy. Uczestniczyły także delegacje z Oddziału Kujawsko – Pomorskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Na grobie Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego złożone zostały wiązanki kwiatów, a pamięć poległych w walce o wolną ojczyznę uczczono salwą honorową.

 

--== Centralne obchody rocznicowe w Poznaniu ==--

27 grudnia 2015 r. - w Poznaniu odbyły się centralne obchody 97. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W godzinach przedpołudniowych wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann oraz delegacja ZG TPPW z prezesem Tadeuszem Musiałem złożyli na poznańskiej Cytadeli kwiaty przy pamiątkowym głazie upamiętniającym poległych w latach 1918-1920.
Do południa odbył się także na poznańskiej Cytadeli w ramach Parkrun I Bieg Powstania Wielkopolskiego, który ukończyło ponad 1100 biegaczy. Jego uczestnicy, poza sportowym wyczynem, mogli również usłyszeć informacje z historii Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.
Następnie miała miejsce uroczystość na Cmentarzu Zasłużonych – Wzgórze św. Wojciecha w Poznaniu, gdzie w asyście harcerzy wiązanki złożono także na mogile gen. Stanisława Taczaka, pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego. W tej części obchodów wzięły udział delegacje władz państwowych z wojewodą wielkopolskim Zbigniewem Hoffmannem, władz samorządowych z marszałkiem województwa wielkopolskiego Markiem Woźniakiem, służb mundurowych, stowarzyszeń i organizacji, w tym Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.
Główne uroczystości miały miejsce przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu.Uczestniczyli w nich parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, służb mundurowych, organizacji kombatanckich, młodzież szkolna, harcerze i mieszkańcy miasta. Prezydencki minister Andrzej Dera odczytał list Prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany do uczestników obchodów rocznicowych. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: szef MON Antoni Macierewicz, marszałek województwa wielkopolskiego – Marek Woźniak oraz przewodniczący Komisji Historycznej Zarządu Głównego TPPW - Zdzisław Kościański. Następnie odbył się apel poległych zakończony salwą kompanii honorowej. Oficjalne delegacje i mieszkańcy Poznania złożyli pod pomnikiem kwiaty. W imieniu Zarządu Głównego TPPW wiązankę kwiatów złożyli: prezes honorowy Stefan Barłóg, wiceprezes Janusz Sałata, Zdzisław Kościański oraz Wawrzyniec Wierzejewski – prezes Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa. Następnie uczestnicy przemaszerowali do poznańskiej Fary, gdzie została odprawiona msza święta w intencji powstańców. Na trasie przemarszu złożono kwiaty przy tablicach pamiątkowych: Franciszka Ratajczaka, Dowódców Powstania Wielkopolskiego, I. J. Paderewskiego i 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Na Placu Wolności zaprezentowany został obóz powstańczy, przygotowany przez grupy rekonstrukcji historycznej. Po raz pierwszy zorganizowany został również Bieg Powstania Wielkopolskiego. Obchody zakończył Koncert Marszałkowski w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


 

--== Inscenizacja na Dworcu Letnim w Poznaniu ==--

26 grudnia 2015 r. - na Dworcu Letnim w Poznaniu odbyła się tradycyjnie inscenizacja przyjazdu Mistrza Ignacego Paderewskiego, rozpoczynająca obchody 97. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Przygotował ją Poznański Chór Nauczycieli im. Ignacego Jana Paderewskiego pod dyrekcją Ryszarda Łuczaka. Uroczystość zgromadziła liczne rzesze poznaniaków, w tym członków Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego na czele z prezesem Tadeuszem Musiałem.

 

--== Obelisk upamiętniający powstańców na cmentarzu w Zielonej Górze ==--

19 grudnia 2015 r. - w Zielonej Górze odbyła się kolejna uroczystość - odsłonięcie obelisku poświęconego Powstańcom Wielkopolskim, na którym umieszczono 66 nazwisk powstańców pochowanych na zielonogórskich cmentarzach. Przybyli m.in.: przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego - Stanisław Szymkowiak i Urzędu Miasta - Andrzej Sokół, potomkowie powstańców z rodzinami, członkowie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego i innych organizacji pozarządowych. Po odsłonięciu obelisku, złożono kwiaty i zapalono znicze. Stanisław Szymkowiak odczytał list skierowany do Prezesa Oddziału TPPW 1918/1919 z podziękowaniem za inicjatywę i pamięć o powstańcach oraz zangażowanie w to dzieło młodzieży. Warto zaznaczyć, że w miejsce skromnego kamienia posadowionego w 1999 roku – postawiono nowy większy w który wkomponowano ten pierwszy. Całość tworzy ciekawą architektonicznie przestrzenną bryłę, o bardzo nietypowej strukturze. Uroczystość miała miły i spontaniczny przebieg. Dało się odczuć niezwykłą więź uczestników tej uroczystości. Powagi i dostojności temu wydarzeniu dodały odegrane sygnały oraz wspólne odśpiewanie „Roty”. Uczestnicy uroczystości, szczególnie potomkowie już z wielką niecierpliwością czekają – umawiali się na kolejne, już czwarte spotkanie „Potomków….”, które odbędzie się w lutym 2016 r. w zielonogórskim Ekonomiku.


 

--== Odsłonięcie obelisku na Cmentarzu w Nowej Soli ==--

18 grudnia 2015 r. - odbyły się w Nowej Soli wojewódzkie uroczystości rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Rozpoczęła je Msza Św. w kościele p.w. św. Antoniego z udziałem pocztów sztandarowych. Następnie uczestnicy przeszli na Cmentarz Komunalny, gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie pięknego obelisku wykonanego przez Tomasza Jatczaka, poświęconego pochowanym tu Powstańcom Wielkopolskim. Na obelisku znalazło się dwadzieścia sześć nazwisk powstańców. Donatorem przedsięwzięcia oprócz członków nowosolskiego koła TPPW 1918/1919 byli kibice klubu „Lech” za co złożono im serdeczne podziękowania. W uroczystości odsłonięcia wzięli udział m.in: przedstawiciele Rady Miasta, Przewodniczący Lubuskiej Rady Kombatantów Gen. Zbigniew Szura, Pełnomocnik Marszałka - Stanisław Szymkowiak, Prezes Oddziału Lubuskiego TPPW Jerzy Przybecki, członkowie i potomkowie rodzin powstańczych, mieszkańcy Nowej Soli, a także członkowie nowosolskiego koła TPPW z Prezesem Pawłem Szpigunem i „Sybiracy”. Odsłonięcia dokonali wnukowie powstańców, złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze w obecności licznie zgromadzonej młodzieży. Przedstawiciel Rady Miasta zabierając głos podkreślił, iż władze miasta odnoszą się z szacunkiem i uznaniem do tej inicjatywy, honorowania, oddania należnej czci pochowanym tutaj Powstańcom Wielkopolskim. Stanisław Szymkowiak odczytał list intencyjny od Marszałek Elżbiety, Anny Polak dziękując za podjętą niełatwą ale jakże potrzebną formę dokumentowania naszej pięknej historycznej, bohaterskiej przeszłości mającej wpływ na losy naszej kochanej Ojczyzny. Niezwykle efektownie pokazali się kibice „Lecha”, którzy podczas odsłaniania zapalili race. Wspólnie odśpiewano „Rotę” a sygnalista zagrał pożegnanie.
Kolejna część obchodów miała miejsce w Liceum Ogólnokształcącym im K. Baczyńskiego. Profesor Wiesław Hładkiewicz wygłosił krótki wykład na temat Powstania Wielkopolskiego, którego z wielką uwagą wysłuchała młodzież. Medalem za zasługi dla Lubuskiego Oddziału zostali odznaczeni: Edward Kowalski i Tomasz Jatczak. Młodzież zaprezentowała okolicznościowy montaż słowno – muzyczny. Uroczystość zakończyło spotkanie przy kawie i oglądanie wystawy zdjęć i pocztówek uczestników Powstania ze zbiorów Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu.

 

--== Uroczystość pod Pomnikiem Dobosza w Zielonej Górze ==--

17 grudnia 2015 r. - sygnałem powstańczym zagranym przez Marka Mosiewicza rozpoczęto uroczystość patriotyczną pod pomnikiem „Dobosza” w Zielonej Górze Poprzedziła ją Msza święta którą celebrował ks. Jan Pawlak, kapelan Koła TPPW nr 5 w Zielonej Górze. Młodzież z Gimnazjum nr 6 uświetniła uroczystość wykonaniem kilku pieśni patriotycznych. Krótką historię przypomniał profesor Wiesław Hładkiewicz, kierując do młodzieży przesłanie o potrzebie kultywowania historycznej pamięci o tym ważnym powstaniu. Uroczystość zgromadziła młodzież, potomków rodzin powstańczych, członków Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego oraz innych stowarzyszeń. Delegacja młodzieży złożyła kwiaty i zapaliła znicz symbolizujący szacunek i pamięć dla walczących przodków. Uroczystość odbyła się z udziałem przedstawicieli władz miasta i Urzędu Marszałkowskiego.

 

--== Obchody rocznicy nadania imienia w Zespole Szkół nr 1 w Kościanie ==--

16 grudnia 2015 r. - Zespole Szkół nr 1 w Kościanie oraz w Kościańskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość z okazji pierwszej rocznicy nadania Szkole im. Powstańców Wielkopolskich, połączona z uczczeniem 97. rocznicy Powstania Wielkopolskiego oraz promocją książki pt: „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 w filatelistyce, wydawnictwach pocztowych i innych”, której autorem jest Marcin Nowakowski. Wśród gości znaleźli się m.in.:Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga, Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana Piotr Ruszkiewicz, Dyrektor Muzeum Regionalnego im. dr. Henryka Florkowskiego w Kościanie - Dariusz Kram, Ireneusz Krzysiak z Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej, Antoni Fornalski – członek Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego i jednocześnie prezes koła TPPW w Przemęcie oraz Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich - Małgorzata Ratajczak,. Udział wzięły również delegacje z innych szkół noszących imiona Powstańców Wielkopolskich: Szkoły Podstawowej im. Powstańczej Kompanii Krzywińskiej, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka  Ratajczaka w Kościanie. Uczniowie przygotowali akademie patriotyczną, nawiązując do rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Następnie odbyła się promocja książki i prezentacja okolicznościowej wystawy poświęconej powstaniu, na której można było zobaczyć m.in: filatelistykę, medale, dokumenty powstańcze, historyczne fotografie z poznańskiego Sołacza i prasę przedwojenną. Wystawę przygotował Marcin Nowakowski z I Koła TPPW w Poznaniu.

 

--== Inauguracja obchodów rocznicowych w Zielonej Górze ==--

11 grudnia 2015 r. - obchody 97. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w województwie lubuskim zainaugurował w tym roku Uniwersytet Zielonogórski. W Instytucie Historii odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego prof. Tomasz Nodzyński wygłosił wykład dotyczący przyczyn wybuchu i przebiegu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Koreferaty dotyczące Powstania Wielkopolskiego wygłosiły studentki historii z uczelnianego koła naukowego. W dyskusji wzięło udział wielu uczestników spotkania. Wśród gości znaleźli się m.in: prof. Wojciech Strzyżewski Prorektor UZ, były Rektor prof. Czesław Osękowski, prof. Wiesław Hładkiewicz. prof. Robert Skobelski, dr Radosław Domke, dr Ireneusz Wojewódzki oraz dr Grażyna Wyder.

 

--== Spotkanie w Zespole Szkół w Kopanicy ==--

9 grudnia 2015 r. - w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kopanicy dr Zdzisław Kościański – Przewodniczący Komisji Historycznej ZG TPPW spotkał się, na zaproszenie dyrektora Zespołu Jana Pilarskiego, z radą pedagogiczną tych placówek . Ciekawą prelekcję i dyskusję: „O znaczeniu historii lokalnej w pracy wychowawczej związanej z wyborem patrona placówki” z wykorzystaniem filmu z rekonstrukcji powstańczej w Kopanicy zaprezentował Dariusz Poszwiński - Prezes Koła TPPW w gminie Siedlec, jednocześnie nauczyciel w w/w placówkach.
Kopanica
była ostatnią miejscowością przed linią Obry, do osiągnięcia której dążyli powstańcy, a o jej strategicznym znaczeniu decydowały przechodzące przez rzekę mosty kolejowy i drogowy. Schronili się tu żołnierze niemieccy wyparci z Wolsztyna, co groziło możliwością kontrataku. Stąd doszło tutaj do zaciekłych walk powstańczych, w których wzięła udział m.in. miejscowa drużyna ochotnicza . W ich rezultacie do 1939 roku przebiegała w tym miejscu granica państwowa.

 

--== W radiu Emaus o Powstaniu Wielkopolskim ==--

8 grudnia 2015 r. - na falach poznańskiego Radia Emaus transmitowana była kolejna audycja poświęcona tematyce Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 . Z Wawrzyńcem Wierzejewskim, prezesem Oddziału Wielkopolskiego TPPW o: przygotowaniach do wybuchu powstania, utworzeniu kompanii skautowej oraz jej udziale w działaniach zbrojnych i odbudowie państwa polskiego, a także o losach współorganizatorów wielkopolskiego skautingu - Wincentego i Jana Wierzejewskich rozmawiała redaktor Maria Łączkowska.

 

--== Spotkanie historyczne w poznańskim Odwachu ==--

7 grudnia 2015 r. - w Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu, Odwach – Stary Rynek  odbyło się, z inicjatywy Komisji Historycznej Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 i Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu, kolejne spotkanie historyczne na temat: „Środowisko powstańców wielkopolskich 1918-1919 r. w Wielkiej Brytanii”z udziałem: prof. zw. dr. hab. Bogusława Polaka, prof. nadzw. dr hab. Michała Polaka oraz Wawrzyńca Wierzejewskiego. Moderatorem spotkania był dr Zdzisław Kościański.

 

--== 20. edycja "Dobosza Powstania Wielkopolskiego" ==--

7 grudnia 2015 r. - w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyła się, już po raz dwudziesty, uroczystość wręczenia honorowych nagród Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 , statuetek „Dobosza” dla najbardziej zasłużonych w dziele upowszechniania wiedzy i tradycji Powstania Wielkopolskiego. Uroczystego otwarcia i powitania gości dokonał Włodzimierz Warchalewski – wiceprezes Zarządu Głównego TPPW. Wśród gości znaleźli się m.in.: senatorowie RP: Jadwiga Rotnicka, Piotr Florek i Robert Gaweł, p.o. Wojewody Wielkopolskiego Dorota Kinal, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Dyrektor Gabinetu Wojewody Andrzej Plesiński, Dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Wielkopolskiego Tomasz Grudziak, komendant WKU Poznań płk Ryszard Grześkowiak, członkowie – założyciele Towarzystwa i członkowie Zarządu Głównego TPPW, laureaci „Doboszy Powstania Wielkopolskiego”, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń, sympatycy i młodzież szkolna. Wręczenie statuetek „Doboszy” poprzedziło wystąpienie prezesa Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa – Wawrzyńca Wierzejewskiego. Tegorocznymi laureatami honorowych nagród TPPW zostali:
Stefan Barłóg – współzałożyciel TPPW, prezes honorowy Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego i wieloletni prezes Zarządu Głównego, autor i współautor artykułów o tematyce związanej z Powstaniem Wielkopolskim
prof. dr hab. Michał Polak z Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej, historyk, badacz międzynarodowych, gospodarczych i biograficznych aspektów Powstania Wielkopolskiego
Andrzej Wieczorek – historyk i regionalista, badacz udziału mieszkańców Gołańczy i okolic w Powstaniu Wielkopolskim.
Uroczystego wręczenia statuetek „Dobosza” laureatom dokonali: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak oraz wiceprezesi Zarządu Głównego TPPW – Janusz Sałata i Włodzimierz Warchalewski.
Tradycyjnie jak co roku wręczono również odznaczenia i odznaki honorowe za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania oraz za upowszechnianie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim oraz opiekę nad miejscami pamięci m.in.:
Medal Komisji Edukacji Narodowej – Danucie Twerd,
Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej – Maksymilianowi Michalczakowi
Odznakę Honorową Za Zasługi Dla Województwa Wielkopolskiego – Wiesławowi Hładkiewiczowi
Złoty Medal Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy RP – Eligiuszowi Tomkowiakowi.
W dowód uznania za krzewienie wiedzy i tradycji Powstania Wielkopolskiego Kapituła – Prezydium Zarządu Głównego TPPW przyznało Odznaki „Wierni Tradycji” .
Złote Odznaki „Wierni Tradycji otrzymali: Marszałek Województwa Wielkopolskiego - Marek Woźniak oraz Marian Król– Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.
Uroczystość zakończył występ uczniów Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. M. Karłowicza

 

--== 35 lat Oddziału PTTK w Luboniu ==--

21 listopada 2015 r. - w Luboniu miał miejsce uroczysty Sejmik Krajoznawczy „Droga do wolności na szlakach tradycji i historii” z okazji 35-lecia miejscowego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Cyryla Ratajskiego. Sprawozdanie z działalności przedstawił prezes Eugeniusz Kowalski.. W części artystycznej wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu im. bł. E. Bojanowskiego, przedstawiając historię Powstania i śpiewając patriotyczne pieśni.Wśród gości Sejmiku znaleźli się m.in.: p.o. wojewody wielkopolskiego - Dorota Kinal, przedstawiciele władz miejskich i samorządowych z burmistrzem Małgorzatą Machalską, przedstawiciele władz PTTK i zaprzyjaźnionych oddziałów z Wielkopolski. Za zasługi w popularyzowaniu wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim odznaki honorowe TPPW “Wierni Tradycji” wręczył Iwonie Jankowiak i Janowi Sikorskiemu, reprezentujący Zarząd Główny TPPW - Wawrzyniec Wierzejewski, prezes Oddziału Wielkopolskiego, któremu towarzyszyła Magdalena Lipińska, wiceprezes Głównej Komisji Rewizyjnej i przewodnik PTTK.
Oddział w Luboniu należy do najliczniejszych w Wielkopolsce i wyróżnia się szeregiem inicjatyw służących upamiętnieniu wydarzeń i bohaterów Powstania Wielkopolskiego. M.in. jest organizatorem znanych w całym kraju kwalifikowanych rajdów szlakiem Powstania połączonych ze zdobywaniem pięciostopniowej odznaki turystycznej. Członkowie Oddziału są też autorami ksiąg ewidencyjnych miejsc pamięci Powstania, które zawierają już ponad 11.000 kart z fotografiami i opisami. Oddział PTTK w Luboniu od lat współpracuje z Towarzystwem, za co został wyróżniony statuetką „Dobosza”.

 

--== X Jubileusz Koła TPPW w Skokach ==--

13 listopada 2015 r. - w Skokach uroczyście obchodzono dziesiątą rocznicę założenia Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Uroczystość zorganizowano w sali sesyjnej Urzędu MiG Skoki. Wśród gości znaleźli się m. in.: pierwszy Marszałek Województwa Wielkopolskiego i aktualnie Radny Sejmiku Wielkopolskiego Stefan Mikołajczak, Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wągrowieckiego Krzysztof Migasiewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos, przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Skoki Zbigniew Kujawa, prezes Zarządu Głównego TPPW 1918/19 Tadeusz Musiał, prezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Wawrzyniec Wierzejewski, przedstawiciele współpracujących organizacji, instytucji oraz członkowie i członkowie - założyciele Koła wraz z rodzinami. Zebranych powitała w imieniu organizacji wiceprezes Anna Kujawa. Rys historyczny działalności Koła został przedstawiony przez wiceprezes Iwonę Migasiewicz. Imprezę uświetnił występ gimnazjalnej grupy teatralnej „Iluzja”. Młodzież zaprezentowała niezwykle sugestywną patriotyczną pantomimę na temat zbrojnego czynu Wielkopolan w roku 1918. W dowód uznania dziesięcioletniej pracy nad popularyzacją i kultywowaniem pamięci o powstaniu wielkopolskim obecny na uroczystości Starosta Wągrowiecki w towarzystwie radnych Rady Powiatu uhonorował Nagrodą Herbu Powiatu Wągrowieckiego organizację oraz indywidualnie jej prezesa, Krzysztofa Jachnę. Natomiast Zarząd Główny TPPW po raz kolejny docenił członków Koła w Skokach i przyznał honorowe odznaczenia TPPW „Wierni Tradycji”. Otrzymali je: Dorota Mrozińska, Stanisław Kinal i Wojciech Glinkiewicz. Podczas spotkania wręczono także pamiątkowe dyplomy powstańcze, które z jednej strony stanowiły tzw. cegiełki na nowy sztandar, ale jednocześnie - poświadczenie dla wszystkich zainteresowanych o pielęgnowaniu pamięci o bohaterskim czynie zbrojnym Wielkopolan. Uroczyste poświęcenie nowego sztandaru planowane jest na dzień 27 grudnia b.r. , czyli w 97. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Część oficjalną zakończono odśpiewaniem „Roty”.

 

--== Obchody Święta Niepodległości w Brzozie ==--

11 listopada 2015 r. - przed pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w Brzozie rozpoczęły się uroczystości odzyskania przez Polskę niepodległości, które prowadził Waldemar Owczarzak – sołtys Brzozy i członek gminnego Koła TPPW w Brzozie. Poczty sztandarowe wystawili Szkoła Podstawowa im Powstańców Wielkopolskich oraz Gimnazjum im Karola Wojtyły. Delegacje złożyły pod pomnikiem kwiaty. Po uroczystości, w kościele parafialnym odbyła się Msza Święta za Ojczyznę, a zespół „Brzozowiacy” wykonał kilka pieśni patriotycznych.
Z tej również okazji Klub Seniora i uczniowie Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Brzozie zorganizowali akademię dla mieszkańców . Przed licznie zgromadzoną publicznością zaprezentowali się wychowankowie przedszkola „Jarzębinka” oraz i uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Brzozie . Nie zabrakło również seniorów i zespołu – „Brzozowiacy”. Patriotyczny repertuar prezentowany przez wszystkich występujących wzbudził refleksję, a znane pieśni z okresu walki o niepodległość śpiewali wszyscy zgromadzeni. Przybyły na koncert wójt gminy Nowa Wieś Wielka – Wojciech Oskwarek gorąco podziękował wszystkim artystom za piękny wieczór i kultywowanie tradycji patriotycznych.

 

--== Obchody Święta Niepodległości w Poznaniu ==--

11 listopada 2015 r. - jak co roku w wielu miejscowościach odbyły się uroczystości dla uczczenia Święta Niepodległości. W Poznaniu główne uroczystości, po Mszy Św. odprawionej w Farze, zorganizowano na Placu Wolności. Gospodarzem obchodów była Pani wicewojewoda wielkopolski Dorota Kinal, pełniąca obowiązki wojewody wielkopolskiego. Po jej przemówieniu odbył się apel poległych, a następnie pokaz dawnego uzbrojenia i umundurowania przygotowany przez grupy rekonstrukcyjne. Uroczyste obchody uświetniły: koncert Orkiestry Miasta Poznania przy Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym i Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych oraz defilada pododdziałów. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego reprezentowali prezesi: Stefan Barłóg, Tadeusz Musiał i Wawrzyniec Wierzejewski.

 

--== Obchody Święta Niepodległości w Nowym Tomyślu ==--

10 listopada 2015 r. - gościem specjalnym szkolnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi oraz w I Gimnazjum Akademickim i I Akademickiej Szkole Podstawowej w Nowym Tomyślu był prezes Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - Wawrzyniec Wierzejewski . Przy tej okazji podzielił się on z młodzieżą swoimi refleksjami odnośnie kultywowania tradycji powstańczych. Wspomniał również o zasługach dla Poznania i Wielkopolski rodu Wierzejewskich – Wincenty i Jan byli uczestnikami walk o niepodległość. Swoje wystąpienie zakończył przypomnieniem dewizy, która kierował się jego dziadek Wincenty Wierzejewski „ Działaj , twórz i nie bój się życia …”.

 

--== Jubileusz Chóru Ignacego Jana Paderewskiego ==--

7 listopada 2015 r. - w auli Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza odbył się jubileuszowy koncert Poznańskiego Chóru Nauczycieli im. Ignacego Jana Paderewskiego. Za swą 30-letnią patriotyczną działalność śpiewaczą chór na czele z jego organizatorem, dyrektorem i dyrygentem Ryszardem Łuczakiem otrzymał wiele gratulacji i życzeń, wśród nich od Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, które przekazali prezesi: Stefan Barłóg, Tadeusz Musiał i Wawrzyniec Wierzejewski.

 

--== Kibice Lecha na renowację grobów ==--

4 listopada 2015 r. - w okresie Święta Zmarłych kibice Lecha Poznań kolejny raz przeprowadzili zbiórkę pieniężną na renowację grobów Powstańców Wielkopolskich. Kwestowano na cmentarzach poznańskich i na cmentarzach w ponad 50 innych miejscowościach. Zebrano rekordową kwotę 191 000 złotych. Ta wspaniała, patriotyczna akcja umożliwi zachowanie i odnowienie kolejnych mogił powstańczych.

 

--== "POWSTAŃCZE ZADUSZKI" w Opalienicy ==--

3 listopada 2015 r. - Koło TPPW im. Edmunda Klemczaka w Opalenicy zorganizowało „POWSTAŃCZE ZADUSZKI”, które były jednocześnie XI. Spotkaniem Rodzin Powstańców Wielkopolskich 1918-1919. Spotkaniu przewodniczył prezes Andrzej Mainka. Rozpoczął je występ artystyczny uczniów Gimnazjum im. gen. K. Sosnkowskiego w Opalenicy. Następnie wręczono legitymacje kilku nowo przyjętym członkom Towarzystwa, w tym Marcjannie Bakalarek, pra-prawnuczce powstańca wielkopolskiego. Osoby przyjmowane do TPPW zaprezentował Zygmunt Duda – organizator i pierwszy prezes Koła TPPW w Opalenicy. W dalszej części spotkania prezes A. Mainka przedstawił plan działania w związku z obchodami 97. i 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918- 1919. W spotkaniu opalenickim udział także wzięli m.in.: Stefan Barłóg - prezes honorowy TPPW, Wawrzyniec Wierzejewski - prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW, Magdalena Lipińska – wiceprezes Głównej Komisji Rewizyjnej ZG TPPW oraz przedstawiciele organizacji współpracujących, w tym Stowarzyszenia Kibiców Lecha Poznań. Prezes honorowy TPPW i prezes Oddziału Wielkopolskiego zapoznali zebranych z najważniejszymi przedsięwzięciami Zarządu Głównego Towarzystwa z okazji 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego, odwołując się w tym temacie do Banku Inicjatyw na stronie internetowej TPPW.

 

--== Pamięć o grobach legnickich powstańców ==--

30 października 2015 r. - już po raz ósmy z okazji zbliżającego się Dnia Wszystkich Świętych zapłonęły znicze na grobach legnickich powstańców wielkopolskich spoczywających na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej. Pomysłodawcą akcji jest koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, którego przewodniczącym jest Czesław Kowalak. Zapalenie zniczy na grobach powstańców i złożenie biało – czerwonej wstęgi to już legnicka tradycja ciepło odbierana przez mieszkańców, a zwłaszcza rodziny powstańców wielkopolskich. W Legnicy jest 28 grobów powstańczych, ale na podstawie wpisu w dokumentach związku kombatantów, wiadomo, że 38 osób z Legnicy walczyło w Powstaniu Wielkopolskim. Historię 22 z nich można przeczytać w „Słowniku Biograficznym Powstańców Wielkopolskich”.Autorem legnickich opracowań jest Czesław Kowalak. Warto zaznaczyć, że Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego wciąż odkrywa groby powstańców spoczywających na legnickiej nekropolii. Niedawno udało się odnaleźć kolejny grób powstańca, na którym także złożono kwiaty. Nieprzypadkowo, na cmentarzu pojawili się też uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 1. Placówka nosi bowiem imię Powstańców Wielkopolskich.

 

--== Uczczenie rocznicy śmierci gen. J. Dowbor - Muśnickiego ==--

25 października 2015 r. - w zielonogórskim kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego odprawiona została Msza Św. w intencji śp. gen. broni Józefa Dowbor – Muśnickiego, drugiego głównodowodzącego Powstania Wielkopolskiego z okazji 148. rocznicy jego urodzin i 78. rocznicy śmieci przeznaczona dla mieszkańców Zielonej Góry, Nowej Soli i okolic. Inicjatorem uczczenia rocznicy było Koło TPPW nr 5 w Zielonej Górze noszące imię generała.

 

--== Posiedzenie Zarządu Głównego TPPW ==--

17 października 2015 r. - w siedzibie Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju „Dom Żołnierza” w Poznaniu, ul. Niezłomnych 1 odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie plenarne Zarządu Głównego TPPW. Program obejmował tematy:
1. Realizacja uchwały VI Krajowego Zjazdu Delegatów TPPW
2. Przygotowania do obchodów 97. i 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego
3. Sprawy bieżące.
Gościem sobotniego posiedzenia była
Ewa Superczyńska, - dyrektor ODN w Poznaniu, która zapoznała zebranych z realizacją programu edukacyjnego ODN „Pamiętamy! Powstanie Wielkopolskie 1918/1919” w różnych typach szkół województwa wielkopolskiego.


 

--== Jubileusz 220-lecia Szkoły w Kaszczorze ==--

14 października 2015 r. - w Dniu Edukacji Narodowej, w Zespole Szkół w Kaszczorze niedaleko Przemętu, obchodzono jubileusz 220. lecia tej placówki oświatowej. Uroczystości miały podniosły charakter - uczestnicy złożyli kwiaty pod pomnikiem „Tym dla których Polska była najważniejsza" oraz tablicą upamiętniającą patrona szkoły Marcina Rożka - powstańca wielkopolskiego i wybitnego rzeźbiarza. Jego dziełem są m.in. pomnik Siewcy znajdujący się w Luboniu i pomnik Bolesława Chrobrego przed katedrą w Gnieźnie. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele miejscowych władz, kuratorium oświaty, mieszkańcy i młodzież szkolna wraz z obecną i emerytowaną kadrą nauczycielską. Przewodniczył im dyrektor szkoły mgr Robert Szwed. Jubileusz uświetniła delegacja Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z płk. Stanisławem Tomaszkiewiczem na czele i pocztem sztandarowym pod komendą ppor. Macieja Myczki. Gośćmi uroczystości byli też przedstawiciele Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919: Wawrzyniec Wierzejewski - prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW i Antoni Fornalski - członek Zarządu Głównego, regionalista z Przemętu, były pedagog związany ze szkołą w Kaszczorze.
Podczas okolicznościowej akademii dzieci z klas pierwszych oraz młodzież gimnazjalna zaprezentowały przedstawienie teatralne o życiu szkolnym, nawiązujące również do chlubnych czynów powstańczych patrona szkoły i tradycji niepodległościowych.


 

--== XI Zlot Szkół Oddziału Kujawsko - Pomorskiego w Żninie ==--

11 września 2015 r. -  odbył się już XI Zlot Szkół im. Powstańców Wielkopolskich "Z wizytą u Przyjaciół". Pomysłodawcą i organizatorem tego spotkania była Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wlkp. w Żninie. Jedenaście lat temu (w 2005 roku) właśnie żnińska  szkoła zapoczątkowała tę tradycję. Każdego roku inna placówka oświatowa z województwa kujawsko-pomorskiego organizowała spotkanie. Pałeczkę przejęła Szkoła Podstawowa w Pakości, gdzie zjazd odbył się w 2006 roku, w 2007 – Trzeciewnica, 2008 – Rynarzewo, 2009 – Janowiec Wlkp., 2010 - Żnin/Bydgoszcz,2011 - Kruszwica, 2012 – Bydgoszcz, 2013 – Brzoza, a w 2014 - Pakość. W tym roku ponownie spotkano się w Żninie. W zlocie wzięło udział osiem szkół z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Impreza rozpoczęła się na terenie Zespołu Publicznych Szkół nr 1 w Żninie uroczystą akademią i złożeniem kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym Powstańców Wielkopolskich. Następnie uczestnicy udali się w podróż kolejką wąskotorową do Wenecji, by tam wziąć udział m in. w zawodach strzeleckich o Puchar Prezesa Kujawsko-Pomorskiego Oddziału TPPW. Zwiedzili ruiny zamku i muzeum kolejki wąskotorowej. Natomiast opiekunowie wysłuchali prelekcji żnińskiego kolekcjonera, Zbigniewa Zwierzykowskiego, na temat medali i odznaczeń z czasów Powstania Wielkopolskiego. Na wszystkich uczestników zlotu czekały drobne upominki, grochówka i ognisko z kiełbaskami.

 

--== Obchody rocznicowe wybuchu II wojny światowej w Poznaniu ==--

1 września 2015 r. - w Poznaniu uczczono 76. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Podobnie jak w ubiegłych latach uroczystość odbyła się pod pomnikiem Armii Poznań, przy ulicy Generała Kutrzeby. Wzięli w niej udział parlamentarzyści, przedstawiciele władz miasta i województwa, organizacji kombatanckich, żołnierze oraz mieszkańcy. W okolicznościowym przemówieniu wojewoda Piotr Florek przypomniał wydarzenia związane z wybuchem wojny. Następnie delegacje władz państwowych, samorządowych oraz organizacji kombatanckich złożyły kwiaty pod pomnikiem. W obchodach uczestniczyła również delegacja Zarządu Głównego TPPW 1918-1919, której przewodniczyli wiceprezes Włodzimierz Warchalewski oraz prezes Oddziału Wielkopolskiego Wawrzyniec Wierzejewski.

 

--== Uroczystość w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu ==--

25 sierpnia 2015 r. - w sali im. Witolda Celichowskiego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Za zasługi w upamiętnianiu i popularyzowaniu historii Polski, a w szczególności Powstania Wielkopolskiego, Złoty Krzyż Zasługi otrzymali z rąk Wojewody Wielkopolskiego – Piotra Florka zasłużeni członkowie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919: Henryk Hejducki, Zdzisław Kościański i Eligiusz Tomkowiak. Zarząd Główny TPPW reprezentowali podczas uroczystości prezes honorowy Stefan Barłóg, prezes Tadeusz Musiał oraz sekretarz generalny Piotr Wojtczak.

 

--== Obchody Święta Wojska Polskiego w Poznaniu ==--

14 sierpnia 2015 r. - na Placu Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyły się regionalne obchody Święta Wojska Polskiego i 95. rocznicy Bitwy Warszawskiej. W uroczystości wzięli udział m. in. Piotr Florek wojewoda wielkopolski oraz dowódca Garnizonu Poznań gen. bryg. pil. Dariusz Malinowski, którzy wygłosili okolicznościowe przemówienia, a także prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, kombatanci, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji, żołnierze oraz mieszkańcy. Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego reprezentowali prezes Tadeusz Musiał i sekretarz generalny Piotr Wojtczak. W czasie uroczystości wręczono wyróżniającym się oficerom, podoficerom i pracownikom cywilnym medale resortowe, a także nominacje na wyższe stopnie wojskowe. Uroczystość zakończył apel pamięci oraz przemarsz pododdziałów i musztra paradna Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Powietrznych.

 

--== Mural poświęcony Powstaniu Wielkopolskiemu ==--

13 sierpnia 2015 r. - w Czerwonaku, na ścianie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Leśnej powstał mural upamiętniający Powstanie Wielkopolskie. Wójt gminy Czerwonak Jacek Sommerfeld oraz prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 spotkali się z pomysłodawcami i realizatorami przedsięwzięcia, którymi są członkowie Fan Clubu Lecha Poznań Owińska oraz wyrazili słowa uznania i podziękowania za tę cenną inicjatywę, upamiętniającą zwycięski zryw niepodległościowy Wielkopolan.

 

--== Obchody 71. rocznicy Powstania Warszawskiego ==--

1 sierpnia 2015 r - o godz. “W”, czyli o 17 pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu odbyły się uroczystości z okazji 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Rozpoczął je apel poległych
i złożenie kwiatów przez przedstawicieli władz administracyjnych
i samorządowych oraz liczne delegacje. W Powstaniu Warszawskim uczestniczyło ponad 800 Wielkopolan, w tym liczna grupa byłych Powstańców Wielkopolskich. Kwiaty złożyła również delegacja Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1919/1919 z prezesem Oddziału Wielkopolskiego Wawrzyńcem Wierzejewskim, wiceprezesem Romanem Grewlingiem
i członkiem Prezydium Oddziału Januszem Zbierskim.

 

--== Nowy nagrobek kpt. P. Cymsa na cmentarzu w Gnieźnie ==--

27 czerwca 2015 r. - na Akropolu Bohaterów Cmentarza św. Piotra w Gnieźnie uroczyście odsłonięto nowy nagrobek kpt. Pawła Cymsa, którego szczątki spoczęły na tym sławnym miejscu wśród podległych mu Powstańców Wielkopolskich w 95. rocznicę wybuchu powstania. W czasie uroczystości Tadeusz Musiał – prezes Zarządu Głównego TPPW w towarzystwie Wawrzyńca Wierzejewskiego – prezesa Oddziału Wielkopolskiego, Roberta Gawła – prowadzącego uroczystość prezesa Koła TPPW w Gnieźnie i Rafała Cymsa – wnuka kpt. Pawła Cymsa, prezesa Koła TPPW w Inowrocławiu przekazał prezesowi Radosławowi Majchrzakowi przyznaną Stowarzyszeniu Kibiców Lecha Poznań, Honorową Odznakę TPPW „Wierni Tradycji”. Stowarzyszenie kultywuje pamięć o Powstaniu Wielkopolskim m.in. poprzez prowadzoną od 5 lat akcję zbiórki pieniędzy, której celem jest renowacja powstańczych nagrobków, a także pomników i tablic pamiątkowych poświęconych Powstaniu Wielkopolskiemu. Uhonorowano również medalem TPPW „Wierni Tradycji” Ramzesa Temczuka – zasłużonego przewodnika na ziemi gnieźnieńskiej.

 

--== Dzień Tradycji na Starym Rynku w Poznaniu ==--

22 czerwca 2015 r. - na płycie Starego Rynku i na ulicy Wronieckiej w Poznaniu odbywał się już po raz 40 Jarmark Świętojański - jedno z najważniejszych wydarzeń w tym roku. Program realizowany w ramach Dnia Tradycji w przystępny sposób przybliżył historię Powstania Wielkopolskiego. W tym dniu koła Oddziału Wielkopolskiego TPPW zaprezentowały eksponaty z okresu powstania oraz zobrazowały działalność Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w okresie 25 lat swojego istnienia. Na stoiskach zaprezentowano m.in: sztandary i proporce historyczne, odznaczenia powstańcze, banery, roll-upy, plakaty, kroniki, fotografie, publikacje, wydawnictwa, foldery, ulotki,  pamiątki i mundury powstańcze.

 

--== Skwer Powstańców Wielkopolskich w Murowańcu ==--

20 czerwca 2015 r.- w Murowańcu, uczczono 96 rocznicę bitwy, która miała tam miejsce w nocy z 18/19 czerwca 1919 r. Obchody rozpoczęła Msza św. w intencji poległych Powstańców Wielkopolskich, której przewodniczył ks. Proboszcz Ireneusz Kalczyński. Uroczystość uświetnił chór „ Dzwon” z Bydgoszczy, uczestniczyły również poczty sztandarowe Oddziału Kujawsko-PomorskiegoTowarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego i Gimnazjum nr 9 im. Powstańców Wielkopolskich z Bydgoszczy. Wśród gości znaleźli się m.in. : V – ce Wójt Gminy Białe Błota Jan Czekajewski, Radni Powiatu, Gminy i Miasta Bydgoszcz, Wójt poprzedniej kadencji Katarzyna Kirstein – Piotrowska, Dyrektor Centrum Kultury w Białych Błotach Jarosław Zwoliński i Łukasz Narolski, Sołtys Murowańca - Sylwia Stoppel, delegacja TPPW - Koło Bydgoszcz: V-ce Prezes Grzegorz Hetzig, Eugeniusz Grubczyński, Alfons Rafiński,  Łucja i Feliks Wachowscy, członkowie Polskiego Klubu Kawaleryjskieg i Młodzieżowego Koła TPPW z Murowańca. Następnie uczestnicy przeszli na skwer przy kapliczce. Kolumnę prowadziły sztandary, grupa rekonstrukcyjna Powstańców pod komendą Arkadiusza Kalińskiego oraz patrol konny 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich. V-ce Wójt Jan Czekajewski ogłosił nazwę skweru – „Skwer Powstańców Wielkopolskich”,  ks .Proboszcz uroczyście poświęcił skwer. Następnie chór zaśpiewał pieśń „ Naprzód do boju żołnierze”. Kwiaty przy kapliczce na skwerze złożyły członkinie PKK oraz Adam Manowski z Sarmackiego Dziedzictwa. Na koniec wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na piknik. Organizatorami uroczystości byli: Gmina Białe Błota oraz Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 – Koło Bydgoszcz.

 

--== Uroczyste obchody w Lgowie ==--

14 czerwca 2015 r. - z inicjatywy Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Żerkowie, w kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lgowie odprawiona została uroczysta Msza św. z okazji 89. rocznicy śmierci dowódcy jarocińskich oddziałów powstańczych majora Zbigniewa Ostroróg-Gorzeńskiego. Nabożeństwo odprawił i homilię wygłosił ksiądz proboszcz Przemysław Kubiak. Uczestniczyły w niej władze samorządowe z burmistrzem Miasta i Gminy Żerków Jackiem Jędraszczykiem na czele, delegacja żerkowskiego koła TPPW z prezesem Robertem Rogackim, poczty sztandarowe Gimnazjum im. Z. Herberta w Żerkowie, Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Żerkowie oraz harcerze żerkowskiej 33. Drużyny Harcerskiej im. M. Kopernika. Po Mszy na przykościelnym cmentarzu odbyła się uroczystość patriotyczna przy kwaterze Gorzeńskich i Skarżyńskich. Po wystawieniu przez harcerzy warty honorowej przy grobie majora Zbigniewa Ostroróg-Gorzeńskiego, honory dowódcy jarocińskich oddziałów powstańczych oddały poczty sztandarowe. Zgromadzone delegacje złożyły kwiaty, a harcerze zapalili na mogile harcerski znicz pamięci.

 

--== Promocja książki o Powstaniu Wielkopolskim ==--

27 maja 2015 r. - odbyła się promocja książki Michała Pawełczyka „Ziemia nekielska w Powstaniu Wielkopolskim”. Uroczystość została zorganizowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla - Karola Balickiego oraz Jerzego Osypiuka - prezesa Nekielskiego Stowarzyszenia Kulturalnego. W sali hotelu „Nekla” zgromadzili się zaproszeni goście, wśród których nie zabrakło potomków powstańców. Michał Pawełczyk pochodzi z Nekli i jest wnukiem nekielskiego powstańca. Interesuje się historią regionalną i Powstaniem Wielkopolskim w powiecie wrzesińskim. Ma w swoim dorobku kilkanaście artykułów i książek. Jest członkiem Koła TPPW 1918-1919 we Wrześni i Nekielskiego Stowarzyszenia Kulturalnego. Uroczystość prowadził Jerzy Osypiuk. O historycznym znaczeniu Powstania Wielkopolskiego mówił Wojciech Jędraszewski - prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego Gniazdo. Przedstawił on również realizację projektu związanego z powstaniem bazy – listy Powstańców odznaczonych Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym w oparciu o uchwały Rady Państwa i postanowienia Prezydenta PRL i Prezydentów RP. Z kolei Beata Sieradzka prezes wrzesińskiego Koła TPPW omówiła zadania przyjęte do realizacji w związku z przygotowaniami do 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Spotkanie autorskie prowadził zastępca redaktora naczelnego „Wiadomości Wrzesińskich” - Tomasz Małecki.

 

--== Uroczystość na cmentarzu w Dziekanowicach ==--

27 maja 2015 r. - na cmentarzu parafialnym w Dziekanowicach (gmina Łubowo, powiat gnieźnieński) odbyła się uroczystość poświęcenia zrekonstruowanego nagrobka powstańca Walentego Świercza, który poległ 7 lutego1919 roku, podczas walk pod Paterkiem, koło Nakła. Inicjatywa odbudowy nagrobka powstała wśród nauczycieli i uczniów Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Łubowie i realizowana była przez Lokalną Grupę Działania Trakt Piastów w ramach projektu "Pamięć i szacunek dla dawnych mieszkańców gminy Łubowo". Finansowanie projektu zapewnił grant uzyskany z Fundacji Banku Zachodniego WBK. Pozostałości starego nagrobka zdeponowano na terenie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele samorządu lokalnego różnych szczebli, przedstawiciele dyrekcji Muzeum, delegacje szkół z terenu gminy Łubowo oraz mieszkańcy gminy. Modlitwę poprowadził i poświęcenia dokonał ks. Sławomir Kozik, proboszcz parafii w Dziekanowicach.

 

--== Szlakiem Powstania Wielkopolskiego w Grudnej ==--

23 maja 2015r. - w Grudnej Stowarzyszenie na rzecz rozwoju kultury, sportu i promocji sołectwa zorganizowało imprezę edukacyjno – historyczną pt. „Konie i powozy – szlakiem Powstania Wielkopolskiego”. Projekt został przygotowany dzięki pomocy i współfinansowaniu przez powiat nowotomyski, Wójta Gminy Miedzichowo, a także sponsorów. Na imprezę przybyło wielu miłośników koni, nie tylko z powiatu nowotomyskiego. Zaprezentowano bryczki i powozy. Nie zabrakło pięknie prezentujących się jeźdźców w siodle. Na starcie imprezy dr Zdzisław Kościański (Przewodniczący Komisji Historycznej Zarządu Głównego TPPW 1918-1919) przedstawił przebieg powstania na terenie zachodniej Wielkopolski .

 

--== Spotkanie autorskie w Izbie Regionalnej w Górze ==--

13 maja 2015r. - w Izbie Regionalnej Gminy Jaraczewo w Górze odbyło się spotkanie autorskie z Kazimierą Pachciarz, połączone z promocją jej książki pt:„Powstańcy Wielkopolski Ziemi Jaraczewskiej”. Wzięło w nim udział 35 członków rodzin powstańców wielkopolskich Spotkanie zostało zorganizowane przez pracowników Biblioteki Publicznej Gminy Jaraczewo - Katarzynę Roszak i Malwinę Rybczyńską. Autorka książki, przypomniała historię organizowania się Rady Żołnierskiej w Jaraczewie oraz Straży Ludowej na terenie gminy i przejmowania przez nie władzy z rąk niemieckich. Przedstawiła również sposób poszukiwania i gromadzenia materiałów do wydanej książki oraz ciekawe zdarzenia z tym związane. W formie multimedialnej zaprezentowano archiwalne zdjęcia z czasów powstania z Góry, Jaraczewa, Jarocina i okolic, na których zebrani rozpoznawali członków swoich rodzin. Pokazano również oryginalne dokumenty: życiorysy, wspomnienia oraz imienne spisy powstańców.

 

--== Piknik Militarny w Karpicku ==--

10 maja 2015 r. - na polu namiotowym w Karpicku odbył się Piknik Militarny zorganizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Techniki Militarnej. Widzowie mogli obejrzeć sprzęt i wyposażenie wojskowe z okresu I i II wojny światowej - motocykle, rowery (dość duża kolekcja), samochody transportowe, w tym katiusza. Na polu namiotowym zaprezentowano też „niemiecki szpital polowy” z autentycznymi narzędziami i wyposażeniem medycznym. O godz. 12.00 pojazdy biorące udział w pikniku ruszyły na przejazd ulicami Wolsztyna. Po południu na plaży w Karpicku odbyła się rekonstrukcja historyczna pt. Front wschodni 1920. Odtwarzała ona potyczkę wojsk polskich i bolszewickich nad Berezyną w 1920 roku. Rys historyczny przedstawił dr Zdzisław Kościański – Przewodniczący Komisji Historycznej Zarządu Głównego TPPW 1918-1919. Inscenizację prowadziła i omawiała jej przebieg Anna Orzechowska. W inscenizacji wzięło udział wiele grup rekonstrukcyjnych. Było to wspaniałe widowisko z udziałem wojsk wielkopolskich, które swój rodowód wyniosły z Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

 

--== W Poznaniu odsłonięto pomnik I.J. Paderewskiego ==--

6 maja 2015 r. - w Poznaniu, na Placu Stuligrosza przed Akademią Muzyczną Prezydent RP Bronisław Komorowski uroczyście odsłonił, ufundowany przez komitet społeczny, Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego. Wśród gości znaleźli się m.in. Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego Adam Szejnfeld. W uroczystości wzięła również udział delegacja Zarządu Głównego TPPW z prezesem honorowym Stefanem Barłogiem.

 

--== Przygotowania do obchodów 100. rocznicy Powstania we Wrześni ==--

5 maja 2015 r. - w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni odbyło się spotkanie poświęcone organizacji obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Zainicjowała je Beata Sieradzka, prezes wrzesińskiego Koła Towarzystwa Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 oraz nauczycielka w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich. Obradom przewodniczył starosta Powiatu Wrzesińskiego Dionizy Jaśniewicz. Powołano komitet organizacyjny, a patronat nad obchodami rocznicowymi przyjęli starosta Powiatu Wrzesińskiego oraz burmistrz Miasta i Gminy Września. W spotkaniu uczestniczył także prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW, wnuk Powstańca Wielkopolskiego, Wawrzyniec Wierzejewski. Wśród przyjętych zadań znalazły się m.in.: wydanie pamiętników, książki oraz nakręcenie kolejnego filmu o przebiegu powstania we Wrześni, zorganizowanie przeglądu filmów o powstaniu, oznaczenie grobów powstańców, zorganizowanie rekonstrukcji historycznej, sesji popularno – naukowej i konkursu wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim oraz inne.

 

--== Uroczyste obchody 224. rocznicy Konstytucji 3 Maja ==--

3 maja 2015 r. - delegacje Zarządu Głównego i Zarządów Oddziałów i Kół TPPW wzięły udział w obchodach 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja m. in. w Poznaniu, Bydgoszczy i Zielonej Górze.
     W Poznaniu uroczystości rozpoczęła Msza św. w Kościele Farnym z udziałem pocztów sztandarowych. Po jej zakończeniu odbyła się 3-Majowa Parada ulicami Starego Miasta, w której udział wzięli posłowie i senatorowie RP, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, wojsko, delegacje służb mundurowych, organizacji i stowarzyszeń, nauczyciele i młodzież szkolna oraz mieszkańcy Poznania. Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego reprezentował sekretarz generalny Piotr Wojtczak. Część główna uroczystości miała miejsce na wewnętrznym dziedzińcu, przy Placu Kolegiackim. List od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odczytał Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek. Okazjonalne przemówienie wygłosił również Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak.. Następnie uczennica Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu odczytała i wręczyła Prezydentowi Petycję Młodzieży m. Poznania. Uroczystość zakończył koncert w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Powietrznych.

 

--== Dzień Patrona w Szkole Podstawowej w Gołańczy ==--

30 kwietnia 2015r. - w Szkole Podstawowej im. Ppłk. W. Kowalskiego w Gołańczy obchodzono Dzień Patrona. Uroczystość rozpoczęła msza święta, po której uczniowie klas IV-VI  wzięli udział w konkursach na temat życia patrona. Następnie odbyły się spotkania uczniów z rodziną patrona oraz z rodzinami powstańców wielkopolskich z okolic Gołańczy. Na zakończenie uczniowie spotkali się w sali gimnastycznej na akademii. Zebranych gości, uczniów i nauczycieli powitał dyrektor Zespołu Szkół Andrzej Bielecki. W trakcie uroczystości prelekcję na temat życia Włodzimierza Kowalskiego wygłosił były nauczyciel Andrzej Wieczorek, który jest autorem książki „Ppłk Dypl. Włodzimierz Mieczysław Kowalski. Nauczyciel. Żołnierz. Powstaniec Wlkp.”. Podczas uroczystości zostały ogłoszone wyniki "Turnieju imieninowego" i konkursów przeprowadzonych w związku z Dniem Patrona.

 

--== Uroczyste zebranie Koła TPPW w Kleszczewie ==--

25 kwietnia 2015 r. - w Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczewie odbyło się otwarte zebranie miejscowego Koła TPPW. Informację o pięcioletniej działalności koła, obecnie liczącego ponad pięćdziesięciu członków, przedstawiła prezes Halina Kowalewska. Podejmowane różnorodne działania zmierzające do godnego upamiętniania Powstańców Wielkopolskich i innych mieszkańców gminy walczących o niepodległość, zostały bardzo pozytywnie ocenione przez Bogdana Kemnitza - Wójta Gminy Kleszczewo. W drugiej części spotkania młodzież szkolna przypomniała sylwetki bohaterskich mieszkańców gminy. Zebraniu koła towarzyszyła wystawa pamiątek po walczących
pt: „ Walczący o niepodległość". Uroczystość zakończono na miejscowym cmentarzu, przy mogiłach Powstańców Wielkopolskich. W zebraniu uczestniczył Tadeusz Musiał - prezes Zarządu Głównego TPPW i Janusz Zbierski – członek Prezydium Zarządu Oddziału Wielkopolskiego TPPW.

 

--== VI Krajowy Zjazd Delegatów TPPW 1918/1919 ==--

18 kwietnia 2015 r. – w siedzibie  Wielkopolskiej Ligi Obrony Kraju,  w poznańskim  Domu Żołnierza  odbył się VI Krajowy Zjazd Delegatów Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Tegoroczny zjazd objęty został patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Poprzedziła go kampania sprawozdawczo – wyborcza Towarzystwa w oddziałach: kujawsko – pomorskim, lubuskim i wielkopolskim oraz kołach samodzielnych w Legnicy, Szczecinie i Warszawie.
Wśród gości Zjazdu znaleźli się m.in.: Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Europoseł Krystyna Łybacka, Posłowie RP Arkady Fiedler i Stanisław Kalemba, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Waldemar Witkowski, Wicekurator Oświaty Hanna Rajcic - Mergler oraz prezesi współpracujących z TPPW stowarzyszeń i organizacji, członkowie rodzin Powstańców Wielkopolskich i sympatycy.
Z tej okazji wyróżniającym się w pracy dydaktycznej i wychowawczej, a szczególnie w popularyzowaniu wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, nauczycielom Wojewoda Wielkopolski – Piotr Florek i Wicekurator Hanna Rajcic – Mergler wręczyli nadane przez Ministra Edukacji Narodowej „Medale Komisji Edukacji Narodowej”. Otrzymali je: Otylia Kocik, Aleksandra Kolendo oraz Danuta Wróblewska. Kapituła Odznaki Honorowej „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” nadała działaczom Towarzystwa – Irenie Bandurskiej, Zbigniewowi Kowalewiczowi oraz Magdalenie Lipińskiej - odznaczenia za szczególną działalność na rzecz upowszechniania wiedzy i kultywowania pamięci o Powstaniu Wielkopolskim. Wręczył je Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Waldemar Witkowski oraz Radny Sejmiku Maciej Wituski. Zarząd Główny TPPW nadał po raz pierwszy Złote Odznaki Honorowe TPPW „Wierni Tradycji”. Wręczono je: Wojewodzie Wielkopolskiemu – Piotrowi Florkowi, Prezesowi ZG TPPW Stefanowi Barłogowi, Prezesom Oddziałów TPPW - Jerzemu Przybeckiemu i Andrzejowi Szymankiewiczowi oraz Bogumiłowi Wojcieszakowi. Zasłużeni działacze i sympatycy TPPW zostali także uhonorowani Srebrnymi Odznakami „Wierni Tradycji” oraz odznaczeniami Honorowymi Związku Oficerów Rezerwy RP i Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.
Szczególnie gorąco żegnano Prezesa Stefana Barłoga, który po wielu latach pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Głównego TPPW zrezygnował z ponownego kandydowania.
VI Zjazd TPPW przyznał tytuły honorowe. Tytuł Honorowego Członka Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego otrzymali członkowie – założyciele TPPW: Stefan Barlóg, Mirosław Grzędowski oraz Włodzimierz Warchalewski. Tytuł Honorowego Prezesa Zarządu Głównego TPPW otrzymał Stefan Barłóg i Tytuł Honorowego Prezesa Zarządu Oddziału Wielkopolskiego – Andrzej Szymankiewicz.
Zjazd podsumował minioną kadencję 2011 – 2015 i dokonał wyboru Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego. Prezesem Zarządu Głównego TPPW wybrano Tadeusza Musiała, dotychczasowego wiceprezesa. W skład Prezydium weszli ponadto: wiceprezes – Janusz Sałata, wiceprezes i skarbnik – Włodzimierz Warchalewski, sekretarz – Piotr Wojtczak oraz Kamil Hypki, Zdzisław Kościański, Jacek Pietraszko, Katarzyna Sołtysiak i Wawrzyniec Wierzejewski. Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej wybrany został Andrzej Mainka, a przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego Czesław Kowalak.

 

--== Wmurowanie kamienia węgielnego pod Pomnik I.J. Paderewskiego ==--

1 kwietnia 2015 r. - na placu Stefana Stuligrosza, przy Akademii Muzycznej w Poznaniu odbyła się uroczystość, podczas której wmurowano kamień węgielny pod pomnik Ignacego Jana Paderewskiego – wielkiego pianisty i polityka. Jego wizyta w Poznaniu w grudniu 1918 r. stała się iskrą, która doprowadziła do wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Autorem projektu i wykonawcą pomnika jest artysta - rzeźbiarz Rafał Nowak. Z inicjatywą postawienia pomnika wystąpiło poznańskie Towarzystwo imienia Hipolita Cegielskiego. W uroczystości brała udział delegacja Zarządu Głównego TPPW w składzie: Stefan Barłóg – prezes, Tadeusz Musiał – wiceprezes oraz Wawrzyniec Wierzejewski – prezes Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa.

 

--== Plenarne posiedzenie Zarządu Głównego TPPW ==--

21 marca 2015 r. - w Domu Żołnierza, w Poznaniu odbyło się kolejne zebranie plenarne Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.
W czasie obrad omówiono przebieg kampanii wyborczej w Oddziałach: Kujawsko - Pomorskim, Lubuskim i Wielkopolskim oraz kołach samodzielnych w Legnicy, Szczecinie i Warszawie, a także przyjęto materiały na VI Krajowy Zjazd Delegatów Towarzystwa, który odbędzie się w kwietniu b.r. 

--== Zjazd Delegatów Oddziału Wielkopolskiego TPPW ==--

14 marca 2015 r. - w Sali Herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbył się Wojewódzki Zjazd Delegatów Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Nowym prezesem Oddziału Wielkopolskiego TPPW wybrany został na czteroletnią kadencję Wawrzyniec Wierzejewski. Prezydium 15-osobowego Zarządu Oddziału stanowią ponadto: Ryszard Taciak - wiceprezes, Roman Grewling - wiceprezes, Irena Bandurska - sekretarz oraz Janusz Zbierski - skarbnik.

 

--== V Zjazd Delegatów Oddziału Kujawsko - Pomorskiego TPPW ==--

7 marca 2015 r. = w sali Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbył się V sprawozdawczo – wyborczy Zjazd Delegatów Oddziału Kujawsko – Pomorskiego TPPW. Prezesem został wybrany ponownie Jacek Pietraszko. Do składu Prezydium zostali wybrani również: Andrzej Grubczyński - wiceprezes, Małgorzata Dzióbkowska - wiceprezes, Rafał Cyms - sekretarz, Lidia Nowak - skarbnik. Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 reprezentowali Włodzimierz Warchalewski – wiceprezes i Piotr Wojtczak – sekretarz. Za zasługi w popularyzowaniu wiedzy i utrwalaniu pamięci o Powstaniu Wielkopolskim medalami „Wierni Tradycji” zostali uhonorowani działacze Towarzystwa: Grzegorz Hetzig, Alfons Rafiński oraz Andrzej Grubczyński.

 

--== Wystawa o Powstaniu Wielkopolskim w Wolsztynie ==--

6 marca 2015 r. - w Gimnazjum nr 2 im Powstańców Wielkopolskich w Wolsztynie otwarta została kolejna wystawa poświęcona pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 r. , której autorem jest Marcin Nowakowski - pasjonat Powstania Wielkopolskiego i członek Koła TPPW Nr 1 w Poznaniu.


 

--== IV Zjazd Delegatów Oddziału Lubuskiego TPPW ==--

21 lutego 2015 r. - w Sali Sesyjnej Ratusza w Zielonej Górze odbył się IV Zjazd Delegatów Oddziału Lubuskiego TPPW. Ponownie prezesem oddziału został wybrany Jerzy Przybecki. W składzie Prezydium 15-osobowego Zarządu Oddziału znaleźli się ponadto: Kamil Hypki - wiceprezes, Tomasz Frąckowiak - wiceprezes, Danuta Wróblewska - sekretarz oraz Małgorzata Lachowicz - Murawska - skarbnik. W imieniu Zarządu Głównego Towarzystwa Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w obradach uczestniczył prezes Stefan Barłóg.

 

--== Uroczystość rocznicowa w Lgowie ==--

15 lutego 2015 r. - w Lgowie, z inicjatywy Koła Żerków Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego odprawiona została uroczysta Msza św. z okazji 146. rocznicy urodzin dowódcy jarocińskich oddziałów powstańczych majora Zbigniewa Ostroróg-Gorzeńskiego. Nabożeństwo w kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny odprawił i homilię wygłosił ksiądz proboszcz Przemysław Kubiak.
W Mszy św. uczestniczyły władze samorządowe z burmistrzem Miasta i Gminy Żerków Jackiem Jędraszczykiem na czele, delegacja żerkowskiego koła TPPW z prezesem Robertem Rogackim, poczty sztandarowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z Jarocina, Gimnazjum im. Z. Herberta w Żerkowie, Szkoły Podstawowej
im. A. Mickiewicza w Żerkowie oraz harcerze żerkowskiej 33. Drużyny Harcerskiej im. M. Kopernika. Nabożeństwo uświetnił chór parafii pod wezwaniem Jana Chrzciciela w Brzóstkowie. Po jej zakończeniu. na przykościelnym cmentarzu odbyła się uroczystość przy kwaterze Gorzeńskich i Skarżyńskich, podczas której zgromadzone delegacje złożyły kwiaty. Uroczystość zakończyła modlitwa w intencji dowódcy jarocińskich powstańców.

 

--== Spotkanie z historią w wolsztyńskim Gimnazjum nr 2 ==--

4 lutego 2015 r. - w Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Wolsztynie zorganizowano dla młodzieży „Spotkanie z historią”, którego gośćmi byli: syn powstańca - Tadeusz Gajska, prawnuk powstańca - Stefan Piechocki oraz przewodniczący Komisji Historycznej Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego - dr Zdzisław Kościański. Tadeusz Gajska przekazał szkole reprodukcję zdjęcia grupy 21 Powstańców Wielkopolskich – żołnierzy 7. Pułku Piechoty, który w 1920 roku został przekształcony w 61. Pułk Piechoty. Zostało ono wykonane w Nowym Tomyślu w 1919 roku. Drugi bardzo cenny eksponat przekazał do zbiorów szkolnych Stefan Piechocki. Był to proporzec, prawdopodobnie z okresu Powstania Wielkopolskiego, przedstawiający orła białego na czerwonym tle. Pierwsza udokumentowana wzmianka na temat proporca pochodzi z 1928 roku. Dr Zdzisław Kościański przedstawił uczniom najważniejsze wydarzenia z okresu Powstania Wielkopolskiego. Prelekcji towarzyszyła prezentacja multimedialna.


 

--== Uroczystości rocznicowe w zaniemyskim Gimnazjum ==--

29 stycznia 2015 r. - w Gimnazjum w Zaniemyślu miały miejsce obchody rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, \w tym roku przeprowadzone przy współudziale Stowarzyszenia Rodzin Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wlkp. - organizatora powiatowego konkursu „ Ocalić od zapomnienia”. Tegoroczne obchody miały charakter międzypokoleniowego spotkania władz Gminy Zaniemyśl i Powiatu Średzkiego, organizacji, stowarzyszeń, młodzieży szkolnej i członków rodzin powstańczych. Wzięli w nim udział m. in: prezes Stowarzyszenia Rodzin Powstańców Wielkopolskich – Maria Mielcarzewicz , Wójt Gminy Zaniemyśl – Krzysztof Urbas, Wicestarosta Piotr Kasprzak, Henryka Noetzel – prezes Stowarzyszenia Ziemia Zaniemyska, Zofia Kubiak – prezes ZKRPiBWP. Szczególnymi gośćmi byli członkowie rodzin zaniemyskich Powstańców Wielkopolskich oraz uczniowie i rodzice z gimnazjów w Środzie Wlkp., Słupi Wielkiej i Zaniemyślu.
Przybyłych powitała dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Małgorzata Fertała, która w imieniu uczniów i nauczycieli tegoroczne uroczystości dedykowała Zaniemyskim Powstańcom.
Miały one konwencję wspomnień o wydarzeniach i ludziach, które przedstawili uczniowie i nauczyciele Gimnazjum w Zaniemyślu. Agnieszka Hibner – nauczycielka historii i opiekun młodzieży szkolnej podczas prezentacji przypomniała najważniejsze wydarzenia związane z powstaniem. A dalej przyszedł czas na kolejne prezentacje przygotowane i przedstawione przez uczniów – prawnuków powstańców wielkopolskich. O swoim pradziadku Szymonie Joachimiaku opowiadała prawnuczka Aleksandra Joachimiak. O Stanisławie Zięty opowiedziała prawnuczka Izabela Płociennik, a Ludwika Koniecznego przypomniał prawnuk Wiktor Gola. Wszystkie prezentacje wzbogacone były wykorzystaniem rodzinnych fotografii, odznaczeń i pamiątek. Na zakończenie spotkania uczennica Katarzyna Kordus przedstawiła bohaterski czyn Antoniego Dydymskiego, który po wkroczeniu Niemców do Zaniemyśla w 1939 roku, został zatrudniony do rozbiórki pomnika Powstańców Wielkopolskich. Cudem przechwycił on listę z nazwiskami powstańców i uratował ich przed aresztowaniem. Prezentacje przeplatane były wspólnym śpiewem pieśni powstańczych, które wraz z chórem szkolnym przygotowała nauczycielka muzyki Anna Laska-Szmyt.
Końcowym akcentem wieczoru było podsumowanie konkursu „Ocalić od zapomnienia”, którego celem było rozpoznanie mogił Powstańców Wielkopolskich na cmentarzach powiatu średzkiego i wykonanie albumów. Wręczenia nagród dokonała Maria Mielcarzewicz – prezes oraz Tomasz Pawlicki – członek Zarządu Stowarzyszenia Rodzin Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej. Pierwsze miejsce zajęli uczniowie Gimnazjum w Zaniemyślu, a kolejne uczniowie z Gimnazjum nr 1 ze Środy Wielkopolskiej oraz Gimnazjum w Słupi Wielkiej. Na zakończenie spotkania Dyrektor Szkoły – Małgorzata Fertała podziękowała wszystkim za przybycie i zaprosiła do obejrzenia wystawy pamiątek powstańczych i prac uczniowskich.

 

--== Uroczystości rocznicowe w Krobi ==--

29 stycznia 2015 r. – w Krobi odbyła się uroczystość upamiętniająca chwalebne czyny sprzed 96 lat. Na miejscowym cmentarzu, nad zbiorową mogiłą powstańczą pochyliły się sztandary i głowy delegacji składających kwiaty. Wartę honorową wystawili żołnierze z zaprzyjaźnionej jednostki wojskowej w Śremie i miejscowa drużyna harcerska.
W kościele p.w. św. Mikołaja odprawiono Mszę św., koncelebrowaną przez księży z wszystkich parafii w gminie, w tym dwóch potomków powstańców wielkopolskich. Następnie w blasku pochodni, udekorowani biało-czerwonymi rozetkami mieszkańcy i goście, a wśród nich prezes Koła TPPW z Miejskiej Górki Henryk Hejducki, przemaszerowali do gminnego centrum kultury. W programie artystycznym „Gdyby nie Oni, nie byłbyś tu” młodzież szkolna z ZSzPiG w Starej Krobi przypomniała dokonania i bohaterów tamtego czasu. Natomiast w okolicznościowych wystąpieniach burmistrz Sebastian Czwojda i prezes Koła TPPW Elżbieta Dopierała m.in. podkreślali konieczność utrwalania w świadomości społecznej znaczenia zrywu powstańczego i promowania pozytywnych wątków historii, które dziś są jeszcze niewystarczająco doceniane. Uroczystość była okazją do obejrzenia okolicznościowej wystawy i oczekiwanego z zainteresowaniem filmu „Hiszpanka”. Z okazji uroczystości rocznicowej odbył się też po raz pierwszy marszobieg z pochodniami, którego trasa wiodła ul. Powstańców Wielkopolskich.

 

--== Medal TPPW "Wierni Tradycji" dla Gimnazjum w Inowrocławiu ==--

29 stycznia 2015 r.- Gimnazjum nr 1 im. Św. Wojciecha w Inowrocławiu uroczyście obchodziło 96. rocznicę Powstania Wielkopolskiego. Po odśpiewaniu hymnu państwowego (3 zwrotki) uroczystość rozpoczęło wystąpienie dyrektor gimnazjum, Hanny Pietrzak. Jednym z głównych punktów uroczystości było udekorowanie sztandaru Gimnazjum medalem honorowym TPPW „Wierni Tradycji”. Dekoracji dokonał Tadeusz Musial, wiceprezes ZG TPPW i Jacek Pietraszko, prezes ZO Kujawsko-Pomorskiego TPPW. W drugiej części uczniowie gimnazjum przedstawili program artystyczny o Powstaniu Wielkopolskim, będący wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu. Uroczystość uświetniło swoją obecnością wielu dostojnych gości z Ryszardem Brejzą - Prezydentem Miasta i Tomaszem Marcinkowskim, Przewodniczącym Rady Miasta Inowrocław.

 

--== Uroczysta wieczornica w Żerkowie ==--

25 stycznia 2015 r. - w auli Gimnazjum im. Z. Herberta w Żerkowie uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Żerkowie zaprezentowali wieczornicę pt. „Hej Orle Biały pierzchły dziejów mroki”. Gospodarzami imprezy byli: dyrektor Szkoły Podstawowej w Żerkowie – Alina Kasprzak wraz z wychowawczyniami klas szóstych – Dorotą Wawrzyniak i Ewą Gościniak, które przygotowały uroczystość. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: przedstawiciele władz samorządowych Żerkowa z burmistrzem Jackiem Jędraszczykiem na czele, członkowie Koła Żerków TPPW z prezesem Robertem Rogackim, harcerze z 33. Drużyny Harcerskiej im. M. Kopernika w Żerkowie oraz przedstawiciele kombatantów i Grupy Rekonstrukcyjnej Powstańców Wielkopolskich z Mieszkowa. Po akademii odbyło się spotkanie z Andrzejem Gogulskim, autorem książki „Czas wojny”.

 

--== Obchody rocznicowe w Lubaszu ==--

23 stycznia 2015 r. - w Lubaszu odbyły się Powiatowo – Gminne Obchody 96. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego połączone ze Świętem Patrona Gimnazjum im. ppłk. Zdzisława Orłowskiego.Uroczystość rozpoczęła msza święta w Sanktuarium Narodzenia NMP Królowej Rodzin w Lubaszu, której przewodniczył ks. proboszcz Mirosław Wawrzyniak. W dalszej części udano się  na cmentarz, gdzie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich oraz patrona szkoły ppłk .Z .Orłowskiego. Następnie uczestnicy przemaszerowali do budynku lubaskiego  gimnazjum, gdzie odbyła się uroczysta akademia. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: poseł RP Stanisław Chmielewski, senator RP Mieczysław Augustyn, przedstawiciele władz samorządowych powiatu ze starostą Tadeuszem Teterusem, przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Tomaszewski, wójt Gminy Lubasz Marcin Filoda oraz przewodnicząca Rady Gminy Lubasz Żaneta Andrzejewska. W obchodach wzięli udział także burmistrzowie, wójtowie i sołtysi oraz dyrektorzy szkół i placówek oświatowych Gminy Lubasz, przedstawiciele jednostek organizacyjnych powiatu i gminy oraz rodziców. Zarząd Główny TPPW reprezentował Tadeusz Stachowski –Prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Czarnkowie. 

--== O Powstaniu na falach radia EMAUS ==--

20 stycznia 2015 r.– na falach poznańskiego Radia Emaus transmitowana była kolejna audycja: poświęcona tematyce Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 . Z dr. Zdzisławem Kościańskim, przewodniczącym Komisji Historycznej Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 o froncie południowo- zachodnim, m.in. o dowódcach i kościańskiej Rezerwie Skautowej,  rozmawiała redaktor Maria Łączkowska.


 

--== XI Rajd "Powstańczym szlakiem" w Pakości ==--

10 stycznia 2015 r. - na zakończenie obchodów Święta Patrona Szkoły odbył się już po raz jedenasty rajd „Powstańczym Szlakiem”. Organizatorami byli nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości. W tym roku na starcie przy szkole podstawowej stawiło się 66 uczestników, byli to m.in. uczniowie ze szkoły podstawowej, gimnazjum, harcerze z Pakości i Inowrocławia, studenci bydgoscy z UKW, dyrektorzy szkół podstawowych z Pakości i Kościelca, rodzice, nauczyciele. Uczestnicy przeszli do kościoła p.w. św. Bonawentury, gdzie pod Pomnikiem Orła z Zerwanymi Kajdanami złożyli kwiaty, potem wyruszono do Kościelca. Po drodze rozegrano marsze na orientację. Po podliczeniu punktów okazało się, że najlepiej z mapą poradziła sobie drużyna „Zawiszaków” w składzie: Jola Czerwonka (szkoła ponadgimnazjalna), Miłosz Kwiatkowski (IVb ), Daniel Labuda (II kl. gimnazjum). Bardzo dobrze poradziły sobie też drużyny: „Domo” (Dominika, Ola i Marta z VIc, oraz Oliwia z VId), „LeoFeDie” (Patrycja, Zuzanna i Klaudia z kl. I gimnazjum), „Zwoluszki” (rodzina Zwolińskich), „Ryzyka” (Kasia, Patrycja i Karolina z Vb). Uczestników rajdu odwiedził Jerzy Joachimiak - Przewodniczący Rady Miejskiej Pakości Po ogłoszeniu wyników wszyscy przeszli na cmentarz i na powstańczych grobach zapłonęły znicze.

 

--== Obchody rocznicowe w Żninie ==--

9 stycznia 2015 r. - w Żninie, stolicy Pałuk, odbyły się uroczyste obchody 96. rocznicy powstania wielkopolskiego. Gospodarzami uroczystości byli: Starostwo Powiatowe i Urząd Miejski w Żninie, Zespół Publicznych Szkół nr 1, Żnińskie Towarzystwo Kultury oraz Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego – koło Żnin. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w intencji powstańców wielkopolskich odprawionej w kościele św. Floriana, przez księdza proboszcza dr. Tadeusza Nowaka. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości, w pochodzie, przemaszerowali na dziedziniec Zespołu Publicznych Szkół nr 1 w asyście orkiestry wojskowej. Gości przywitał dyrektor szkoły pan Jacek Pietraszko. Swoją obecnością uroczystości uświetnili: wiceprezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Tadeusz Musiał, Komendant Garnizonu Bydgoszcz mjr Jarosław Raszka, pierwszy dowódca 2. Batalionu Logistycznego Ziemi Żnińskiej ppłk Mirosław Lis, szef WKU Inowrocław ppłk Krzysztof Broniewicz, przedstawiciele władz samorządowych burmistrz Janowca Wielkopolskiego Maciej Sobczak i wójt Gąsawy Błażej Łabędzki oraz liczne delegacje zakładów pracy i szkół powiatu żnińskiego. Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego przemówił starosta żniński Zbigniew Jaszczuk. Następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym powstanie 1918-1919 roku. Tę część uroczystości zakończyło odśpiewanie Roty. Kolejnym punktem programu był uroczysty apel przygotowany przez uczniów i nauczycieli Zespołu Publicznych Szkół nr 1. Po części artystycznej nastąpiło wręczenie odznaczeń i nagród. Medale Wierni Tradycji otrzymały panie Irena Starczewska i Beata Różańska. W tym czasie nastąpiło też ogłoszenie wyników szkolnego konkursu o powstaniu wielkopolskim i wręczenie nagród laureatom przez dyrektora szkoły Jacka Pietraszko, starostę żnińskiego Zbigniewa Jaszczuka i burmistrza Żnina Roberta Luchowskiego.

 

--== Obchody rocznicowe i Święto Patrona w Pakości ==--

6 i 7 stycznia 2015 r. = z inicjatywy Burmistrza Pakości, Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich oraz koła seniorów i koła szkolnego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Pakości odbyły się obchody 96. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego połączone ze Świętem Patrona Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich. Uroczystości rozpoczęły się w Święto Trzech Króli w kościele parafialnym p.w. św. Bonawentury, gdzie odprawiona została msza św. dziękczynna za dar wolności oraz w intencji poległych i zmarłych Powstańców Wielkopolskich z Kompanii Pakoskiej i członków ich rodzin. Sprawował ją gwardian pakoskiego klasztoru o. Natalis Walkowiak.
Uroczystość w dniu 7 stycznia zaszczycili swoją obecnością Burmistrz Pakości Wiesław Kończal, Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Joachimiak, Radni Rady Miejskiej, Prezes Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych Andrzej Klich, Prezes Stowarzyszenia Spadkobierców Kombatantów II wojny światowej Jan Kurczewski, członkowie pakoskiego koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy Pakość, potomkowie rodzin powstańczych, rodzice uczniów, emerytowani i obecni pracownicy szkoły, sympatycy i sprzymierzeńcy szkoły oraz uczniowie. Pierwsza część obchodów odbyła się przed Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu parafialnym w Pakości. Odczytany został Apel Poległych, złożono wiązanki kwiatów , wysłuchano przemówienia Burmistrza Pakości Wiesława Kończala oraz odmówiono okolicznościową modlitwę. Przygotowaniem tej części uroczystości zajęli się Małgorzata Dzióbkowska- prezes pakoskiego koła seniorów TPPW, Marek Puczkarski –opiekun szkolnego koła TPPW oraz Jan Kurczewski i Krystyna Kasprzak- członkowie koła seniorów.
Część druga odbyła się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Pakości. Uczniowie i nauczyciele przygotowali okolicznościowy apel przypominający wydarzenia sprzed lat. Po części artystycznej głos zabrali Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Joachimiak oraz Dyrektor Szkoły Mirosław Gozdera.


 

--== Uroczytości upamiętniające Powstanie Wielkopolskie w Mroczy ==--

5 stycznia 2015 r, - w Mroczy odbyły się uroczystości upamiętniające 96. rocznicę Wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. W kościele pw. św. Mikołaja i Wniebowzięcia NMP Mszę odprawił i homilię wygłosił ks. Wojciech Cierniak - proboszcz parafii – Dziekan Dekanatu mroteckiego. Po jej zakończeniu uczestnicy uroczystości na Plac Wolności, gdzie przy Obelisku upamiętniającym udział mieszkańców Mroczy i okolic w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 odbyła się druga część uroczystości. Wszystkich zgromadzonych powitał mjr rez. Jarosław Odrobiński - prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 im. ppor. Franciszka Borzycha w Mroczy. Pod obeliskiem delegacje złożyły wiązanki kwiatów. W skład warty honorowej pod obeliskiem weszli: żołnierze 1 blog "Ziemi Nakielskiej", uczniowie klasy wojskowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy oraz uczniowie - kadeci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. E. Chroboczka w Szubinie.  Ostatnia część uroczystości odbyła się sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy. Zebranych powitał w imieniu organizatorów mjr rez. Jarosław Odrobiński. Na uroczystość przybyli m.in.: w imieniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Ewy Mes Mieszko Klawikowski - Sekretarz Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Lidia Dąbrowska – z Zespołu ds. Miejsc Pamięci Narodowej K-P Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Tomasz Miłowski - Starosta Nakielski, Andrzej Kinderman - Wicestarosta Nakielski, Leszek Klesiński - Burmistrz Miasta i Gminy w Mroczy, Radosław Mrugowski - przewodniczący Rady Powiatu Nakielskiego, przedstawiciele służb mundurowych, harcerze, pracownicy oświaty, członkowie TPPW oraz młodzież. Uczestniczyła także delegacja z powiatu jarocińskiego na czele z Markiem Łabędzkim – bratankiem powstańca Feliksa Łabędzkiego z kompanii jarocińskiej. Okolicznościowe przemówienia wygłosili m.in.: Tomasz Miłowski, Radosław Mrugowski, Leszek Klesiński, w których nawiązywali do Powstania Wielkopolskiego i zadań, jakie należy realizować, aby pamięć o powstańcach była wieczna. W części artystycznej zaprezentowali się uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej z Mroczy pod kierunkiem Kierownik Zofii Woźniak. Ponadto w sali można było obejrzeć ekspozycję pt. „Twarze Powstania Wielkopolskiego” z Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna.

 

--== Obchody rocznicowe w Wolsztynie ==--

5 stycznia 2015 r. - w Wolsztynie odbyły się obchody 96. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Na ścianie Gimnazjum nr 1 odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Powstańcom Wielkopolskim. Delegacje uczestniczące w obchodach złożyły również wiązanki kwiatów na grobach powstańców na cmentarzu parafialnym oraz przed Pomnikiem Powstańca Wielkopolskiego. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, organizacji kombatanckich , stowarzyszeń i młodzieży szkolnej z pocztami sztandarowymi. Uczestniczyła także delegacja Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, której przewodniczyli członkowie Zarządu Głównego TPPW: Zdzisław Kościański – przewodniczący Komisji Historycznej oraz Zbigniew Kowalewicz – prezes Koła TPPW w Wolsztynie. W intencji powstańców wielkopolskich i ich rodzin odprawiona została Msza Święta w Wolsztyńskiej Farze. W sali widowiskowej Wolsztyńskiego Domu Kultury miała także miejsce uroczysta sesja Rady Miejskiej. Na zakończenie obchodów harcerze przygotowali Apel Poległych.

 

--== Upamiętnienie rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Drążnie ==--

4 stycznia 2015r. - w przeddzień gminnych obchodów 96. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Mroczy, delegacja członków mroteckiego Koła TPPW 1918/1919 im. ppor. Franciszka Borzycha złożyła wiązankę kwiatów w Drążnie, na Głazie z tablicą memoratywną – upamiętniającym miejsce śmierci Powstańca Wielkopolskiego z Nakła nad Not. Józefa Balcerzaka. W skład delegacji weszli członkowie Towarzystwa: Krystyna i Józef Daroniowie (synowa i syn Powstańca Wielkopolskiego), Zbigniew Przybylski, mieszkaniec Drążna – radny RM w Mroczy (wnuczek Powstańca) oraz mjr rez. Jarosław Odrobiński – Prezes Zarządu mroteckiego Koła TPPW oraz radny RM
Mroczy. Wcześniej w w/w miejscu zapalono znicze w imieniu Burmistrza Miasta
i Gminy Mrocza Leszka Klesińskiego. Dodatkowo zostało ono udekorowane odświętnie flagami przez pracowników Referatu Obsługi Komunalnej UMiG w Mroczy.

 

--== W Warszawie uczczono 96. rocznicę Powstania Wielkopolskiego ==--

28 grudnia 2014 r. - tradycyjnie już w Warszawie uczczono kolejną, 96. rocznicę Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Obchody rozpoczęła Msza św. w intencji uczestników walk w kościele Ojców Dominikanów. Na Placu Piłsudskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbył się apel pamięci zakończony salwą honorową oraz złożeniem wieńców. W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, służb mundurowych, organizacji kombatanckich, członkowie Warszawskiego Klubu Wielkopolan, Związku Harcerstwa Polskiego oraz mieszkańcy Warszawy. W imieniu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w uroczystości wziął udział prof. Tomasz Nałęcz Licznie reprezentowane było Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego, a delegacji Zarządu Głównego TPPW przewodniczył wiceprezes Tadeusz Musiał. Podczas uroczystości okolicznościowe przemówienie wygłosił Marszałek Marek Woźniak. Odczytany został także list od Premier Ewy Kopacz. W intencji uczestników powstania wielkopolskiego odmówił modlitwę Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Wartę honorową zaciągnęli żołnierze i harcerze. Hołd powstańcom wielkopolskim oddano także na Wojskowych Powązkach, gdzie znajdują się mogiły uczestników tego zwycięskiego zrywu. Organizatorem uroczystych obchodów był Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Współorganizowało je Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919..

 

--== Obchody rocznicowe w innych miastach ==--

27 grudnia 2014 r. - w rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego w wielu miastach zachodniej Polski miały miejsce obchody rocznicowe. M.in.:

- w Zielonej Górze w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego zostały odprawione „Wypominki Powstańcze”, a następnie msza święta. Na grobach Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej zapłonęły znicze. Akcję zorganizował, jak co roku, Lubuski Oddział Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919,

- w Szczecinie obchody rocznicowe zorganizował Zarząd Szczecińskiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego . Odbyła się uroczystość zatknięcia flag Powstańców Wielkopolskich  i składania wiązanek kwiatów pod tablicą edukacyjno-pamiątkową „Powstanie Wielkopolskie 1918 – 1919” - ku czci żołnierzy Powstania Wielkopolskiego, którzy w latach czterdziestych osiedlili się na  terenie Pomorza Zachodniego, a członkowie Szczecińskiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego spotkali się na uroczystym zebraniu plenarnym. Odprawiona została również Msza św. w kościele garnizonowym p.w. Św. Wojciecha. Bezpośrednio po jej zakończeniu w kruchcie kościoła, pod tablicą: „Dla upamiętnienia Czynu Zbrojnego Powstańców Wielkopolskich 1918-1919”, zatknięto flagi Powstańców Wielkopolskich  i złożono wiązanki kwiatów,

- delegacja członków mroteckiego Koła w składzie: Maria Sobota, Zdzisława Jędrzejczak, Edmund Mataczyński oraz Marian Wiśniewski zapaliła znicze w miejscach związanych z Powstaniem i upamiętniających Powstańców Wielkopolskich w Mroczy: na Placu Wolności pod Obeliskiem upamiętniającym udział mieszkańców Mroczy i okolic w Powstaniu Wielkopolskim, na ul. Łabędziego pod Tablicą Memoratywną ku pamięci kpr. Feliksa Łabędzkiego z Siedlemina – Powstańca kompanii jarocińskiej, który zginął w walce o Mroczę, na Cmentarzu Parafialnym na Pomniku Patrona mroteckiego Koła TPPW 1918/1919 ppor. Franciszka Borzycha. Ponadto w Drążnie, gdzie znajduje się Kamień-Głaz upamiętniający miejsce śmierci Powstańca Wielkopolskiego z Nakła n./Not. Józefa Balcerzaka.Wcześniej w w/w miejscach zapalono znicze w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Leszka Klesińskiego. Dodatkowo zostały one udekorowane odświętnie flagami przez pracowników Referatu Obsługi Komunalnej UMiG.

- hołd Powstańcom Wielkopolskim oddała również społeczność Wrześni. Organizatorami uroczystości byli: Burmistrz Miasta i Gminy Września, Muzeum im. Dzieci Wrzesińskich, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich, Klub Kibiców Poznańskiego Lecha FC Września. Obchody rozpoczęły się Mszą św. w kościele farnym, którą odprawili: kapelan Wrzesińskiego Oddziału TPPW - ks. Bogumił Czuliński oraz ks. kanonik Kazimierz Głów i ks. Gabriel Kozikowski. Obecni byli przedstawiciele władz samorządowych z wicestarostą Waldemarem Grzegorkiem, burmistrzem Tomaszem Kałużnym, przewodniczącym rady gminy Waldemarem Grześkowiakiem i przewodniczącym rady powiatu Grzegorzem Kaźmierczakiem. Licznie zgromadzili się mieszkańcy miasta oraz poczty sztandarowe. W części artystycznej, przygotowanej przez uczniów ZSZ nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich, pod opieką Beaty Sieradzkiej (prezes Wrzesińskiego Oddziału TPPW) i Przemysława Mocha (członek TPPW), odczytano pamiętnik powstańca - Michała Szczepaniaka oraz wyświetlono film: „Przejęcie koszar we Wrześni”. Role postaci historycznych zagrali nauczyciele ZSZ nr 2 we Wrześni. Obecny był syn powstańca - Marian Szczepaniak z rodziną. Następnie przemaszerowano pod pomnik Powstańców Wielkopolskich, który znajduje się na cmentarzu parafialnym przy ulicy Gnieźnieńskiej. Pochód był oświetlany racami wystrzeliwanymi przez kibiców Lecha. Na mogile powstańców złożono kwiaty i odśpiewano Marsyliankę Wielkopolską. Wartę pełnili członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej 68. Pułku Piechoty we Wrześni. Uroczystość prowadził dyrektor Muzeum Regionalnego we Wrześni, Sebastian Mazurkiewicz.

 

--== Wojewódzkie uroczystości rocznicowe w Bydgoszczy ==--

27grudnia 2014 r. - w 96. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, jak co roku odbyły się uroczystości wojewódzkie w Bydgoszczy. Rozpoczęła je Msza Św. w Kościele Garnizonowym w intencji poległych i zmarłych Powstańców Wielkopolskich oraz ich rodzin, którą koncelebrowali Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej ks. Biskup Jan Tyrawa oraz proboszcz Kościoła Garnizonowego ks. Kanonik płk Zenon Surma – Dziekan Dekanatu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. Uroczystość kontynuowana była przed Grobem i Pomnikiem Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego. Wszystkich przybyłych gości powitał Prezes Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego TPPW 1918/1919 w Bydgoszczy Jacek Pietraszko Następnie orkiestra wojskowa odegrała hymn państwowy. Głos zabrali kolejno: Ewa Mes – Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Roman Jasiakiewicz – radny Sejmiku Kujawsko-Pomorskiego oraz w imieniu Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego - Zastępca Prezydenta p. Grzegorz Dołkowski. Pamięć powstańców uczczono salwą honorową w wykonaniu pododdziału z 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. Następnie delegacje złożyły kwiaty i wiązanki na grobie i przed Grobem oraz pod Pomnikiem Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego. Uroczystość zakończyło odegranie Roty przez Orkiestrę Wojskową w Bydgoszczy Dowództwa Garnizonu Warszawa . Jak co roku udział wzięli członkowie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w tym delegacja mroteckiego Koła TPPW w składzie: Maria Nowacka, Magdalena Musiał-Resler, Krzysztof Polewczyński, kpr. Adam Młodzik, Łukasz Odrobiński oraz mjr rez. Jarosław Odrobiński (prowadzący narrację drugiej części uroczystości).

 

--== Centralne obchody rocznicowe w Poznaniu ==--

27 grudnia 2013 r. - odbyły się w Poznaniu Centralne Obchody 96. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. W godzinach przedpołudniowych, jeszcze przed oficjalnymi obchodami, wojewoda wielkopolski Piotr Florek. dyrektor Gabinetu Wojewody Andrzej Plesiński raz delegacja Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego z wiceprezesem Tadeuszem Musiałem i Piotrem Wojtczakiem – sekretarzem ZG TPPW złożyli na poznańskiej Cytadeli kwiaty przy pamiątkowym głazie upamiętniającym poległych w latach 1918-1920.  Następnie odbyła się uroczystość na Cmentarzu Zasłużonych – Wzgórze św. Wojciecha w Poznaniu, gdzie wiązanki złożono także na mogile gen. Stanisława Taczaka, pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego. Jednocześnie odbywała się ceremonia złożenia urn z prochami Powstańców Wielkopolskich w Kolumbarium – Kwaterze Powstańców Wielkopolskich na Cmentarzu Komunalnym nr 2 na Junikowie.
     Centralne uroczystości odbyły się przed Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. Okolicznościowe przemówienia wygłosili marszałek województwa wielkopolskiego – Marek Woźniak oraz prezes Zarządu Głównego TPPW – Stefan Barłóg. List od Pani Premier Ewy Kopacz odczytał wojewoda wielkopolski Piotr Florek. Następnie odbył się apel poległych zakończony salwą kompanii honorowej. Oficjalne delegacje i mieszkańcy Poznania złożyli pod pomnikiem kwiaty. W imieniu Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego wiązankę kwiatów złożyła delegacja Zarządu Głównego z prezesem Stefanem Barłogiem oraz O. Eustachym Rakoczym – kapelanem Towarzystwa. Uroczystości przy pomniku skupiły parlamentarzystów, przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, służb mundurowych, organizacji kombatanckich, młodzież szkolną, harcerzy i mieszkańców miasta. Następnie uczestnicy przemaszerowali do poznańskiej Fary, gdzie został odprawiona msza święta w intencji powstańców. Koncelebrował ją Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki. Na trasie przemarszu złożono kwiaty przy tablicach pamiątkowych: Franciszka Ratajczaka, Powstańców Wielkopolskich, I. J. Paderewskiego i 15. Pułku Ułanów Poznańskich.
       Na Placu Wolności zaprezentowało się Powstańcze Studio Fotograficzne „ Pamiętajmy o Bohaterach, zostawmy swój ślad w Powstaniu Wielkopolskim”, które stworzyło chętnym możliwość wykonania zdjęcia starą techniką z „mistrzem Paderewskim lub powstańcami”. Obchody zakończył koncert marszałkowski w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w którym wystąpiła Orkiestra Kameralna Polskiego Radia AMADEUS pod dyrekcją Agnieszki Duczmal.

 

--== Inscenizacja na dworcu w Poznaniu ==--

26 grudnia 2014 r. - tradycyjnie inscenizacja przyjazdu Ignacego Jana Paderewskiego na poznański kolejowy Dworzec Letni rozpoczęła w Poznaniu centralne obchody 96. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Zakończył ją koncert kolęd i pieśni patriotycznych w wykonaniu Poznańskiego Chóru Nauczycieli im. Ignacego Jana Paderewskiego pod dyrekcją Ryszarda Łuczaka - organizatora inscenizacji.


 

--== Uroczystości rocznicowe w Zielonej Górze ==--

19 grudnia 2014 r. - w Zielonej Górze rozpoczęły się obchody 96. rocznicy Powstania Wielkopolskiego, których organizatorem było Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego - Koło TPPW nr 5 im. gen Dowbor – Muśnickiego. W kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej odprawiona została msza święta za Ojczyznę i  w intencji Powstańców Wielkopolskich. . Drugą część obchodów stanowiło spotkanie patriotyczne pod pomnikiem Dobosza Powstania Wielkopolskiego. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele przedstawiciele władz samorządowych, rodzin powstańczych – synowie powstańców Tadeusz Kaźmierczak oraz Stefan Ogrodowicz, harcerze, członkowie Towarzystwa oraz mieszkańcy miasta i okolic . Honorową wartę pod pomnikiem zaciągnęli przedstawiciele Hufca ZHP w Zielonej Górze .

 

--== Nadanie imienia w Zespole Szkoł Nr 1 w Kościanie ==--

19 grudnia 2014 r. - w Zespole Szkół Nr 1 w Kościanie obchodzono święto nadania uchwałą Rady Miejskiej imienia Powstańców Wielkopolskich Szkole Podstawowej Nr 1 oraz Gimnazjum
Nr 1.
W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele władz samorządowych z burmistrzem Miasta Kościana Michałem Jurgą, delegacje szkół i poczty sztandarowe, członkowie rodzin powstańców wielkopolskich, mieszkańcy Kościana oraz przedstawiciele Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. W imieniu Zarządu Głównego TPPW życzenia przekazał Janusz Zbierski . Dr Zdzisław Kościański – przewodniczący Komisji Historycznej przypomniał najważniejsze wydarzenia związane z tym zwycięskim zrywem niepodległościowym. Młodzież szkolna zaprezentowała okolicznościowy program poetycko – muzyczny. Uroczystościom towarzyszyła także wystawa ze zbiorów Marcina Nowakowskiego – członka Koła TPPW Nr 1 w Poznaniu.

 

--== Upamiętnienie marynarzy- Powstańców Wielkopolskich ==--

18 grudnia 2014 r. - w Gimnazjum nr 67 im. ks. prof. Józefa Tisznera w Poznaniu odbyła się uroczystość z okazji 96. rocznicy Powstania Wielkopolskiego, w której wzięli udział m.in. przedstawiciele władz samorządowych, członkowie rodzin powstańczych, Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz nauczyciele i młodzież szkolna. Zarząd Główny TPPW reprezentował Jan Janiszewski. W budynku szkoły udostępniono do zwiedzania okolicznościową wystawę pt:„Kierscy Powstańcy 1918-1919”. Uroczyście poświęcono również nowe tabliczki na grobach powstańców wielkopolskich spoczywających na cmentarzu w Kiekrzu , wyróżniające bohaterów tego zwycięskiego zrywu. Mieszkańcy poznańskiego Kiekrza upamiętnili w sposób szczególny dowódcę - bosmana Adama Białoszyńskiego, lokalnego bohatera powstania, odsłaniając  tablicę pamiątkową. Obchody zakończył apel pamięci

 

--== Spotkanie z historią Powstania Wielkopolskiego ==--

17 grudnia 2014 r. - w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu otwarto wystawę ukazującą udział marynarzy w Powstaniu Wielkopolskim. W wydarzeniu tym wzięli udział m.in. : przewodnicząca Rady Miasta Barbara Czachura, burmistrz Swarzędza - Marian Szkudlarek, wiceburmistrz - Agata Kubacka oraz inicjator wystawy Teofil Różański – członek Zarządu Głównego TPPW, laureat statuetki „Dobosza Powstania Wielkopolskiego”, prezes Wielkopolskiego Klubu Bałtyckiego, jego żona Teresa Zarzeczańska – Różańska i członkowie Grupy Rekonstrukcji – Historycznej „Wiarus”. Uroczystość i wystawa stały się dla uczniów tej szkoły wspaniałą, „żywą lekcją historii”.

 

--== Z dr. Markiem Rezlerem w poznańskim Odwachu ==--
10 grudnia 2014 r. - w poznańskim Odwachu – Muzeum Powstania Wielkopolskiego odbyło się kolejne spotkanie organizowane przez Komisję Historyczną Zarządu Głównego TPPW oraz Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu. Tym razem prelekcję nt: " Refleksje nad stereotypami i legendami Powstania Wielkopolskiego 1918 –1919” wygłosił dr Marek Rezler.

 

--== Dobosze za rok 2014 wręczone ==--
8 grudnia 2014 r. - w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyła się, już po raz dziewiętnasty,uroczystość wręczenia Nagrody Honorowej Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”. W tym roku statuetkę Dobosza otrzymali:
Jan Mielżyński – historyk z Sulechowa, dr nauk humanistycznych, badacz i popularyzator dziejów Powstania Wielkopolskiego na terenie województwa lubuskiego, autor wielu opracowań o Powstaniu Wielkopolskim,
Jarosław Wawrzyniak
– regionalista z Leszna, prawnik z wykształcenia,
z zamiłowania historyk, swoje zainteresowania
skupił na dziejach regionu i udziału Wielkopolan zwłaszcza Leszna i okolic w powstaniu, autor wielu książek o Powstaniu Wielkopolskim,
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu – realizujący wieloletni program edukacyjny „Pamiętamy! Powstanie Wielkopolskie 1918/1919” obejmujący na etapie szkolnym i wojewódzkim uczniów wszystkich typów szkół,podczas którego realizowanych jest wiele form, między innymi konferencje popularno – naukowe, publicystykę i konkursy,
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego w Szreniawie – prezentujące w swojej działalności tradycje wsi, życie społeczno – obyczajowe jej mieszkańców oraz ich postawy patriotyczne i udział w walkach narodowo –niepodległościowych; w sposób ciekawy popularyzowało historię pracy organicznej Wielkopolan oraz udział mieszkańców wsi w Powstaniu Wielkopolskim.
Laureaci otrzymali statuetki z rąk Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Wojciecha Jankowiaka oraz Prezesa Zarządu Głównego TPPW Stefana Barłoga. Wojewoda wręczył również Złote Medale Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej Januszowi Zbierskiemu oraz Krzysztofowi Jachnie.Tradycyjnie uhonorowano zasłużonych działaczy Towarzystwa Odznakami Honorowymi „Wierni Tradycji”. Znaleźlisię wśród nich: Stanisław Chwaliński, Małgorzata Dudek, Andrzej Gogulski, Robert Grazecki, Bogumiła Jałoszyńska,Waldemar Jankowiak , Katarzyna Korcz, Jerzy Lechnerowski, Wiesława Liskowiak, Stanisław Martuzalski, Maksymilian Michalczak, Maciej Nyczka, Piotr Piotrowicz i Wawrzyniec Wierzejewski. Zbiorową Odznakę przyznano Lokalnej Grupie Działania „KOLD”.

 

--== Zebranie Zarządu Głównego TPPW ==--

22 listopada 2014 r. - w gmachu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Tematyka spotkania objęła m.in.:

- informację o bieżącej działalności Towarzystwa,

- koncepcję Encyklopedii Powstania Wielkopolskiego,

- przyjęcie materiałów dot. kampanii wyborczej przed VI Zjazdem delegatów TPPW

oraz omówienie programu obchodów 96. rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

Przebieg prac związanych z przygotowaniem Encyklopedii Powstania Wielkopolskiego zaprezentowali prof. dr hab.Janusz Karwat oraz dr Marek Rezler.

 

--== Spotkanie w poznańskim Odwachu ==--

14 listopada 2014 r. - w Muzeum Powstania Wielkopolskiego w poznańskim Odwachu – Stary Rynek odbyło się kolejne spotkanie zorganizowane przez Komisję Historyczną Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu:    „O Komisarzu Naczelnej Rady Ludowej Adamie Poszwińskim … ”. W programie znalazły się wystąpienia:
Zdzisława Kościańskiego (KH ZG TPPW), Adam Poszwiński jako przywódca niepodległościowy ”, Stanisława Helbicha (Kraków) „Adam Poszwiński w pamięci rodzinnej” oraz Aleksandry Pietrowicz (IPN Poznań ) „Zakładnicy miasta Poznania – z archiwum Adama Poszwińskiego”

 

--== Sztandar ZG TPPW na defiladzie w Warszawie ==--

11 listopada 2014 r. - w Warszawie ponad 200 rekonstruktorów w umundurowaniu i uzbrojeniu polskiej armii z różnych epok, wojen i powstań narodowych – przedefilowało ulicami z okazji Święta Niepodległości. Parada była po raz kolejny częścią prezydenckiego marszu „Razem dla Niepodległej”. Maszerujących rekonstruktorów witali oklaskami warszawiacy, którzy licznie zgromadzili się na trasie defilady. Szczególnie wyróżnienie odczuwała  grupa na czele z Maciejem Myczką ze Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie - w mundurach z powstania wielkopolskiego 1918 roku , która  niosła sztandar Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. 

 

--== Obchody Święta Niepodległości ==--

11 listopada 2014 r. - w Poznaniu na Placu Wolności odbyły się uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości związane z 96. rocznicą Odzyskania Niepodległości. Organizatorem obchodów w Poznaniu był Wojewoda Wielkopolski – Piotr Florek. W Poznańskiej Farze odprawiona została Msza Święta za Ojczyznę. Następnie na Placu Wolności grupy rekonstrukcyjne zaprezentowały uzbrojenie, wyposażenie i umundurowanie XX - wiecznych formacji wojskowych. Uroczyście wciągnięto flagę, a następnie padł wystrzał z zabytkowej armaty. Przez Plac Wolności przemaszerowała wojskowa defilada. Odbył się również apel poległych. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego reprezentowali wiceprezes ZG TPPW Tadeusz Musiał oraz Jan Janiszewski – członek ZG TPPW.

 

--== Zjazd Chorągwi Wielkopolskiej ZHP ==--

8 listopada 2014 r. - w budynku Collegium Historicum UAM w Poznaniu odbył się zjazd Chorągwi Wielkopolskiej ZHP im. Powstańców Wielkopolskich. Po 24-latach zakończył pełnienie funkcji komendanta chorągwi – hm. Jarosław Rura. Przez kolejną kadencję będzie nim hm. Tomasz Kujaczyński, instruktor związany z Hufcem ZHP Poznań - Jeżyce, drużynowy drużyny reprezentacyjnej chorągwi. Życzenia owocnych obrad oraz podziękowania za długoletnią współpracę w zakresie popularyzowania wiedzy i tradycji Powstania Wielkopolskiego przekazał delegatom zjazdu sekretarz Zarządu Głównego TPPW - Piotr Wojtczak. Wśród gości zjazdu znaleźli się również m.in.: Włodzimierz Warchalewski - wiceprezes ZG TPPW oraz Ryszard Wosiński – członek ZG TPPW i prezes Koła TPPW w Grodzisku Wlkp, jednocześnie wieloletni i zasłużeni instruktorzy ZHP.

 

--== Kwesta pamięci o Powstańcach Wielkopolskich ==--

31 października – 2 listopada 2014 r. - na cmentarzach w Poznaniu oraz cmentarzach około 50 innych wielkopolskich miast, miasteczek i wsi, dla uczczenia 96. rocznicy Powstania Wielkopolskiego, kibice KKS Lech Poznań przeprowadzili, już po raz piąty, kwestę pamięci. Zebrane podczas niej pieniądze organizatorzy zamierzają przeznaczyć na renowację powstańczych nagrobków oraz znakowanie mogił powstańców i stawianie tablic informacyjnych na cmentarzach.

 

--== Msza Św. w intencji Gen. J. Dowbor - Muśnickiego w Zielonej Górze ==--

26 października 2014 r. - w zielonogórskim kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego odprawiona została, z inicjatywy Koła TPPW nr 5 w Zielonej Górze, Msza Św. w intencji ś.p generała Józefa Dowbor - Muśnickiego, drugiego głównodowodzącego Powstania Wielkopolskiego, z okazji 147. rocznicy jego urodzin oraz 77. rocznicy śmierci. Wzięli w niej udział członkowie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 oraz mieszkańcy Zielonej Góry, Nowej Soli i okolic. Po jej zakończeniu promowana była budowa pierwszego w Polsce pomnika generała broni Józefa Dowbor - Muśnickiego w Lusowie, miejscu jego pochówku.

 

--== Uroczystość przy opalenickiej Ścianie Pamięci ==--

17 września 2014 r. - w Opalenicy, przy Ścianie Pamięci odbyła się uroczystość upamiętniająca 75. rocznicę napaści ZSRR na Polskę. Na zaproszenie Burmistrza Opalenicy i dyrektor Gimnazjum im. gen. K. Sosnkowskiego zebrały się poczty sztandarowe, delegacje zakładów pracy, organizacji społecznych oraz szkół. Zarząd Główny oraz Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego reprezentowali Zygmunt Duda, dr Zdzisław Kościański, Halina Wojcieszak i dr Bogumił Wojcieszak. Po apelu poległych, pod Ścianą Pamięci zapalono znicze - symbol pamięci o wszystkich, którzy walczyli i oddali swoje życie za wolność Polski. Wśród nich byli uczestnicy Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.
Druga część uroczystości miała miejsce w auli Gimnazjum, gdzie zaproszeni goście, mieszkańcy oraz młodzież wysłuchała wykładu dra Zdzisława Kościańskiego: „Agresja sowiecka na Polskę - 17 września 1939 roku”. Po wykładzie prelegent poprosił o krótkie wspomnienia Zygmunta Dudę. Słuchacze nagrodzili oba wystąpienia brawami na stojąco.

 

--== Obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej ==--

1 września 2014 r. - delegacje Zarządu Głównego, Oddziałów oraz Kół TPPW wzięły udział w obchodach 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
W Poznaniu t
radycyjne oficjalne obchody rocznicy odbyły się pod Pomnikiem Armii Poznań, gdzie w asyście wojskowej miała miejsce ceremonia złożenia kwiatów i apel pamięci.

 

--== Obchody Święta Wojska Polskiego w Nakle nad Notecią ==--

15 sierpnia 2014r. - delegacja mroteckiego Koła TPPW 1918/1919 im. ppor. Franciszka Borzycha w składzie: Maria Nowacka, Krzysztof Polewczyński oraz mjr rez. Jarosław Odrobiński uczestniczyła w Nakle nad Not. w uroczystości
z okazji Święta Wojska Polskiego Rozpoczęła ją Msza św. w intencji Ojczyzny w nakielskiej farze, następnie złożono wraz z innymi delegacjami wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Katyńskim. Główna część uroczystości odbyła się na nakielskim Rynku. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Starosta Nakielski Tadeusz Sobol. Wręczono również odznaczenia i odznaki. Na wniosek Zarządu mroteckiego Koła TPPW 1918/1919 Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej otrzymał Klub Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju w Nakle nad Notecią, a odznaką honorową Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej wyróżniony został mjr rez. Witold Błasiak. Uroczystego wręczenia dokonał Starosta Nakielski Tadeusz Sobol w asyście mjr. Bogdana Ziołka - zastępcy Komendanta WKU w Bydgoszczy oraz Prezesa TPPW 1918/1919 w Mroczy mjr. rez. Jarosława Odrobińskiego. Delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Wdzięczności Wojsku Polskiemu. Wojskową asystę honorową tj. pododdział honorowy, poczet flagowy i wartę pod pomnikami wystawili żołnierze 1 blog Ziemi Nakielskiej w Bydgoszczy.

 

--== Obchody Święta Wojska Polskiego w Poznaniu ==--

14 sierpnia 2014 r. - w Poznaniu odbył się uroczysty apel na Placu Adama Mickiewicza z okazji Święta Wojska Polskiego. W programie znalazły się wystąpienia: Dowódcy Garnizonu Poznań – płk. dypl. pil. Dariusza Malinowskiego, Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka i Prezydenta Miasta Poznania – Ryszarda Grobelnego. Następnie wręczono akty mianowania żołnierzom rezerwy. W czasie uroczystości , w dowód uznania za krzewienie chwały oręża polskiego, zwłaszcza dziejów Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 wyróżniono Odznakami Honorowymi „Wierni Tradycji” ppłk. Ryszarda Grześkowiaka – Komendanta WKU w Poznaniu oraz mjr. Wojciecha Nawrockiego – Komendanta Garnizonu Poznań. Aktu dekoracji dokonał prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Stefan Barłóg w towarzystwie sekretarza ZG TPPW Piotra Wojtczaka. Uroczystość zakończył Apel Pamięci oraz koncert i pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych.

 

--== Obchody rocznicowe w Lgowie ==--

8 czerwca 2014 r. - w kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lgowie odbyła się msza św. z okazji 88. rocznicy śmierci majora Zbigniewa Ostroróg-Gorzeńskiego - dowódcy jarocińskich oddziałów powstańczych. Nabożeństwo odprawił ksiądz proboszcz Przemysław Kubiak.
W uroczystościach uczestniczyły władze samorządowe z burmistrzem Miasta
i Gminy Żerków Jackiem Jędraszczykiem, delegacja żerkowskiego koła TPPW, oddział Ochotniczej Straży Pożarnej z Komorza Przybsławskiego, harcerze żerkowskiej 33. Drużyny Harcerskiej im. Mikołaja Kopernika oraz mieszkańcy Lgowa i gminy Żerków. W trakcie homilii celebrans przedstawił pokrótce postać majora Zbigniewa Ostroróg-Gorzeńskiego, podkreślając jego działalność patriotyczną i społeczną w nawiązaniu do przypadającego w tym dniu Święta Zesłania Ducha Świętego. Po mszy na przykościelnym cmentarzu odbyła się uroczystość patriotyczna przy kwaterze Gorzeńskich i Skarżyńskich.
Po wystawieniu przez harcerzy warty honorowej przy mogile majora Zbigniewa Ostroróg-Gorzeńskiego, honory dowódcy jarocińskich oddziałów powstańczych oddali strażacy. Następnie przedstawiciele żerkowskiego koła TPPW wraz z władzami lokalnymi i księdzem proboszczem złożyli kwiaty na jego grobie. Delegacja harcerzy zapaliła na mogile znicz pamięci.

 

--== VIII OGÓLNOPOLSKI ZLOT SZKÓŁ ==--

7 – 8 czerwca 2014 r. - w Poznaniu i Lusowie odbył się VIII Ogólnopolskiego Zlot Szkół noszących imiona bohaterów Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Udział w Zlocie wzięły 73 szkoły z województw: kujawsko – pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego oraz Legnicy i Warszawy. W pierwszym dniu,
na cmentarzu w Lusowie, przy mogile Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego miało miejsce uroczyste rozpoczęcie Zlotu. Gości oraz przybyłe delegacje powitał Prezes Zarządu Głównego TPPW Stefan Barlóg. Głos zabrali również Tadeusz Czajka – Wójt Gminy Tarnowo Podgórne oraz Józef Grajek – Prezes Towarzystwa Pamięci Gen. J. Dowbora - Muśnickiego w Lusowie. Uroczystość zakończyło złożenie kwiatów na grobie dowódcy powstania oraz odśpiewanie Roty. Następnie delegacje zwiedziły lusowskie Muzeum Powstańców Wielkopolskich.W godzinach popołudniowych odbyły się warsztaty dla młodzieży w grupach tematycznych:

* wizualne formy upowszechniania Powstania Wielkopolskiego – dr Zdzisław Kościański,
* pozyskiwanie eksponatów powstańczych do szkolnych Izb Pamięci i lokalnych muzeów – Michał Krzyżaniak, dyrektor lusowskiego muzeum,
* tworzenie rekonstrukcji historycznych - Stowarzyszenie Grupy Historycznej 3 Bastion Grolman,
* Ceremoniał w życiu szkoły – mjr Sławomir Roman
oraz konferencja dla nauczycieli - opiekunów delegacji na temat pracy wychowawczej z patronem szkoły, wymiana doświadczeń – dr Bartosz Kruszyński UAM.
Uczestnicy mieli również okazję obejrzeć filmy: „Zdobycie Ławicy”
i „Przysięga powstańców na Placu Wolności”, do których komentarz wygłosił prof. Janusz Krawat. Pierwszy dzień pobytu zakończyło wspólne ognisko.
W drugim dniu Zlotu, który odbywał się w Poznaniu, delegacje wzięły udział
w przygotowanej przez Koło TPPW Przewodników PTTK, wędrówce po Poznaniu szlakiem miejsc pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
z finałem na Starym Rynku, gdzie zwiedzono Muzeum Powstania Wielkopolskiego, a następnie w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym podsumowano wędrówkę i wręczono dyplomy uczestnictwa w Zlocie.
Zlot zakończył się apelem uczestników i złożeniem wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich.

 

--== X Zlot Szkół i Kół TPPW Oddziału Kujawsko - Pomorskiego ==--

6 czerwca 2014r . - w Szkole Podstawowej w Pakości odbył się X Zlot Szkół
i Kół im. Powstańców Wielkopolskich. Wzięło w nim udział 6 delegacji uczniów wraz z opiekunami ze Szkół im. Powstańców Wielkopolskich: szkół podstawowych w Rynarzewie, Żninie, Brzozie Bydgoskiej, Trzeciewnicy oraz gimnazjów w Janowcu Wielkopolskim i Bydgoszczy. Koła im. Powstańców Wielkopolskich reprezentowały 4 szkoły: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Nakle, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kasprowicza w Kruszwicy, Zespół Szkół nr 2 w Szubinie i Gimnazjum im. Karola Urbańskiego w Złotnikach Kujawskich. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również działacze i sympatycy Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, władze samorządowe oraz społeczność Szkoły Podstawowej w Pakości. Zlot rozpoczął się uroczystym wprowadzeniem pocztu sztandarowego
i odśpiewaniem hymnu szkoły. Po powitaniu gości przez Dyrektora Szkoły - Mirosława Gozderę głos zabrali Burmistrz Pakości - Wiesław Kończal i Prezes Oddziału Kujawsko - Pomorskiego TPPW - Jacek Pietraszko. Przed Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, na cmentarzu parafialnym goście i delegacje złożyły kwiaty. Uczestnicy wzięli udział w Marszach na Orientację „ Poznajemy Park Kulturowy Kalwaria Pakoska” . Nauczyciele, opiekunowie i przedstawiciele TPPW spotkali się w Centrum Informacji Turystycznej, gdzie zapoznali się z makietą Kalwarii Pakoskiej, obejrzeli film na jej temat, a także zwiedzili kilka kalwaryjskich kapliczek. Następnie wymieniono się doświadczeniami z pracy wychowawczej wokół patrona szkoły. Zwiedzono również szkołę i Izbę Tradycji. Dyrekcja szkoły wręczyła zwycięskim drużynom puchary i dyplomy oraz okolicznościowe upominki, które otrzymali także wszyscy pozostali uczestnicy zlotu. Spotkanie zakończyły koncert chóru i pokaz tańców przygotowane przez młodzież.

 

--== II Rajd Szlakiem Ignacego Mielżyńskiego ==--

31 maja 2014 r. - odbył się II Rajd Szlakiem Hrabiego Ignacego Mielżyńskiego. Organizatorem rajdu było Szubińskie Towarzystwo Kulturalne, a partnerami
w projekcie Muzeum Ziemi Szubińskiej, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego oraz Zespół Szkół w Rynarzewie. Projekt współfinansował Powiat Nakielski. Koordynatorem projektu jest Kamila Czechowska i Katarzyna Cieniuch. Uczestnicy rajdu wyposażeni zostali w prowiant, a słodkie upominki czekały także po zakończeniu trasy. Tym razem wyruszono z Rynarzewa, by pokonać 12 - kilometrowy odcinek niebieskiego szlaku do Szubina. W rajdzie udział wzięła młodzież z Zespołu Szkół w Rynarzewie, Zespołu Szkół wSzubinie, Gimnazjum nr 1 w Szubinie, Zakładu Poprawczego w Kcyni, Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej oraz osoby indywidualne. Trasę rajdu pokonał także przewodniczący Rady Powiatu Artur Michalak, który reprezentował Rynarzewo. Przewodnikiem na trasie był Piotr S. Adamczewski
i Kamila Czechowska, która była pomysłodawczynią rajdu. Młodzież uczestniczyła w rajdzie pod opieką Doroty Nowickiej, Marleny Posadzy, Marioli Polańskiej, Tomasza Lewandowskiego, Tomasza Leśniewskiego, Artura Kozłowskiego, Piotra Adamczewskiego.
Po ponad 2 godzinach rajdu grupa dotarła do Szubina, gdzie na cmentarzu zapalono znicze pod pomnikiem-mogiłą powstańców wielkopolskich i duchowego przywódcy ks. radcy Ludwika Sołtysińskiego. Kolejnym punktem rajdu była wizyta w Muzeum Ziemi Szubińskiej, tu zebrani zwiedzili wystawę pt. „Szlakiem Powstania Wielkopolskiego” i rozwiązali test wiedzy. W rajdzie brało udział 50 osób.

 

--== Pamiątkowe tablice na grobach powstańców w Kiekrzu ==--

26 maja 2014 r. - na cmentarzu parafialnym w Kiekrzu zostały zamocowane,
na grobach spoczywających tam Powstańców Wielkopolskich, tablice pamiątkowe. U
fundował je Urząd Miejski Miasta Poznania . Dodatkową tablicę pamiątkową dla bosmana Adama Białoszyńskiego  ufundowała rodzina . Na cmentarzu w Kiekrzu spoczywają powstańcy: Adam Białoszyński, Stanisław Dreczkowski, Stanisław Dudziński, Antoni Fischer, Józef Galas, Józef Lechmann oraz Konrad Witt.

 

--== Opalenicka Majówka historyczna i Spotkanie Rodzin Powstańczych ==--

25 maja 2014 r. - Burmistrz Opalenicy oraz Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 - Koło w Opalenicy byli organizatorami Majówki historycznej połączonej z VII Spotkaniem Opalenickich Rodzin Powstańczych.
Uroczystość zapoczątkowała msza św. w kościele p. w. św. Mateusza odprawiona przez kapelana opalenickiego Koła, franciszkanina o. dr Alojzego Pańczaka w intencji ojczyzny oraz poległych, zamordowanych i zmarłych powstańców, a także ich rodzin. Myślą przewodnią homilii, którą wygłosił zakonnik było umiłowanie Ojczyzny. Nawiązał on do nauki Jana Pawła II i Jego poezji, wprowadzając tym samym uczestników Majówki w uroczysty, patriotyczny nastrój. Spotkanie Opalenickich Rodzin Powstańczych zaszczycili swą obecnością  goście reprezentujący Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919” dr Zdzisław Kościański – przewodniczący Komisji Historycznej przy Zarządzie Głównym TPPW i Ryszard Wosiński – członek Zarządu Głównego Towarzystwa.  Do wspólnego biesiadowania zaprosił wiceburmistrz Andrzej Mainka -  prezes opalenickiego Koła TPPW, nawiązując do opalenickiej tradycji.   
Słowa uznania dla kultywowania tradycji powstańczych w Opalenicy wyraził Ryszard Wosiński – członek Zarządu Głównego Towarzystwa. Uroczystość uświetniły muzycznie grupy szkolne – "Akolada" pod kierunkiem Mateusza  Hojana, "Wiolinki" prowadzone przez Annę Kurek oraz zespół „Kłosy”, który montażem słowno – muzycznym opracowanym przez Lidię Wachońską zakończył część biesiadną.   Majówka historyczna i spotkanie rodzin powstańczych wykorzystano również do wręczenia legitymacji wstępującym w szeregi Koła nowym członkom. Otrzymali je: Irena Pajchrowska z Urbanowa – wnuczka powstańca Walentego Dziurli, Elżbieta Hirszfeld z Opalenicy – wnuczka powstańca Antoniego Przybylskiego, Jan Adamczewski z Opalenic – autor pracy magisterskiej o powstańcach z powiatu grodziskiego i nowotomyskiego.  Zwieńczeniem spotkania było przejście pod Pomnik Powstańczy, złożenie kwiatów  oraz zapalenie zniczy przy ścianie i Tablicy Pamięci.

 

--== Konie i powozy szlakiem Powstania Wielkopolskiego ==--

17 maja 2014 r. - w Grudnej ( gmina Miedzichowo )miało miejsce cykliczne wydarzenie „Konie i powozy szlakiem Powstania Wielkopolskiego”  Stowarzyszenia na rzecz rozwoju kultury, sportu i promocji sołectwa Grudna, współfinansowanego przez Powiat Nowotomyski. Zgromadziło ono blisko pięćdziesiąt powozów, którym towarzyszyli na koniach m.in, członkowie Polskiego Klubu Kawaleryjskiego, w barwach 7 Pułku Strzelców Konnych.  Rys historyczny  walk powstańczych w 1919 r. na szlaku oraz informację na temat kawalerii powstańczej przedstawił dr Zdzisław Kościański ( Przewodniczący Komisji Historycznej Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919).

 

--== Spotkania rocznicowe w Przemęcie ==--

16 maja 2014 r. - z okazji obchodów upamiętniających 70. rocznicę zakończenia bitwy o Monte Cassino w Przemęcie odbyły się, z inicjatywy Prezesa Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, spotkania środowiskowe. Pierwsze z nich przeznaczone dla młodzieży szkolnej objęły: wprowadzenie Dyrektor Haliny Pohl , referat dr. Zdzisława Kościańskiego na temat tych zmagań wojennych oraz wystąpienie prezesa Antoniego Fornalskiego, dotyczące udziału w tej batalii mieszkańców gminy Przemęt. Tym którzy oddali swe życie o to miejsce i spoczywają na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino (spoczywają oni wśród 1045 zidentyfikowanych polskich żołnierzy oraz 23 nieznanych) oraz  pozostałym uczestnikom walk oddano hołd poprzez odśpiewanie w pieśni „Czerwone maki na Monte Cassino”. Drugie spotkanie  odbyło się podczas spotkania członków przemęckiego  Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. 

 

--== Uroczystość w Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie ==--

15 maja 2014 r. - w Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie uroczyście obchodzono 45-lecie nadania placówce imienia Marcina Rożka. Samorząd powiatowy reprezentował wicestarosta Jacek Skrobisz a miejski burmistrz Andrzej Rogoziński . Licznie zgromadzeni uczestnicy wysłuchali wykładu przewodniczącego Komisji Historycznej Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu, dra Zdzisława Kościańskiego, pt. ,,Wielcy Wielkopolanie – Marcin Rożek’’.
Uroczystości towarzyszyła część artystyczna przygotowana przez uczniów ZSZ oraz wystawa prac związanych z konkursami plastycznymi i fotograficznymi na temat życia i twórczości M. Rożka.

 

--== Obchody rocznicowe Konstytucji 3 Maja ==--

3 maja 2014 r. - delegacje Zarządu Głównego i Zarządów Oddziałów i Kół TPPW wzięły udział w obchodach 223. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja m. in. w Poznaniu, Bydgoszczy i Zielonej Górze. 

 

--== Spotkanie z Arcybiskupem Stanisławem Gądeckim ==--

25 kwietnia  2014 r. - ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki  spotkał się w przededniu wyjazdu na kanonizację Ojca Świętego Jana Pawła II z przedstawicielami Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919: Prezesem Stefanem Barłogiem,  Wiceprezesem Tadeuszem Musiałem, Zdzisławem Kościańskim, Kapelanem Towarzystwa Ojcem Eustachym Rakoczym i Ireną Bandurską.  W swych homiliach Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup  Metropolita Poznański Stanisław Gądecki często wraca do historii i tradycji Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Decyzją Zarządu Głównego został wyróżniony Medalem Towarzystwa „Wierny Tradycji”. Rozmowa w trakcie spotkania z Jego Ekscelencją na Ostrowie  Tumskim dotyczyła form działania Towarzystwa oraz najbliższych planów. Wspomniano o planowanym VIII Zlocie Szkół noszących imię Powstańców Wielkopolskich. Ekscelencja abp Stanisław Gądecki żywo interesował się tym wydarzeniem. Wspominał m.in. odbyty już wcześniej zlot . Zwrócił też uwagę na rolę społeczną naszego towarzystwa w budowaniu dobra oraz liczne dokonania, m.in. wydawnicze. Ksiądz Arcybiskup dziękował Panu Bogu za niewysłowiony dar wolności naszej Ojczyzny. Polecił Mu dusze poległych w Powstaniu Wielkopolskim rodaków. Prosił o łaskę wiary, nadziei i miłości dla wszystkich Polaków, aby w jedności i pokoju dobrze korzystali z bezcennego daru wolności. 
Na koniec wizyty  Ksiądz Arcybiskup pobłogosławił obecnych oraz zapewnił o swojej modlitwie za członków Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego i ich rodziny.

 

--== Msza św. w intencji gen. Stanisława Taczaka - dowódcy Powstania ==--

23 marca 2014 r. - w kościele p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zielonej Górze, z inicjatywy Koła TPPW nr 5 im. gen. broni Józefa Dowbor – Muśnickiego odprawiona została msza święta w intencji ś.p. gen. bryg. Stanisława Taczaka , pierwszego głownodowodzącego Powstania Wielkopolskiego z okazji 54. rocznicy śmierci. W mszy licznie wzięli udział członkowie Towarzystwa oraz mieszkańcy Zielonej Góry i okolic.

 

--== Jubileusz 25-lecia TPPW 1918-1919 ==--

15 marca 2014 r. - w Domu Tramwajarza - Poznań, ul. Słowackiego 19/21. odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Głównego TPPW poświęcone jubileuszowi 25-lecia Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Stało się ono okazją do spotkania współzałożycieli TPPW oraz członków z województw: kujawsko – pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, a także Warszawy, Legnicy i Szczecina. Wśród zaproszonych gości obecny był m.in. Dyrektor Gabinetu Wojewody Wielkopolskiego
dr Andrzej Plesiński. Zebranych powitał i przypomniał najważniejsze okoliczności powstania TPPW Prezes Zarządu Głównego oraz jeden z jego założycieli Stefan Barłóg. 25 – letnią historię Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, od momentu jego rejestracji do dnia dzisiejszego, jego najważniejsze formy działania i dokonania przybliżył w formie prezentacji multimedialnej Sekretarz Zarządu Głównego Piotr Wojtczak.
Podczas uroczystości Violetta Czaja – Kiszka, Dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 1
w Legnicy została uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wręczono również Medale Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przyznane
na wniosek TPPW przez Radę Ochrony Pamięci i Męczeństwa, a członkowie - założyciele Towarzystwa oraz grupa aktywnych działaczy otrzymała z rąk Prezesa Stefana Barłoga Odznaki Honorowe TPPW „Wierni Tradycji” oraz okolicznościowe dyplomy uznania za szczególne zaangażowanie w krzewienie wiedzy i pamięci o zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim. Jubileuszowo - patriotyczną atmosferę uzupełnił występ zespołu muzycznego „Retro”,
w którego wykonaniu usłyszeliśmy kilka harcerskich pieśni. Spotkaniu towarzyszyła również wystawa historyczna poświęcona obchodom wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

 

--== Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Mroczy ==--

1 marca 2014r. - z inicjatywy Prezesa TPPW 1918/1919 Koło w Mroczy im. ppor. F. Borzycha mjr. rez. Jarosława Odrobińskiego zorganizowany został Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Podczas uroczystości nastąpiło odsłonięcie Tablicy Memoratywnej upamiętniającej „Żołnierza Niezłomnego” z Mroczy – Wacława Polewczyńskiego ps. „Połomski”, absolwenta miejscowej szkoły ludowej, uczestnika walk o niepodległość i granice Rzeczypospolitej oraz wojny polsko-bolszewickiej, podoficera Wojska Polskiego i urzędnika państwowego, przedstawiciela Narodowego Zjednoczenia Wojskowego na Rzeszowszczyźnie w 1946 r., zamęczonego w śledztwie przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa.

 

--== Zakończenie Konkursu Plastycznego im. Leona Prazińskiego ==--

28 lutego 2014 r. - w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym  - Poznań, Stary Rynek 9 - odbyło się uroczyste zakończenie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego im. Leona Prauzińskiego na plakat i kartę pocztową. Konkurs, nad którym honorowy patronat objął Wielkopolski Kurator Oświaty, został zorganizowany z okazji 95. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. W spotkaniu wzięli udział m. in: dr Andrzej Plesiński – Dyrektor Gabinetu Wojewody, wizytator Agata Elbanowska z Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty, Stefan Barłóg – Prezes Zarządu Głównego TPPW, Jerzy Rybarczyk – przewodniczący Jury Konkursu, a także laureaci konkursu oraz ich opiekunowie. Gośćmi honorowymi uroczystości byli członkowie rodziny Leona Prauzińskiego: synowa Salomea Prauzińska z jego prawnuczką Magdaleną oraz wnuk – Grzegorz Prauziński. Gości powitał i zaprezentował wyniki konkursu Tadeusz Musiał – wiceprezes ZG TPPW. Magdalena Lipińska przybliżyła w formie prezentacji sylwetkę Leona Prauzińskiego, Następnie przebieg i dokonania konkursu plastycznego podsumował prezes Stefan Barłóg. Uczestnicy, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kategoriach oraz osoby wyróżnione otrzymały nagrody i pamiątkowe dyplomy.
W konkursie na plakat I miejsca zajęli:
szkoły podstawowe - Jerzy Gościniak, kl. SP w Buku im. Bohaterów Bukowskich, opiekun – Teresa Maj,
gimnazja - Joanna Mikołajczak, kl. III, Gimnazjum JP II w Kotlinie, opiekun – Mariusz Idkowiak,
szkoły ponadgimnazjalne - Martyna Domagała, kl. I, VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, opiekun – Aneta Cierechowicz.
W konkursie na kartkę pocztową zwyciężyli:
szkoły podstawowe - Julian Nowaczyk, kl. III, Zespół Szkół w Miedzichowie, opiekun – Zofia Tramowska,
gimnazja - Patrycja Maciejewska kl. III, Gimnazjum nr 50 im. Lotnictwa Polskiego w Poznaniu, opiekun – Maciej Misiek,
szkoły ponadgimnazjalne - Filip Jakubowski, kl. I, VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
opiekun – Aneta Cierechowicz.
Na zakończenie spotkania wiceprezes Tadeusz Musiał wyraził serdeczne słowa podziękowania zaproszonym gościom, członkom jury, uczestnikom konkursu i ich opiekunom oraz kierownictwu Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego – gospodarzom spotkania.

 

--== Obchody rocznicowe w gminie Siedlec ==--

22 lutego 2014 r. - w gminie Siedlec odbyły się obchody 95. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Gospodarzem podniosłego wydarzenia patriotycznego była Kopanica. Program uroczystości objął: Mszę Świętą w intencji Powstańców Wielkopolskich w kościele parafialnym pw. NMP Wniebowziętej, złożenie kwiatów i zniczy na grobie Anny Sewohl na cmentarzu parafialnym w Kopanicy oraz uroczystą akademię w sali wiejskiej w wykonaniu uczniów ZPSIG w Kopanicy i orkiestry z Wolsztyna. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili liczni goście, m.in. poseł Jan Filip Libicki , dyrektor Gabinetu Wojewody Wielkopolskiego dr Andrzej Plesiński , członkowie Zarządu Głównego TPPW: dr Zdzisław Kościański i Zbigniew Kowalewicz , radny Sejmiku Wielkopolskiego dr Bartosz Dziewałtowski- Gintowt. Wydarzenie to uczcili mieszkańcy licznie wywieszonymi flagami narodowymi. Uroczystość ta była pięknym i wzruszającym symbolem pamięci i hołdu mieszkańców Kopanicy dla uczestników powstańczych walk o wolność naszej Ojczyzny.

 

--== Seminarium historyków w Kościanie ==--

18 lutego 2014 r. - w Kościanie odbyło się SEMINARIUM HISTORYKÓW POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO. Gościem specjalnym był prof. Andrzej Kunert - historyk, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Podczas tegorocznego seminarium wspominano naukowców i pasjonatów, którzy badali dzieje powstania. Jednym z pierwszych był Zygmunt Wieliczka, który w 20-leciu międzywojennym spisał własne wspomnienia. Wśród wspominanych naukowców znalazł się prof. Zdzisław Grot, łącznik dowódcy powstania wielkopolskiego, Stanisława Taczaka, a później ceniony historyk. Jeden z wykładów został poświęcony archiwiście Tadeuszowi Grygierowi i innym badaczom m.in. prof, Antoniemu Czubińskiemu , prof. Benonowi Miśkiewiczowi, dr Ludwikowi Gomolcowi oraz Ignacemu Andrzejewskiemu.
Kościańskie seminarium historyków powstania wielkopolskiego stało się okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień. Medale "Pro Patria" otrzymali: prof. Zbigniew Dworecki, dr Wojciech Grobelski, burmistrz Kościana Michał Jurga, prof. Janusz Karwat, dr Zdzisław Kościański, Teresa Masłowska, Jan Pawicki, Bernard Piotrowski, dr Marek Rezler, przewodniczący Rady Miejskiej Kościana Piotr Ruszkiewicz, Wawrzyniec Wierzejewski i Hubert Zbierski.
Medale "Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej" wręczono: Henrykowi Bartoszewskiemu, Markowi Goryniakowi, Krzysztofowi Handke, Zenonowi Jóźwiakowi, Michałowi Jurdze, Teresie Masłowskiej, Michałowi Polakowi, Jarosławowi Wawrzyniakowi, Wawrzyńcowi Wierzejewskiemu i Jakubowi Staszakowi.
Odznaki Honorowe Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - Wierni Tradycji - otrzymali: Michał Jurga, Jan Pawicki i Jerzy Zielonka. Zarząd Główny TPPW  reprezentowali podczas seminarium  Prezes Stefan Barłóg i dr Zdzisław Kościański .

 

--== Manifestacja patriotyczna w Zamościu ==--

18 lutego 2014 r. - pod pomnikiem w Zamościu, w dniu 95. rocznicy zdobycia niemieckiego pociągu pancernego pod Rynarzewem w 1919 roku, odbyła się manifestacja patriotyczna
z udziałem władz samorządowych, rodzin powstańczych, uczniów i wojska. Na zaproszenie organizatorów rocznicowej uroczystości pod pomnik przybyli m. in.: radna Sejmiku Samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Silvana Oczkowska, sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Mieszko Klawikowski, Starosta Nakielski Tadeusz Sobol, Wicestarosta Nakielski Andrzej Kinderman oraz przedstawiciele oświaty, stowarzyszeń kombatanckich, organizacji
i młodzież.
W uroczystym apelu brała udział kompania honorowa ze sztandarem 1 batalionu Logistycznego im. Ziemi Nakielskiej z Bydgoszczy pod dowództwem por. Małgorzaty Lewandowskiej. Pod pomnik przybyły również licznie poczty sztandarowe. Uroczystość poprowadził prezes Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 im. ks. Ludwika Sołtysińskiego w Szubinie Piotr S. Adamczewski. Poległych powstańców uczczono salwą honorową, a delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze pod pomnikiem. Po odegraniu Roty, utwór na trąbkę wykonał Artur Przemorski z Koła TPPW 1918-1919
w Szubinie. D
ruga część obchodów rocznicowych odbyła się w Rynarzewie. Uczestnicy wysłuchali i obejrzeli montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie pod kierunkiem Iwony Koguciuk i Magdaleny Itrich. Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście m. in. radna Silvana Oczkowska, starosta Tadeusz Sobol, wiceburmistrz Mariusz Piotrkowski i dyrektor Janusz Nowakowski. W holu świetlicy oglądać można było wystawę „Szlakiem Powstania Wielkopolskiego” udostępnioną przez Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie.

 

--== III Spotkanie Potomków Powstańców Wielkopolskich w Zielonej Górze ==--

17 lutego 2014 r. – w zielonogórskim Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Długiej odbyło się III Spotkanie Potomków Powstańców Wielkopolskich i ich przyjaciół „LEĆ ORLE BIAŁY...”. Wprowadzenie historyczne nt:„Uzbrojenie Powstańców Wielkopolskich" – poprowadził dr Włodzimierz Kwaśniewicz. Podczas spotkania Prezes Oddziału Lubuskiego TPPW Jerzy Przybecki odznaczył medalem "Wierni Tradycji" sekretarza Koła nr 5  TPPW i syna powstańca - Edwarda Tuliszkę oraz wręczył certyfikaty i podziękowania osobom zaangażowanym w budowę pomnika „Dobosza Powstania Wielkopolskiego" w Zielonej Górze. W części artystycznej program słowno-muzyczny zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze. Zespół „Winne Grona" pod kier. Romana Garbacika wykonał pieśni powstańcze i żołnierskie. Miał miejsce także występ solowy Karoliny Szerwińskiej. Spotkaniu, którego organizatorem było Koło TPPW nr 5 im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego w Zielonej Górze, towarzyszyła wystawa „Powstanie Wielkopolskie" przygotowana przez uczniów ZSE i działaczy TPPW.

 

--== Odsłonięcie Pomnika Powstańca Wielkopolskiego w Wolsztynie ==--

16 lutego 2014 r. -w Wolsztynie odsłonięto pomnik Powstańca Wielkopolskiego. Uroczystość miała miejsce w 95. rocznicę podpisania rozejmu w Trewirze. Wykonany w brązie pomnik, przedstawiający powstańca uzbrojonego w karabin i niosącego powstańczy sztandar, znajduje się na rynku przed ratuszem. W uroczystości udział wzięli m.in. Senator RP Jan Filip Libicki, Posłowie RP – Romuald Ajchler oraz Jakub Rutnicki, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, Wicewojewoda Wielkopolski Przemysław Pacia, przedstawiciele powiatowych i miejskich władz samorządowych, stowarzyszeń i organizacji,
w tym Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Związku Oficerów Rezerwy RP oraz Związku Harcerstwa Polskiego, poczty sztandarowe oraz członkowie grup historyczno - rekonstrukcyjnych w mundurach powstańczych, młodzież szkolna i mieszkańcy Wolsztyna.  W skład delegacji Zarządu Głównego TPPW weszli: Prezes Stefan Barłóg, Jan Janiszewski, Zdzisław Kościański i Zbigniew Kowalewicz. Po uroczystym odsłonięciu delegacje złożyły pod pomnikiem wieńce i kwiaty. Na zakończenie uczestnicy odśpiewali Rotę. Pomysł postawienia pomnika to wspólna inicjatywa Koła TPPW w Wolsztynie oraz Urzędu Miasta i Gminy Wolsztyn.

 

--== III edycja gry miejskiej w Kościanie ==--

15 lutego 2014 r. - w Kościanie, dla uczczenia 95 rocznicy Powstania Wielkopolskiego zorganizowana została III edycja gry miejskiej, której scenariusz oparty był na historycznych wydarzeniach z 29 i 30 grudnia 1918 roku. Kościańska Rezerwa Skautowa przeprowadziła wówczas akcję o kryptonimie “Wolność”, podczas której bez jednego wystrzału wyzwolono miasto rozbrajając pruski garnizon. Gra okazała się wspaniałą okazją do aktywnego spędzenia wolnego czasu oraz do spopularyzowania wiedzy i tradycji związanej z czynem niepodległościowym Wielkopolan 1918/1919 r.


 

--== O publikacjach związanych z Powstaniem w Radiu EMAUS ==--

4 lutego 2014 r. - na falach poznańskiego Radia Emaus była transmitowana kolejna audycja: poświęcona tematyce Powstania Wielkopolskiego. Z dr. Zdzisławem Kościańskim, przewodniczącym Komisji Historycznej Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, o historykach i publikacjach związanych z Powstaniem  rozmawiała redaktor Maria Łączkowska .

 

--== Gminne uroczystości rocznicowe w Kcyni ==--

31 stycznia 2014 r. - w Kcyni odbyły się gminne uroczystości związane z 95.rocznicą Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Rozpoczęto je na Rynku, gdzie - mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych - zgromadziły się poczty sztandarowe i delegacje, by oddać w ten sposób cześć poległym Powstańcom. Komendantem uroczystości był st. asp. Grzegorz Hemmerling, Komendant Gminny OSP. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, salwę armatnią oddali bracia kurkowi z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Kcyni. Następnie przystąpiono do składania kwiatów i zniczy przy obelisku Powstańców Wlkp. Wśród przybyłych gości, którzy złożyli kwiaty była m. in. Poseł na Sejm RP Iwona Kozłowska, radna Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Silvana Oczkowska, Starosta Nakielski Tadeusz Sobol, delegacja z Mroczy z sekretarz TPPW Marią Nowacką na czele, członkowie kcyńskiego fanclubu Zawisza Bydgoszcz. Przy pomniku wartę pełnili członkowie Jednostki Ratownictwa Medycznego z Kowalewka. Następnie przemaszerowano do kościoła pw. WNMP w Kcyni, gdzie okolicznościowe wystąpienie wygłosił Burmistrz Kcyni Piotr Hemmerling. Apel pamięci odczytali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. K. Libelta przy ZSO w Kcyni: Adam Zubrzycki i Dominika Kowalska. Po nim odbyła się msza św. sprawowana przez Dziekana Dekanatu Kcynia ks. kan. Michała Kosteckiego. Po mszy św. program artystyczny przedstawili uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kcyni: Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. oraz Liceum Ogólnokształcącego w Kcyni. Uczniowie zostali przygotowani pod okiem: dyrektor ZSO Eweliny Marczak oraz Dobromiły Siewkowskiej. Na zakończenie wręczono nagrody laureatom Konkursu Recytatorskiego "Raport z Powstania", który odbył się pod patronatem Burmistrza Kcyni w środę, 29 stycznia. .Dodatkową atrakcją była wystawa pamiątek Henryka Wesół po dziadku-powstańcu – Władysławie Wesół. Kwiaty złożono jeszcze przy pomniku-mogile na cmentarzu parafialnym oraz przy tablicy pamiątkowej na PKP w Kcyni.

 

--== Uroczyste obchody rocznicowe w Krobi ==--

30 stycznia 2014 r. - w Krobi oddano hołd i uczczono pamięć bohaterów Powstania Wielkopolskiego, zwycięzców tak regionalnej, jak i ojczyźnianej sprawy, którzy urzeczywistnili marzenia wielu pokoleń o wolnej i niepodległej Wielkopolsce. Uroczystość zorganizowano. dokładnie w 95. rocznicę wielkiej manifestacji patriotycznej, w jaką przerodziła się ceremonia pogrzebowa dwóch pierwszych poległych powstańców krobskich i w piątą rocznicę odsłonięcia nowego pomnika na mogile, w której spoczywają „Bohaterowie polegli w obronie zmartwychwstałej Ojczyzny”. Podczas uroczystości, które od pięciu lat odbywają się pod hasłem "Gdyby nie oni, nie byłbyś tu", nad zbiorową mogiłą poległych powstańców pochyliły się sztandary różnych organizacji i szkół z terenu gminy. Złożono kwiaty, odbył się apel pamięci poległych i pomordowanych powstańców, o których upomniał się hitlerowski okupant, zaś proboszcz parafii krobskiej, syn powstańca, odprawił Mszę św. w ich intencji. Przypomniano genezę powstania i najważniejsze cele Koła TPPW w Krobi. W programie artystycznym, nawiązującym w swej treści do tamtych dni, wystąpili uczniowie ZSPiG w Krobi i istniejący od ponad stu lat chór Harmonia, którego ówcześni członkowie byli również powstańcami. Uroczystościom rocznicowym towarzyszyło podpisanie porozumienia o współpracy między 6. Batalionem Chemicznym Sił Powietrznych w Śremie a Gminą Krobia i Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi, który jako jedyna placówka oświatowa w powiecie gostyńskim posiada klasę o profilu wojskowym; jej uczniowie złożyli ślubowanie. Organizatorami uroczystości byli Gmina Krobia i miejscowe Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

 

--== 95. Rocznica Powstania 15. Pułku Ułanów Poznańskich ==--

26 stycznia 2014 r. - w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym ( Poznań, Stary Rynek 9) otwarto wystawę pt. „Dzieci Poznania… 95. Rocznica Powstania 15. Pułku Ułanów Poznańskich” . Współorganizatorami wystawy byli: Wielkopolskie Muzeum Wojskowe(Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu) wspólnie z Towarzystwem byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15 Pułku Ułanów Poznańskich, 15 Batalionem Ułanów Poznańskich im. generała Władysława Andersa oraz Stowarzyszeniem Historia Militaris. 15 Pułk Ułanów Poznańskich wywodzi swoje korzenie z Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Dnia 30 grudnia 1918 r. pod dowództwem ppor. Kazimierza Ciążyńskiego powstał oddział Konnych Strzelców Straży Poznania. Wziął on udział m. in. w walkach o zdobycie Stacji Lotniczej Ławica oraz  w walkach o Szubin na północnym froncie powstania. Z kolei w dniu 26 stycznia 1919 r. na placu nazwanym później Wolności, odbyła się uroczystość złożenia przysięgi Wojsk Wielkopolskich wobec Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej, w której wzięli udział także wielkopolscy ułani. Dzień otwarcia wystawy nawiązywał właśnie do tego właśnie wydarzenia. Ekspozycja przedstawia losy jednego z najsłynniejszych pułków kawalerii II Rzeczypospolitej, który w styczniu 1920 roku otrzymał nazwę 15 Pułk Ułanów Poznańskich. Kuratorami wystawy : Jarosław Łuczak i Anna Szukalska-Kuś. Na otwarciu wystawy Zarząd Główny TPPW reprezentowali: Wiceprezes Tadeusz Musial oraz dr Zdzislaw Kościański

 

--== Gminne obchody rocznicowe w Brzozie ==--

19 stycznia 2014 r. - w Brzozie miały miejsce gminne obchody 95. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Przed pomnikiem Powstańców Wielkopolskich odbył się uroczysty apel poległych, w którym udział wzięli m.in. przedstawiciele władz samorządowych, delegacje Bractwa Kurkowego z Solca Kujawskiego, Ligi Obrony Kraju, członkowie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Związku Harcerstwa Polskiego, druhowie OSP w Brzozie, UKS „Sokół” oraz uczniowie Gimnazjum I Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich wraz z pocztami sztandarowymi. Uczestnicy złożyli pod pomnikiem kwiaty i zapalili znicze. W kościele p.w. NMP Panny Królowej Polski odprawiona została msza św. w intencji powstańców i ich rodzin. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzozie przygotowali program artystyczny. Uroczystość zakończyło zwiedzanie wystawy tematycznej, przygotowanej przez uczniów i Bydgoskie Towarzystwo Miłośników Historii
i Oręża.

 

--== X Jubileuszowy Rajd "Powstańczym Szlakiem" ==--
11 stycznia 2014 r.- uczniowie Szkół Podstawowych z Pakości i Kościelca, absolwenci, studenci, rodzice i nauczyciele wystartowali w X – Jubileuszowym Rajdzie „Powstańczym Szlakiem”. Rajd połączony z Marszami na Orientację zorganizowany został przez nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich przy współudziale Centrum Informacji Turystycznej w Pakości. Dziesięć lat minęło od chwili, gdy narodziła się myśl, aby Święto Patrona Szkoły oprócz uroczystą akademią i apelem poległych na cmentarzu uczcić również przejściem pieszym z Pakości do Kościelca na groby poległych powstańców. Uczestnicy i tym razem nie zawiedli. W rajdzie uczestniczyły 64 osoby. Czołowe miejsca wśród uczniów zajęli: Daniel Labuda i Wojciech Czaja (Gimnazjum w Pakości), oraz Monika Nowak (klasa VIb SP Pakość), Aleksandra Gotowska (klasa VIc SP w Pakości) i Karolina Sobieska (Gimnazjum w Pakości). Na grobach powstańców zapalono pamiątkowe znicze.

 

--== Obchody 95. rocznicy wyzwolenia Szubina ==--

11 stycznia 2014 r. - w Szubinie odbyły się uroczystości dla upamiętnienia 95. rocznicy Powstania Wielkopolskiego i wyzwolenia miasta . Rozpoczęła je msza św. w kościele p.w. św. Małgorzaty w Szubinie w intencji poległych i zmarłych powstańców, którą odprawił ks. kanonik Tadeusz Lesiński - dziekan Dekanatu Szubińskiego. Następnie uczestnicy przemaszerowali pod pobliski pomnik poświęcony bohaterom Powstania Wielkopolskiego, gdzie zebranym przypomniał wydarzeni historyczne z 1919 r. = Piotr Adamczewski. Delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów i wieńce. Kompania reprezentacyjna 1 batalionu logistycznego „Ziemi nakielskiej" w Bydgoszczy oddała salwę honorową i zaciągnęła wartę. W obchodach uczestniczyli m.in.: Silvana Oczkowska - radna Sejmiku Województwa, Mieszko Klawikowski - Sekretarz Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Lidia Dąbrowska z Zespołu Miejsc Pamięci Narodowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Tadeusz Sobol - Starosta Nakielski, Andrzej Kinderman - Wicestarosta Nakielski, Artur Michalak - Przewodniczący Rady Powiatu Nakielskiego, Leszek Gutkowski - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nakielskiego, Mariusz Piotrkowski - Zastępca Burmistrza  Szubina, Marek Domżała - Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie, Tadeusz Musiał- wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Poznaniu, rodziny Powstańców Wielkopolskich, członkowie TPPW z Bydgoszczy , Szubina i Mroczy, mieszkańcy i młodzież szkolna. Obecny był również poczet z proporcem 15. Pułku Ułanów Wielkopolskich z Poznania pod dowództwem Wojciecha Lisieckiego.
Kolejna część obchodów miała miejsce w Muzeum w Szubinie. Gości przywitał Piotr Adamczewski. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Silvana Oczkowska – radna Sejmiku Wojewódzkiego oraz Starosta Nakielski Tadeusz Sobol. Głos zabrał także z-ca Burmistrza Szubina Mariusz Piotrkowski. Mieszko Klawikowski i Lidia Dąbrowska wręczyli zasłużonym medale oraz odznaki Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Część artystyczną w formie programu słowno – muzycznego wykonali uczniowie z Zespołu Szkół w Szubinie. Następnie uroczyście otwarto trzy wystawy: „Twarze Powstania Wielkopolskiego”, „Śladami ułańskiej tradycji” oraz „Marian Kadow 1925-2012”.

 

--== Uroczyste wręczenie sztandaru dla Koła TPPW w Żninie ==--

10 stycznia 2014 r. - w Żninie uczczono 95. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Gospodarzem uroczystości rocznicowych był Zespół Publicznych Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich. Obchody rozpoczęła uroczysta msza św. odprawionej przez księdza dziekana Tadeusza Nowaka, który poświęcił nowy sztandar żnińskiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego im. por. Tadeusza Lerchenfelda. Po jej zakończeniu uczestnicy uroczystości przemaszerowali przy akompaniamencie orkiestry wojskowej przed szkołę, gdzie odbył się uroczysty apel, złożono wieńce i kwiaty przed tablica upamiętniającą Powstanie Wielkopolskie oraz oddano salwy honorowe. Wśród gości obecni byli m.in. przedstawiciele władz państwowych i samorządowych z Ewą Mess - Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, żołnierzy WP, służb mundurowych, harcerze, uczniowie oraz mieszkańcy Żnina. Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 reprezentował wiceprezes Tadeusz Musiał. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Starosta Żniński Zbigniew Jaszczuk.
Przedstawiciele ze Stowarzyszenia Kibiców Lecha Poznań z Wągrowca symbolicznie zapalili flary, natomiast delegacja Piechcińskiego Bractwa Kurkowego oddała z tej okazji salwy armatnie.

W auli Zespołu Szkół odbyła się następna część uroczystości, podczas której uczniowie przedstawili program artystyczny nawiązujący do Powstania Wielkopolskiego. Wystąpił także Chór "Moniuszko". Uroczyście zaprezentowany został nowy sztandar Koła TPPW w Żninie im. por. Tadeusza Lerchenfelda – powstańczego komendanta wojskowego miasta Żnina i powiatu w 1919 r. Osobom szczególnie zasłużonym w popularyzowaniu wiedzy i tradycji powstania wręczono również medale i odznaczenia.

 

--== Nadanie imienia i wręczenie sztandaru dla Koła TPPW w Pile ==--

10 stycznia 2014 r. - w sali „Auditorium Maksimum” Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile odbyła się, w ramach obchodów 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, uroczystość nadania imienia i wręczenie sztandaru dla Koła Nr 9 Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Pile . Koło przyjęło imię kapitana Teofila Spychały - organizatora i dowódcy sił powstańczych na terenie powiatu wyrzyskiego.
Wystąpienia okolicznościowe wygłosili: Mirosław Mantaj , Starosta Pilski i Jan Ryszard Garbarczyk, prezes Koła nr 9 TPPW 1918/1919 w Pile . Poświęcenia nowego sztandaru dokonał ks. prałat Stanisław Oracz , dziekan Dekanatu Pilskiego. Następnie zabrał głos Stefan Barłóg - Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, który odczytał i wręczył J.R. Garbarczykowi akt nadania imienia oraz akt uprawniający do posiadania sztandaru. Uroczystego wręczenia sztandaru dokonali sponsorzy - mecenas Krzysztof Wyrwa, sekretarz Koła nr 9 i jego małżonka Ewa oraz prezes ZG TPPW Stefan Barłóg. Wszyscy uczestnicy powtórzyli słowa powstańczej przysięgi. Marszałek Tomasz Bugajski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego odznaczył Koło TPPW nr 9 Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”. Ponadto odznakami honorowymi TPPW „Wierni Tradycji” zostali wyróżnieni Gimnazjum Nr 4 im. I.J. Paderewskiego w Pile oraz indywidualnie: Mirosław Mantaj - Starosta Pilski , Jan Balcerzak - członek Koła nr 9, rzecznik prasowy Koła, Franciszek Dykrzak, członek-założyciel Koła nr 9, Andrzej Sadkowski - członek Koła nr 9 , opiekun Młodzieżowego Klubu TPPW w Gimnazjum nr 4 im. I.J .Paderewskiego w Pile. Aktu odznaczenia dokonał Stefan Barłóg - prezes ZG TPPW w towarzystwie J.R. Garbarczyka. Uroczystość zakończyła Rota oraz program artystyczny w wykonaniu orkiestry wojskowej. Zaprezentowana została również okolicznościowa wystawa pamiątek o kpt. Teofilu Spychale. Organizatorami obchodów byli : starosta pilski – Mirosław Mantaj i Koło nr 9 Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Pile.

 

--== Uroczystości rocznicowe w Przemęcie ==--

6 stycznia 2014 r. - odbyły się w Przemęcie obchody 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Przemęckiej połączone z 10. rocznicą nadania im. Powstańców Wielkopolskich miejscowym szkołom – Gimnazjum i Szkole Podstawowej. Uroczystości rozpoczęły się na Rynku, na którym Wójt Gminy Dorota Gorzelniak
i Proboszcz ks.prałat Edmund Magdziarz odsłonili 2 tablice pamiątkowe.
Okolicznościowe wystąpienie nawiązujące do historii powstania wygłosił prezes Koła TPPW Antoni Fornalski. Następnie odbyła się msza św. w kościele parafialnym. Po jej zakończeniu dalsze uroczystości odbywały się w miejscowym Zespole Szkół.
Również w tym samym dniu po południu, w pobliskim Radomierzu odsłonięto kolejną tablicę pamiątkową z nazwiskami 22 Powstańców - mieszkańców tej miejscowości.

 

--== 95. rocznica zdobycia lotniska Ławica ==--

6 stycznia 2014 r. - na terenie lotniska Ławica w Poznaniu uczczono 95. rocznicę zdobycia go przez Powstańców Wielkopolskich. Podczas uroczystości przedstawiciele władz samorządowych, wojska oraz organizacji i stowarzyszeń kombatanckich złożyli kwiaty przy obelisku upamiętniającym wydarzenie z 1919 roku. Szczególny akcent położono na wspomnienie postaci pierwszego dowódcy - Wiktora Pniewskiego oraz lotników, którzy dzień po zdobyciu lotniska odbyli pierwszy lot kontrolny nad Poznaniem.

 

--== Powiatowo-gminne obchody rocznicowe w Mroczy ==--

5 stycznia 2014 r. - w Mroczy odbyły się powiatowo-gminne uroczystości upamiętniające 95. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja i Wniebowzięcia NMP została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji poległych Powstańców Wielkopolskich i ich rodzin. Uczestnicy przeszli następnie na Plac Wolności, gdzie przy Obelisku upamiętniającym udział mieszkańców Mroczy i okolic w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 odbyła się druga część uroczystości. Przedstawiciel Wojewody Kujawsko -Pomorskiego Mieszko Klawikowski odczytał Uchwałę Sejmu RP w 95. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Następnie żołnierze pododdziału honorowego z 1 blog „Ziemi Nakielskiej” oddali salwę honorową, po czym delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Wartę honorową pod Obeliskiem pełnili: żołnierze 1 blog „Ziemi Nakielskiej", członkowie Stowarzyszenia Miłośników Historii i Oręża w Bydgoszczy oraz uczniowie-kadeci klas wojskowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Łobżenicy. Uroczystość zakończyła inscenizacja historyczna walk o Mroczę w wykonaniu członków Stowarzyszenia Miłośników Historii i Oręża w Bydgoszczy. Trzecia część uroczystości odbyła się w sali MGOKiR w Mroczy. Przybyłych powitał mjr rez. Jarosław Odrobiński - Prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Koło w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha. Głos zabrali kolejno: Tadeusz Sobol, Leszek Klesiński, Silvana Oczkowska, Lucyna Andrysiak i płk w st. spocz. Edmund Łączny. Wręczono również odznaczenia przyznane przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na wniosek Zarządu mroteckiego TPPW. Srebrny medal „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej" otrzymał: kpr. Adam Młodzik . Odznaki Honorowe Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej otrzymali : Krystyna i Józef Daroniowie , Maria Jolanta Miler , Bogusław Okoniewski oraz Paweł Górecki. W części artystycznej wystąpili uczniowie i harcerze Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy. Zaprezentowano ponadto wypożyczoną z Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna wystawę pt. „Szlakiem miejsc Powstania Wielkopolskiego”. Organizatorami obchodów byli: Starosta Nakielski - Tadeusz Sobol, Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza - Leszek Klesiński, Proboszcz Parafii pw. Św. Mikołaja i Wniebowzięcia NMP w Mroczy ks. Dziekan Wojciech Cierniak oraz Prezes TPPW 1918/1919 Koło w Mroczy - mjr rez. Jarosław Odrobiński - główny koordynator uroczystości.

 

--== Wmurowanie aktu erekcyjnego pod nowy pomnik w Wolsztynie ==--

5 stycznia 2014 r. - odbyły się gminne obchody 95. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Wolsztynie. Rozpoczęło je uroczyste złożenie kwiatów na grobach powstańczych. Następnie w Wolsztyńskiej Farze odprawiona została msza św. w intencji Powstańców Wielkopolskich. Po jej zakończeniu uczestnicy przemaszerowali na Rynek, gdzie miała miejsce uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego Pomnika Powstańca Wielkopolskiego. Grupy rekonstrukcyjne z Wielkopolski zaprezentowały powstańczą scenkę batalistyczną. Odbył się również koncert pieśni patriotycznych oraz odczytano apel poległych. Organizatorami uroczystości byli: Rada Miejska i Burmistrz Wolsztyna oraz Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

 

--== Uroczystość w Drążnie ==--

4 stycznia 2014r. - w przeddzień powiatowo – gminnych uroczystości w Mroczy dla uczczenia 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, delegacja członków mroteckiego Koła TPPW 1918/1919 im. ppor. Franciszka Borzycha złożyła wiązankę kwiatów w Drążnie, na Głazie z tablicą memoratywną – upamiętniającym miejsce śmierci Powstańca Wielkopolskiego z Nakła n. Not. Józefa Balcerzaka. W skład delegacji weszli członkowie Towarzystwa: Krystyna i Józef Daroniowie, Zbigniew Przybylski oraz mjr rez. Jarosław Odrobiński.

 

--== Spotkanie Noworoczne w Auli UAM ==--

4 stycznia 2014 r. - w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się tradycyjne Spotkanie Noworoczne. Podsumowania ubiegłorocznych osiągnięć województwa wielkopolskiego dokonali: Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Podczas uroczystości wręczono również nagrody dla zasłużonych Wielkopolan. Nagrodę Honorową Wojewody Wielkopolskiego w postaci medalu „AD PERPETUAM REI MEMORIAM” (Na wieczną rzeczy pamiątkę) otrzymali: biznesmen Wojciech Kruk, którego nazwisko stało się marką, za dokonania w sferze przedsiębiorczości oraz Stefan Barłóg - prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, za szczególną wytrwałość w upowszechnianiu wiedzy i tradycji powstania. Obaj podziękowali
za wyróżnienia. Stefan Barłóg stwierdził, że dokonania te, to efekt współdziałania wielu działaczy Towarzystwa. Obecnie kolejne rocznice wybuchu powstania świętują wraz
z Poznaniem w wielu województwach zachodnich, począwszy od Szczecina i Koszalina poprzez województwa: kujawsko - pomorskie, wielkopolskie, lubuskie aż po Legnicę. Jednocześnie odwołując się do spotkania autorów książek i wydawnictw regionalnych
o Powstaniu Wielkopolskim zorganizowanym przez TPPW w Bibliotece Raczyńskich, zaproponował, by na setną rocznicę opublikować encyklopedię powstania.
Wielkopolską „
NAGRODĘ IM. RYSZARDA KAPUŚCIŃSKIEGO” przyznawaną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego otrzymały: Patrycja Malik, Katarzyna Białous i Agnieszka Labijak, założycielki Fundacji Ankizy Gasy - Dzieci Madagaskaru.

 

--== Obchody rocznicowe w Lusowie ==--

29 grudnia 2013 r . - w podpoznańskim Lusowie odbyła się uroczystość dla upamiętnienia 95. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Rozpoczęła ją msza święta
w intencji ojczyzny i powstańców w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej i św. Jakuba
w Lusowie. Następnie miała miejsce inscenizacja wojskowej przysięgi złożonej
przez powstańców w styczniu 1919 r. na Placu Wolności w Poznaniu , połączona
z symbolicznym wręczeniem sztandaru. Uczestnicy przemaszerowali na lusowski cmentarz, gdzie przy grobie generała Józefa Dowbor-Muśnickiego odczytany został apel poległych. Przybyłe delegacje złożyły kwiaty a kompania reprezentacyjna WP oddała salwę honorową. W uroczystości udział wzięła delegacja Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego z prezesem Stefanem Barłogiem. Całość zakończyła się przemarszem do Muzeum Powstania Wielkopolskiego, gdzie udostępniono do zwiedzania zbiory, w których znajdują się m.in. pamiątki po dowódcy Powstania Wielkopolskiego.Patronat nad obchodami objęli: marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak, starosta poznański Jan Grabkowski oraz wójt gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka.

 

--== Obchody 95. rocznicy Powstania Wielkoplskiego w Warszawie ==--

28 grudnia 2013 r. - obchody 95 rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Warszawie rozpoczęły się mszą świętą w Bazylice Archikatedralnej pw. Jana Chrzciciela, której przewodniczył Metropolita Warszawski kardynał Kazimierz Nycz.
Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicami: Świętojańską, placem Zamkowym, Krakowskim Przedmieściem, ulicą generała Tokarzewskiego-Karaszewicza na plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, pod Grób Nieznanego Żołnierza, gdzie odbyła się główna część obchodów rocznicowych. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak. Modlitwę poprowadził ks. kardynał Kazimierz Nycz – Metropolita Warszawski. Następnie odbył się apel poległych. Delegacje uczestniczące w uroczystości złożyły wieńce i kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza. W skład delegacji Zarządu Głównego TPPW weszli: wiceprezes Tadeusz Musiał, prezes Oddziału Wielkopolskiego Andrzej Szymankiewicz i jego z-ca Ryszard Taciak, kapelan Towarzystwa O. Eustachy Rakoczy oraz przewodniczący Komisji Historycznej Zdzisław Kościański. Zaaranżowano tam również obóz powstańczy. W obchodach wzięli udział m. in.: doradca Prezydenta RP prof. Tomasz Nałęcz, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego – Markiem Woźniakiem i wicemarszałkami, Przewodniczącym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Lechem Dymarskim, delegacja MON, delegacje z powiatów i miast Wielkopolski, grupy rekonstrukcji historycznej w powstańczych mundurach, przedstawiciele służb mundurowych, członkowie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, uczniowie, harcerze i mieszkańcy stolicy. Uroczystość zakończyła parada pododdziałów i pocztów sztandarowych.
W dalszej części obchodów na powstańczych mogiłach, na Cmentarzu Powązkowskim zostały zapalone znicze.

 

--== Uroczystość rocznicowa w Żerkowie ==--
27 grudnia 2013 r. - w Żerkowie zorganizowano obchody 95. rocznicy wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego. Składały się one w tym roku z dwóch części. W pierwszej burmistrz Miasta
i Gminy w Żerkowie wraz z członkami Rady Miejskiej, Żerkowskiego Koła Towarzystwa
Pamięci Powstania Wielkopolskiego i sołtysami gminy Żerków,
zebrali się pod pomnikiem
poległych, na rynku w Żerkowie, gdzie złożyli kwiaty. Ciąg dalszy uroczystości miał miejsce
na cmentarzu przykościelnym w Lgowie. Złożono tam wiązankę kwiatów na mogile majora
Zbigniewa Ostroróg-Gorzeńskiego, dowódcy jarocińskich oddziałów powstańczych.


 

--== Obchody 95. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Szczecinie ==--

27 grudnia 2013 r. - w Szczecinie Zarząd Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego zorganizował obchody 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Rozpoczęła je uroczystość zatknięcia flag Powstańców Wielkopolskich  i składanie wiązanek kwiatów pod tablicą edukacyjno-pamiątkową „Powstanie Wielkopolskie 1918 – 1919” - ku czci żołnierzy Powstania Wielkopolskiego, którzy w latach czterdziestych osiedlili się na  terenie Pomorza Zachodniego (tablica ta znajduje się - przy bramie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM
w Szczecinie). Następnie odbyło się w Browarze "Stara Komenda"uroczyste zebranie plenarne
szczecińskiego Koła TPPW. W kościele garnizonowym p.w. Św. Wojciecha odprawiona została msza święta, a po jej zakończeniu w kruchcie kościoła, pod tablicą: „Dla upamiętnienia Czynu Zbrojnego Powstańców Wielkopolskich 1918-1919” uroczyście zatknięto flagi Powstańców Wielkopolskich  i złożono wiązanki kwiatów.

 

--== Obchody rocznicowe w Mroczy ==--

27 grudnia 2013 r. - w Mroczy, w miejscach związanych z Powstaniem
i upamiętniających Powstańców Wielkopolskich delegacja członków mroteckiego Towarzystwa w składzie: Maria Sobota, Edmund Mataczyński oraz Marian Wiśniewski zapaliła znicze: na Placu Wolności pod obeliskiem upamiętniającym udział mieszkańców Mroczy i okolic w Powstaniu Wielkopolskim, na ul. Łabędziego pod Tablicą Memoratywną ku pamięci kpr. Feliksa Łabędzkiego z Siedlemina – Powstańca kompanii jarocińskiej, który zginął w walce o Mroczę, na Cmentarzu Parafialnym na Pomniku Patrona mroteckiego Koła TPPW 1918/1919 ppor. Franciszka Borzycha. Ponadto
w Drążnie, gdzie znajduje się Kamień-Głaz upamiętniający miejsce śmierci Powstańca Wielkopolskiego z Nakła n./Not. Józefa Balcerzaka.
Wcześniej w w/w miejscach zapalono znicze w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Leszka Klesińskiego. Dodatkowo zostały one udekorowane odświętnie flagami przez pracowników Referatu Obsługi Komunalnej UMiG.

 

--== Wojewódzka uroczystość rocznicowa w Bydgoszczy ==--

27 grudnia 2013r. - w Bydgoszczy rozpoczęły się wojewódzkie obchody 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.W Kościele Garnizonowym mszę św.
w intencji poległych i zmarłych Powstańców Wielkopolskich oraz ich rodzin koncelebrowali Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej ks. biskup Jan Tyrawa oraz proboszcz Kościoła Garnizonowego ks. kanonik płk Zenon Surma – dziekan Dekanatu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. Po mszy uroczystość kontynuowana była przed Grobem Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego. Wszystkich przybyłych gości powitał Prezes Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego TPPW 1918/1919 w Bydgoszczy Jacek Pietraszko, następnie przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mieszko Klawikowski odczytał
Uchwałę Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w 95. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Okolicznościowe przemówienie wygłosił prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski. Odczytano Apel Poległych zakończony salwą honorową pododdziału 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. Delegacje i bydgoszczanie uczestniczący w uroczystości złożyli kwiaty i wieńce. Na zakończenie Orkiestra Wojskowa w Bydgoszczy Dowództwa Garnizonu Warszawa zagrała Rotę. Narrację drugiej części uroczystości prowadził mjr rez. Jarosław Odrobiński – prezes Koła TPPW w Mroczy.

 

--== Uroczyste sprowadzenie prochów kpt. P. Cymsa ==--

27 grudnia 2013 r. - obchodzono 95. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego
w Inowrocławiu. W bazylice p.w. NMP w intencji śp. kpt. Pawła Cymsa i Powstańców Wielkopolskich odprawiona została msza święta. Potem trumnę ze szczątkami powstańczego dowódcy przetransportowano do Gniezna. P
rzed Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w Inowrocławiu odbyła się manifestacja patriotyczna.

27 grudnia 2013 r. - odbyły się obchody rocznicowe w Gnieźnie. Rozpoczęła je uroczysta sesja Rady Miejskiej. W Kościele Garnizonowym odprawiona została msza święta pod przewodnictwem abp. Józefa Kowalczyka Metropolity Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski w intencji śp. kpt. Pawła Cymsa i Powstańców Wielkopolskich. Trumna ze szczątkami kpt. P. Cymsa została złożona na lawecie armatniej i w wojskowej asyście oraz z towarzyszeniem konduktu przetransportowana na cmentarz św. Piotra. Szczątki powstańczego dowódcy zostały pochowane w oprawie wojskowej, w Akropolu Bohaterów. Wydarzenie patronatem honorowym objęli prezydent RP i prymas Polski.
W imieniu Zarządu Głównego TPPW udział wzięli prezes Stefan Barłóg oraz wiceprezes Włodzimierz Warchalewski.
Organizatorem „Powrotu dowódcy”, za zgodą i ze wsparciem rodziny kpt. Cymsa, było koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Gnieźnie przy współudziale Józefa Guzdka Biskupa Polowego WP, Wójta Gminy Wilkowice oraz Prezydenta Miasta Inowrocławia.

  

--== Centralne obchody rocznicowe w Poznaniu ==--

27 grudnia 2013 r. - odbyły się w Poznaniu Centralne Obchody 95. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego. W godzinach przedpołudniowych, jeszcze przed oficjalnymi obchodami, wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia oraz delegacja ZG TPPW
z prezesem Stefanem Barłogiem złożyli na poznańskiej Cytadeli kwiaty przy pamiątkowym głazie upamiętniającym p
oległych w latach 1918-1920.
Następnie odbyła się uroczystość na Cmentarzu Zasłużonych –
Wzgórze św. Wojciecha w Poznaniu, gdzie wiązanki złożono także na mogile gen. Stanisława Taczaka, pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego. Centralne uroczystości odbyły się przed Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. Rozpoczął je dźwięk syren alarmowych jako wyraz hołdu dla bohaterów tamtych wydarzeń. Okolicznościowe przemówienia wygłosili marszałek województwa wielkopolskiego – Marek Woźniak oraz prezes Zarządu Głównego TPPW – Stefan Barłóg. Odtworzono także przemówienie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, pod którego patronatem przebiegały tegoroczne obchody. Następnie odbył się apel poległych zakończony salwą kompanii honorowej. Oficjalne delegacje i mieszkańcy Poznania złożyli pod pomnikiem kwiaty.
W imieniu Zarządu Głównego TPPW wiązankę kwiatów złożyli: prezes Stefan Barłóg, wiceprezes Włodzimierz Warchalewski, O.Eustachy Rakoczy – kapelan Towarzystwa
i rodzin powstańczych , Piotr Wojtczak - sekretarz ZG TPPW oraz Andrzej Szymankiewicz – prezes Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa. Uroczystości przy pomniku skupiły parlamentarzystów, przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, służb mundurowych, organizacji kombatanckich, młodzież szkolną, harcerzy i mieszkańców miasta. Następnie uczestnicy przemaszerowali do poznańskiej Fary, gdzie został odprawiona msza święta w intencji powstańców. Przewodniczył jej metropolita poznański arcybiskup Stanisław Gądecki. Na trasie przemarszu złożono kwiaty przy tablicach pamiątkowych: Franciszka Ratajczaka, Powstańców Wielkopolskich, I. J. Paderewskiego i 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Na Placu Wolności zaprezentowana została inscenizacja pt: „Przysięgamy, że pamiętamy”. Uczestnicy stworzyli również symboliczną biało-czerwoną szachownicę, powtarzając słowa przysięgi, która 95 lat wcześniej składali Powstańcy Wielkopolscy. Obchody zakończył koncert marszałkowski w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu: pt:„Fantazja polska”.
W
ybuch Powstania Wielkopolskiego uczcili także kibice Lecha Poznań. Po zmroku Stary Rynek i otaczające go uliczki ozdobiła okolicznościowa iluminacja.


 

--== Inscenizacja przyjazdu Paderwskiego do Poznania ==--

26 grudnia 2013 r. - na Dworcu Letnim w Poznaniu odbyła się inscenizacja powitania I.J. Paderewskiego. W postać wielkiego Polaka, wybitnego polityka i pianisty wcielił się Edmund Dudziński. Inscenizację przygotował Poznański Chór Nauczycieli im. I. J. Paderewskiego pod dyrekcją Ryszarda Łuczaka. Tradycyjnie wydarzenie to rozpoczyna oficjalne obchody rocznicowe wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu.

 

--== Odsłonięcie Pomnika Dobosza w Zielonej Górze ==--

19 grudnia 2013 r. - w przededniu 95. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 odsłonięto w Zielonej Górze, przy placu Powstańców Wielkopolskich pomnik Dobosza. Przedstawia on chłopca z werblem i uniesionymi w górę pałeczkami. Ma on uczcić pamięć o wszystkich dzieciach, które zginęły podczas wojen, powstań i zrywów narodowych. W uroczystym odsłonięciu monumentu uczestniczyli m.in.  przedstawiciele władz wojewódzkich, Miasta Zielonej Góry, potomkowie powstańców, członkowie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, mieszkańcy i  uczniowie. W czasie uroczystości głos zabrali: dr Włodzimierz Kwaśniewicz – przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika, który przypomniał zasługi powstańców oraz prezes Zarządu Głównego TPPW Stefan Barłóg, który podkreślił szeroki udział wielkopolskich powstańców wśród zielonogórskich pionierów. Pomnik Dobosza powstał dzięki dwuletnim kwestom, składkom, pomocy sponsorów i wpłatom indywidualnym.

 

--== Apel a Jasnogórskim Sanktuarium ==--

17 grudnia 2013 r. - w Jasnogórskim Sanktuarium przed Cudownym Obrazem Matki Boskiej Królowej Polski odbył się Apel Jasnogórski. Był on podziękowaniem dla Matki Boskiej Częstochowskiej, której wizerunek na swych sztandarach umieszczali Powstańcy Wielkopolscy, za ich zwycięstwo i jego skutki dla Polski i Polaków w 95. rocznicę wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Apel poprowadził O. Eustachy Rakoczy, Ogólnopolski Kapelan Rodzin Powstańczych Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

 

--== Wystawa wydawnictw o Powstaniu w Bibliotece Raczyńskich ==--

12 grudnia 2013 r. - w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu została otwarta wystawa wydawnictw o Powstaniu Wielkopolskim, która jest efektem współdziałania Biblioteki Raczyńskich i Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Okazją
do pokazania publikacji dotyczących Powstania Wielkopolskiego stała się 95. rocznica jego wybuchu.  Uroczystego otwarcia wystawy dokonali inicjatorzy tego wydarzenia:  Dyrektor Wojciech Spaleniak, Prezes Stefan Barłóg oraz kurator wystawy dr Zdzisław Kościański.
W okresie 95  lat, jakie upłynęły od wybuchu powstania, ukazało się wiele publikacji mających charakter syntetyczny oraz przyczynków do poszczególnych zagadnień. Stąd na wystawie przyjęto pokazanie tylko tych wybranych; najstarszych w zbiorach bibliotecznych oraz tych, które były przełomowe w całym okresie powojennym. Warto zaznaczyć , że dzięki wsparciu autorów i wielu lokalnych wydawnictw zaprezentowano nie tylko książki wydane w województwie wielkopolskim ale także poza nim. Wystawa będzie czynna do końca stycznia 2014 roku.
Wydarzeniu towarzyszyła konferencja , podczas której głos zabrali prof. Janusz Karwat, prof. Marceli Kosman, dr Marek Rezler oraz regionaliści. Przyjęto szereg uwag i działań dotyczących badań nad tą insurekcją powstańczą. Uczestnicy otwarcia wystawy zostali zaproszeni przez dyrektora Wojciech Spaleniaka oraz Prezesa Stefana Barłoga na kolejną wystawę i konferencję za pięć  lat , czyli na 100. rocznicę wybuchu pows
tania.

 

--== O sylwetkach powstańców wielkopolskich w radiu Emaus ==--

10 grudnia 2013 r. - na falach poznańskiego Radia Emaus transmitowana była kolejna audycja: poświęcona tematyce Powstania Wielkopolskiego. Z dr. Zdzisławem Kościańskim, przewodniczącym Komisji Historycznej Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, o sylwetkach powstańców wielkopolskich i udziale ich w działalności niepodległościowej  po 19 stycznia 1945 r. rozmawiała redaktor Maria Łączkowska .


 

--== Spotkanie historyczne w poznańskim Odwachu ==--

9 grudnia 2013 r. - w Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu Odwach – Stary Rynek 3 odbyło się spotkanie z prof. zw. dr. hab. Bogusławem Polakiem i prof. nadzw. dr hab. Michałem Polakiem „O żołnierzu niezłomnym Generale Władysławie Andersie … ” oraz prezentacja albumu o Generale Władysławie Andersie. W czasie spotkaniu wiceprezes ZG TPPW Tadeusz Musiał odznaczył prof. Bogusława Polaka za zasługi w upowszechnianiu wiedzy i pamięci o Powstaniu Wielkopolskim Odznaką Honorową TPPW „Wierni Tradycji”. Organizatorami spotkania byli: Komisja Historyczna Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych.

 

--== Uroczyste wręczenie statuetek "Doboszy" ==--

9 grudnia 2013 r. - w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyła się coroczna uroczystość wręczenia nagród honorowych Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 statuetek „Dobosza Powstania Wielkopolskiego” dla osób
i instytucji najbardziej zasłużonych dla upamiętniania historii i tradycji Powstania.

W uroczystości wzięli udział m.in.: Wicewojewoda Wielkopolski - Przemysław Pacia, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego - Wojciech Jankowiak, Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – Lech Dymarski, Dyrektor Gabinetu Wojewody – Andrzej Plesiński , Wicekurator Oświaty – Dorota Kinal, przedstawiciele: Wielkopolskiej Organizacji LOK, stowarzyszeń kombatanckich i innych organizacji, członkowie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, dyrektorzy, nauczyciele oraz młodzież szkolna.
Tegorocznymi nagrodami zostali uhonorowani:
Indywidualnie
Roman Chwaliszewski – historyk i regionalista, popularyzator dziejów powstania w północnej Wielkopolsce,
prof. zw. dr hab. Stanisław Sierpowski – historyk, autor wielu opracowań i publikacji o Powstaniu Wielkopolskim,
Śp Ludwik Gomolec – historyk, regionalista, działacz społeczny i nauczyciel, autor wielu opracowań o Powstaniu Wielkopolskim. W jego imieniu statuetkę odebrali synowie – Przemysław i Chrystian.
Zespołowo
Archiwum Państwowe w Poznaniu oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Statuetki wręczyli: Wicewojewoda Wielkopolski – Przemysław Pacia, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak oraz Prezes Zarządu Głównego TPPW Stefan Barlóg.
W dalszej części uroczystości uhonorowano szczególnie zasłużone osoby dla upowszechniania wiedzy i pamięci o Powstaniu Wielkopolskim, w tym regionalistów, historyków, działaczy, dyrektorów i nauczycieli:

Medalami Komisji Edukacji Narodowej”, Honorowymi Odznakami za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego oraz Medalami Za Zasługi dla TPPW „Wierni Tradycji”.
Uroczystość zakończył występ uczniów Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. M. Karłowicza.

 

--== Wystawa "Wielkopolski Krzyż Powstańczy" ==--

1 grudnia 2013 r. - w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym w Poznaniu, Stary Rynek 9 otwarta została wystawa pt: „Wielkopolski Krzyż Powstańczy” 95. rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.Wystawa prezentuje eksponaty ze zbiorów Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego oraz Eligiusza Tomkowiaka. Eksponowane są również dokumenty, legitymacje potwierdzające nadanie, fotografie odznaczonych, a nawet kompletne umundurowanie weteranów powstania z przypiętym Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Wystawa czynna będzie do 12 stycznia 2014 r.

 

--== W Radiu EMAUS o Powstaniu Wielkopolskim ==--

26 listopada  2013 r. - na falach poznańskiego Radia Emaus transmitowana była comiesięczna audycja poświęcona tematyce Powstania Wielkopolskiego. Tym razem dotyczyła ona problematyki frontu południowego. Z dr. Zdzisławem Kościańskim, przewodniczącym Komisji Historycznej Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, o przebiegu walk powstańczych i sylwetkach wybitnych dowódców, rozmawiała redaktor Maria Łączkowska.

 

--== Spotkanie Klubu Historycznego w Kaliszu ==--

25 listopada 2013 r. - w sali recepcyjnej Urzędu Miejskiego miała miejsce projekcja filmu dokumentalnego Krzysztofa Magowskiego pt. Zapomniane powstanie (2008). Wprowadzeniem do filmu było wystąpienie dr. Zdzisława Kościańskiego (Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego), zatytułowane „Powstanie Wielkopolskie 1918–1919”. Organizatorem spotkania był Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota" w Kaliszu.

 

--== Posiedzenie ZG TPPW ==--

22 listopada 2013 r. - w Domu Tramwajarza – Poznań, ul. Słowackiego 19/21 odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Głównymi tematami obrad były:
- Program obchodów 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego
- Archiwizowanie dokumentacji Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

 

--== W poznańskim ODN o Powstaniu Wielkopolskim ==--

20 listopada 2013 r. - odbyła się konferencja Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu dla nauczycieli: „Pamiętamy! Powstanie Wielkopolskie 1918-1919” .  Miała ona ma celi popularyzację  wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim w 95. rocznicę Powstania Wielkopolskiego. W programie znalazły się następujące tematy , m.in. . "Pamiętamy! Powstanie Wielkopolskie 1918-1919" ( Ewa Superczyńska, dyrektor ODN); "Wielkopolscy organicznicy fundamentem sukcesu Powstania Wielkopolskiego"(dr hab. Przemysław Matusik, UAM):; "Powstanie Wielkopolskie 1918/1919-insurekcja czy wojna?"(prof. Zbigniew Pilarczyk, UAM); "Pamięć Powstania Wielkopolskiego" (dr hab.Izabela Skórzyńska, UAM); "Powstanie Wielkopolskie w literaturze niemieckiej"( dr Karol Górski, Wyższa Szkoła Logistyki); "Główne kierunki badań nad Powstaniem Wielkopolskim " (dr Zdzisław Kościański, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego). Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem nauczycieli z całej Wielkopolski.
 

--== "Platan Wolności" w Perzynach ==--
19 listopada 2013 r. - w Perzynach miało miejsce kolejne wydarzenie patriotyczne - posadzenie „Platana Wolności”, które stało się preludium do uroczystych obchodów 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Uroczystość ta była wyrazem hołdu dla tradycji narodowych i patriotycznych naszych przodków. Akt erekcyjny podpisali: Burmistrz Zbąszynia Tomasz Kuczyński, Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoński, Proboszcz Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Zbąszyniu ks. Zbigniew Piotrowski, historyk - członek Prezydium Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego dr Zdzisław Kościański, Sołtys wsi Perzyny Irena Raczkowiak oraz inicjator wydarzenia – Prezes Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Perzynach ( gmina Zbąszyń ) Zbąszyniu Maksymilian Michalczak.

 

--== Szlakiem Feliksa Łabędzkiego - Powstańca Wielkopolskiego ==--

16 listopada 2013r. - członkowie mroteckiego Koła TPPW 1918/1919 im. ppor. Franciszka Borzycha uczestniczyli w podróży szlakiem poległego w Mroczy Feliksa Łabędzkiego - Powstańca Wielkopolskiego kompanii jarocińskiej z Siedlemina
dla uczczenia 125. rocznicy jego urodzin. Pierwszym etapem wyjazdu był Mieszków,
gdzie miało miejsce spotkanie ze współorganizatorem pobytu na ziemi jarocińskiej - Markiem Łabędzkim – wnuczkiem brata Feliksa Łabędzkiego. Złożono tam wiązanki kwiatów i zapalono znicze pod pomnikiem Gen. Stanisława Taczaka. Następnie uczestnicy przejechali do Siedlemina, gdzie na cmentarzu znajduje się grób Feliksa Łabędzkiego. Wspólnie z Sołtysem - Piotrem Waśkowiakiem złożono na nim w imieniu „wdzięcznych” mroczan wiązankę kwiatów i zapalono znicze. Marek Łabędzki
wraz z Sołtysem przybliżyli historię tego miejsca. Złożono również wizytę w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II z Oddziałem Przedszkolnym w Siedleminie, gdzie uczestnicy zapoznali się z bazą szkoleniową. Prezes Koła TPPW - mjr. rez. Jarosław Odrobiński wręczył Sołtysowi w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza album o Mroczy wydany z okazji 620-lecia nadania praw miejskich wraz publikacją pt. „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 w Mroczy i okolicy. 90. rocznica wydarzeń”.
W Jarocinie grupę przywitał Burmistrz Stanisław Martuzalski. Dyrektor Muzeum Regionalnego S. Pluta zapoznał z ekspozycją, obejmującą również okres Powstania Wielkopolskiego. Prezes J. Odrobiński wręczył Burmistrzowi Jarocina, Dyrektorowi Muzeum oraz Markowi Łabędzkiemu albumy o Mroczy. W drodze powrotnej odwiedzono miejscowość Tarkę z pałacem, którego właścicielem był hr. Zbigniew Ostroróg-Gorzeński – dowódca batalionu jarocińskiego podczas Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

 

--== Obchody Święta Niepodległości ==--

11 listopada 2013 r. - w Poznaniu obchodzono Święto Niepodległości. Rozpoczęło je uroczyste złożenie kwiatów pod tablicami pamiątkowymi: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Franciszka Ratajczaka, Ignacego Paderewskiego oraz pod pomnikami Powstańców Wielkopolskich oraz 15. Pułku Ułanów Poznańskich. W poznańskiej farze abp Stanisław Gądecki odprawił mszę za ojczyznę, po której sprzed kościoła wyruszyła "Parada Niepodległości" kierując się na Plac Wolności, gdzie odbyła się się główna część obchodów z Apelem Pamięci i defiladą pododdziałów. W uroczystości uczestniczyli m.in. wojewoda wielkopolski Piotr Florek, prezydent Poznania Ryszard Grobelny, wojsko, kombatanci, harcerze oraz mieszkańcy Poznania. W imieniu Zarządu Głównego TPPW udział wzięli prezes Stefan Barłóg oraz prezes Oddziału Wielkopolskiego Andrzej Szymankiewicz.

 

 

--== Obchody rocznicowe w Żerkowie ==--

9 - 11 listopada 2013 r. - w Żerkowie odbył się cykl imprez z okazji 95. Rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz Roku Pamięci Żerkowskich Powstańców Wielkopolskich 1918-1919. W dniu 9 listopada rozpoczął je rowerowy rajd szlakiem powstańczym na trasie Żerków-Mieszków-Żerków. Obchody oficjalne zainaugurowano na żerkowskim rynku, Grupa Rekonstrukcyjna Powstańców Wielkopolskich im. Generała Stanisława Taczaka z Mieszkowa wystawiła wartę honorową przy "Pomniku Poległych i Pomordowanych Mieszkańców Żerkowa". Delegacje władz powiatowych, samorządowych, organizacji lokalnych i szkół złożyły pod obeliskiem kwiaty. Uroczystość zakończyła się apelem poległych, który odczytali harcerze 33.Drużyny Harcerskiej im. Mikołaja Kopernika w Żerkowie z druhną Ewą Skibą na czele. Następnie uczestnicy przemaszerowali do auli Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta, gdzie uczniowie klasy Va ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żerkowie z wychowawczynią Ewą Gościniak zaprezentowali wieczornicę pt. "Zaczęło się w Jarocinie.". Wśród zaproszonych gości byli m.in.: przedstawiciele władz samorządowych powiatu jarocińskiego i gminy Żerków, kombatanci, harcerze, członkowie organizacji lokalnych,jarocińskiego i żerkowskiego koła TPPW oraz mieszkańcy. Po akademii odbyło się spotkanie z Andrzejem Gogulskim, autorem książki "Zaczęło się w Jarocinie.". Następnie rozpoczęła się biesiada powstańcza ze wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych oraz spotkaniem z Grupą Rekonstrukcyjną Powstańców Wielkopolskich. W dniu 10 listopada w żerkowskim kościele p.w. św. Stanisława BiM ks. Proboszcz Jarosław Gzik odprawił Mszę za Ojczyznę. Cykl imprez niepodległościowo - powstańczych zakończył zorganizowany w dniu 11 listopada przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Żerkowie "Powstańczy Turniej Strzelecki o Tarczę Niepodległości".

 

--== W Odwachu "O żołnierzach wyklętych..." ==--

7 listopada 2013 r. - w Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu - Odwach /Stary Rynek/ odbyło się kolejne spotkanie zorganizowane przez Komisję Historyczną Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu na temat „O żołnierzach wyklętych … ”. Sylwetki i losy żołnierzy przybliżyli: ks. prof. UAM dr hab. Bernard Kołodziej Tchr. „ks. mjr Rudolf Marszałek”, dr Zdzisław Kościański „Ppłk dypl. Józef Skrzydlewski” i dr Rafał Sierchuła – IPN Poznań.

 

--== Poświęcenie medalionów na groby powstańcze w Zielonej Górze ==--

20 października 2013 r. - w Zielonej Górze, podczas mszy św. w intencji gen. Józefa Dowbor – Muśnickiego uroczyście poświęcono 44 medaliony, które trafią na groby uczestników Powstania Wielkopolskiego. Zostały one ufundowane przez członków Towarzystwa z gmin Rejonu Kozła, które leża na pograniczu województw wielkopolskiego i lubuskiego. Imię generała Józefa Dowbor – Muśnickiego nosi Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego nr 5 w Zielonej Górze. Przed wejściem do kościoła prowadzona była również zbiórka na budowę pomnika „Dobosza Powstania Wielkopolskiego”.

 

--== Okręgowy Zjazd Związku Inwalidów Wojennych RP w Poznaniu ==--

16 października 2013 r. - w Poznaniu, w Domu Żołnierza miały miejsce obrady XVI. Okręgowego Zjazdu Związku Inwalidów Wojennych RP. W imieniu Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 uczestniczył w nich wiceprezes Tadeusz Musiał, który przekazał z tej okazji delegatom zjazdu list gratulacyjny wraz z życzeniami owocnych obrad.

 

--== W Radiu Emaus o powstaniu z dr. Zdzisławem Kościańskim ==--

1 października 2013 r. - na falach poznańskiego Radia Emaus transmitowana była comiesięczna audycja poświęcona tematyce Powstania Wielkopolskiego. Tym razem dotyczyła ona problematyki frontu północnego. Z dr. Zdzisławem Kościańskim, przewodniczącym Komisji Historycznej  Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919  o przebiegu walk powstańczych i sylwetkach wybitnych dowódców rozmawiała redaktor Maria Łączkowska.

 

--== Szkoła w Pakości ma już 50 lat ==--

28 września 2013 r. - w Pakości obchodzono 50. jubileusz Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich. Uroczystość rozpoczęła msza św. w kościele pw. św. Bonawentury. Dyrektor Szkoły Mirosław Gozdera powitał zebranych
i przypomniał bogatą historię prowadzonej przez siebie placówki. Zaprezentowano również okazjonalny program artystyczny i tematyczne wystawy w Izbie Tradycji. Uroczystość zakończył piknik dla uczestników.
W obchodach uczestniczył Prezes Zarządu Oddziału Kujawsko – Pomorskiego TPPW Jacek Pietraszko.


 

--== Odsłonięcie Pomnika Harcerzy na Malcie ==--
28 września 2013 r. - na poznańskiej Malcie - Polana Harcerzy miała miejsce uroczystość ponownego odsłonięcia - po 94 latach - Pomnika „Harcerzom Wielkopolskim Poległym w Walce o Niepodległość 1918-1920”. Historię odbudowy pomnika przybliżył prof. dr hab. hm. Zbigniew Pilarczyk - prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uroczystego odsłonięcia tablic z nazwiskami poległych harcerzy dokonali na każdej z czterech stron monumentu : Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny oraz Naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica w asyście zuchów. Po poświęceniu Pomnika i Apelu Poległych złożono u jego stóp wiązanki kwiatów. W imieniu Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 kwiaty złożyła delegacja w składzie: Prezes ZG TPPW Stefan Barłóg, Sekretarz - Piotr Wojtczak oraz Marian Praczyk z koła TPPW nr 9 w Pile

 

--== Poznańskie obchody 74. Rocznicy Napaści Sowieckiej na Polskę ==--

17 września 2013 r. - w Poznaniu odbyły się pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego – Piotra Florka wojewódzkie uroczystości dla uczczenia 74. Rocznicy Napaści Sowieckiej na Polskę. Zainaugurowała je msza święta w kościele oo. Franciszkanów, po której złożono kwiaty pod pomnikiem 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Uczestniczący w obchodach parlamentarzyści, delegacje władz państwowych, samorządowych, służb mundurowych, związków zawodowych, kombatanci oraz przybyli mieszkańcy Poznania przeszli w Marszu Pamięci pod Pomnik Ofiar Katynia i Sybiru, gdzie miała miejsce główna uroczystość. W obchodach wzięli udział: Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 – Stefan Barłóg oraz Andrzej Szymankiewicz – Prezes Oddziału Wielkopolskiego.

 

--== 50. Jubileusz Szkoły w Kamionnie ==--

14 września 2013 r. - w Kamionnie, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym odbyły się uroczystości związane z obchodami 50-lecia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich połączone z VII Jarmarkiem w Dolinie Kamionki. Rozpoczęła je msza św. w kościele parafialnym. W programie znalazła się ponadto rocznicowa gala, zwiedzanie okolicznościowych wystaw
i sal lekcyjnych. Podczas oficjalnej części uroczystości Dyrektor Zespołu – Jolanta Klawe zaprezentowała historię i dorobek Szkoły w Kamionnie. Gratulacje i życzenia jubileuszowe przekazali m.in. Starosta Powiatu Międzychodzkiego Julian Mazurek, Burmistrz Międzychodu Roman Musiał, Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak oraz w imieniu Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Piotr Wojtczak - Sekretarz Zarządu Głównego. Uroczystość zakończyły występy uczniów
i absolwentów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kamionnie.

 

--== Odsłonięcie tablicy upamiętniającej marszałka W.Trąmpczyńskiego ==--

5 września 2013 r. - w Poznaniu odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej Marszałka Wojciecha Trąmpczyńskiego, w 60. rocznicę śmierci tego zasłużonego dla Poznania i Wielkopolski prawnika, polityka i posła, który podczas Powstania Wielkopolskiego stanął na czele władz administracyjnych . Tablicę umieszczoną na frontowej ścianie gmachu Urzędu Wojewódzkiego przy al. Niepodległości odsłonił Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 reprezentował Andrzej Szymankiewicz – Prezes Oddziału Wielkopolskiego.

 

--== Szkoła imienia Powstańców Wielkopolskich w Granowie ==--

2 września 2013 r. - w Granowie odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej i Gimnazjum imienia Powstańców Wielkopolskich oraz wręczenia sztandaru. Zainaugurowała ona jednocześnie obchody 50-lecia Szkoły. W uroczystości wziął udział m. in. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak. Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 reprezentował Jan Janiszewski.

 

--== 74. rocznica wybuchu II wojny światowej ==--

1 września 2013 r. - w Poznaniu odbyły się pod pomnikiem Armii Poznań wojewódzkie obchody dla upamiętnienia 74. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uczestniczyli w nich przedstawiciele władz samorządowych, organizacji kombatanckich, parlamentarzyści, harcerze, delegacje służb mundurowych, oraz przybyli mieszkańcy Poznania. Patronat objął Wojewoda Wielkopolski – Piotr Florek. Pod pomnikiem upamiętniającym bohaterstwo żołnierzy Armii Poznań miał miejsce Apel Pamięci oraz złożono wiązanki kwiatów. W uroczystości wzięła udział delegacja Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 z prezesem Stefanem Barłogiem

 

--== Piknik Rodzinny w Drzonowie ==--

25. sierpnia 2013 r. - w podzielonogórskim Drzonowie na terenach Lubuskiego Muzeum Wojskowego odbył się II Piknik Rodzinny "Pożegnanie Wakacji", podczas którego członkowie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 z Koła nr 5 im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego w Zielonej Górze - Mieszko Kamiński i Edward Tuliszka - prezentowali wystawkę o Powstaniu, pamiątki po Powstańcach i prowadzili rozmowy o Jego żołnierzach z przybyłymi na Piknik. Zbierano też dzięki życzliwości dyrekcji LMW datki na mający powstać w Zielonej Górze pomnik "Dobosza Wielkopolskiego". Działaczy TPPW wsparli w historycznych mundurach Wojsk Wielkopolskich członkowie Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowym z prezesem Maciejem Myczką na czele. Pomysłodawcą udziału TPPW w Pikniku był Błażej Mościpan, młody historyk i pracownik Muzeum, a także członek zielonogórskiego Koła nr 5 TPPW 1918-1919.

 

--== Obchody Święta Wojska Polskiego w Jarocinie ==--

14 sierpnia 2013 r. - w 16. Jarocińskim Batalionie Remontu Lotnisk im. gen. bryg. Stanisława Taczaka, w Jarocinie miały miejsce obchody Święta Wojska Polskiego. Poprzedziła je msza św. w kościele OO. Franciszkanów. Następnie w koszarach jednostki wojskowej odbył się uroczysty apel i pokaz sprzętu. W uroczystościach wziął udział Andrzej Szymankiewicz = prezes Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

 

--== Uroczystości w Mroczy ==--

13 sierpnia 2013 r. - w Mroczy odbyła się uroczystość z okazji Święta Wojska Polskiego oraz Dnia Patrona Szkoły Podstawowej w ramach obchodów 620 – lecia nadania praw miejskich. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja. Po niej nastąpił przemarsz na Plac Wolności przed Obelisk upamiętniający udział mieszkańców Mroczy i okolic w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919. Okolicznościowe przemówienie wygłosił mjr. rez. Jarosław Odrobiński - Prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Koło w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha. W uroczystości uczestniczyli m.in.: Mieszko Klawikowski - Sekretarz Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Lidia Dąbrowska z Zespołu Miejsc Pamięci Narodowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Tadeusz Sobol - Starosta Nakielski, Leszek Klesiński - Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza , Romuald Rosiński - Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy wraz z pozostałymi radnymi. Po salwie honorowej oddanej przez kompanię honorową 1 batalionu logistycznego "Ziemi Nakielskiej" w Bydgoszczy delegacje złożyły pod Obeliskiem wiązanki kwiatów (dodatkowo delegacja Koła TPPW złożyła je na Cmentarzu parafialnym – na grobie Patrona ppor. F. Borzycha oraz przy Tablicy Memoratywnej ku Pamięci Oficerów WP, mjr. Bronisława Stojaczyka i kpt. Wacława Lenckowskiego. Następnie odbyła się uroczystość w sali gimnastycznej Szkoły obejmująca m.in. część artystyczną w wykonaniu uczniów, prezentację sprzętu i uzbrojenia wojskowego oraz pokaz działań bojowych wojska z użyciem środków pozoracji pola walki. Głównymi organizatorami uroczystości byli: Koło TPPW 1918-1919 im. ppor. Franciszka Borzycha oraz Dyrektor SP im. WP w Mroczy.

 

--== Obchody Święta Wojska Polskiego ==--

13 sierpnia 2013 r. - w Poznaniu, na placu Adama Mickiewicza odbyły się oficjalne uroczystości związane z obchodami Święta Wojska Polskiego z udziałem wojewody wielkopolskiego Piotra Florka. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego reprezentowali: prezes Zarządu Głównego - Stefan Barłóg oraz Andrzej Szymankiewicz – prezes Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa. Po złożeniu meldunku dowódcy Garnizonu, wciągnięto na maszt flagę państwową i odegrano hymn. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: dowódca Garnizonu i wojewoda wielkopolski. Miał miejsce również Apel Pamięci i salwa kompanii honorowej. Uroczystość zakończyło złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą marszałkowi Piłsudskiemu, musztra paradna orkiestry lotniczej i defilada pododdziałów.

 

--== Obchody rocznicowe w Murowańcu ==--

19 czerwca 2013 r. - z inicjatywy bydgoskiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, w Kościele w Murowańcu została odprawiona przez proboszcza parafii ks. Ireneusza Kalaczyńskiego w koncelebrze z ks. Marianem Ratajczakiem (synem Powstańca Wielkopolskiego)uroczysta msza św. w intencji poległych Powstańców Wielkopolskich . Przed jej rozpoczęciem o przebiegu bitwy, w jej 94. rocznicę opowiedział V – ce Prezes Koła Grzegorz Hetzig.Następnie uczestnicy przeszli na plac przy starej szkole w Murowańcu, kolumnę poprowadził patrol konny pod dowództwem kpr. rez. Mirosława Krzemińskiego – Prezesa Koła Przyjaciół 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich.Odbył się tam koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru „Dzwon” z Bydgoszczy pod kierownictwem Agnieszki Jędrzejewskiej – Stachura. Występ chóru uświetnił też liturgię mszy św. w kościele. W dalszej części obchodów odbył się piknik, którego niewątpliwą atrakcję stanowiła grochówka przygotowana wg receptury z 1919 r.W uroczystości udział wzięli m.in.: Wójt Gminy Białe Błota - Katarzyna Kirstein – Piotrowska, była senator RP - Dorota Kempka, delegacja Koła TPPW - Bydgoszcz z Prezesem - Andrzejem Grubczyńskim oraz członkami: E. Grubczyńskim, A. Rafińskim, Ł Wachowską, F. Wachowskim, Prezes Polskiego Klubu Kawaleryjskiego - ppor. rez. Marek Holak, Prezes Koła TPPW w Szubinie - Piotr Adamczewski oraz Sołtys Murowańca - Jerzy Błaszkiewicz.Po zakończeniu spotkania delegacja Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Bydgoszczy w osobach Mieszka Klawikowskiego, Lidii Dąbrowskiej oraz Wojciecha Sobolewskiego – sekretarza Miejskiego Komitetu udali się do Rynarzewa na cmentarz, gdzie pod mogiłą poległych w dniu 19 czerwca 1919r. Powstańców Wielkopolskich złożyli wiązankę kwiatów. Również tego dnia członkowie TPPW z Bydgoszczy zapalili znicz przy mogile i pomniku Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego w Bydgoszczy.

 

--== Konkurs na temat Powstania Wielkopolskiego w Oddziałe Lubuskim TPPW ==--

17 czerwca 2013 r. - Zarząd Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Sulechowie dokonał oceny prac zgłoszonych do konkursu dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych: „DOBOSZ POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO”. Konkurs zainicjował Lubuski Oddział TPPW w trzech dziedzinach:

  1. literacki - napisanie opowiadania, wspomnień, jak w rodzinie kultywuje się pamięć o Powstaniu Wielkopolskim.

  2. malarski – twoje wyobrażenie o bohaterstwie powstańców.

  3. montaż poetycki – obraz słowno - muzyczny zwycięskiego powstania.

Do konkursu przystąpili uczniowie: z Gimnazjum nr 2, Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół i Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. W/w prace zostaną przesłane do Oddziału Lubuskiego TPPW. Uroczyste zakończenie konkursu przewiduje się na 19 grudnia br. podczas akademii z okazji 95 – rocznicy powstania i odsłonięcia pomnika „Dobosz Powstania”.

 

 

--== Otwarcie wystawy poświęconej Powstaniu Wielkopolskiemu ==--

14 czerwca 2013 r. - na terenie Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień
w Poznaniu uroczyście otwarto wystawę przygotowaną przez Marcina Nowakowskiego - członka TPPW, prawnuka powstańca wielkopolskiego pt.:"Powstanie Wielkopolskie w filatelistyce, medalach oraz prasie”. Otwarcia wystawy dokonał ppłk mgr Ryszard Grześkowiak -komendant WKU w Poznaniu. W uroczystości uczestniczyli członkowie Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919, Koła TPPW nr 1 w Poznaniu, pracownicy WKU i uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu z dyrektorem – mgr inż. Marią Chrośniak. 

--== Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim ==--

10 czerwca 2013 r. - w budynku Urzędu Marszałkowskiego – Poznań, al. Niepodległości odbyło się spotkanie delegacji Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego pod przewodnictwem prezesa Stefana Barłoga z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego Markiem Woźniakiem. W skład delegacji weszli ponadto: wiceperezes – Tadeusz Musiał, sekretarz – Piotr Wojtczak oraz prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW – Andrzej Szymankiewicz. Głównym tematem spotkania były zamierzenia Towarzystwa związane z obchodami 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

 

--== Uroczystość w Lgowie ==--

9 czerwca 2013 r. - na przykościelnym cmentarzu w Lgowie odbyła się uroczystość z okazji 87. rocznicy śmierci majora Zbigniewa Ostroróg-Gorzeńskiego - dowódcy jarocińskich oddziałów powstańczych. Delegacja żerkowskiego koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego złożyła kwiaty na jego grobie. Towarzyszący uroczystościom harcerze zapalili znicz i wystawili wartę honorową. Obchody zakończyła modlitwa za duszę dowódcy jarocińskich oddziałów i leżących we wspólnej kwaterze cmentarnej członków rodziny Gorzeńskich. Przewodniczył jej ksiądz prałat Kazimierz Walczak, który następnie odprawił w pobliskim kościele pw. Jana Chrzciciela w Brzostkowie mszę św. w jego intencji. Oprócz delegacji żerkowskiego koła TPPW, uczestniczyły w niej władze samorządowe z burmistrzem Miasta i Gminy Żerków Jackiem Jędraszczykiem, harcerze żerkowskiej 33. Drużyny Harcerskiej im. Mikołaja Kopernika oraz mieszkańcy Brzostkowa i Żerkowa. 

--== O historii Nowego Tomyśla z dr. Zdzisławem Kościańskim ==--

6 czerwca2013 r. - w ramach projektu edukacyjnego „Młode miasto – stare tradycje” prowadzonego przez Ośrodek Wiedzy o Regionie Biblioteki Miejskiej i Powiatowej w Nowym Tomyślu odbyło się spotkanie uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu z historykiem, regionalistą, przewodniczącym Komisji Historycznej Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, od 1983 roku związanym z regionem nowotomyskim  dr. Zdzisławem Kościańskim. Jego celem było rozbudzenie zainteresowania przeszłością miasta i poczucia przynależności do zamieszkiwanego regionu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,


 

--== Spotkanie z dr. Bartoszem Kruszyńskim w poznańskim Odwachu ==--

29 maja 2013 r. - w Muzeum Powstania Wielkopolskiego / Odwach – Stary Rynek 3/ odbyła się prelekcja dr. Bartosza Kruszyńskiego na temat: Historia garnizonu poznańskiego w II Rzeczypospolitej…. W programie miała również miejsce prezentacja publikacji jego autorstwa: Garnizon Poznań w II Rzeczypospolitej.Wojsko w życiu miasta - Wydawnictwo REBIS Poznań 2013. Organizatorami spotkania byli już tradycyjnie Komisja Historyczna Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu.

 

--== Obchody Dnia Zwycięstwa ==--

8 maja 2013 r. - w Poznaniu, przed obeliskiem na cmentarzu wojennym – poznańskiej Cytadeli - uczczono 68. rocznicę zakończenia II wojny światowej. W uroczystości wzięli udział m.in.: przedstawiciele władz z Wojewodą Województwa Wielkopolskiego Piotrem Florkiem, kombatanci, delegacje stowarzyszeń i organizacji oraz uczniowie szkół poznańskich. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 reprezentowała delegacja z Prezesem Zarządu Głównego Stefanem Barłogiem. Po zakończeniu apelu poległych złożono wieńce i wiązanki kwiatów na grobach polskich, rosyjskich i alianckich żołnierzy.

 

--== Rocznica Konstytucji 3 Maja ==--

3 maja 2013 r. - delegacje Zarządu Głównego i Zarządów Oddziałów i Kół TPPW wzięły udział w obchodach 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja m. in. w Poznaniu, Bydgoszczy i Zielonej Górze. W Poznaniu główne uroczystości miały miejsce na Starym Rynku. Zakończyły się one złożeniem kwiatów przy posągu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Sali Sądowej Ratusza. Zebrani wysłuchali koncertu w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Powietrznych oraz obejrzeli przejazd Ochotniczego Reprezentacyjnego Oddziału Ułanów Miasta Poznania.

 

--== Szlakiem Powstańców Wielkopolskich ==--

27 kwietnia 2013 r. - członkowie mroteckiego Koła TPPW uczestniczyli w podróży „studyjno-historycznej” – szlakiem miejsc upamiętniających Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w województwie kujawsko-pomorskim. Program wyjazdu obejmował Bydgoszcz oraz Brzozę. Przed wyjazdem przygotowano i przekazano uczestnikom materiały informacyjne dot. historii Grobu oraz Pomnika Nieznanego Powstańca. W Bydgoszczy, na Grobie Nieznanego Powstańca delegacja złożyła wiązankę kwiatów oraz zapaliła znicz, oddając w ten sposób należny hołd. Po przyjeździe do Brzozy uczestnicy wzięli udział w uroczystym spotkaniu na placu, przed Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, gdzie oczekiwali ich m. in.: przewodniczący Rady Gminy - Jacek Kruszyna, radna - Agnieszka Karolak, wójt - Wojciech Oskwarek, sołtys - płk rez. Waldemar Owczarzak (przewodniczący Gminnego Komitetu Odbudowy Pomnika Powstańców Wielkopolskich), harcerze, uczniowie oraz inni mieszkańcy Brzozy. Po oficjalnym powitaniu sołtys - W. Owczarzak przedstawił historię pomnika, a jej uzupełnienia dokonał wójt - W. Oskwarek. Delegacja mroteckiego koła złożyła pod pomnikiem wiązankę kwiatów i zapaliła, wspólnie z towarzyszącymi przedstawicielami gospodarzy, znicze. Następnym etapem podróży była miejscowość Nowe Smolno, gdzie znajduje się miejsce „Przecięcia 53 równoleżnika z 18 południkiem”. Po powrocie do Brzozy, na terenie strzelnicy odbyło się przy ognisku podsumowanie imprezy z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich z Brzozy - uczestników rajdu rowerowego „Szlakiem miejsc pamięci Powstania Wielkopolskiego”. Dodatkową atrakcją był przygotowany przez członków Stowarzyszenia Miłośników Historii i Oręża z Bydgoszczy „Piknik historyczno - edukacyjny” oraz rycerski (łuczniczy) turniej strzelecki.

 

--== O Korfantym w poznańskim Odwachu ==--

17 kwietnia 2013 r. - w Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu, Odwach – Stary Rynek 3 odbyło się spotkanie na temat: „O Korfantym i nie tylko… ”. Temat ten przybliżyli: ks. prof. UAM dr hab. Bernard Kołodziej TChr. „ Wojciech Korfanty (1873- 1939) jako przywódca niepodległościowy ”, Anna Meisnerowska, mjr Piotr Aleksander Sroka, Wawrzyniec Wierzejewski „Ppłk Franciszek Rataj (1894-1958). Wierny Bogu, Ojczyźnie, Rodzinie”. Organizatorami spotkania byli tradycyjnie: Komisja Historyczna Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu.


 

--== Uroczyste zakończenie konkursu internetowego ==--

12 kwietnia 2013 r. - w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym – Poznań, Stary Rynek odbyło się uroczyste zakończenie konkursu internetowego „Żołnierze niepodległości Wielkopolski 1918-1919”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. dyrektor Gabinetu Wojewody Wielkopolskiego – dr Andrzej Plesiński, komendant WKU w Poznaniu - ppłk Ryszard Grześkowiak, st. wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu - Jerzy Licki, prof. dr hab. Janusz Karwat, prezes Zarządu SGRH „3. Bastion Grolman” Tomasz Lange, dyrektor Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. Gen. J. Dowbor – Muśnickiego w Lusowie - Michał Krzyżaniak. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele nagrodzonych i wyróżnionych drużyn wraz z opiekunami. Gości przywitał Jarosław Łuczak – kierownik Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego. Następnie prezes Zarządu Głównego TPPW Stefan Barłóg omówił najważniejsze założenia i przebieg konkursu. W uzupełnieniu jego wystąpienia sekretarz ZG TPPW Piotr Wojtczak przedstawił prezentację ukazującą realizację zadań konkursowych i najważniejsze dokonania jego uczestników. Przewodniczący Jury prof. dr hab. Janusz Karwat zapoznał zebranych z przebiegiem prac związanych z oceną odpowiedzi i prac konkursowych. Najlepsze wyniki uzyskały następujące drużyny: I Miejsce: „Młodzieżowy Klub Miłośników Powstania Wielkopolskiego” - Zespół Szkół – Obrzycko oraz HISTOGRYF Zespół Szkół Zawodowych – Wolsztyn, II. Miejsce: Zespół Szkół Technicznych – Śrem, III. Miejsce: Gimnazjum nr 3 w Zespole Publicznych Szkół nr 1 – Żnin, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 – Jarocin oraz „9 Batalion Szamocin” ze Społecznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 4 – Poznań. Uroczystego wręczenia dyplomów i nagród dokonali: dyrektor Gabinetu Wojewody Wielkopolskiego Andrzej Plesiński. prezes ZG TPPW Stefan Barłóg, komendant WKU ppłk Ryszard Grześkowiak oraz Tomasz Lange – prezes SGRH „3. Bastion Grolman”. 

--== Uroczyste obchody w Mroczy ==--

11 kwietnia 2013 r. - w Mroczy uczczono 73. rocznicę Zbrodni Katyńskiej i 620-lecie nadania praw miejskich. Gminną uroczystość rozpoczęli w mroteckim kościele p.w. św. Mikołaja i Wniebowzięcia NMP uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego, prezentując montaż słowno-muzyczny. Następnie zebrani wysłuchali koncertu szkolnej orkiestry dętej z Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej z Nakła nad Notecią. Mszy św. w intencji pomordowanych na Wschodzie i ich rodzin przewodniczył Proboszcz parafii ks. dziekan Wojciech Cierniak. Po jej zakończeniu poczty sztandarowe, delegacje oraz zebrane osoby przeszły w pochodzie na cmentarz parafialny, gdzie kontynuowano uroczystość przy Tablicach Memoratywnych. W trakcie przemarszu prezentowana była przez członków Stowarzyszenia Miłośników Historii i Oręża w Bydgoszczy inscenizacja marszu jeńców polskich. Po powitaniu gości i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrali w kolejności: Posłanka na Sejm RP Iwona Kozłowska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy Romuald Rosiński, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Zbigniew Ostrowski oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Miłośników Historii i Oręża w Bydgoszczy kpt. rez. Marek Zwiefka. Podczas uroczystości wręczono odznaki honorowe przyznane przez Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wniosek Zarządu mroteckiego Koła TPPW 1918/1919. Wręczył je Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Zbigniew Ostrowski w asyście wiceprezesa mroteckiego koła TPPW 1918/1919 Krzysztofa Polewczyńskiego oraz sekretarza Koła Marii Nowackiej. Otrzymali je: Barbara i Elżbieta Pajzderskie,  Joanna Połamarczuk oraz Barbara Kromrych. Ponadto Zarząd mroteckiego Koła TPPW 1918/1919 podziękował za uświetnienie uroczystości: Dyrektorowi Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej z Nakła nad Not. Rafałowi Woźniakowi, Dowódcy 1 batalionu logistycznego „Ziemi Nakielskiej” ppłk. Piotrowi Lewandowskiemu, Dyrektor ZSP im. T. Kościuszki w Łobżenicy Lucynie Góra-Mrotek, przedstawicielowi Stowarzyszenia Miłośników Historii i Oręża w Bydgoszczy kpt. rez. Markowi Zwiefka oraz Komendantowi JRM w Kowalewku im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej Krzysztofowi Napieralskiemu, wręczając okolicznościowe grawertony. Następnie miał miejsce Katyński Apel Pamięci oraz salwa honorowa w wykonaniu kompanii honorowej 1. batalionu logistycznego „Ziemi Nakielskiej”. Uroczystości zakończyło złożenie wieńców i wiązanek kwiatów oraz zapalenie zniczy. Wartę honorową pełnili żołnierze 1 batalionu logistycznego „Ziemi Nakielskiej” z 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy oraz bojowa grupa rozpoznawcza „Orion” z JRM z Kowalewka. Wojskową asystę honorową uzupełniali żołnierze-muzycy z Orkiestry Wojskowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. 
Głównymi organizatorami obchodów byli: Prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha - mjr. rez. Jarosław Odrobiński (główny koordynator uroczystości), Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza- Leszek Klesiński oraz Proboszcz Parafii p.w. św. Mikołaja i WNMP w Mroczy ks. dziekan Wojciech Cierniak.

 

--== O historii Powstania Wielkopolskiego w radiu EMAUS ==--

26 marca 2013 r. - w Radiu Emaus w ramach „Spotkań z historią” miała miejsce comiesięczna audycja nawiązująca do historii Powstania Wielkopolskiego 1918 -1919 roku. Dr Zdzisław Kościański – Przewodniczący Komisji Historycznej Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego mówił tym razem o przebiegu walk powstańczych na froncie zachodnim.

 

--== Spotkanie z kibicami Lecha w Jeziorkach ==--

23 marca 2013 r. - w Szkole Podstawowej, w Jeziorkach gm. Stęszew obchodzono Święto Wiosny. Z tej okazji przybyli goście - reprezentacja kibiców Lecha Poznań działająca na terenie Stęszewa i okolic. Czekali na nich uczniowie i nauczyciele ubrani w barwy klubowe „Kolejorza”. Po pożegnaniu zimy odbyło się spotkanie z kibicami, którzy przedstawili prezentacje multimedialną pt: „Powstanie Wielkopolskie” przeplataną elementami wykładu i współczesnymi piosenkami nawiązującymi do tematyki powstania. W czasie prezentacji goście uświadamiali uczniom, że KKS „Lech” to klub, który nierozerwalnie związany jest z Wielkopolską i jej historią. Aby więc być dobrym kibicem, nie wystarczy jeździć na mecze i zagrzewać zespół niebiesko – białych do walki. Trzeba też znać dzieje swojego regionu i ludzi, którzy o jego wolność walczyli. Goście opowiadali także o inicjatywach, jakie podejmują kibice Lecha, aby krzewić wiedzę o zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919.

 

--== Msza za Generała Stanisława Taczaka w Zielonej Górze ==--

17 marca 2013 r. - w Zielonej Górze, w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego, odprawiona została Msza św. za gen. bryg. Stanisława Taczaka, pierwszego głównodowodzącego Powstaniem Wielkopolskim z okazji przypadającej w marcu 53. rocznicy jego śmierci. Inicjatorem Mszy św., którą odprawił ks. prał. Jan Pawlak, było Koło nr 5 TPPW 1918-19 im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego w Zielonej Górze.

 

--== Posiedzenie Zarządu Głównego TPPW ==--
15 marca 2013 r. - w "Domu Tramwajarza" - Poznań, ul. Słowackiego odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Tematyka posiedzenia dotyczyła:
problematyki promocji i informacji w działalności Towarzystwa,
przyjęcia sprawozdania z działalnosci finansowej TPPW za rok 2012
oraz programu obchodów 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

 

--== Święto Patrona w Zespole Szkół Odzieżowych w Poznaniu ==--

8 marca 2013 r. - w Zespole Szkół Odzieżowych w Poznaniu,w ramach Święta Patronów Szkół: gen. Kazimierza Raszewskiego i Władysława Stanisława Reymonta odbyło się m.in. podsumowanie III edycji Konkursu Generalskiego organizowanego przez Szkolny Klub Krótkofalowców SP3PGR kierowany przez Jacka Behrendta, dla uczczenia pamięci generała K. Raszewskiego – powstańca wielkopolskiego, późniejszego generała Wojska Polskiego, działacza społecznego i wielkiego patrioty. Patronat honorowy sprawował Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. Stanisław Koziej. Patronami przedsięwzięcia byli również: Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Wojewódzki Sztab Wojskowy, Automobilklub Wielkopolski, Związek Oficerów Rezerwy w Poznaniu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W uroczystości wziął udział m.in. prezes Zarządu Głównego TPPW Stefan Barłóg oraz przedstawiciele władz oświatowych i stowarzyszeń patronujących przedsięwzięciu.

 

--== O Generale Dowbor - Muśnickim w Radiu Emaus ==--

5 marca 2013 r. - na falach Radia Emaus z Poznania odbyła się audycja historyczna, której głównym tematem były „Wspomnienia o Generale Dowbor – Muśnickim". Wśród gości spotkania znaleźli się: dr Mariusz Kulig = Instytut Historii PAN, prof. dr hab. Władysław Chałupka - Instytut Dendrologii PAN oraz dr Zdzisław Kościański – przewodniczący Komisji Historycznej Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Audycja ta była plonem ostatniego spotkania historyków i regionalistów w poznańskim Odwachu - Muzeum Powstania Wielkopolskiego poświęconego sylwetce Generała. Warto nadmienić, że dr Z. Kościański prowadzi społecznie te spotkania powstańczo - patriotyczne już od trzynastu lat.

 

--== Uczczenie rocznicy śmierci gen. Stanisława Taczaka ==--

4 marca 2013 r. - w Poznaniu, na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan uczczono 53 rocznicę śmierci gen. Stanisława Taczaka – pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego. W uroczystym złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy pod pomnikiem generała wzięli udział m.in: dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Wielkopolskiego – Tomasz Grudziak, przedstawiciele władz samorządowych Jarocina, delegacja Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz członkowie i sympatycy Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Zarząd Główny TPPW reprezentowali : Prezes Stefan Barłóg, Wiceprezes Tadeusz Musiał oraz Andrzej Szymankiewicz – Prezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa. W skład delegacji Ziemi Jarocińskiej weszli: Zdzisław Regulski -  Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Andrzej Gogulski z Wydziału Promocji UMiG  oraz Waldemar Kwieciński - prezes Koła TPPW w Jarocinie.

 

--== Specjalne zebranie Koła TPPW w Żninie ==--

28 lutego 2013 r. - w Żninie odbyło się specjalne posiedzenie miejscowego koła TPPW, podczas którego przyjęto uchwałę o przyjęciu za patrona Koła - postaci podporucznika Tadeusza Lerchenfelda, jednego z dowódców oddziałów powstańczych oswobadzających Żnin podczas styczniowych walk, a także uchwałę o ufundowaniu z okazji zbliżającej się 95. rocznicy Powstania Wielkopolskiego sztandaru koła. Prezes koła Jacek Pietraszko zapoznał zebranych z efektami rozmów jakie przeprowadził z Burmistrzem Żnina - Leszkiem Jakubowskim i Starostą Powiatu Żninskiego - Zbigniewem Jaszczukiem. Przedstawiciele samorządów pozytywnie zaopiniowali propozycję ufundowania sztandaru i zadeklarowali finansową pomoc.

 

--== Spotkanie historyków i regionalistów w poznańskim Odwachu ==--

27 lutego 2013 r. - w Muzeum Powstania Wielkopolskiego/Odwach/ - Stary Rynek w Poznaniu odbyło się kolejne spotkanie zorganizowane przez Komisję Historyczną ZG TPPW 1918/1919 oraz Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu  pt: „O Generale Józefie Dowbor Muśnickim i nie tylko …”. W programie znalazły się wystąpienia:
- dr. Mariusza Kulika ( Instytut Historii PAN w Warszawie ): „Oficerowie polskiego pochodzenia w armii carskiej przełomu XIX / XX wieku”,
- prof. dr hab. Władysława Chałupki (
Instytut Dendrologii PAN w Kórniku) : „Gen. broni Józef Dowbor Muśnicki (1867-1937)- wódz zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego”
- dr. Zdzisława Kościańskiego ( Komisja Historyczna ZG TPPW w Poznaniu):
„Gen. bryg. Michał Milewski (1875-1935), dowódca fron­tu zachodniego powstania” i Wspomnienie „Ś.p. dr Piotr Bauer – biograf gen. broni J. Dowbor Muśnickiego”.
Gościem specjalnym spotkania była Księżna Doimi de Lupis Frankopan Subic Zrimski, prof. dr Ingrid Hildegard Detter, która przebywała z trzydniową wizytą w Poznaniu. Prezes Zarządu Głównego TPPW - Stefan Barłóg oraz Dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu – Lech Dymarski wręczyli jej z tej okazji rozetkę powstańczą, oznakę oraz legitymację członka Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Profesor Ingrid Detter jest cenioną specjalistką w zakresie prawa międzynarodowego i publicznego, autorką wielu artykułów i książek. Jest także uznanym adwokatem, ekspertem, doradcą rządów oraz instytucji międzynarodowych.

 

--== Uroczysta msza św. w lgowskim kościele ==--

17 lutego 2013 r. - w kościele p. w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lgowie odbyła się z inicjatywy żerkowskiego koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego msza św. upamiętniająca 144. rocznicę urodzin dowódcy jarocińskich oddziałów powstańczych - majora Zbigniewa Ostroróg-Gorzeńskiego. Odprawił ją ks. prałat Kazimierz Walczak. We mszy św. oprócz delegacji żerkowskiego koła TPPW, uczestniczyły władze samorządowe z burmistrzem Miasta i Gminy Żerków Jackiem Jędraszczykiem, harcerze żerkowskiej 33. Drużyny Harcerskiej im. Mikołaja Kopernika oraz mieszkańcy Lgowa. Po jej zakończeniu harcerze zapalili znicz i wystawili wartę honorową przy grobie Zbigniewa Ostroróg-Gorzeńskiego, znajdującym się opodal świątyni. Przedstawiciele koła TPPW wraz z burmistrzem złożyli kwiaty. Następnie ksiądz prałat przewodniczył krótkiej modlitwie za duszę Zbigniewa Ostroróg-Gorzeńskiego oraz członków jego rodziny, leżących we wspólnej kwaterze cmentarnej. Uroczystości zakończyło wspólne odśpiewanie pieśni „Boże coś Polskę”.

 

--== Uroczysta msza w intencji Powstańców Wielkopolskich ==--

17 lutego 2013 r. - w Rogowie, w kościele p.w. św.Doroty Ks Kanonik Marian
Ratajczak - rezydent parafii i syn Powstańca Wielkopolskiego – przewodniczył
mszy świętej w intencji powstańców wielkopolskich i ich rodzin oraz za
duszę świętej pamięci Mariana Kadowa, wieloletniego prezesa Oddziału
Kujawsko Pomorskiego TPPW .Licznie przybyłych uczestników uroczystości
powitał proboszcz rogowskiej parafii Ks Kanonik Zenon Starszak. Zarząd
Oddziału TPPW z Bydgoszczy reprezentowali Jacek Pietraszko Prezes Oddziału
i Dorota Kempka Wystawiono również poczet sztandarowy w składzie
Eugeniusz Grubczyński, Grzegorz Hetzig i Alfons Rafinski. Po uroczystej
mszy świętej, delegacja wraz z rodzinami powstańców wielkopolskich
pochowanych na rogowskim cmentarzu złożyła na grobach wiązanki kwiatów
i zapaliła znicze.

 

--== Marsz Zwycięstwa ==--

16 lutego 2013 r. - w Poznaniu, dla upamiętnienia 94.rocznicy podpisania rozejmu w Trewirze, miał miejsce /trzeci/ Marsz Zwycięstwa zorganizowany przez Stowarzyszenie WIARA LECHA. Uczestnicy z flagami narodowymi i czerwonymi proporcami z piastowskim orłem - flagami Powstania Wielkopolskiego oraz biało-niebieskimi emblematami Klubu „Lech” przeszli z Placu Wolności do Starego Rynku, a następnie ulicami Szkolną, Półwiejską i Królowej Jadwigi pod Pomnik Powstańców Wielkopolskich. W Marszu uczestniczyło według różnych źródeł od 1,5 do 2 tysięcy osób, głównie młodych. Wznoszono gromkie hasła np: „Nadchodzą, nadchodzą Wielkopolanie", „Cześć i chwała bohaterom", „Dzięki za wolność, Powstańcy dzięki za wolność". Patriotyczne okrzyki, oddające hołd bohaterom, były przeplatane hasłami kibicowskimi.Chóralnie odśpiewano także Rotę, Marsyliankę Wielkopolską, a na zakończenie /pod Pomnikiem Powstańców Wlkp./ hymn narodowy.


 

--== Gra miejska "Kryptonim Wolność" w Kościanie ==--
16 lutego 2013 r. - w Kościanie miała miejsce II edycja gry miejskiej „Kryptonim Wolność”, upamiętniająca wydarzenia historyczne z okresu Powstania Wielkopolskiego, w dniach 29 – 30 grudnia 1918 roku w Kościanie. Kościańska Rezerwa Skautowa przeprowadziła wówczas akcję, w wyniku której zostało wyzwolone miasto. Podstawowym celem gry było uczczenie 94. rocznicy Powstania oraz upowszechnienie wiedzy o przebiegu pierwszych dni Powstania Wielkopolskiego. Gośćmi wydarzenia byli m.in. Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Lech Dymarski - Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Gospodarzem był Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga. 

--== Nadanie imienia Szkole w Dlugiej Goślinie ==--

16 lutego 2013 r. - w Długiej Goślinie miała miejsce uroczystość nadania Szkole Podstawowej imienia Powstańców Wielkopolskich oraz przekazania sztandaru. W ubiegłym roku Szkoła obchodziła 100 lat swojego istnienia.

 

--== Obchody 94. rocznicy Powstania w Chobienicach ==--

15 lutego 2013 r. - w Chobienicach ( gmina Siedlec, powiat wolsztyński ) odbyły się gminne obchody 94. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w intencji Powstańców Wielkopolskich. Towarzystwo reprezentowali: członek  Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - dr Zdzisław Kościański, Prezes Oddziału Lubuskiego TPPW - Jerzy Przybecki, prezesi kół z powiatu wolsztyńskiego : Kol. Antoni Fornalski, Zbigniew Kowalewicz, Dariusz Poszwinski  i członkowie  kół TPPW. Po mszy świętej, na miejscowym cmentarzu parafialnym, delegacje złożyły  wiązanki kwiatów na grobach Powstańców Wielkopolskich. W dalszej części wydarzenia, m.in. ogłoszono wyniku konkursu plastycznego na temat Powstania Wielkopolskiego, który po raz 7 tradycyjnie już towarzyszy obchodom. Laureaci zostali wyróżnieni nagrodami ufundowanymi przez siedleckie koło TPPW oraz przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

 

--== Spotkanie w Gostyniu ==--
 

14 lutego 2013 r. - w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w Gostyniu miało miejsce spotkanie, zorganizowane przez GUTW oraz miejscowe Muzeum. Gościem specjalnym był dr Zdzisław Kościański - członek  Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 , przewodniczący Komisji Historycznej Zarządu Głównego TPPW , który wygłosił prelekcję na temat : "Spojrzenie na Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 z perspektywy 94 lat".


 

--== Spotkanie Potomków Powstańców Wielkopolskich w Zielonej Górze ==--

12 lutego 2013 r. - w Zielonej Górze, w Zespole szkół Ekonomicznych przy ulicy Długiej odbyło się II Spotkanie Potomków Powstańców Wielkopolskich pod hasłem: „Leć Orle Biały...” Wzięli w nim udział m.in. potomkowie powstańców, historycy i członkowie Koła nr 5 Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 im. gen. broni Józefa Dowbor - Muśnickiego w Zielonej Górze. Spotkanie było okazją do wspomnień, i prezentacji powstańczych pamiątek. Uświetniły je patriotyczne pieśni w wykonaniu zespołu „Winne Grona” oraz montaż słowno - muzyczny zaprezentowany przez uczennice Zespołu Szkół Ekonomicznych.

 

--== Spotkanie z liderami szkolnego projektu dot. nazewnictwa ulic ==--

11 lutego 2013 r. - w Nowym Tomyślu odbyło się spotkanie dr. Zdzisława Kościańskiego - członka Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Poznaniu (Przewodniczącego Komisji Historycznej ZG TPPW) z uczniami Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi - liderami szkolnego projektu dotyczącego nazewnictwa ulic.

 

--== Obchody rocznicowe w Kcyni ==--

8 lutego 2013 r. - w Kcyni odbyły się gminne obchody 94. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Rozpoczęła je msza św. w intencji Powstańców Wielkopolskich oraz Ojczyzny, którą odprawił proboszcz ks. kanonik Michał Kostecki. Dalsza część uroczystości miała miejsce na Rynku, gdzie odbył się Apel Pamięci z udziałem uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kcyni. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Kcyni Piotr Hemmerling. Zgromadzone na Rynku delegacje złożyły następnie kwiaty i znicze przy obelisku poświęconym Powstańcom Wielkopolskim. Wśród nich znaleźli się m. in. delegaci: rodzin Powstańców Wielkopolskich z Kcyni, Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z sekretarzem Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Mieszkiem Klawikowskim oraz Lidią Dąbrowską z Zespołu d/s Miejsc Pamięci Narodowej K-P UW, Powiatu Nakielskiego z wicestarostą Andrzejem Kindermanem, Policji z Zastępcą Komendanta Powiatowego w Nakle nad Not. mł. insp. Marcinem Kijakiem, kcyńskiego samorządu i Urzędu Miejskiego, Szubina z Burmistrzem Ignacym Pogodzińskim i Dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej Kamilą Czechowską, Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie oraz Rady Miejskiej w Kcyni. Mroteckie Koło TPPW 1918/1919 im. ppor. Franciszka Borzycha reprezentowali: Maria Nowacka (córka Powstańca Wielkopolskiego), Edmund Mataczyński (syn Powstańca Wielkopolskiego) oraz mjr rez. Jarosław Odrobiński.
Na kcyńskim rynku otwarto wystawę przygotowaną przez Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna pt. „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na terenie Krajny i Pałuk”. Uroczystość zakończyła się w budynku ZSO, gdzie uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kcyni zaprezentowali część artystyczną. Wręczono także nagrody laureatom konkursu recytatorskiego zorganizowanego przez Urząd Miejski. Złożono również kwiaty  przy tablicy na budynku PKP oraz przy Pomniku-mogile na nowym cmentarzu w Kcyni. Wartę honorową pełnili zuchy i harcerze ze Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego. .

 

--== Spotkanie z licealistami w Zespole Szkół Zakonu Pijarów ==--

1 lutego 2013 r. - w Poznaniu, w Zespole Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa  Kalasancjusza odbyło się spotkanie dr. Zdzisława Kościańskiego (Przewodniczącego Komisji Historycznej Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919) z licealistami, podczas którego wygłosił on wykład na temat : "Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 i udział duchowieństwa w tymże Powstaniu”.

 

--== Inauguracja obchodów 90-lecia Automobilklubu Wielkopolski ==--

1 lutego 2013 r. - w poznańskiej Auli UAM zainaugurowano uroczystą galą obchody 90-lecia Automobilklubu Wielkopolski. Spotkanie było również okazją do podsumowania dorobku Automobilklubu i wręczenia zasłużonym reprezentantom i działaczom pamiątkowych pucharów. W gali wzięli udział m.in. przedstawiciele wojewódzkich władz państwowych, samorządowych oraz stowarzyszeń, zasłużeni zawodnicy i działacze. Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 reprezentowali Prezes Stefan Barłóg oraz Sekretarz Zarządu Głównego – Piotr Wojtczak. Podczas uroczystości, za szczególne dokonania w dziele upamiętniania wiedzy i tradycji Powstania Wielkopolskiego, prezes Stefan Barłóg udekorował sztandar Automobilklubu Wielkopolski Odznaką Honorową TPPW„Wierni Tradycji”. Honorową Odznakę TPPW otrzymał również Prezes Robert Werle. Warto nadmienić, że Automobilklub Wielkopolski powstał 25 sierpnia 1923 roku. Pierwszym jego prezesem został generał broni Kazimierz RASZEWSKI – Powstaniec Wielkopolski. W 2011 r. Automobilklub Wielkopolski zawarł porozumienie o współpracy z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

 

--== Cykl spotkań w nowotomyskim Koperniku ==--

29 do 31 stycznia 2013 r. - wKoperniku” ( Nowy Tomyśl ),  w 150 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego 1863 roku oraz dla uczczenia 94 rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 roku odbył się w klasach licealnych cykl spotkań poświęcony tym wydarzeniom historycznym. Uczestniczył w nich dr Zdzisław Kościański – przewodniczący Komisji Historycznej ZG TPPW. Inicjatorem spotkań była Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu.

 

--== Patriotyczna uroczystość w Perzynach ==--

27 stycznia 2013 r. - w ramach obchodów 94 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 odbyła się patriotyczna uroczystość w Perzynach na Ziemi Zbąskiej. Inicjatorem wydarzenia obok burmistrza Tomasza Kurasińskiego był syn powstańca – prezes kółka rolniczego -Maksymilian Michalczak, który 5 lat wcześniej ufundował kamień pamiątkowy ku czci ochotniczego oddziału powstańczego z Perzyn. Wydarzenie poprzedziła Msza św., która została odprawiona przez ks. kanonika Jana Małetę, ks. dr. Krzysztofa Michalczaka, ks. prob. Zbigniewa Piotrowskiego. Zaproszeni goście, m.in. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoński, burmistrzowie okolicznych gmin, prezesi agencji rolnych, delegacje szkół, członkowie jednostek ochotniczych straży pożarnych, sołtysi a także mieszkańcy Perzyn  byli następnie uczestnikami patriotycznej manifestacji przy obelisku. Prowadził ją inicjator  wydarzenia - Maksymilian Michalczak. W dalszej części miało miejsce okolicznościowe spotkanie w sali wiejskiej w Przyprostyni, podczas którego prelekcję na temat  Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 roku wygłosił dr Zdzisław Kościański (Przewodniczący Komisji Historycznej Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu). Specjalnym gościem spotkania był Janusz Milewski, wnuk pułkownika Michała Milewskiego – dowódcy frontu zachodniego w powstaniu.

 

--== Uroczystość rocznicowa w Ujeździe ==--

24 stycznia 2013 r. - na terenie dworu w Ujeździe (powiat grodziski) odbyła się uroczystość upamiętniająca 150. rocznicę Powstania Styczniowego. Na zabytkowej kapliczce zostały odsłonięte cztery tablice upamiętniające udział mieszkańców powiatu grodziskiego w zrywach niepodległościowych: Wiośnie Ludów, Powstaniu Styczniowym oraz Powstaniu Wielkopolskim. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego odsłonił tablicę z inskrypcją „Powstańcom 1863 roku z Wielkopolski walczącym o wolność Polski”. Zarząd Główny TPPW reprezentował Andrzej Szymankiewicz – Prezes Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa. Organizatorem uroczystości był Zarząd Powiatu Grodziskiego oraz Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej LEADER, przy współpracy Samorządu Gminy Kamieniec i Nadleśnictwa Grodzisk. Inicjatorem wydarzenia był Ryszard Wosiński – członek ZG TPPW, miłośnik historii  oraz obecny właściciel zabytkowego dworu w Ujeździe.

 

--== Uroczyste odwiedziny w domach najstarszych mieszkańców Żnina ==--

12 stycznia 2013 r. - harcerze i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Żninie im. Powstańców Wielkopolskich wraz z dyrektorem Jackiem Pietraszko zakończyli akcję odwiedzin w domach mieszkańców Żnina, urodzonych jeszcze w zaborze pruskim. Zorganizowano ją dla uczczenia 94. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Uczniowie wraz z harcerzami przygotowali paczki ze słodyczami i owocami oraz okolicznościowe laurki. Dzięki wsparciu i pomocy Radia Żnin odnaleziono 25 osób urodzonych w 1918 roku i wcześniej. Wizyty były bardzo wzruszające. Stały się okazją do wielu wspomnień Smaku Wolności sprzed lat, a przeprowadzone rozmowy rozmowy dały uczniom ogromną satysfakcję i poczucie spełnionego obowiązku.

 

--== Seminarium dla uczczenia 200. rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego ==--

12 stycznia 2013 r. - w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie k. Poznania zorganizowane zostały dla uczczenia 200. rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego (1813 – 1868) seminarium i wystawa pod wspólnym tytułem „Labor omnia vincit. Życie i dzieło Hipolita Cegielskiego w 200. rocznicę urodzin”. Współorganizatorem tych wydarzeń, mających przybliżyć postać wybitnego Poznaniaka - filologa, nauczyciela, a także przemysłowca, publicysty i działacza społecznego, jest Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. W programie znalazły się liczne referaty i wystąpienia m.in.: prof. dr hab. Janusza Karwata Praca organiczna na tle epoki, prof. dr hab. Ignacego Lewandowskiego Hipolit Cegielski był najpierw filologiem klasycznym, dr Marka Rezlera Hipolit Cegielski i organicznicy poznańscy, Bolesława Januszkiewicza Wielkopolski Wokulski, Rafała Cierzniaka Maszyny i narzędzia rolnicze firmy H. Cegielskiego w zbiorach Muzeum w Szreniawie, oraz dr Mariana Króla Działalność Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Uczestniczyła delegacja Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 z Prezesem Stefanem Barłogiem. 

--== Uroczystości rocznicowe w Żninie ==--

11 stycznia 2013 r. - w Zespole Publicznych Szkół nr 1 w Żninie społeczeństwo jak co roku złożyło hołd bohaterom Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. św Floriana. Potem wszyscy przemaszerowali na plac przed szkołą, gdzie znajduje się pamiątkowa tablica upamiętniająca wyzwolenie Żnina z zaborów, umieszczona na kamiennym głazie . W obchodach 94. rocznicy powstania uczestniczyli m.in. przedstawiciele lokalnych władz, poczty sztandarowe, dyrektorzy miejscowych instytucji, nauczyciele, uczniowie, grupa poznańskiego stowarzyszenia Wiara Lecha. Specjalnymi gośćmi byli Zbigniew Ostrowski, wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Dowódca 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Kazimierza Wielkiego płk Dariusz Pluta. Szefowie WKU w Inowrocławiu ppłk Krzysztof Broniewicz i Torunia ppłk Mirosław Lis. Kapitan Kamil Donton reprezentował natomiast dowództwo 2. batalionu Logistycznego im. Ziemi Żnińskiej.
Sygnałem do rozpoczęcia uroczystości był wystrzał z armaty Bractwa Kurkowego z Piechcina pod dowództwem druha Michalskiego, oraz Hymn Polski w wykonaniu Żnińskiej Orkiestry Dętej pod batutą Andrzeja Stawarza. Przybyłych na uroczystość gości powitał Jacek Pietraszko prezes Kujawsko-Pomorskiego oddziału TPPW, jednocześnie dyrektor szkoły. Żniński starosta Zbigniew Jaszczuk w swoim wystąpieniu zaznaczył, że powstańcy w pełni zasługują na wdzięczność, a wolność, którą ofiarowali 94 lata temu, jest darem bezcennym. Przybyłe delegacje złożyły kwiaty pod pamiątkowa tablicą.
Dalsza część uroczystości odbyła się w szkolnej auli. Zbigniew Ostrowski, Kujawsko-Pomorski wicewojewoda, wręczył nauczycielom: Beacie Różańskiej, Danucie Twerd, Mirosławowi Pilarskiemu i Marcinowi Szaremu srebrne Medale Opiekunów Miejsc Pamięci, a prezes TPPW Jacek Pietraszko nagrodził statuetką Stanisława Taczaka Publiczne Gimnazjum w Janowcu Wlkp. i Szkolę Podstawową nr 1 w Żninie. Na koniec zaproszeni goście recytowali najlepsze wiersze, wyłonione w przeprowadzonym w szkole konkursie literackim poświęconym pamięci Powstańców Wielkopolskich.

 

--== Spotkanie poświęcone rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Swarzędzu ==--

11 stycznia 2013 r. - w Swarzędzu, w czytelni Biblioteki Publicznej na Osiedlu Czwartaków odbyło się okolicznościowe spotkanie połączone z otwarciem wystawy "Swarzędzanie w Powstaniu Wielkopolskim 1918 – 1919". Jednym z celów przyświecających tej wystawie było spopularyzowanie Powstania Wielkopolskiego wśród społeczeństwa miasta a zarazem  próba pozyskania przez członków swarzędzkiego Koła TPPW kolejnych materiałów dotyczących powstańców oraz uzupełnienie listy uczestników tego wydarzenia.


 

--== Wieczornica w żerkowskim Gimnazjum ==--
6 stycznia 2013 r. - z okazji 94. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, w auli Gimnazjum im. Zbigniewa
Herberta w Żerkowie uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza zaprezentowali wieczornicę
pt. „Tobie
Polsko ta kropla krwi wrzącej…”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: przedstawiciele władz
samorządowych
Żerkowa z burmistrzem Jackiem Jędraszczykiem, kombatanci, członkowie żerkowskiego koła TPPW,
harcerze
z 33 Drużyny Harcerskiej im. Mikołaja Kopernika oraz przedstawiciele organizacji lokalnych. Specjalnymi
ośćmi byli
członkowie Grupy Rekonstrukcyjnej Powstańców Wielkopolskich im. Generała Stanisława Taczaka w Mieszkowie,
z którymi po spektaklu odbyło się okolicznościowe spotkanie.Organizatorami uroczystości byli: dyrektor Szkoły Podstawowej
w Żerkowie - Alina Kasprzak oraz wychowawczyni klasy IVa - Ewa Gościniak, która przygotowała
uroczystość.

 

--== Obchody 94 rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Inowrocławiu ==--

4-5 stycznia 2013 r. - uroczystość w Sali Sesyjnej inowrocławskiego Ratusza inaugurująca obchody 94. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Gości powitał i wygłosił okolicznościowe przemówienie współgospodarz uroczystości rocznicowych Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza. W uroczystości wzięła udział Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes, która uhonorowała szczególnie zasłużonych opiekunów miejsc pamięci narodowej, wręczając złote i srebrne medale „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej", a także brązowe odznaki „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”. Symboliczną chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych w grudniu 2012 r. honorowego prezesa Kujawsko – Pomorskiego Oddziału TPPW 1918/1919 Mariana Kadowa oraz członka Towarzystwa, inicjatora i współfundatora sztandaru Koła ks. Mieczysława Wegnerowskiego. Wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Tadeusz Musiał udekorował Prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzę odznaką honorową „Wierni Tradycji", przyznawaną przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 za szczególne zasługi w upowszechnianiu wiedzy i tradycji Powstania Wielkopolskiego. Uroczystości towarzyszyła wystawa pamiątek powstańczych ze zbiorów Sebastiana Witkowskiego i Tadeusza Konieczki oraz koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów z Gimnazjum nr 1 im. Św. Wojciecha.
W bazylice mniejszej p.w. Najświętszej Marii Panny zaprezentowana została inscenizacja w wykonaniu aktorów Teatru Polskiego w Bydgoszczy, nawiązująca do wydarzeń z okresu powstania. Autorem scenariusza opisującego styczeń 1919 roku w Inowrocławiu jest Edmund Mikołajczak, historyk i regionalista, laureat honorowej nagrody TPPW - „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”. Następnie odbyła się manifestacja patriotyczna pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich z udziałem władz miasta, dowództwa i kompanii honorowej Garnizonu Inowrocław i w asyście orkiestry dętej Inowrocławskich Kopalni Solino S.A.

 

--== Rajd "Powstańczym szlakiem" do Kościelca ==--

5 stycznia 2013 r. - odbył się dziewiąty rajd „Powstańczym szlakiem” do Kościelca w ramach obchodów Święta Patrona Szkoły Podstawowej w Pakości im. Powstańców Wielkopolskich. Udział wzięło 50 uczestników, wśród których byli uczniowie oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej z Pakości, uczniowie Pakoskiego Gimnazjum z opiekunem, przedstawiciel Urzędu Miasta oraz dwoje studentów. Po czynnościach organizacyjnych wszyscy przeszli pod pomnik przy kościele św. Bonawentury, upamiętniający wymarsz w 1919 roku Powstańców z Pakości na odsiecz Inowrocławia, pod którym złożono wiązankę kwiatów. Następnie rozpoczął się rajd połączony z Marszami na Orientację. Uczniowie zostali zapoznani z zasadami marszów, następnie otrzymali karty startowe oraz mapy i wyruszyli w trasę. Uczestnicy mieli za zadanie dotrzeć do odpowiednich punktów zaznaczonych na mapie. Marsze zakończyły się w Gorzanach, skąd wszyscy przeszli do Szkoły Podstawowej w Kościelcu. Tam zostały podane wyniki zmagań z mapą: I miejsce zajęły ex aequo dwie drużyny: A. Obiała, D. Nadolska, O. Jurek, B. Markier oraz Z. Kędra, O. Mroczyńska, D. Trawka. Po spotkaniu w kościeleckiej podstawówce uczestnicy rajdu udali się na pobliski cmentarz, gdzie zostały zapalone znicze na grobach powstańców. Rajd zakończył się po powrocie do Szkoły Podstawowej w Pakości.

 

--== Obchody rocznicowe w Pakości ==--

4 stycznia 2013 r. - w Pakości, społeczność gminy i Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich uroczyście obchodziła 94 rocznicę Powstania Wielkopolskiego oraz Święto Patrona Szkoły. Pierwsza część uroczystości odbyła się na Cmentarzu Parafialnym przed odświętnie udekorowanym Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. Uczestnicy wysłuchali Apelu Poległych przygotowanego przez szkolne koło TPPW, uczestniczyli w krótkiej modlitwie poprowadzonej przez ojca Konstantyna oraz złożyli wiązanki kwiatów .
Pamięć poległych i zmarłych Powstańców uczczono minutą ciszy. Uroczystości na Cmentarzu Parafialnym przygotowane zostały przez prezesa koła TPPW - M. Dzióbkowską, opiekuna koła młodzieżowego - M. Puczkarskiego oraz członka koła TPPW - J. Kurczewskiego.
W części drugiej, która odbyła się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej uczestniczyli m.in.:Przewodniczący Rady Powiatu Inowrocławskiego - Ryszard Jagodziński, Burmistrz Pakości - Wiesław Kończal, Sekretarz Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Mieszko Klawikowski, Prezes Stowarzyszenia Spadkobierców Kombatantów II Wojny Światowej - Jan Kurczewski, członkowie pakoskiego koła TPPW, dyrektorzy jednostek organizacyjnych z gminy Pakość,rodzice uczniów,emerytowani i obecni pracownicy szkoły, sympatycy i sprzymierzeńcy oraz uczniowie szkoły. Uczniowie zaprezentowali zebranym program artystyczny. Podczas uroczystości Sekretarz Komitetu Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa M. Klawikowski wręczył złote i srebrne medale Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej oraz Odznaki Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.Złote Medale otrzymali:Wiesław Kończal, Mirosław Gozdera, Krystyna Kasprzak, Jan Kurczewski.Srebrne Medale otrzymali:Marianna Brzezińska, Marlena Puczkarska, Stanisław Soszyński, Anna Wolfram. Brązowe Odznaki otrzymali: Mariusz Lewandowski, Szymon Lewandowski, Julita Błaszak, Kamilla Nowacka, Marzena Pufal, Magdalena Leszczyńska. Magdalena Majchrzak –Tschurl została wyróżniona Ozdznaką za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Obchody zakończyła uroczysta msza święta w intencji poległych i zmarłych Powstańców Wielkopolskich oraz członków ich rodzin, która została odprawiona w kościele pw. św. Bonawentury.


 

--== Obchody rocznicowe w Mroczy ==--

5 stycznia 2013 r. - w Mroczy odbyły się Gminne uroczystości upamiętniające 94. rocznicę Wybuchu Powstania Wielkopolskiego połączone z obchodami 620-Lecia Nadania Miastu Praw Miejskich . Obchody rozpoczęła msza święta w intencji poległych Powstańców Wielkopolskich w kościele p.w. Św. Mikołaja i Wniebowzięcia NMP odprawiona przez ks. proboszcza Wojciecha Cierniaka z oprawą muzyczną Chóru " Cecylia" w Mroczy pod kierunkiem Bogusława Okoniewskiego. Następnie uczestnicy przeszli na Plac Wolności, gdzie po wciągnięciu flagi państwowej przy dźwiękach hymnu narodowego i salwie honorowej, delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym udział mieszkańców Mroczy i okolic w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 i tablicą ku czci Feliksa Łabędzkiego. Uczestnicy odśpiewali Rotę. Końcowa część miała miejsce w Gimnazjum w Mroczy. Przybyłych powitał mjr. rez Jarosław Odrobiński - Prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Koło w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha. Na uroczystość przybyli m.in. Jan Rulewski - Senator RP, Kosma Złotowski - Poseł na Sejm RP, Potomkowie Powstańców Wielkopolskich 1918-1919, ks. Wojciech Cierniak - proboszcz Parafii pw. św. Mikołaja w Mroczy, Mieszko Klawikowski - Sekretarz Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Lidia Dąbrowska - Zespół d/s Miejsc Pamięci Narodowej K-P UW w Bydgoszczy, Tadeusz Sobol - Starosta Nakielski, Andrzej Kinderman - Wicestarosta Nakielski, Ignacy Pogodziński - Burmistrz Szubina, Romuald Rosiński - Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy wraz z radnymi, Leszek Klesiński - Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza, ppłk Adam Ciesielski - Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy oraz liczne delegacje i poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, stowarzyszeń, instytucji, szkół, w tym Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Rys historyczny wydarzeń w Mroczy w dniach 5-6 stycznia 1919 roku przedstawił mjr rez. Jarosław Odrobiński. Leszek Klesiński - Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza wygłosił okolicznościowe przemówienie. Wręczono odznaczenia przyznane przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie oraz Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wniosek Zarządu mroteckiego Koła TPPW. Srebrne medale "Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej" otrzymali: Piotr Marosz, Małgorzata Kaźmierczak, Magdalena Musiał-Resler. Odznaki Honorowe Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej otrzymali: Tadeusz Sobol - Starosta Nakielski oraz Danuta Radecka-Dubiel , Grażyna Stachowska, Franciszek Szwajkowski, kpr. Adam Młodzik, Kazimierz Baliniak i Zdzisława Jędrzejczak. Następnie wręczone zostały specjalnym aktem nadania repliki flag powstańczych z 1918 roku. Otrzymali je z rąk Prezesa Zarządu Koła mjr. rez. Jarosława Odrobińskiego i wiceprezesa Krzysztofa Polewczyńskiego: Lucyna Góra-Mrotek, kpt. rez. Marek Zwiefka, Krzysztof Napieralski, Leszek Klesiński, Danuta Radecką-Dubiel, Maria Jolanta Miler oraz Grażyna Stachowska. W części artystycznej zaprezentowali się uczniowie i Chór Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy /pod kierunkiem Karola Koziela/. Uczestnicy obejrzeli również wystawę przygotowaną przez Muzeum Ziemi Szubińskiej pt. „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 w fotografii” i prezentację zrealizowaną przez WKU w Bydgoszczy, a także elementy uzbrojenia, umundurowania prezentowane przez Stowarzyszenie Miłośników Historii i Oręża w Bydgoszczy. Głównymi organizatorami uroczystości byli: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza Leszek Klesiński, Proboszcz Parafii pw. Św. Mikołaja i Wniebowzięcia NMP w Mroczy ks. Dziekan Wojciech Cierniak oraz Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Koło w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha..

 

--== Uroczystość rocznicowa na poznańskiej Ławicy ==--

5 styczna 2013 r. - w przeddzień 94 rocznicy zdobycia lotniska Ławica przez Powstańców Wielkopolskich odbyła się uroczystość złożenia kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym wydarzenia z 1919 roku, przy dawnym porcie lotniczym. Głównymi organizatorami obchodów byli: Klub Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Poznańskiego, Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP oraz Port Lotniczy Poznań – Ławica. Uczestniczyła delegacja Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 z prezesem Oddziału Wielkopolskiego Andrzejem Szymankiewiczem.

 

--== TPPW 1918-1919 uhonorowane Odznaką Honorową SEMPER VIGILANT ==--

5 stycznia 2013 r. - w Poznaniu, na terenie MTP, przy ul. Głogowskiej 14 w Poznaniu (plac przy Iglicy) odbyła się uroczystość przekazania sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z całego regionu (nowych samochodów ratowniczych, zestawów ratownictwa technicznego oraz motopomp). Wzięli w niej udział m.in. Wicemarszałek Sejmu RP – Eugeniusz Grzeszczak, Posłowie RP, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Wicemarszałek Wojciech Jankowiak, Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Starosta Poznański Jan Grabkowski, Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego Lech Dymarski, samorządowcy, rektorzy UAM i Politechniki Poznańskiej oraz przedstawiciele wielu instytucji i organizacji. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 reprezentowali Prezes Zarządu Głównego – Stefan Barłóg oraz Sekretarz – Piotr Wojtczak. Podczas spotkania w hali nr 11 za długoletnie współdziałanie w upowszechnianiu wiedzy o udziale strażaków w Powstaniu Wielkopolskim oraz o patronie Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Gen. Stanisławie Taczaku – pierwszym dowódcy Powstania Wielkopolskiego, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 zostało uhonorowane Odznaką Honorową „SEMPER VIGILANT” (Wiecznie Czuwający). Prezes Stefan Barłóg odebrał ją z rąk prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego Stefana Mikołajczaka.

 

--== W Drążnie uczczono pamięć powstańców ==--

4 stycznia 2013r. - w Drążnie miała miejsce uroczystość, podczas której delegacja członków TPPW złożyła kwiaty na pamiątkowym Kamieniu Powstańca Wielkopolskiego z Nakła n. Not. Józefa Balcerzaka, który został zastrzelony przez Niemców w dniu 4 stycznia 1919 r.

 

--== Uroczystość w zielonogórskim Muzeum Ziemi Lubuskiej ==--

4 stycznia 2013 r. - w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze odbyła się uroczystość inaugurująca całoroczne obchody poświęcone kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Organizatorem uroczystości był Lubuski Oddział Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. W spotkaniu uczestniczył prezes Zarządu Głównego TPPW - Stefan Barłóg. Okolicznościowe przemówienie wygłosił prezes Zarządu Oddziału TPPW- Jerzy Przybecki. Poinformował w nim zebranych m.in. o podjętej inicjatywie, aby obchody zakończyły w grudniu b.r. odsłonięciem pomnika dobosza na Placu Powstańców Wielkopolskich w Zielonej Górze. Pieniądze na sfinansowanie budowy pomnika mają pochodzić z publicznej zbiórki. 


 

--== Uroczystość pod obeliskiem w Sulechowie ==--

28 grudnia 2012r. - Towarzystwo Pamięci Powstańców Wielkopolskich Koło w Sulechowie godnie uczciło rocznicę Powstania Wielkopolskiego na cmentarzu pod obeliskiem sulechowskich powstańców. Na uroczystość przybyli Burmistrz Miasta i Gminy Roman Rakowski wraz z delegacja Urzędu Gminy, członkowie Koła TPPW oraz sympatycy.
Uroczystość rozpoczęto odegraniem hasła Wojska Polskiego przez Edmunda Birszela i wciągnięciem flagi na maszt. Następnie Honorowy Prezes Koła TPPW w Sulechowie Zenon Brembor omówił znaczenie Powstania dla Polski. Na zakończenie uroczystości pod obeliskiem złożone zostały kwiaty i zapalono znicze, a następnie członkowie udali się na groby swoich ojców i dziadków.

 

--== Obchody rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Warszawie ==--

28 grudnia 2012 r. - na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, przed Grobem Nieznanego Żołnierza miała miejsce uroczystość z okazji 94 rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz państwowych, samorządowcy, duchowieństwo, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego oraz organizacji i stowarzyszeń. . Uczestniczyła także delegacja Zarządu Głównego TPPW z wiceprezesem Tadeuszem Musiałem, Zdzisławem Kościańskim - przewodniczącym Komisji Historycznej i Andrzejem Szymankiewiczem – prezesem Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa oraz liczne delegacje oddziałów i kół. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Przedstawiciel Metropolity Warszawskiego kard. Kazimierza Nycza odmówił modlitwę w intencji uczestników Powstania Wielkopolskiego. Odbyła się również honorowa odprawa wart. Przed Grobem Nieznanego Żołnierza zaciągnęli ją żołnierze i harcerze. Odczytano apel pamięci i oddano trzykrotną salwę honorową. Delegacje uczestniczące w uroczystości złożyły wieńce i kwiaty.
Następnie delegacje udały się na Wojskowy Cmentarz Powązkowski, gdzie złożono kwiaty na mogiłach powstańczych.
Obchody rocznicowe pod pomnikiem poprzedziła msza św. w intencji Powstańców Wielkopolskich w kościele OO Dominikanów w Warszawie.

 

--== Obchody rocznicowe w Pile ==--

27 grudnia 2012 r. - w Pile miały miejsce uroczyste powiatowe i miejskie obchody 94.rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 , których organizatorem było Starostwo pilskie oraz Koło nr 9 TPPW 1918/1919. Uczestnicy uroczystości zebrali się przy obelisku poświęconym bohaterom Powstania Wielkopolskiego, u zbiegu alei Powstańców Wielkopolskich oraz ulicy Bydgoskiej. Rozpoczął ją głos syren. Następnie odegrano Hymn Narodowy. Rolę gospodarza spotkania pełnił Wicestarosta Pilski Bogusław Mikita.. Po zakończeniu okolicznościowego przemówienia delegacje złożyły pod obeliskiem wiązanki kwiatów. Była wśród nich liczna reprezentacja Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego z prezesem J. R. Garbarczykiem Uroczystość zakończyła Marsylianka Wielkopolska

 

--== W Mroczy uczczono 94. rocznicę Powstania Wielkopolskiego ==--

27 grudnia 2012 r. - w Mroczy, delegacja członków mroteckiego Koła TPPW 1918/1919 w składzie: Maria Sobota, Zdzisława Jędrzejczak oraz Roman Pajzderski, zapaliła znicze w miejscach związanych z Powstaniem i upamiętniających Powstańców Wielkopolskich w Mroczy: na Placu Wolności pod Obeliskiem upamiętniającym udział mieszkańców Mroczy i okolic w Powstaniu Wielkopolskim, na ul. Łabędziego pod Tablicą Memoratywną ku pamięci kpr. Feliksa Łabędzkiego z Siedlemina – Powstańca kompanii jarocińskiej, który zginął w walce o Mroczę, na Cmentarzu Parafialnym na Pomniku Patrona mroteckiego Koła TPPW 1918/1919 ppor. Franciszka Borzycha. Ponadto w Drążnie, gdzie znajduje się Kamień upamiętniający miejsce śmierci Powstańca Wielkopolskiego z Nakła n./Not. Józefa Balcerzaka. Wartę Honorową zaciągnęli „zaprzyjaźnieni” z Kołem Ratownicy z Jednostki Ratownictwa Medycznego z Kowalewka. Wcześniej w w/w miejscach zapalono znicze w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Leszka Klesińskiego. Dodatkowo zostały one udekorowane odświętnie flagami przez pracowników Referatu Obsługi Komunalnej UMiG.

Delegacja mroteckiego Koła TPPW 1918/1919 wzięła także udział w uroczystościach wojewódzkich w Bydgoszczy.
W skład jej weszli: Maria Nowacka, Krzysztof Polewczyński, kpr. Adam Młodzik, Łukasz Odrobiński oraz mjr rez. Jarosław Odrobiński - prezes Koła (prowadzący narrację drugiej części uroczystości).

 

--== Uroczystość rocznicowa w Bydgoszczy ==--

27 grudnia 2012 r. - w Bydgoszczy odbyły się wojewódzkie obchody 94 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W Kościele Garnizonowym odprawiona została msza św. w intencji poległych i zmarłych Powstańców Wielkopolskich oraz ich rodzin. Koncelebrowali ją pod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej ks. Biskupa Jana Tyrawy proboszcz Kościoła Garnizonowego ks. płk Zdzisław Surma oraz ks. prałat Józef Kubalewski. Główne rocznicowe uroczystości miały miejsce przed Grobem Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego. W uroczystościach wzięli udział m.in. przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, wojska, organizacji, stowarzyszeń, młodzieży szkolnej i mieszkańców, liczne poczty sztandarowe oraz delegacja Zarządu Oddziału Kujawsko – Pomorskiego TPPW 1918-1919. Wszystkich przybyłych gości powitał Prezes Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego TPPW 1918/1919 w Bydgoszczy Jacek Pietraszko. Następnie głos zabrali kolejno: Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Zbigniew Ostrowski, Wicemarszałek Województwa Dariusz Kurzawa. W kolejnym punkcie odczytano Apel Poległych zakończony salwą honorową przez kompanię reprezentacyjną Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z Bydgoszczy. Po czym odbyła się ceremonia złożenia kwiatów i wiązanek na grobie i przed Pomnikiem Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego. Uroczystość zakończyło odegranie przez Orkiestrę Wojskową z Bydgoszczy Roty.

Po południu w Kościele Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy miała miejsce w smutna ceremonia - msza pogrzebowa śp. Mariana Kadowa – założyciela, następnie wieloletniego Prezesa Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego TPPW 1918/1919, który odszedł na wieczną wartę w dniu 17.12 br. Mszę Świętą koncelebrowali proboszcz ks. prałat Józef Kubalewski oraz proboszcz Kościoła Garnizonowego ks. płk Zdzisław Surma.

 

 

--== Obchody rocznicowe w Szczecinie ==--

27 grudnia 2012 r. - w Szczecinie odbyły się obchody 94. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
W kościele garnizonowym pw. Św. Wojciecha, po Mszy św. miało miejsce uroczyste zatknięcie flag i złożenie wiązanek kwiatów
pod tablicą „Dla upamiętnienia Czynu Zbrojnego Powstańców Wielopolskich 1918-1919”, znajdującą się w kruchcie kościoła. Wiązanki kwiatów spoczęły również pod tablicą edukacyjno-pamiątkową „Powstanie Wielkopolskie 1918 – 1919” - ku czci żołnierzy Powstania Wielkopolskiego, którzy w latach czterdziestych osiedlili się na  terenie Pomorza Zachodniego (tablica ta znajduje się przy bramie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie – od strony al. Powstańców Wielkopolskich nr 72.

 

--== Uroczystości rocznicowe w Zielonej Górze ==--

27 grudnia 2012 r. - w Zielonej Górze, w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego odprawione zostały "Wypominki Powstańcze", po których, ks. prałat Jan Pawlak - kapelan koła nr 5 TPPW 1918-1919 im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego przewodniczył Mszy Świętej za Ojczyznę i Powstańców Wielkopolskich.
Wcześniej członkowie Koła nr 5 TPPW 1918-1919 z prezesem Mieszkiem Kamińskim oddali cześć, pochowanym na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze, Powstańcom Wielkopolskim, stawiając znicze na 43 grobach oraz pod obeliskiem bohaterów Powstania Wielkopolskiego.
Uroczystości 94. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Zielonej Górze objęli swym patronatem honorowym: ks. bp Stefan Regmunt - Ordynariusz Zielonogórsko-Gorzowski, Elżbieta Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego. Marcin Jabłoński - Wojewoda Lubuski oraz Janusz Kubicki - Prezydent Miasta Zielona Góra.


 

--== Centralne obchody 94. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego ==--

27 grudnia 2012 r. - w Poznaniu miały miejsce centralne obchody 94. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Rozpoczęło je złożenie kwiatów na mogile pierwszego dowódcy powstania, gen. Stanisława Taczaka na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan. Następnie oddano pamięć powstańcom przed obeliskiem na Cytadeli Poznańskiej, upamiętniającym bohaterów walk o niepodległość w latach 1918 – 1920. Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek oraz Prezes Zarządu Głównego TPPW Stefan Barłóg złożyli w towarzystwie delegacji wiązanki kwiatów. Główna uroczystość, w której udział wzięli m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, przedstawiciele służb mundurowych, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, ZHP, szkół oraz  poczty sztandarowe i mieszkańcy Poznania, odbyła się przed Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak oraz Prezes Zarządu Głównego TPPW – Stefan Barłóg, który podkreślił społeczny charakter decyzji Wielkopolan o udziale grudniowym zrywie 1918 r. oraz znaczenie zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego dla odbudowy II Rzeczypospolitej. Następnie odczytano apel poległych, a kompania honorowa uczciła pamięć bohaterów salwą honorową. Pod pomnikiem przedstawiciele różnych środowisk złożyli wiązanki kwiatów, a u stóp pomnika zapłonęły znicze.
Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali do Kościoła Farnego, składając na trasie przemarszu kwiaty w miejscach upamiętniających powstanie:
Tablica pamiątkowa Franciszka Ratajczaka
Tablica pamiątkowa Dowódców Powstania Wielkopolskiego
Tablica pamiątkowa Ignacego Jana Paderewskiego
Pomnik 15. Pułku Ułanów Poznańskich.
W kościele Farnym odprawiona została msza św. w intencji Powstańców Wielkopolskich.
Dalsza część uroczystości została przygotowana przez grupy rekonstrukcji historycznej na poznańskim Placu Wolności. Tegoroczne uroczystości poświęcone były dowódcy powstania, gen. Józefowi Dowbor-Muśnickiemu w 145. rocznicę jego urodzin i 75. rocznicę śmierci. Zaprezentowano pamiątkowe zdjęcia i elementy uzbrojenia z tego okresu. Tradycyjnie można było spróbować powstańczej grochówki, Atrakcję stanowił z pewnością, ustawiony przed Muzeum Narodowym, oryginalny, historyczny czołg Renault FT-17, który trafił do Polski z Afganistanu. Swoje podwoje szeroko otworzyło również Muzeum Powstania Wielkopolskiego zapraszając zainteresowanych do bezpłatnego zwiedzania wystawy.

 

--== Inauguracja obchodów 94. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu ==--

26 grudnia 2012 r. - tradycyjnie już, obchody wybuchu Powstania Wielkopolskiego rozpoczęła inscenizacja przyjazdu I.J. Paderewskiego do Poznania, która odbyła się na Dworcu Letnim w Poznaniu. Wydarzenie zorganizował Poznański Chór Nauczycieli im. Ignacego Jana Paderewskiego pod dyrekcją Ryszarda Łuczaka.

 

--== Inauguracja konkursu internetowego o Powstaniu Wielkopolskim ==--

17 grudnia 2012 r. - w Teatrze Muzycznym w Poznaniu odbyła się uroczysta inauguracja konkursu internetowego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „ Żołnierze Niepodległości Wielkopolski 1918-1919”, którego organizatorami są Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej „3 Bastion Grolman”.

 

--== Dzień Patrona w Szkole Podstawowej w Wyrzysku ==--

12.grudnia 2012 r. w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku miały miejsce obchody Dnia Patrona oraz oraz przekazanie sztandaru drużynie harcerskiej i nadanie jej imienia Franciszka Muracha - dowódcy oddziału powstańczego w Wyrzysku od stycznia 1919 roku. Został on aresztowany w 1944 roku i został wywieziony do Stutthofu, gdzie zmarł 5 września 1944 r.

 

--== Spotkanie w Muzeum Powstania Wielkopolskiego ==--

12 grudnia 2012 r. - odbyło się w poznańskim Muzeum Powstania Wielkopolskiego – Odwach, Stary Rynek 3, kolejne spotkanie organizowane przez Komisję Historyczną ZG TPPW oraz Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych . Prelekcję nt: Bociun”. Płk dypl. Ludwik Bociański (1892-1970)-powstaniec wielkopolski , działacz społeczny i polityczny, wojewoda poznański wygłosił Tomasz Wojtala.W programie znalazła się również prezentacja jego książki : „Bociun” Płk dypl. Ludwik Bociański (1892-1970)” . Pleszew 2012.

 

--== Wręczenie "Doboszy" w Pałacu Działyńskich ==--
11 grudnia 2012 r. - w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich – Poznań Stary Rynek odbyła się uroczystość 
wręczenia Nagród Honorowych TPPW „
DOBOSZ POWSTANIE WIELKOPOLSKIEGO
Tegorocznymi
laureatami zostali:
Kamila Czechowska – historyk, dyrektor Muzeum Regionalnego w Szubinie,
autorka wielu publikacji i opracowań historycznych,
Waldemar Janiszewski – regionalista
 z Margonina, autor książek i opracowań o Powstaniu Wielkopolskim
oraz Stowarzyszenie Miłośników
 Historii Wojskowości
przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze.
Honorowy Patronat nad uroczystością piastowali: Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek oraz Marszałek
Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.
Uroczystość uświetnił występ uczniów Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej Drugiego Stopnia
im. Mieczysława Karłowicza.


 

--== Odsłonięcie tablicy w Pile ==--

5. grudnia 2012 r. -w Pile, w budynku Urzędu Miasta odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w hołdzie Franciszkowi Tobole -uczestnikowi Powstania Wielkopolskiego i III Powstania Śląskiego, I Prezydentowi Piły. Odsłonięcia tablicy dokonali : Piotr Głowski- Prezydent Miasta Piły, Jan Ryszard Garbarczyk-Prezes Koła nr 9 Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Pile oraz Marek i Piotr Tobołowie - wnukowie Franciszka Toboły.Tablica została zaprojektowana przez Romana Chwaliszewskiego i Wojciecha Kicmana - członków Koła nr 9. Wojciech Kicman jest autorem wydawnictwa "Franciszek Toboła Powstaniec Wielkopolski I Śląski Pierwszy Prezydent Miasta Piły".

 

--== Uroczystość pod Tablicą Marynarzy - Powstańców ==--

5 grudnia 2012 r. - w Poznaniu przy ulicy Wrocławskiej pod pamiątkową tablicą Marynarzy Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 miała miejsce uroczystość upamiętniająca rocznicę zawiązania spisku zbrojnego IV Kompanii Marynarzy dowodzonej przez bosmana Adama Białoszyńskiego. Pod tablicą zaciągnięto wartę honorową, złożono kwiaty i zapalono znicze. Organizatorami uroczystości byli: Wielkopolski Klub Bałtycki, Koło Rodzin Marynarzy Powstańców Wielkopolskich oraz Wielkopolska Grupa Miłośników Historii „Wiarus”.


 

--== Spotkanie w poznańskim Odwachu ==--

21 listopada 2012 r. - w Muzeum Powstania Wielkopolskiego, w poznańskim Odwachu odbyło się spotkanie z prof. dr hab. Januszem Karwatem nt: „Powstanie Wielkopolskie w historiografii i kulturze”. Organizatorami spotkania byli tradycyjnie Komisja Historyczna Zarządu Głównego TPPW oraz Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu.

 

--== "Spotkania powstańcze" w Przemęcie ==--

13 listopada 2012 r. - w Przemęcie, dzięki staraniom Antoniego Fornalskiego - prezesa Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 przy wsparciu  Haliny Pohl dyrektora ZS - G i SP w Przemęcie),  zostały zorganizowane w Zespole Szkół – Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich „spotkania powstańcze”. Miały one formę prelekcji dla uczniów ( z klas  z trzecich przemęckiego Gimnazjum i miejscowego Technikum Ekonomicznego) oraz seniorów. Prelegenci przestawili tematy związane z udziałem duchowieństwa w Powstaniu Wielkopolskim i odbudowie państwa polskiego: dr Zdzisław Kościański (przewodniczący Komisji Historycznej Zarządu Głównego  Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 ) – „Kościół katolicki wobec narodzin II Niepodległej”; Dariusz Poszwiński  (prezes Koła TPPW w Siedlcu) - „Udział duchowieństwa powiatu babimojskiego wobec Powstania Wielkopolskiego”; Antoni Fornalski - „ Ks. Stanisław Kuliszak, Kawaler Krzyża Niepodległości i Krzyża Walecznych”;
W spotkaniu pierwszym uczestniczyło sześćdziesięciu uczniów a w drugim członkowie Koła oraz zaproszeni goście: Dorota Gorzelniak ( wójt gminy Przemęt oraz  jednocześnie  wiceprezes  Koła  w Przemęcie), przemęccy księża ( ks. prałat Edmund Magdziarz, proboszcz parafii przemęckiej, ks. wikariusz - Przemysław Wilk),  Zbigniew Kowalewicz (prezes Koła TPPW w Wolsztynie ), dyrektorzy szkół (Zdzisława Bessmann - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Robert Szwed - Zespół Szkół w Kaszczorze, Halina Pohl ZS- G i SP), Maciej Ratajczak (dyrektor GOK w Przemęcie),  Janusz Fechner (nauczyciel historii z miejscowego ZSP ).

 

--== Obchody Święta Niepodległości ==--

11 listopada 2012 r. - w Poznaniu, Bydgoszczy, Zielonej Górze i innych miastach delegacje zarządów i kół TPPW wzięły udział w obchodach Święta Niepodległości.

 

--== Uroczystość w Kosztowie ==--

1 listopada 2012 r. - w Kosztowie pow. pilski miała miejsce uroczystość poświęcenia odnowionego nagrobka upamiętniającego ks. Mieczysława Buławskiego działacza Rady Ludowej w Rynarzewie, powstańca wielkopolskiego.

 

--== Jubileusz Komisji Historycznej Komendy Chorągwi Wielkopolskiej ZHP ==--

21 października 2012 r. – w Poznaniu odbyło się uroczyste, jubileuszowe posiedzenie Komisji Historycznej Komendy Chorągwi Wielkopolskiej ZHP im. Powstańców Wielkopolskich. Komisja Historyczna działa od 55 lat. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Prezes ZG TPPW Stefan Barłóg oraz wiceprezes Włodzimierz Warchalewski, którzy w uznaniu zasług Komisji w upowszechnianiu wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim oraz udziału skautów w działaniach powstańczych wręczyli Honorową Odznakę Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 „Wierni Tradycji”.

 

--== Uroczystość w Zespole Szkoł w Kopanicy ==--

28 września 2012 r. - w Zespole Szkół w Kopanicy odbyła się impreza podsumowująca prowadzony od kilku lat projekt poświęcony upamiętnieniu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. W zaplanowanych na ten dzień działaniach wzięli udział dorośli i młodzież z Lokalnej Grupy Działania KOLD, Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader oraz Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła. Organizatorzy na czele z prezesem LGD RK Witoldem Silskim oraz kierownikiem biura Regionu Kozła w Kargowej – Szczepanem Sobczakiem przygotowali rajd pieszy młodzieżowy połączony z konkursem po miejscach związanych Powstaniem oraz rajd rowerowy na trasie: Kopanica, Chobienice, Grójec Wielki, Babimost, Wąchabno, Kopanica. Celem było odszukiwanie miejsc pamięci czynu niepodległościowego 1919 roku. Przed wręczeniem nagród i dyplomów, w obecności sztandarów szkolnych związanych z tradycją Powstania, uczestnicy wydarzenia wysłuchali prelekcji dr. Z. Kościańskiego i Dariusza Poszwińskiego. W trakcie uroczystości dr Z. Kościański (Przewodniczący Komisji Historycznej Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu), w asyście Ryszarda Wosińskiego (Prezesa Koła TPPW w Grodzisku Wielkopolskim) oraz Antoniego Fornalskiego (Prezesa Koła TPPW w Przemęcie), odznaczył Prezesa Koła TPPW gminy Siedlec - Dariusza Poszwińskiego odznaką honorową „Wierni Tradycji” za zasługi w upowszechnianiu wiedzy i pamięci o Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919.

 

--== Spotkanie TPPW w Grodzisku Wielkopolskim ==--

26 września 2012 r. - w Grodzisku Wlkp. w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie członków Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. W zebraniu udział wzięli m. in. Starosta Powiatu – Mariusz Zgaiński, Burmistrz  Grodziska Wlkp.– Henryk Szymański, wójtowie gmin Granowo i Kamieniec, Prezes ZG TPPW – Stefan Barłóg oraz członkowie Prezydium ZG TPPW. Spotkaniu przewodniczył prezes Koła TPPW w Grodzisku – Ryszard Wosiński.W pierwszej części spotkania głos zabrał prezes Stefan Barłóg omawiając główne zadania realizowane w ostatnim okresie przez Towarzystwo, a dr Marek Rezler wygłosił prelekcję nt. Udziału Wielkopolan w powstaniach narodowych w latach 1768 – 1921. Następnie odbyła się dyskusja, w której zwracano uwagę na najbardziej efektywne metody i formy upowszechniania wiedzy i tradycji związanej z Powstaniem Wielkopolskim, szczególnie wśród młodego pokolenia.


 

--== Nowe Koło TPPW w Krotoszynie ==--

25 września 2012 r. - w Krotoszynie odbyło się zebranie założycielskie Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Liczy ono obecnie 40 członków z różnych miejscowości powiatu krotoszyńskiego. Uczestniczył w nim Janusz Sałata – członek Prezydium ZG TPPW.


 

--== Uroczystość w Szkole Podstawowej w Kąkolewie ==--

21 września 2012 r. - w Zespole Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kąkolewie świętowano 50-lecie nadania Szkole Podstawowej imienia Powstańców Wielkopolskich.W uznaniu starań i zasług Szkoły w dziedzinie kultywowania pamięci o Powstaniu Wielkopolskim Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu podjął uchwałę o odznaczeniu sztandaru Szkoły Podstawowej honorową odznaką „Wierni tradycji”. Dekoracji dokonał Prezes OddziałuWielkopolskiegoTowarzystwa Andrzej Szymankiewicz.

 

--== 125 lat Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej ==--

17 września 2012 r. - w Śremie obchodzono 125 lecie działalności Towarzystwa Miłników Ziemi Śremskiej. Podczas uroczystości, która miała miejsce w Zespole Szkół Politechnicznych, Andrzej Szymankiewicz – Prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW złył serdeczne gratulacje i odznaczył sztandar TMZŚ Odznaką Honorową TPPW „Wierni Tradycji”. Następnie w Parku im. Powstańców Wielkopolskich, pod Pomnikiem Dobosza odbył się apel pamięci nieżyjących prezesów i działaczy TMZŚ.


 

--== Rondo im. Władysława Rybakowskiego w Krotoszynie ==--

16 września 2012 r. - w Krotoszynie odbyło się uroczyste nadanie rondu imienia Władysława Rybakowskiego. W gronie gości znależli się przedstawiciele władz samorządowych oraz członkowie rodziny zasłużonego patrioty, powstańca i animatora kultury.W uroczystości uczestniczył członek Prezydium ZG TPPW – Janusz Sałata.

 

--== Jubileusz w wągrowieckim Liceum Ogólnokształcącym ==--

15 września 2012 r. - w Wągrowcu obchodzono 140 rocznicę powstania Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich. Towarzystwo reprezentowali wiceprezes ZG TPPW – Tadeusz Musiał i Danuta Kossobudzka. Za wybitne zasługi w dziele upowszechniania wiedzy i tradycji o Powstaniu Wielkopolskim szkoła została uhonorowana Honorową Odznaką TPPW „Wierni Tradycji”.

 

--== 100-lecie KS Warta ==--

15 września 2012 r. - w Poznaniu, w Auli UAM odbyła się uroczytość związana z obchodami 100-lecia Klubu Sportowego „Warta”.W jubileuszowej akademii wzięli udział zaproszeni goście wśród których byli obecni: Wicewojewoda Wielkopolski Przemysława Pacia, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego - Andrzej Kraśnicki, Prezydent m. Poznania - Ryszard Grobelny, Przewodniczący Rady Miasta Poznania - Grzegorz Ganowicz, Dyrektor Wydziału  Sportu UM Poznania - Ewa Bąk, byli i obecni warciarze.  Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego reprezentowali: Prezes ZG TPPW – Stefan Barłóg i Prezes Oddziału Wielkopolskiego – Andrzej Szymankiewicz. Stefan Barłóg odznaczył sztandar KS Warta Odznaką Honorową TPPW „Wierni Tradycji”.

 

--== Uroczyste przekazanie sztandaru Szkole w Pleszewie ==--

3 września 2012 r. - w Zespole Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie miała miejsce uroczystość nadania imienia Powstańców Wielkopolskich szkołom wchodzącym w jego skład. Rozpoczęła ją msza św. w kościele p. w. Najświętszego Zbawiciela w Pleszewie. Następnie w sali gimnastycznej zespołu Rada Rodziców przekazała sztandar Dyrektorowi i społeczności szkolnej, a darczyńcy przybili symboliczne gwoździe i dokonali wpisów do księgi pamiątkowej. Wśród gości znaleźli przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy pleszewskich szkół, poczty sztandarowe, rodzice i młodzież. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 reprezentował prezes Oddziału Wielkopolskiego – Andrzej Szymankiewicz.

 

--== Rocznica wybuchu II Wojny Światowej ==--

1 września 2012r. - w Poznaniu, pod pomnikiem Armii Poznań odbyła się, pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka, uroczystość z okazji 73. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz samorządowych, organizacji kombatanckich i stowarzyszeń, harcerze, delegacje słb mundurowych oraz przybyli mieszkańcy. Złono wiązanki kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym bohaterstwo żołnierzy. W obchodach uczestniczyła delegacja ZG TPPW z prezesem Stefanem Barłogiem.

 

--== Obchody Święta Wojska Polskiego ==--

14 sierpnia 2012 r. - w Poznaniu, na Placu Mickiewicza odbyła się uroczystość z okazji Święta Wojska Polskiego. W obchodach udział wzięli m.in. Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek i Prezydent Poznania Ryszard Grobelny. Towarzystwo reprezentowali: Prezes ZG TPPW – Stefan Barłóg oraz Prezes Oddziału Wielkopolskiego – Andrzej Szymankiewicz. Orkiestra Wojsk Lotniczych z Koszalina zaprezentowała pokaz musztry paradnej. Na zakończenie miał miejsce przemarsz z udziałem pododdziałów jednostek Garnizonu Poznań Aleją Niepodległości do Domu Żołnierza.

 

--== Spotkanie z wnukiem Generała w Nowym Tomyślu ==--

13 lipca 2012 r . - w Nowym Tomyślu, w siedzibie starosta odbyło się spotkanie z Januszem Milewskim, wnukiem generała brygady Michała Milewskiego – dowódcy frontu zachodniego Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.Wzięli w nim udział m.in. Kierownik Wydziału Edukacji i Rozwoju - Marek Nyćkowiak oraz dr Zdzisław Kościański, przewodniczący Komisji Historycznej ZG TPPW. Wspominano fakty z życia gen. Milewskiego, który ściśle związany był z powiatem nowotomyskim. Nie była to pierwsza wizyta Janusza Milewskiego w powiecie, bowiem w lutym 2010 r. wraz z żoną pojawił się on na zaproszenie Starosty Nowotomyskiego w związku z uroczystym podsumowaniem obchodów 90 rocznicy zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.Na co dzień Janusz Milewski mieszka we Frankfurcie nad Menem. Wyjazd do Polski, szczególnie do powiatu nowotomyskiego jest dla niego podróżą sentymentalną, dzięki której odkrywa miejsca związane z osobą swego dziadka. Spotkanie w starostwie zaowocowało ciekawym wywiadem, który ukaże się w kolejnym numerze „Przeglądu Powiatu Nowotomyskiego”. Po spotkaniu Janusz Milewski otrzymał książkę wydaną staraniem Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu „Trzeba było pójść … Powiat Nowotomyski w Powstaniu Wielkopolskim 1918 – 1919. Historia i pamięć” pod redakcją Zdzisława Kościańskiego i Bogumiła Wojcieszaka, w której opisane są m.in. losy jego dziadka.

 

--== Uroczysta konferencja w Lesznie ==--

11 lipca 2012 r . - w Lesznie, podczas konferencji, która miała miejsce w ratuszu nt: „Nekropolie poległych żołnierzy 2. Korpusu Polskiego we Włoszech 1944-1945”, Dyrektor Departamentu Zagranicznego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie Maciej Dancewicz wręczył złote i srebrne medale „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”. Złotym medalem został odznaczony, obok prezydenta Leszna Tomasza Malepszego, redaktora Jerzego Zielonki i Mariana Sobkowiaka, dr Zdzisław Kościański - przewodniczący Komisji Historycznej Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Srebrnym Medalem został wyróżniony Prezes Koła TPPW dr Eugeniusz Śliwiński. Podczas konferencji wygłaszano referaty oraz zaprezentowano wybrane sylwetki poległych żołnierzy. Organizatorami byli: Instytut im. Gen. Stefana Grota Roweckiego, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Rada Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa.

 

--== Uroczystości rocznicowe w Katowicach ==--

22 czerwca 2012 r. - w Katowicach na Placu Sejmu Śląskiego odbyły się uroczystości związane z 90 rocznicą wejścia części Górnego Śląska do Polski. Patronat na tymi obchodami objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. W oficjalnej części uroczystości, zgodnie z ceremoniałem wojskowym, wciągnięto Flagę Państwową na maszt i odśpiewano Hymn Narodowy. Następnie gość honorowy Prezydent Bronisław Komorowski dokonał przeglądu poszczególnych formacji wojskowych i służb. Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk, w asyście Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matuszewskiego i Prezydenta Katowic Piotr Uszoka oficjalne powitali głowę państwa Bronisława Komorowskiego. W dalszej część nastąpiły oficjalne przemówienia, złożenie kwiatów pod pomnikiem Wojciecha Korfantego, apel poległych i salwa honorowa. W drugiej części miała miejsce inscenizacja wkroczenia Wojsk Polskich na Górny Śląsk, w której aktorzy Teatru Śląskiego wcielili się w postacie historyczne ówczesnego wojewody Józefa Rymera, prezydenta Katowic Alfonsa Górnika, Wojciecha Korfantego, księdza prałata Jana Kapica i innych. Koń Gen. Stanisława Szeptyckiego został udekorowany wieńcem z biało-czerwonych kwiatów, a on sam przywitany po staropolsku przez jedną z mieszkanek śląska chlebem i solą. Potem nastąpił moment najbardziej uroczysty : powstaniec- inwalida, członek Sokoła w Szopienicach, Juliusz Chowaniec, rozbił młotem biało-czarny łańcuch żelazny, symbolizujący dawną pruską granicę i zawołał: „Pękajcie okowy niewoli. Górny Śląsk jest wolny, armio wkraczaj nań i połącz go z Polską”. Inscenizacja nawiązywała do różnych wydarzeń
z tamtego okresu (26 czerwca 1922 roku ).

Wejście części Górnego Śląska do Polski był możliwe dzięki powstaniom śląskim i miejscu jakie zajęli w nim byli powstańcy wielkopolscy. Na uwagę zasługuje jakościowy aspekt pomocy militarnej poznaniaków dla powstań śląskich. Zasilili oni przede wszystkim szeregi dowódcze. Odnajdujemy ich w sztabach i służbach walczących wojsk. Ogromy wkład miało też wsparcie materialne i duchowe ze strony Wielkopolan.


 

--== Uroczyste obchody w Opalenicy ==--

27 maja 2012 r. - z inicjatywy zarządu Koła TPPW 1918/19 w Opalenicy odbyła się w kościele Franciszkanów na wzgórzu Wyrwał w Woźnikach msza św. w intencji Ojczyzny oraz poległych, zamordowanych i zmarłych Powstańców Wielkopolskich. Eucharystię sprawował o. dr Alojzy Pańczak – kapelan Opalenickiego Koła TPPW. Po mszy św. w ogrodzie przyklasztornym odbyło się spotkanie członków koła. Uroczystość uświetnili członkowie Towarzystwa Działań Historycznych im. Feliksa Pięty z Bukowca.


 

--== Wycieczka zielonogórskiego koła TPPW do Poznania i Lusowa ==--

18 maja 2012 r. - koło TPPW nr 5 w Zielonej Górze im. Gen. Dowbor - Muśnickiego zorganizowało wycieczkę do Poznania i Lusowa. W kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej i św. Jakuba Ap. w Lusowie odbyła się msza św. w intencji powstańców. Następnie uczestnicy wycieczki złożyli kwiaty na grobie generała Dowbor – Muśnickiego i zwiedzili miejscowe muzeum. W godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie w Muzeum Powstania Wielkopolskiego – Poznań, Stary Rynek połączone z prezentacją filmu. Zapalono również znicze i złożono kwiaty pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich.

 

--== VIII Zlot Szkół i Kół TPPW w Bydgoszczy ==--

18 maja 2012 r. - w Bydgoszczy, w Gimnazjum nr 9 odbył się VIII Zlot Szkół i Kół im. Powstańców Wielkopolskich województwa kujawsko - pomorskiego. W programie przewidziano m.in. wyjazd autokarowy pod Pomnik Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego w Bydgoszczy, uroczyste złożenie kwiatów, spacer po mieście i prezentacje najważniejszych zabytków miasta, wymianę doświadczeń i materiałów z pracy wokół sylwetki patrona szkoły.

 

--== Wycieczka rowerowa "Powstańczym szlakiem" do Przemętu ==--

12 maja 2012r. - grupa wolsztyńskich uczniów wraz ze swoimi nauczycielami historii – Waldemarem Warciarkiem i Hubertem Roszkowskim odbyła wycieczkę rowerową „Szlakiem Powstania Wielkopolskiego” do Przemętu . Po zwiedzeniu pięknego kościoła barokowego, w którym miejscowi Powstańcy składali przysięgę na wierność Ojczyźnie i na własny sztandar, udali się następnie do miejscowego Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich. Dyrektor placówki Halina Pohl po powitaniu gości z Wolsztyna oraz swego poprzednika Antoniego Fornalskiego, przedstawiła w oparciu o interesującą wystawę zdjęciową” Comenius 2010-2012”, uczestnictwo uczniów i nauczycieli w tym europejskim projekcie. A. Fornalski, jako prezes miejscowego Koła TPPW, przedstawił uczestnikom wycieczki przy szkolnej ścianie „Pamięci Patrona” przebieg walk powstańczych na terenie Ziemi Przemęckiej .oraz ukazał rolę zwycięskiego Powstania w czasie odradzania się państwa po długich latach niewoli.

 

--== Obchody Swięta Konstytucji ==--

3 maja 2012 r. - delegacje zarządów i kół Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w województwach lubuskim, kujawsko – pomorskim, wielkopolskim oraz w Szczecinie, Legnicy i Warszawie wzięły udział w uroczystościach związanych z obchodami Święta Konstytucji 3 Maja.

 

--== Odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej w Zębowie ==--

0 kwietnia 2012 r. - w Zębowie miało miejsce ważne wydarzenie dla społeczności lokalnej, przygotowane przez Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Kornela Makuszyńskiego. Po mszy św. odsłonięto w budynku szkoły tablicę pamiątkową poświęconą dowódcy Oddziału Powstańczego w Zębowie - Stanisławowi Rogaczowi. Odsłonięcia dokonały dzieci bohatera : Jan , Aleksandra i Marian . Po prezentacji militariów zaprezentowano program artystyczny w wykonaniu uczniów i absolwentów ZSPi P w Zębowie. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 reprezentowali dr Zdzislaw Kościański ( członek Prezydium Zarządu Głównego TPPW w Poznaniu ) oraz Szymon Konieczny ( prezes Koła w Nowym Tomyślu )

 

--== Uroczystość w Szkole na Leśnej we Wronkach ==--

27 kwietnia 2012 r. - we Wronkach, w Szkole na Leśnej odbyła się uroczystość odznaczenia Sztandaru „ Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”. Pamięć o bohaterach lat 1918/19 bardzo często przywoływana jest w tej Szkole, ponieważ nosi ona imię Powstańców Wielkopolskich. Szacunek do wartości powstańczych nakazuje społeczności szkolnej dbać o tożsamość, symbole i szkolny ceremoniał. Po uroczystym przekazaniu Sztandaru przez abiturientów nowemu pocztowi sztandarowemu, uroczystej dekoracji sztandaru dokonał Andrzej Szymankiewicz – prezes Zarządu Wielkopolskiego TPPW 1918/19 w Poznaniu. Dyrektor Grażyna Gromadzińska – Kopras podziękowała w imieniu własnym i społeczności szkolnej za docenienie wysiłku nauczycieli i uczniów w tworzeniu i pielęgnowaniu tradycji w Szkole na Leśnej. Chwilę później na Sztandar ślubowanie złożyli uczniowie - najlepsi reprezentanci klas.

 

--== Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim w Zębowie ==--

26 kwietnia 2012 r. - w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. K. Makuszyńskiego w Zębowie zorganizowany został IX Gminny Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919. Adresatami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Lwówek. Celem konkursu była popularyzacja i szerzenie wiedzy historycznej na temat Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią oraz kształtowanie patriotycznych postaw wśród młodego pokolenia. Uczniowie odpowiedzieli na 45- minutowy test, podczas którego wykazali się dużą znajomością wybitnych postaci i faktów związanych z wybuchem oraz przebiegiem Powstania Wielkopolskiego. Miejsce I zajął Bartosz Nowak ( ZSPiP w Zębowie), miejsce II: Paulina Napierała ( SP w Grońsku) i Natalia Lisek ( ZSPiP w Zębowie), III miejsce zajęła Wiktoria Łodyga ( ZSPiP w Pakosławiu). Jury konkursowe przyznało także wyróżnienia, które otrzymali: Jakub świderski ( SP w Brodach), Remigiusz Fornalik (ZSPiP w Pakosławiu), Jakub Stępiński ( SP w Chmielinku) i Jakub Wachowiak (ZSPiP w Zębowie). Nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu (Wydział Oświaty i Rozwoju), Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu, Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu - wręczyli: dyr. szkoły Ewa Ratajczak i dr Zdzisław Kościański (członek Prezydium Zarządu Głównego TPPW 1918-1919 w Poznaniu). Organizatorem konkursu była nauczycielka historii i pasjonatka regionu - Halina Stopczyńska.

 

--== Spotkanie historyków w poznańskich Odwachu ==--

24 kwietnia 2012 r. - w Poznaniu, w budynku Odwachu odbyło się kolejne spotkanie organizowane przez Komisję Historyczną Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu nt: „Refleksje wokół zbrodni katyńskiej …”.W programie znalazły się wystąpienia: Wojciecha Śmigielskiego, Jerzego Zielonki i Zenona Jóźwiaka.

 

--== Uroczyste zebranie Koła TPPW w Mroczy ==--

12 kwietnia 2012r. - odbyło się uroczyste zebranie członków mroteckiego Koła TPPW z okazji 5. rocznicy jego powstania. Na spotkaniu podsumowano ten okres. Licznie przybyłych zebranych członków oraz przedstawiciela Burmistrza MiG Mrocza Leszka Klesińskiego - Sekretarza MiG Mrocza - Stefana Kubickiego powitał Prezes Zarządu Koła w II kadencji - mjr Jarosław Odrobiński. Uroczyście wręczono legitymację członkowską wraz z rozetą Pani Janinie Gesse, która jest 45 członkinią Koła. Następnie Prezes przedstawił w formie krótkiej prezentacji skrót z działalności i osiągnięć Koła na przestrzeni minionych lat. Za dotychczasowe działanie podziękował również w imieniu Burmistrza, Sekretarz UMiG Mrocza. Uczestnicy spotkania zapoznali się z okolicznościową wystawą przedstawiającą osiągnięcia Koła.

 

--== Uroczystość posadzenia Katyńskiego Dębu Pamięci w Witosławiu ==--

11 kwietnia 2012 r. - w Witosławiu odbyła się uroczystości z okazji 72. rocznicy Zbrodni Katyńskiej - Posadzenia Katyńskiego Dębu Pamięci dla uhonorowania pamięci por. pil. Zygmunta Kurnatowskiego-Mielżyńskiego – ziemianina, oficera WP, zamordowanego przez NKWD w Charkowie, w roku 1940. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji pamięci ofiar zbrodni katyńskiej pomordowanych na wschodzie oraz ich Rodzin, którą koncelebrował ks. Wojciech Cierniak Proboszcz Parafii pw. Św. Mikołaja i Wniebowzięcia NMP w Mroczy - Dziekan Dekanatu Mroteckiego, homilię wygłosił ks. Leonard Polley - Proboszcz Parafii pw. Św. Macieja w Orlu. Główne uroczystości odbyły się na skwerze przed Szkołą Podstawową. Przybyłych powitał Dyrektor Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu Jarosław Schulz. W uroczystości wzięli udział m.in. Silvana Oczkowska, Marek Witkowski - radni Sejmiku Województwa, Tadeusz Sobol - Starosta Nakielski, Romuald Rosiński - Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy reprezentujący Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Leszka Klesińskiego, Mieszko Klawikowski - Sekretarz Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Lidia Dąbrowska - z Zespołu ds. Miejsc Pamięci Narodowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, V-ce Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP ppłk w st. spocz. Edmund Łączny, Piotr Marosz Dyrektor BS w Koronowie Oddział w Mroczy, Leszek Karkosz Komendant Gminny OSP w Mroczy, Andrzej Brzózka i Tomasz Krakowski - radni RM w Mroczy, Kierownicy referatów i Jednostek Organizacyjnych UMiG w Mroczy m.in. Hanna Polewczyńska i Kamila Łączna, Danuta Radecka-Dubiel - Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy wraz z Pocztem Sztandarowym oraz Janusz Paliwoda - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy wraz z Pocztem Sztandarowym oraz członkowie mroteckiego Koła TPPW 1918/1919. Okazjonalny montaż słowno-muzyczny zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu pod kierunkiem Barbary Dzięcioł. Następnie odbyło się posadzeniu Katyńskiego Dębu Pamięci. Minutą ciszy uczczono pamięć ofiar w Katyniu, Miednoje, Charkowie i innych miejscach. Organizatorami uroczystości byli: mjr Jarosław Odrobiński - Prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 koło w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha (główny pomysłodawca i koordynator przedsięwzięcia), Jarosław Schulz - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu oraz ks. Leonard Polley - Proboszcz Parafii pw. Św. Macieja w Orlu. Wartę i asystę honorową wystawiła Jednostka Ratownictwa Medycznego z Kowalewka.

 

--== Dzień Patrona we Wronkach ==--

4 kwietnia 2012 r. - z okazji Święta Szkoły na Leśnej we Wronkach odbył się Ogólnoszkolny Rajd „Szlakami Powstania Wielkopolskiego”. Grupa rowerzystów pokonała 10 – kilometrowa trasę Moksz – Wronki. Samorząd Uczniowski zaprezentowali gościom dorobek i umiejętności uczniów w zakresie umiejętności tanecznych, kulinarnych, ćwiczeń laboratoryjnych z chemii, biologii, żonglerki i grafiki komputerowej. Była to wspaniała promocja szkoły.

 

--== Rajd rowerowy powstańczym szlakiem ==--

kwietnia 2012 r. – zorganizowany został XIII Rajd Rowerowy Szlakiem im. Maksymiliana Cygalskiego (powstańca wlkp.) ze Śremu do Zawór. W rajdzie udział wzięło ponad 60 osób, w tym prawie 40 przejechało trasę rajdu na rowerach. Byli to uczniowie Zespołu Szkół Politechnicznych i Ekonomicznych oraz Śremski Klub Rowerowy „Żwawe Dziadki”. Na starcie rajdu w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Śremie i na mecie w Zaworach przygotowano programy okolicznościowe w wykonaniu pensjonariuszy ZP-O i uczniów SP w Konarzycach. Wśród uczestników spotkania byli m.in. wicestarosta i wiceburmistrz Śremu, przedstawicielka Burmistrza Książa Wlkp., delegacje ZŻWP, ZKRPiBWP, chóru „Moniuszko”. Okolicznościowe wiązanki złożono pod kamieniem pamiątkowym. Rajd zakończył się poczęstunkiem przygotowanym przez Nadleśnictwo Piaski i Leśnictwo w Zaworach oraz wpisami do Kroniki.

 

--== W poznańskim Odwachu o Wincentym Wierzejewskim ==--

28 marca 2012 r. - w Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu - Odwach (Stary Rynek) odbyło się, zorganizowane przez Komisję Historyczną Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 i Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu , spotkanie z Szymonem Dąbrowskim na temat: Biografii Wincentego Wierzejewskiego (komendanta Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego, wybitnego współorganizatora Powstania Wielkopolskiego i skautingu wielkopolskiego ). W programie spotkania znalazła się prezentacja przez Wawrzyńca Wierzejewskiego publikacji Wydawnictwa „Media- Expo”.


 

--== Posiedzenie Zarządu Głównego TPPW ==--

  24 marca 2012 r. - w siedzibie Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP – Poznań,ul. Wysoka 5 odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego TPPW, które objęło m. in. następującą tematykę: - przyjęcie systemu wyróżnień Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, - regulaminy odznaczeń TPPW oraz sprawozdanie z działalności finansowej Towarzystwa za 2011 r. Miało również miejsce spotkanie z dr. Markiem Rezlerem – autorem książki: „Wielkopolanie pod bronią 1768 – 1921” ( o udziale Wielkopolan w powstaniach niepodległościowych). 

--== 67 rocznica zakończenia walk o Poznań ==--
 23 lutego 2012 r. - na poznańskiej Cytadeli odbyła się uroczystość z okazji 67 rocznicy wyzwolenia miasta. Udział w niej wzięli przedstawiciele władz wojewódzkich z Wojewodą Wielkopolskim - Piotrem Florkiem,przedstawiciele władz miasta, powiatu, kombatanci oraz mieszkańcy Poznania. Okolicznościowe przemówienie wygłosił z-ca prezydenta Poznania Dariusz Jaworski. Uczestnicy obchodów złożyli kwiaty pod pomnikami: Cytadelowców walczących w 1945 roku, żołnierzy radzieckich oraz żołnierzy alianckich. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego reprezentowali: Piotr Wojtczak – sekretarz ZG TPPW, Stefan Psik – członek ZG TPPW oraz Jacek Krzyżański..

 

--== Spotkanie Rodzin Powstańców Wielkopolskich w Zielonej Górze ==--

12 lutego 2012 r. - w Zielonej Górze, w karczmie „Sami Swoi” odbyło się Spotkanie Potomków Powstańców Wielkopolskich „Leć orle biały”. Spotkanie miało miejsce w związku z rocznicą bojów o Babimost i Kargowę. Przyśpiewki wojskowe z czasów powstania zaprezentował zespół „Winne Grona”. Przygotowano również wystawkę poświęconą Powstaniu Wlkp. , na którą słożyło się 12 kopii obrazów Leona Prauzińskiego, kopie dokumentów po powstańcach Piotrze Tuliszka i Piotrze Kaminiorzu z Boruji Starej, a także barwne tablice pokazujące mundury Wojsk Wielkopolskich. W trakcie spotkania wyświetlony został też film dokumentalny "Powstanie Wielkopolskie" z zasobów Telewizji „Kino Polska". Inicjatorem i organizatorem było Koło TPPW nr 5 w Zielonej Górze im. gen. Józefa Dowbor – Muśnickiego. Zielonogórskie Radio Zachód przygotowało z tej okazji audycję pod. red. Sławomira Kordyjalika.

 

--== Spotkanie z dr. Markiem Rezlerem w poznańskim Odwachu ==--

25 stycznia 2012 r. - w poznańskim Muzeum Powstania Wielkopolskiego Odwach – Stary Rynek 3 miało miejsce spotkanie z dr Markiem Rezlerem na temat: „Udział Wielkopolan w walkach niepodległościowych…”. Organizatorem przedsięwzięcia była Komisja Historyczna ZG TPPW 1918-1919 oraz Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu. W programie znalazła się się również prezentacja publikacji Marka Rezlera : WIELKOPOLANIE POD BRONIĄ 1768-1921.Udział mieszkańców regionu w powstaniach narodowych(Wydawnictwo REBIS Poznań 2011 ).

 

--== Rajd "Powstańczym szlakiem" ==--
 14 stycznia 2012 r - uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości razem z nauczycielami wyruszyli na VIII Rajd „Powstańczym szlakiem” do Kościelca. Rajd ten zakończył obchody Święta Patrona Szkoły. Zorganizowany został już po raz ósmy, aby upamiętnić wymarsz Powstańców z Pakości pod dowództwem W. Poczekaja na odsiecz Inowrocławia. W tym roku na zbiórkę przyszło 58 uczniów, 11 nauczycieli – opiekunów, 2 studentów z Bydgoszczy i rodzic, razem 72 osoby. Po przejściu pod pomnik na placu obok kościoła p.w. Św. Bonawentury uczestnicy rajdu rozdzielili się na drużyny i po otrzymaniu map, kart startowych i wysłuchaniu instrukcji rozpoczęli marsze na orientację .Trasa biegła z Pakości do Gorzan. Najlepiej z zadaniami poradziła sobie drużyna dziewcząt z klasy VIa w składzie: K. Ostrowska, K. Nawrocka, A. Woźniak, O. Nawrocka,zajmując pierwsze miejsce. Na zakończenie uczniowie udali się na cmentarz, gdzie zapalili znicze na powstańczych grobach.

 

--== Obchody 93 rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Żninie ==--

 11 stycznia 2012 r. - w Żninie, podobnie jak w 1919 roku w oknach wielu domów pojawiły się polskie, biało – czerwone flagi. Z dumą nieśli je również uczestnicy uroczystych obchodów zorganizowanych w tym dniu przez Starostwo, Urząd Miejski i Zespół Publicznych Szkół nr 1 w Żninie podczas przemarszu z kościoła św. Floriana, gdzie została odprawiona przez ks. Tadeusza Nowaka msza święta w intencji powstańców i ich rodziny, do szkoły.
Kolumnę prowadziła wojskowa orkiestra, za którą maszerowali pod własnym sztandarem żołnierze 2 batalionu Ziemi Żnińskiej, a za nimi 25 pocztów sztandarowych organizacji społecznych, szkół, zakładów pracy z powiatu żnińskiego oraz liczne grupy młodzieży szkolnej.
Na dziedzińcu szkoły uroczystość rozpoczęła się honorową salwą z armaty Bractwa Kurkowego z Piechcina, po której nastąpiła ceremonia wciągnięcia flagi na maszt. Okolicznościowe przemówienie wygłosił starosta żniński, Zbigniew Jaszczuk. Kolejnym punktem było odznaczenie sztandaru 2 batalionu logistycznego Ziemi Żnińskiej honorową odznaką Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego „Wierni Tradycji”, której dokonali Starosta Żninski i wiceprezes TPPW Tadeusz Musiał. Przybyłe delegacje złożyły przed tablicą upamiętniającą Powstanie Wielkopolskie wiązanki kwiatów. Na koniec odśpiewano, przy akompaniamencie orkiestry, Rotę, a członkowie fan klubu Lecha Poznań odpalili race. W dalszej części uroczystości młodzież Publicznego Gimnazjum nr 3 pod opieką nauczycieli B Różańskiej, D Twerd, M. Szarego zaprezentowała montaż słowno- muzyczny.Młodych wykonawców wspierali panowie z męskiego chóru Moniuszko. Na zakończenie uroczystości wielu zasłużonym działaczom społecznym wręczono medale i odznaki. Do wyróżnień wszystkie osoby przedstawił dyrektor szkoły Jacek Pietraszko, który w imieniu organizatorów podziękował również za udział wszystkim uczestnikom tych uroczystości.
Z okazji 93. rocznicy Powstania Wielkopolskiego wyróżnieni zostali:
Medalem Urzedu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych PRO MEMORIA
Franciszek Kruzel 101- letni weteran wojenny
Marian Kadow honorowy prezes Kujawsko - Pomorskiego Oddziału TPPW
Kazimierz Karpicz dyrektor polskiej szkoły w Jaszunach, na Litwie
Za Zasługi Dla Obronności Kraju
- Bronisław Woźny
Medalem Związku Inwalidów Wojennych
- Zespół Publicznych Szkół nr 1 w Żninie
Medalem Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych:
- Stefan Czarnecki
- Zbigniew Zwierzykowski
Odznakami Opiekunów Miejsc Pamięci Narodowej:
- Małgorzata Kubane
- Eliza Reszka
- Marian Nowakowski
- Rajmund Prus
- Jacek Superczyński
Honorową Odznaką TPPW „Wierni Tradycji”
2 Batalion Logistyczny Ziemi Żnińskiej w Bydgoszczy


 

--== Wystawa poświęcona Powstaniu Wielkopolskiemu w Sierakowie ==--
 8 stycznia 2012 r. - w Sierakowie, młodzież zaangażowana w realizację projektu systemowego "Aktywność - drogą do sukcesu", pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej i Sierakowskiego Ośrodka Kultury przygotowali wystawę poświęconą wybuchowi Powstania Wielkopolskiego. W Ośrodku Kultury miał również miejsce wykład dotyczący okoliczności wyzwolenia Sierakowa przed 93 laty oraz walk na froncie zachodnim, który przedstawił drZdzisław Kościański- przewodniczący Komisji Historycznej Zarządu Głównego TPPW .

 

--== Uroczystość na poznańskiej Ławicy ==--

6 stycznia 2012 r. – na poznańskiej Ławicy uczczono 93. rocznicę zdobycia przez Powstańców Wielkopolskich lotniska. Poczty sztandarowe oraz delegacje przedstawicieli władz samorządowych, wojska i organizacji społecznych oddały hołd powstańcom. Pod pomnikiem złożono wiązanki kwiatów. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 reprezentował Andrzej Szymankiewicz – prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW.

 

--== Swięto Patrona Szkoły w Przemęcie ==--
 

5 stycznia 2012 r. - w Zespole Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Przemęcie odbyło się Święto Patrona połączone z obchodami 93. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego reprezentował dr Zdzislaw Kościański – przewodniczący Komisji Historycznej , który w uznaniu zasług w upowszechnianiu wiedzy i tradycji związanej z powstaniem, udekorował odznaką "Wierni Tradycji" Prezesa Koła TPPW w Przemęcie - Antoniego Fornalskiego.

 

--== Uroczysta sesja w Wolsztynie ==--
 

5 stycznia 2012 r. - odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Wolsztyna poświęcona rocznicy wyzwolenia miasta przez Powstańców Wielkopolskich w 1919 r. Wziął w niej udział Ryszard Wosiński – członek ZG TPPW.

 

--== Obchody rocznicowe w Pakości ==--
  

5 stycznia 2012 r. - Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości obchodziła swoje święto i czciła kolejną rocznicę Powstania Wielkopolskiego. Uroczystości, prowadzone przez prezesa TPPW w Pakości - Małgorzatę Dzióbkowską, rozpoczęły się na cmentarzu parafialnym przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich, a wzięli w nich udział: parlamentarzyści, władze samorządowe i kościelne, dyrektorzy jednostek organizacyjnych z Pakości oraz gminy, przedstawiciele organizacji kombatanckich, członkowie Koła TPPW w Pakości, delegacje ze szkół, mieszkańcy miasta, emerytowani pracownicy oraz społeczność Szkoły Podstawowej w Pakości.

Przemawiając,Poseł Anna Bańkowska szczególna uwagę zwróciła na tradycje związane z kultywowaniem obchodów kolejnych rocznic Powstania Wielkopolskiego w Pakości. Podkreśliła znaczenie tego wydarzenia w historii narodu i miasta. Następnie Marek Puczkarski - opiekun szkolnego koła TPPW wraz z młodzieżą odczytał Apel Poległych, a delegacje i zaproszeni goście złożyli wiązanki kwiatów przed Pomnikiem Powstańców. Dalsze uroczystości odbyły się w szkole. Podczas apelu z koncertem pieśni patriotycznych gościnnie wystąpił Zespół „Pakościanie”, a uczniowie ze szkolnego chóru zaprezentowali montaż słowno-muzyczny przygotowany przez: Magdalenę Majchrzak-Tschurl, Beatę Wolińską i Katarzynę Kozinę. Dekoracje wykonała Alicja Mójta,a w ich instalacji pomagali Szymon Lewandowski i Mariusz Lewandowski. W części oficjalnej głos zabrał członek Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych - Ignacy Sarnecki, który wraz z prezesem Stowarzyszenia Spadkobierców Kombatantów II wojny światowej - Janem Kurczewskim wręczyli szkolnym opiekunom koła TPPW: Beacie Gozderze i Markowi Puczkarskiemu Odznaki Związku Kombatantów RP i BWP,za krzewienie patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży.Głos zabrał także Burmistrz Pakości Wiesław Kończal i na zakończenie,dyrektor Mirosław Gozdera, który podziękował wszystkim za przybycie i przygotowanie uroczystości.Dopełnieniem obchodów była msza św. odprawiona 6.01.2012r. w intencji poległych i zmarłych powstańców oraz członków ich rodzin.


 

--== Obchody 93 rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Mroczy ==--
 

5 stycznia 2012 roku - w Mroczy miały miejsce gminne uroczystości z okazji 93. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Rozpoczęły się one mszę świętą w intencji powstańców i ich rodzin. Główna część obchodów odbyła się na Placu Wolności. Przybyłych powitał mjr Jarosław Odrobiński - Prezes Koła TPPW 1918/1919 w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha – główny organizator i koordynator uroczystości. Uczestniczyli w nich m.in. przedstawiciele władz samorządowych, wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy, wielu organizacji i instytucji. 1 batalion  z 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. króla Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy wystawił wojskową asystę i kompanię honorową. Oprawę muzyczną zabezpieczyła Orkiestra Wojskowa z Bydgoszczy . Po Powstańczym Apelu Pamięci i salwie honorowej nastąpiło złożenie kwiatów pod Obeliskiem Powstańczym i pod Tablicą ku Czci Feliksa Łabędzkiego. W trakcie uroczystości wręczono najbardziej zasłużonym działaczom mroteckiego Koła TPPW, legitymacje i Odznaki Honorowe "Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej". Prezes TPPW 1918/1919 Koło w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha otrzymał Brązowy Medal za Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Dalsza część uroczystości miała miejsce w sali MGOK i R w Mroczy, gdzie zaprezentowana została przez uczniów Szkoły Podstawowej im. " Wojska Polskiego" z Mroczy część artystyczna, a Muzeum Ziemi Szubińskiej przygotowało wystawę pt. „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Krajnie i Pałukach”.

 

--== Uroczystość rocznicowa w Inowrocławiu ==--
 

5 stycznia 2012 r. - w Inowrocławiu odbyła się uroczystość rocznicowa poświęcona wybuchowi Powstania Wielkopolskiego, połączona z wręczeniem dla kola TPPW sztandaru. Wzięli w niej wzięli udział m.in. prezes ZG TPPW – Stefan Barłóg, wiceprezes – Tadeusz Musiał oraz Stefan Psik – członek Zarządu Głównego Towarzystwa.

 

--== Wycieczka Szlakiem Frontu Zachodniego ==--
 

3 stycznia 2012 r. - odbyła się wycieczka Szlakiem Frontu Zachodniego Powstania Wielkopolskiego zorganizowana przez Gimnazjum Publiczne im.Powstańców Wielkopolskich we Lwówku, Zespół Szkól Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu, Urząd Miasta i Gminy we Lwówku oraz Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Nowym Tomyślu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Rafał Mroczkiewicz-członek Zarządu Powiatu Nowotomyskiego oraz dr Zdzisław Kościański, reprezentujący Zarząd Główny TPPW. W wycieczce wzięli udział uczniowie z gimnazjum lwóweckiego oraz licealiści z „Kopernika” wraz z opiekunami. Spotkanie obu grup młodzieży  i zaproszonych gości nastąpiło przy pomniku Powstańców Wielkopolskich na Placu Niepodlełości w Nowym Tomyślu. Krótki opis wydarzeń związanych z zajęciem Nowego Tomyśla przez powstańców w nocy z 2/3 stycznia 1919 roku wygłosił dr Zdzisław Kościański. Następnie zapalono znicze i odśpiewano Rotę.” pod budyniem Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień, na którym umieszczona jest pamiątkowa tablica Grupa przejechała szlakiem walk powstańczych do Wronek, gdzie odwiedzono :Pomnik Powstańców przy ul.Leśnej,Dworzec Kolejowy,Zakład Karny,Plac Wolności i cmentarz parafialny, oddając hołd Wronczanom - uczestnikom powstania. Następnie wycieczka udała się do Szamotuł i do Lwówka, gdzie pod Krzyżem Powstańców odbył się Apel Poległych i złożono wiązanki kwiatów

 

--== Uroczystość przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie ==--

 28 grudnia 2011 r. - w Warszawie miały miejsce obchody 93 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Rozpoczęła je msza św. w kościele Ojców Dominikanów. Główna uroczystość odbyła się przy Grobie Nieznanego Żołnierza, na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, składając hołd uczestnikom zwycięskiego czynu zbrojnego i podkreślając solidarność społeczną i powszechność udziału ludności w powstaniu. Modlitwę w intencji powstańców odprawił ks. kard. Kazimierz Nycz - Metropolita Warszawski. Wartę honorową przy pomniku zaciągnęli żołnierze i harcerze, odczytano apel pamięci. Przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz korpusu dyplomatycznego i organizacji kombatanckich złożyli wieńce przed pomnikiem. W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele władz państwowych i samorządowych województwa wielkopolskiego, harcerze, poczty sztandarowe, członkowie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, Warszawskiego Klubu Wielkopolan „Eka”, a także młodzież z Zespołu nr 52 z Oddziałami Sportowymi w Warszawie oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Poznaniu, noszących imiona Powstańców Wielkopolskich. Następnie delegacje złożyły kwiaty na Cmentarzu Powązkowskim, przed Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. W skład delegacji Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego weszli m. in.: wiceprezes ZG TPPW – Tadeusz Musiał, prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW – Andrzej Szymankiewicz oraz członkowie Zarządu Głównego Towarzystwa – Irena Bandurska, Ryszard Danecki, Zdzisław Kościański, Stefan Psik, Michał Umbreit, Małgorzata Wróbel
oraz kapelan TPPW – o. prof. Eustachy Rakoczy. W obchodach uczestniczyły również delegacje Oddziału Kujawsko – Pomorskiego i Lubuskiego z prezesami Jackiem Pietraszko i Jerzym Przybeckim oraz pocztami sztandarowymi, a także liczne delegacje kół z Oddziału Wielkopolskiego.


 

--== Uroczystość rocznicowa w Żerkowie ==--

 27 grudnia 2011 r. - w Żerkowie zorganizowane zostały obchody 93 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Program obchodów obejmował m.in. uroczyste zebranie członków Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Żerkowie, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy pomniku poległych na rynku w Żerkowie przez delegację członków Koła TPPW, harcerzy oraz członków oraz członków Bractwa Kurkowego, Kwiaty złożono również na grobie dowódcy jarocińskich oddziałów powstańczych - Zbigniewa Ostroróg-Gorzeńskiego na cmentarzu w Lgowie .


 

--== Obchody rocznicowe w Srodzie Wlkp. ==--

  27 grudnia 2011 r. - w Środzie odbyły się uroczystości związane z 93 rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Jak co roku, w intencji Powstańców odprawiona została msza św. w Kolegiacie, którą koncelebrował ks. biskup Grzegorz Balcerek z udziałem Ojca Karola Meissnera, ks. infułata Aleksandra Raweckiego i księży proboszczów J. Śmigla, J. Małuszka i J. Stępczaka. Mszy św. towarzyszył Chór Kolegiacki. Następnie uczestnicy przemaszerowali pod budynek probostwa, na którym umieszczona została tablica poświęcona utworzeniu 27 grudnia 1918 r. sztabu 1 Ochotniczej Kompanii Średzkiej. Uczestniczyli m. in. wicemarszałek województwa wielkopolskiego – Wojciech Jankowiak, przedstawiciele władz samorządowych, liczni mieszkańcy Środy, rodziny Powstańców Wielkopolskich, poczty sztandarowe, delegacje i młodzież. Wartę honorową wystawili uczniowie z Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie. Okolicznościowe przemówienie wygłosiła przewodnicząca Społecznego Komitetu Rodzin Powstańców Wielkopolskich w Środzie i członek ZG TPPW– Maria Mielcarzewicz. Po uroczystym odsłonięciu tablicy, poświęcił ją ks. biskup Grzegorz Balcerek. Dalsza część uroczystości miała miejsce się na Kwaterze Powstańców Wielkopolskich w Środzie, gdzie po odśpiewaniu hymnu państwowego i modlitwie nad grobami Powstańców, delegacje złożyły wieńce i kwiaty pod pomnikiem. Wartę honorową zaciągnęli średzcy harcerze.

.

 

--== Uroczytość rocznicowa w Mroczy ==--

 27 grudnia 2011r. - w Mroczy, w ramach gminnych obchodów 93. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, na Cmentarzu Parafialnym odbyła się uroczystość poświęcenia odrestaurowanego (z rodzinnych środków finansowych) pomnika Patrona mroteckiego Koła TPPW 1918/1919 ppor. Franciszka Borzycha. Ceremonię poprowadził ks. Wojciech Cierniak Proboszcz Parafii pw. Św. Mikołaja
i Wniebowzięcia NMP w Mroczy - Dziekan Dekanatu Mrocza. Delegacja Koła TPPW wraz z przedstawicielami potomków rodziny Borzychów , w asyście ratowników z Jednostki Ratownictwa Medycznego z Kowalewka oraz uczniów klasy I o profilu wojskowym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła znicze. Policjanci z Posterunku Policji w Mroczy wystawili Wartę Honorową przy Pomniku.
Ponadto zapalono znicze i złożono wiązanki kwiatów w miejscach związanych z Powstaniem i upamiętniających Powstańców Wielkopolskich w Mroczy i Drążnie ( Obelisk ku Czci Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 z Mroczy i okolic na Placu Wolności, Tablica Memoratywna ku pamięci kpr. Feliksa Łabędzkiego
z Siedlemina – Powstańca kompanii jarocińskiej, Katyński Dąb Pamięci na Cmentarzu Parafialnym w Mroczy, Tablica ku Czci Powstańców Wielkopolskich-oficerów WP urodzonych w Mroczy mjr. Bronisława Stojaczka i kpt. Wacława Lenckowskiego oraz w DRĄŻNIE - Kamień upamiętniający miejsce śmierci Powstańca Wielkopolskiego z Nakła n./Not. Józefa Balcerzaka. Wartę Honorową wystawili ratownicy z Jednostki Ratownictwa Medycznego z Kowalewka. Asystowali po raz pierwszy „gościnnie” uczniowie z Łobżenicy. Władze samorządowe gminy reprezentował Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy Romuald Rosiński, jednocześnie członek mroteckiego Koła TPPW.
Pomysłodawcą i koordynatorem gminnych obchodów 93. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 jest Prezes TPPW 1918/1919 Koło w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha mjr Jarosław Odrobiński.

 

--== Wypominki Powstańcze ==--

 27 grudnia 2011 r. - w Zielonej Górze dla upamiętnienia 93 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego odprawione zostały w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego „Wypominki Powstańcze" i Msza św. Ojczyznę i Powstańców.

 

--== Uroczystości w Zielonej Górze ==--

 27 grudnia 2011 r. - w Zielonej Górze, w Muzeum Ziemi Lubuskiej miały miejsce obchody 93 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz 15 rocznicy utworzenia Oddziału Lubuskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Podczas uroczystości uhonorowano fundatorów sztandaru Oddziału Lubuskiego TPPW.

 

--== Obchody rocznicowe w Bydgoszczy ==--

 

27 grudnia 2011 r. - w Bydgoszczy odbyły się uroczystości upamiętniające 93 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Po mszy św. odprawionej w intencji Powstańców Wielkopolskich w bydgoskim Kościele Garnizonowym przez bp. Jana Tyrawę – Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej, miała miejsce uroczystość rocznicowa z ceremoniałem wojskowym pod Pomnikiem Nieznanego Powstańca. Po odegraniu hymnu państwowego przez orkiestrę wojskową z Bydgoszczy głos zabrali kolejno: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes, Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, Posłanka RP Anna Bańkowska oraz b. Senator RP Dorota Kempka. Następnie odczytano Apel Poległych zakończony salwą honorową kompanii reprezentacyjnej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z Bydgoszczy. Delegacje złożyły kwiaty i wiązanki na grobie i przed Pomnikiem Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego. Uroczystość zakończyło odśpiewanie roty. Udział w obchodach wzięli członkowie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, m.in. delegacja mroteckiego Koła TPPW 1918/1919 im. ppor. Franciszka Borzycha w składzie: prezes mjr Jarosław Odrobiński (prowadzący narrację uroczystości), sekretarz Koła Maria Nowacka, kpr. Adam Młodzik oraz Łukasz Odrobiński.

 

--== Centralne obchody 93. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu ==--

   

 

27 grudnia 2001 r. - w godzinach południowych odbyła się w Poznaniu, przed Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich centralna uroczystość poświęcona 93 rocznicy wybuchu Powstania.
Wzięli w niej udział parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, delegacje organizacji
i stowarzyszeń kombatanckich, przedstawiciele rodzin Powstańców Wielkopolskich, poczty sztandarowe, żołnierze, harcerze i liczni mieszkańcy Poznania. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak oraz Prezes Zarządu Głównego TPPW – Stefan Barłóg, który podkreślił społeczny charakter decyzji Wielkopolan o udziale grudniowym zrywie 1918 r., a następnie ich zaangażowanie
w procesie budowy II Rzeczypospolitej. Zaapelował również o wierność wielkopolskim tradycjom i kontynuowanie pracy nad upowszechnianiem wiedzy o Powstaniu. Następnie odczytano apel poległych, a kompania honorowa uczciła pamięć bohaterów salwą honorową. Pod pomnikiem przedstawiciele różnych środowisk złożyli wiązanki kwiatów, a u stóp pomnika zapłonęły znicze. Uroczystość zakończyło odśpiewanie roty.
Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali do Kościoła Farnego, składając na trasie przemarszu kwiaty w miejscach upamiętniających powstanie:
Tablica pamiątkowa Franciszka Ratajczaka
Tablica pamiątkowa Dowódców Powstania Wielkopolskiego
Tablica pamiątkowa Ignacego Jana Paderewskiego
Pomnik 15. Pułku Ułanów Poznańskich.
W kościele Farnym odprawiona została msza św. 
w intencji Powstańców Wielkopolskich.
Dalsza część uroczystości została przygotowana przez grupy rekonstrukcji historycznej na poznańskim Placu Wolności. Można było spróbować powstańczej grochówki, zobaczyć, jak wyglądał posterunek wojsk powstańczych, a także pokój stylizowany na czas narodzin II Rzeczpospolitej.
Oficjalne uroczystości zakończył uroczysty koncert w auli UAM w Poznaniu.

 

 

 

 

--== Obchody rocznicowe w Poznaniu ==--

 

27 grudnia 2011 r. - w Poznaniu rozpoczęły się centralne obchody 93 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. W godzinach dopołudniowych Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek oraz Prezes Zarządu Głównego TPPW Stefan Barłóg złożyli w towarzystwie delegacji wiązanki kwiatów przed obeliskiem na Cytadeli Poznańskiej, upamiętniającym bohaterów walk o niepodległość w latach 1918 – 1920.
Następnie odbyła się uroczystość na cmentarzu zasłużonych – na Wzgórzu św. Wojciecha - gdzie delegacje władz województwa wielkopolskiego, miasta Poznania i powiatu poznańskiego oraz Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego1918-1919 złożyły kwiaty na grobie pierwszego dowódcy powstania – gen. Stanisława Taczaka. Modlitwę w intencji powstańców poprowadził o. prof. Eustachy Rakoczy – kapelan TPPW. W składzie delegacji Zarządu Głównego TPPW znaleźli się: prezes ZG TPPW – Stefan Barłóg, wiceprezes – Tadeusz Musiał, sekretarz ZG TPPW – Piotr Wojtczak, prezes Oddziału Wielkopolskiego – Andrzej Szymankiewicz oraz członek Zarządu Głównego – Jan Janiszewski.

 

--== Inscenizacja przyjazdu I.J. Paderewskiego do Poznania ==--
 

26 grudnia 2011r. - w Poznaniu miała miejsce inscenizacja przyjazdu Ignacego Jana Paderewskiego na dworzec kolejowy, która, tradycyjnie już, rozpoczęła obchody 93. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Uczestniczyli w niej licznie mieszkańcy Poznania. Nie zabrakło wśród nich członków Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego z prezesem Zarządu Głównego - Stefanem Barłogiem. Imprezę zakończył koncert kolęd i pieśni patriotycznych w wykonaniu Poznańskiego Chóru Nauczycielskiego pod dyr. Ryszarda Łuczaka.

 

--== Spotkanie historyków i regionalistów w Muzeum Powstania Wlkp. ==--
 

14 grudnia 2011 r. - w poznańskim Odwachu - Muzeum Powstania Wielkopolskiego odbyło się spotkanie Komisji Historycznej Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
z prof. dr hab. Januszem Karwatem oraz prof. dr hab. Bernardem Piotrowskim na temat: „Pamięć o Powstaniu Wielkopolskim w latach 1919-1939 (historiografia, instytucje, autorzy)”. Moderatorem spotkania był dr Zdzisław Kościański ( przewodniczący Komisji Historycznej ZG TPPW 1918/1919).W spotkaniu z naukowcami uczestniczyła obok regionalistów także młodzież ze szkół w Opalenicy, Nowym Tomyślu i Poznaniu.

 

--== Uroczystość wręczenia Doboszy w Pałacu Działyńskich ==--
 

12 grudnia 2011r. - w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Honorowej Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego "Dobosz Powstania Wielkopolskiego". Laureatami nagrody za rok 2011 zostali:
Szymon Dąbrowski - historyk, popularyzator wiedzy i pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 / 1919, zwłaszcza w środowisku młodzieży szkolnej;
Marceli Kosman - prof. zw. dr hab.,historyk, politolog, pedagog, pisarz, autor 1500 znaczących publikacji, w tym 50 książek, który w swojej pracy naukowo - badawczej poświęcił wiele miejsca dziejom i znaczeniu Powstania Wielkopolskiego;
Eugeniusz Śliwiński - dr nauk humanistycznych, historyk, starszy kustosz Muzeum Okręgowego i wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie;
Telewizja Polska S.A. Oddział w Bydgoszczy,

Telewizja Polska S.A. Oddział w Poznaniu.

Honorowy Patronat nad 16 edycją wręczenia nagrody objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.
Działacze zasłużeni dla upowszechniania wiedzy i tradycji o Powstaniu Wielkopolskim zostali uhonorowani odznaczeniami, które wręczali:Lech Dymarski - Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Wicewojewoda Wielkopolski - Przemysław Pacia oraz Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 - Stefan Barłóg.
Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: Piotr Adamczewski – Rynarzewo, Kamila Czechowska – Szubin, Marek Puczkarski – Pakość, Bogdan Rościszewski – Lwówek oraz Waldemar Warciarek – Wolsztyn;
Medale Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej: Andrzej Haak – Wronki, Marian Praczyk – Piła, Krzysztof Wyrwa – Piła;
Odznaki Honorowe za Zasługi dla TPPW „Wierni Tradycji”: Paweł Anders, Lech Drożdżyński, Lech Dymarski, Leszek Jakubowski, Zenon Jóźwiak, Eugeniusz Kowalski, Ireneusz Król, Bartosz Kruszyński, Anna Kujawa, Beata Mąderek, Iwona Migasiewicz, Maria Pacholska oraz Lech Trzeciakowski.
Uroczystość uświetnił występ uczniów Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej 2. Stopnia im. Mieczysława Karłowicza

 

 

--== Dzień Patrona w Szkole Podstawowej w Wyrzysku ==--
 

9 grudnia 2011 r. - w Wyrzysku, w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich tradycyjnie już odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Patrona Szkoły.

 

--== Spotkanie w poznańskim Odwachu ==--
  

23 listopada 2011 r. -w Muzeum Powstania Wielkopolskiego /Odwach – Stary Rynek 3/ odbyło się, zorganizowane przez Komisję Historyczną Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
i Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu,spotkanie z mgr. Zenonem Jóźwiakiem nt. Działalności wydawniczej Instytutu im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Lesznie oraz dr. Franciszkiem Idkowiakiem nt. „Wojska inżynieryjno-saperskie na terenie Wielkopolski 1918-1939”.W programie znalazła się prezentacja publikacji: Włodzimierza Beckera i Franciszka Idkowiaka pod tym samym tytułem.

 

--== Obchody Swięta Niepodległości ==--
  

11 listopada 2011 r. - delegacje zarządów i kół Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w województwach lubuskim, kujawsko – pomorskim, wielkopolskim oraz w Szczecinie, Legnicy i Warszawie wzięły udział
w uroczystościach związanych z obchodami Święta Niepodległości.

 

--== Finał konkursu "Ojczyzno Ma" ==--
 

10 listopada 2011 r. –  w Teatrze Lubuskim, w Zielonej Górze odbył się finał drugiej edycji konkursu patriotyczno-religijnego "Ojczyzno Ma" organizowanego przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej, pod patronatem Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego, Wojewody Lubuskiego i Lubuskiego Kuratora Oświaty, w którego przygotowaniu swój udział miało też Koło nr 5 Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego z Zielonej Góry, przygotowując m.in. pytania dotyczące Powstania Wielkopolskiego. O pierwsze miejsca zmagało się 34 finalistów wyłonionych w majowych eliminacjach parafialnych i szkolnych z całego regionu.
Na zakończenie prezes koła nr 5 TPPW 1918-1919 im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego - Mieszko Kamiński, pogratulował młodym uczestnikom posiadanej wiedzy i zaprosił ich wraz z opiekunami do wirtualnej wycieczki w przeszłość, prezentując francuski film z czasów I wojny światowej ukazujący martyrologię Polaków pod zaborem pruskim pod znamiennym tytułem „Pruska kultura”. Zadaniem oglądających było odgadnięcie trzech wydarzeń, które zainspirowały autorów filmu. Rywalizację wygrała drużyna uczniów z Drezdenka.

 

 

--== Wieczór wspomnień ==--

3 listopada 2011 r. – w Zielonej Górze,  z inicjatywy dyrektora Muzeum Ziemi Lubuskiej dr. Andrzeja Toczewskiego odbył się wieczór wspomnień o zielonogórzanach zmarłych w ostatnim roku, a zasłużonych dla miasta. W tym roku wspominano śp. płk Janinę Wolanin - działaczkę Koła w pierwszych latach jego istnienia, historyków prof. Jerzego Majchrzaka i prof. Joachima Benyskiewicza - badacza dziejów Powstania Wielkopolskiego na Babimojszczyźnie
i dziejów Polaków pod zaborem pruskim, Remigiusza Jankowskiego – syna powstańca wielkopolskiego Jana Jankowskiego, pioniera Zielonej Góry i do niedawna aktywnego działacza koła TPPW oraz plastyka Stanisława Parę. W spotkaniu uczestniczyli działacze koła nr 5 TPPW 1918-1919 im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego w Zielonej Górze: Mieszko Kamiński, Edward Tuliszka, Teresa Tuliszka oraz Izabela Jankowska – córka Remigiusza Jankowskiego z matką. Poszczególne wspomnienia poprzedzane były występami Kwartetu Filharmonii Zielonogórskiej prezentującemu utwory klasyczne od baroku do współczesności. Spotkaniu patronowali ks. bp dr  Adam Dyczkowski – senior Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej oraz Janusz Kubicki – prezydent Miasta Zielona Góra.

 

--== Akcja "Znicz na grobie Powstańca Wielkopolskiego" w Zielonej ==--
  

1 listopada 2011 r. – już siódmy raz na cmentarzu przy ul Wrocławskiej, w Zielonej Górze odbyła się akcja „Znicz na grobie Powstańca Wielkopolskiego” zainicjowana i koordynowana przez prezesa koła nr 5 TPPW 1918-1919 im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego - Mieszka Kamińskiego.
Na 43 grobach byłych Powstańców Wlkp. członkowie Koła zapalili specjalnie przygotowane znicze. Tegoroczna akcja po raz pierwszy objęła miejsca pamięci poza Zieloną Górę. Prezes Koła postawił znicz pod pomnikiem Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu oraz przekazał specjalny znicz do Lusowa na grób gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego. Znicze z akcji dotarły również na cmentarze w Nowej Soli, Otyniu i Ochli. Sponsorem akcji „Znicz na grobie Powstańca Wielkopolskiego”w Zielonej Górze jest producent zniczy firma MAX-POL - Andrzeja Czajki z Rozdrażewa.

 

--== Kwesta na renowację wielkopolskich cmentarzy ==--
 

1 listopada 2011r.- na poznańskich cmentarzach oraz w Chodzieży, Czerlejnie, Kostrzynie, Krotoszynie, Luboniu, Pobiedziskach, Siedlcu, Swarzędzu i Wolsztynie przeprowadzona została przez Stowarzyszenie „Wiara Lecha” kwesta, której celem była zbiórka funduszy na renowację mogił powstańczych. Wśród kwestujących byli również członkowie Towarzystwa pamięci Powstania Wielkopolskiego.

 

--== Porządkowanie mogił na poznańskiej Cytadeli ==--

 28 i 29 października 2011 r. - Stowarzyszenie „Grupa Rekonstrukcji Historycznej WARTA” przeprowadziło akcję porządkowania mogił na cmentarzu wojskowym na Cytadeli- największej wojskowej nekropolii w Poznaniu, w której udział wzięła młodzież z 38 szkół i członkowie innych wielkopolskich stowarzyszeń - łącznie ponad 600 osób. Prace objęły również mogiły Powstańców Wielkopolskich.

 

 

--== Dzień Patrona Koła TPPW w Zielonej Górze ==--

 23. października 2011 r.  – w Zielonej Górze odbyła się, z inicjatywy Koła nr 5 TPPW1918-1919 im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego, uroczystość upamiętniająca drugiego dowódcę Powstania Wielkopolskiego. W kościele Podwyższenia Krzyża Świętego miała miejsce uroczysta Msza św., której przewodniczył kapelan Koła ks. prał. Jan Pawlak w asyście ks. Tomasza Sałatki. Okolicznościową modlitwę przygotował prezes koła nr 5 TPPW w Zielonej Górze - Mieszko Kamiński. Uczestniczyli: członkowie TPPW, Lubuskiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, potomkowie Powstańców Wlkp., mieszkańcy Zielonej Góry oraz okolic. Wśród gości znaleźli się również m.in. Krzysztof Wesołowski reprezentujący Marszałka Województwa Lubuskiego oraz Piotr Kazimierz Szyszko – przewodniczący Rady Miasta Nowa Sól. Poczty sztandarowe wystawili: Oddział Lubuski TPPW w Zielonej Górze, Stowarzyszenie Pionierów Zielonej Góry, Komenda Hufca ZHP w Zielonej Górze oraz zielonogórski Zespół Szkół Ekonomicznych. Oprawę muzyczną na trąbkę przygotował członek koła nr 5 TPPW p. Wiesław Żurawski. Po mszy św. odbyło spotkanie z potomkami powstańców wielkopolskich, w którym uczestniczyli m. in.: Władysław Wierciński – zięć powstańca - Józefa Łakomego, Bożena Krukowska – wnuczka powstańca - Adama Dolińskiego, Andrzej Stręk – wnuk powstańca. Członkowie TPPW przygotowali okolicznościową wystawę książek oraz plakatów.

.

 

--== Spotkanie w poznańskim Odwachu ==--

19 października 2011 r.- w Muzeum Powstania Wielkopolskiego – Poznań, Stary Rynek 3 - odbyło się spotkanie z dr. Bartoszem Kruszyńskim nt. „ Kariery oficerów w II Rzeczypospolitej”, zorganizowane przez Komisję Historyczną Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 oraz Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych. W programie znalazła się również prezentacja publikacji B. Kruszyńskiego o tym samym tytule.

 

--== Nowe pomniki na powstańczych mogiłach w Samoklęskach Dużych ==--
18 września 2011 roku  - na cmentarzu parafialnym w Samoklęskach Dużych ( gmina Szubin ) poświęcono nowe pomniki powstańców wielkopolskich 1918/1919- Franciszka Józefa Walkowiaka, Marcina Grubczyńskiego oraz Anzelma Wojciecha Brzykcego. Patriotyczne uroczystości poprzedziła msza święta w kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła, którą sprawował proboszcz parafii ks. Bogusław Konieczka. W uroczystościach wzięły udział m.in. rodziny po powstańcach wielkopolskich, mieszkańcy Samoklęsk oraz zaproszeni goście: Marian Kadow – prezes honorowy Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Mieszko Klawikowski – sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Lidia Dąbrowska – z Zespołu ds. Miejsc Pamięci Narodowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Tadeusz Sobol – starosta nakielski, Andrzej Kinderman – wicestarosta nakielski, Artur Michalak – przewodniczący Rady Powiatu, Leszek Gutkowski – członek Zarządu Powiatu Nakielskiego, Ignacy Pogodziński – burmistrz Szubina, Mariusz Piotrkowski – wiceburmistrz Szubina, Andrzej Wrona – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie, Edmund Karnowski – naczelnik Wydziału Komunalnego UM w Szubinie, bryg. Franciszek Sobiechowski – zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią, st. ktp. Mariusz Mantych – dowódca JRG Państwowej Straży Pożarnej w Szubinie, mjr Jarosław Odrobiński – prezes koła TPPW 1918/1919 im. ppor. Franciszka Borzycha w Mroczy, Janusz Nowakowski – prezes koła TPPW 1918/1919 w Rynarzewie, Wioletta Borys-Stachowiak - sołtys sołectwa Samoklęski Duże, kpt. rez. Jan Nowakowski – prezes Klubu Żołnierzy Rezerwy – LOK w Nakle nad Notecią, Marian Domżalski – mistrz kamieniarski z Kcyni, dyrektorzy szkół, młodzież szkolna i mieszkańcy powiatu nakielskiego i gminy Szubin.
Główna część uroczystości miała miejsce na cmentarzu parafialnym. Przybyłych powitał w imieniu organizatorów Piotr S. Adamczewski – prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 im. ks. Ludwika Sołtysińskiego w Szubinie. Historię powstańczych mogił przedstawiła Kamila Czechowska – dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie. Mogiły poświęcił ks. Bogusław Konieczka, a delegacje i rodziny powstańcze złożyły na nich kwiaty i zapaliły znicze. Warte honorową przy mogiłach zaciągnęli członkowie Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej z Kowalewka ( gmina Kcynia ). W uroczystościach uczestniczyły poczty sztandarowe: Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego TPPW 1918-1919 w Bydgoszczy, Komendy Powiatowej PSP w Nakle nad Notecią, Ochotniczych Straży Pożarnych: Rynarzewo, Tur, Szubin, Chomętowo, LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie, Zespołu Szkół: Szubin, Rynarzewo, Kowalewo, Gimnazjum nr 1 w Szubinie. Organizatorami uroczystości było Muzeum Ziemi Szubińskiej i Koło TPPW 1918-1919 w Szubinie. Honorowy patronat przyjęli: ks. Bogusław Konieczka – proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Samoklęskach Dużych i Ignacy Pogodziński – burmistrz Szubina.

 

--== Uroczyste nadanie imienia Centrum Szkol. Łączn. i Informatyki w Zegrzu ==--

14 września 2011 r. – w Zegrzu  odbyła się uroczystość związana z nadaniem imienia gen. bryg. Heliodora Cepy  Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. Wzięła w niej udział delegacja Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego1918/1919 oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznej „3 Bastion Grolman”. Organizatorami uroczystości byli: Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności oraz Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. W programie obchodów znalazły się m.in. msza św. w kościele garnizonowym, konferencja nt. „Generał brygady Heliodor Cepa (1895-1974). Zasłużony żołnierz wojsk łączności”, zwiedzanie sali tradycji i bazy szkoleniowej oraz uroczysty apel.

 

--== Obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej w Poznaniu ==--

1 września 2011 r. – w Poznaniu obchodzono 72. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka odbyły się w Poznaniu wojewódzkie uroczystości. Główne uroczystości zainaugurowała msza święta pod przewodnictwem bp. Zdzisława Fortuniaka, po której uczestnicy: parlamentarzyści, delegacje władz państwowych, samorządowych, związków zawodowych, służb mundurowych kombatanci, oraz przybyli mieszkańcy Poznania udali się pod Pomnik Armii Poznań. Do zebranych przemówił m.in. Wojewoda Wielkopolski oraz zaproszeni goście. Następnie odbył się apel poległych, po którym złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym bohaterstwo żołnierzy Armii Poznań. Z ramienia TPPW uczestniczyli m.in. prezes ZG Towarzystwa Stefan Barłóg oraz prezes Oddziału Wielkopolskiego – Andrzej Szymankiewicz.
 

 

 

--== Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Szczecinie ==--

16.08.2011 r. – w Szczecinie miała miejsce uroczystość  kończąca szczecińskie obchody Święta Wojska Polskiego – odsłonięcie  nowej tablicy pamiątkowej ku czci żołnierzy Powstania Wielkopolskiego, którzy w latach czterdziestych osiedlili się na terenie Pomorza Zachodniego. Tablica ta znajduje się w miejscu  poprzedniej tzn.:  - przy bramie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM ( „PSK – 2” ) w Szczecinie – wejście od strony al. Powstańców Wielkopolskich nr 72. Inicjatorami i organizatorami uroczystości byli: SK TPPW i  Dział Adm.- Gospod. PUM w Szczecinie.

 

 

--== Obchody Dnia Wojska Polskiego w Mroczy ==--

15 sierpnia 2011 r. - w Mroczy odbyły się uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego połączone z Dniem Patrona Szkoły Podstawowej im. WP. Organizatorami uroczystości byli: Rada Rodziców, Dyrekcja Sszkoły oraz Koło w TPPW 1918/1919 Mroczy, współorganizatorami - 1 batalion logistyczny im. „Ziemi Nakielskiej” z 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej Bydgoszczy oraz Jednostka Poszukiwawczo - Ratownicza z Kowalewka. Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji Ojczyzny, którą koncelebrował ks. Wojciech Cierniak proboszcz parafii p.w. św. Mikołaja i Wniebowzięcia NMP w Mroczy. Główna część uroczystości miała miejsce na Placu Wolności, pod obeliskiem ku czci Powstańców Wielkopolskich 1918/1919. Wartę Honorową pełnili żołnierze 1 batalionu logistycznego im. Ziemi Nakielskiej”. Posterunki Honorowe wystawione zostały również, przez Jednostkę Poszukiwawczo – Ratowniczą z Kowalewka - na cmentarzu parafialnym przy Tablicy Memoratywnej ku Pamięci Oficerów WP mjr. Bronisława Stojaczyka i kpt. Wacława Lenckowskiego oraz przy odrestaurowanym Pomniku Patrona TPPW 1918/1919 z Mroczy - ppor. Franciszka Borzycha. Przybyłych powitał mjr. Jarosław Odrobiński - Prezes Koła TPPW 1918/1919 im. ppor. Franciszka Borzycha w Mroczy. Okolicznościowe przemówienie wygłosił również Leszek Klesiński - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy. W uroczystościach uczestniczyli m.in., Romuald Rosiński - Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy wraz z radnymi, Mieszko Klawikowski - Sekretarz Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Lidia Dąbrowska reprezentująca Zespół ds. miejsc pamięci narodowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, mjr. Bogdan Ziołek - Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy, ppłk Piotr Lewandowski - dowódca 1 blog ziemi nakielskiej w Bydgoszczy. Delegacje złożyły pod obeliskiem wieńce i wiązanki kwiatów Na wniosek Zarządu Koła TPPW 1918/1919 w Mroczy, za szczególną aktywność na polu upamiętniania Miejsc Pamięci Narodowej udekorowano Medalami „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”  Justynę Piotrowską-Tojza, Pawła Wintrowicza oraz Jednostkę Poszukiwawczo-Ratowniczą z Kowalewka.  Aktu dekoracji dokonał Mieszko Klawikowski wraz z Lidią Dąbrowską w obecności Leszka Klesińskiego i mjr. Jarosława Odrobińskiego. Ponadto wręczono  nowym członkom Koła  TPPW 1918/1919  legitymacje członkowskie. Delegacja członków mroteckiego Koła wraz z potomkami rodziny ppor. Franciszka Borzycha złożyła kwiaty na Cmentarzu parafialnym, na odrestaurowanym pomniku ppor. Franciszka Borzycha oraz  przy Tablicy Katyńską i Smoleńskiej.

 

--== Widowisko historyczne: "Poznańczycy 1919-2011"; ==--

14 sierpnia 2011 r. – w Poznaniu  Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej „3 Bastion Grolman” zorganizowało widowisko historyczne pt: „Poznańczycy 1919-2011”, ukazujące zwycięstwo Wojsk Wielkopolskich w wojnie polsko – bolszewickiej 1919-1921.W programie znalazły się: defilada wojskowa ( z Placu Wolności do ul. Panny Marii), polowa msza św. za Ojczyznę, poświęcenie oraz uroczyste wręczenie sztandaru 3 Pułku Strzelców Wielkopolskich, a także widowisko historyczne (okolice ul. Panny Marii na Ostrowie Tumskim). W imprezie uczestniczyła delegacja ZG TPPW z prezesem Stefanem Barłogiem oraz członkowie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919  z rejonu Poznania i okolic, sympatycy Towarzystwa oraz nauczyciele i uczniowie ze szkół noszących imiona bohaterów Powstania Wielkopolskiego.

 

--== Spotkanie laureatów konkursu w Muzeum Powstania Wielkopolskiego ==--

16 czerwca 2011 r. – w Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się spotkanie laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Inicjatyw Samorządów Szkolnych: „Jesteśmy tacy jak oni – wartości i ideały Powstańców Wielkopolskich”. W spotkaniu wzięli udział m.in: posłanka na Sejm RP – Agnieszka Kozłowska – Rajewicz  reprezentująca Ministra Edukacji Narodowej, Roman Łukawski reprezentujący Piotra Florka – Wojewodę Wielkopolskiego oraz st. wizytator Maria Jedlińska-Pyssa z Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty.  Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz wyróżnienia. Odczytany został list od Ministra Edukacji Narodowej. Uczestnicy spotkania obejrzeli program przygotowany przez Gimnazjum nr 78 im. Powstańców Wielkopolskich w Warszawie, który został oceniony jako najlepsza praca konkursowa, a także zwiedzili muzeum.

 

 

--== Spotkanie w pilskim ratuszu ==--
5 czerwca 2011 r. - w Pile Zarząd Koła Nr 9 Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 spotkał się z prezydentem Piły Piotrem Głowskim. W spotkaniu w pilskim ratuszu uczestniczyli: Jan Ryszard Garbarczyk – prezes zarządu koła, Jan Śnioszek – wiceprezes, Marian Praczyk – skarbnik oraz członkowie zarządu Roman Chwaliszewski i Wojciech Kicman. Podczas dyskusji mówiono o osiągnięciach oraz nowych zadaniach i inicjatywach Towarzystwa. Tradycja obchodów rocznicowych Powstania Wielkopolskiego w Pile sięga 1994 roku - najpierw pod Pomnikiem Zwycięstwa, a od 30 grudnia 1999 roku pod obeliskiem przy ulicy Bydgoskiej, który podobnie jak wiele tablic pamiątkowych, powstał właśnie dzięki staraniom Koła TPPW. Cennym dorobkiem są wydawnictwa poświęcone pamięci Powstania m.in. „Powrót Orła – Powstanie Wielkopolskie na Ziemi Pilskiej”, „W trosce o pamięć  - 15 lat Koła Nr 9 TPPW”,  „Pułkownik Kazimierz Zygmunt Rybicki - Powstaniec Wielkopolski”.

 

--== Współpraca z Wielkopolskim Związkiem Pracodawców ==--

3 czerwca 2011 r. – Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 podpisał porozumienie o współpracy z Wielkopolskim Związkiem Pracodawców. Podpisy na umowie złożyli Prezes Zarządu WZP Jacek Silski oraz wiceprezes ZG TPPW Tadeusz Musiał i Prezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego TPPW – Andrzej Szymankiewicz.

 

 

--== Uroczystość w Chwałkowie Kościelnym ==--

25 maja 2011 r. – w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym odbyła się uroczystość z okazji wręczenia sztandaru Szkole. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego reprezentował Stefan Psik – członek Zarządu Głównego TPPW.

 

 

--== Uroczystości z okazji zakończenia II wojny światowej ==--

8 maja 2011r. – w Bydgoszczy, Poznaniu i Zielonej Górze delegacje Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oddały hołd żołnierzom polskim i koalicji antyhitlerowskiej  podczas uroczystości z okazji 66 rocznicy zakończenia II wojny światowej.

 

--== Msza św. w intencji Powstańców Wielkopolskich w Nowej Soli ==--

8 maja 2011 r. -  w Nowej Soli odprawiona została w kościele św. Michała Archanioła msza św. za zmarłych Józefa Kowalskiego, oraz jego podkomendnych z placówki Straży Granicznej  w Obrze- Kazimierza Idziorka, Wojciecha Kempiaka i Pawła Buśko - którzy zginęli w 1941 roku, w hitlerowskich obozach koncentracyjnych, za udział w Powstaniu Wielkopolskim. Msza zainicjowana została przez Pawła Szpiguna z Otynia, oddelegowanego do organizacji Klubu TPPW w Nowej Soli, Jana Jaworskiego, Edwarda Kowalskiego i prezesa Koła nr 5 TPPW 1918-1919 im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego w Zielonej Górze - Mieszka Kamińskiego. Celebrze  przewodniczył ks. kan. Jan Truty w asyście ks. Marka Sulikowskiego, oddając cześć Powstańcom Wielkopolskim, a szczególnie gen. Józefowi Dowbor-Muśnickiemu. Odczytano też modlitwy przygotowane przez prezesa Mieszka Kamińskiego. Oprawę muzyczną na trąbkę przygotował Wiesław Żurawski również członek koła TPPW 1918-1919 .

 

--== Święto Konstytucji 3 Maja ==--

3 maja 2011 r. – w Bydgoszczy, Poznaniu, Zielonej Górze i Szczecinie  delegacje Zarządu Głównego, Oddziałów i Kół Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 wzięły udział w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja

 

--== Spotkanie z historykiem w poznańskim Odwachu ==--

27 kwietnia 2011 r.  w Muzeum Powstania Wielkopolskiego,  Odwach – Poznań, Stary Rynek  odbyło się spotkanie z dr Eugeniuszem Śliwińskim  nt: „3 (17) Pułk Ułanów Wielkopolskich w wojnie z Rosją bolszewicką w latach 1919-1920”, połączone z prezentacją jego książki pt: „17 Pułk Ułanów Wielkopolskich”. Organizatorami byli:  Komisja Historyczna Zarządu Głównego TPPW oraz Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu.

 

--== Apel Pamięci w Wyrzysku ==--
15 kwietnia 2011 r. – w Wyrzysku, w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich,  zorganizowany został z okazji obchodów Dnia Patrona Szkoły  - Apel Pamięci. W uroczystości udział wzięli m.in. Starosta Pilski – Mirosław Mantaj, Burmistrz Wyrzyska – Maria Bratkowska, Prezes ZG Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 -  Stefan Barłóg, Stefan Psik - członek ZG TPPW oraz delegacja Koła TPPW z Piły. Prezes Stefan Barłóg wyróżnił Szkołę, dekorując jej sztandar Odznaką Honorową TPPW „Wierni Tradycji”. Tą samą odznaką wyróżnieni zostali: Burmistrz Wyrzyska – Maria Bratkowska oraz Dyrektor Szkoły – Bogusława Jagodzińska.

 

--== Uroczystość w Mroczy ==--

11 kwietnia 2011 r. -  w Mroczy odbyła się uroczystość z okazji 71. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 1. rocznicy katastrofy lotniczej w Smoleńsku, w której uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych województwa, powiatu Nakielskiego, gminy Mrocza, radnych RM w Mroczy, wojska , członkowie Koła TPPW, organizacji kombatanckich, organizacji pozarządowych i mieszkańców. Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w intencji pomordowanych na Wschodzie i tragicznie zmarłych ofiar katastrofy samolotu. Apel Pamięci odczytał mjr Jarosław Odrobiński - Prezes TPPW 1918/1919 w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha.Po apelu kompania reprezentacyjna 1 batalionu logistycznego „Ziemi Nakielskiej” pod dowództwem kpt. Sławomira Kowalewskiego oddała salwę honorową, a następnie odczytano nazwiska ofiar katastrofy. Odsłonięcia tablicy dokonał Stanisław Uleryk - ojciec tragicznie zmarłego w tej katastrofie ppor. Marka Uleryka, oficera BOR, a tablicę poświęcił ks. kanonik Józef Starczewski. Uroczystość zakończyło złożenie wieńców  i  wiązanek kwiatów oraz zapalenie zniczy przez przybyłe delegacje. Wartę honorową przed tablicą pełnili żołnierze 1 batalionu logistycznego. Delegacjom składającym kwiaty towarzyszyli druhowie z Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej z Kowalewka.

 

--== V Krajowy Zjazd Delegatów TPPW 1918/1919 ==--

9 kwietnia 2011 r. – w siedzibie  Wielkopolskiej Ligi Obrony Kraju, w poznańskim  Domu Żołnierza  odbył się V Krajowy Zjazd Delegatów Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Tegoroczny zjazd objęty został patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Poprzedziła go kampania sprawozdawczo – wyborcza Towarzystwa w oddziałach: kujawsko – pomorskim, lubuskim i wielkopolskim oraz kołach samodzielnych w Legnicy, Szczecinie i Warszawie. Wśród gości Zjazdu znaleźli się m.in.: Marszałek Wielkopolski -  Marek Woźniak, Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Posłowie RP Krystyna Łybacka i Stanisław Kalemba, przedstawiciel Prezydenta M. Poznania oraz prezesi współpracujących z TPPW stowarzyszeń i organizacji. Z tej okazji Kapituła Odznaki Honorowej „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” nadała działaczom Towarzystwa – Wojciechowi Kicmanowi, Zygmuntowi Porolniczakowi, Stefanowi Psikowi oraz Piotrowi Wojtczakowi- odznaczenia za szczególną działalność na rzecz upowszechniania wiedzy i kultywowania pamięci o Powstaniu Wielkopolskim. Wręczył je Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak. W trakcie uroczystości  Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek uhonorował również zasłużonych działaczy TPPW Medalami Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Zarząd Główny TPPW nadał tytuły „Honorowego Członka Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919” . Prezes Stefan Barłóg wręczył je m.in. Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego – Markowi Wożniakowi i Wojewodzie Wielkopolskiemu – Piotrowi Florkowi. Zjazd podsumował minioną kadencję 2007 – 2011 i dokonał wyboru Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Prezesem Zarządu Głównego TPPW wybrano ponownie Stefana Barłoga. W skład Prezydium weszli ponadto: wiceprezes – Tadeusz Musiał, wiceprezes i skarbnik – Włodzimierz Warchalewski, sekretarz – Piotr Wojtczak oraz Zdzisław Kościański, Jacek Pietraszko, Janusz Sałata, Katarzyna Sołtysiak oraz Andrzej Szymankiewicz.

 

--== Spotkanie w Muzeum Powstania Wielkopolskiego ==--
30 marca 2011 r. - w Poznaniu, w Muzeum Powstania Wielkopolskiego - Odwach – Stary Rynek 3 odbyło się zorganizowane przez Komisję Historyczną Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 spotkanie z dr. Zdzisławem Kościańskim W KRĘGU KAWALERII POLSKIEJ... połączone z prezentacją jego publikacji: Organizacja i działania wojenne samodzielnej kawalerii polskiej w1939 roku.


 

--== Walny Zjazd Oddziału TPPW w Bydgoszczy ==--

26 marca 2011 r. – w Bydgoszczy miał miejsce Walny Zjazd Oddziału Kujawsko – Pomorskiego  Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.Prezesem Oddziału TPPW wybrany został – Jacek Pietraszko, wiceprezesami: Andrzej Grubczyński i Jarosław Odrobiński, sekretarzem – Małgorzata Dzióbkowska, skarbnikiem – Lidia Nowak. Wybrano również 20 delegatów na Zjazd Krajowy.
Wcześniej przeprowadzono także wybory w samodzielnych Kołach TPPW. W wyniku wyborów funkcję prezesa w tych kołach powierzono:

w Szczecinie – Andrzejowi Lindeckiemu,
w Legnicy –  Czesławowi Kowalakowi,
w Warszawie - Aleksandrze Kowalkowskiej.

 

--== Walne Zjazdy Oddziałów TPPW w Poznaniu i Zielonej Górze ==--

19 marca 2011 r. – odbyły się walne Zjazdy Oddziałów Lubuskiego i Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. W Zielonej Górze prezesem Oddziału Lubuskiego TPPW został wybrany powtórnie Jerzy Przybecki, wiceprezesem – Zenon Brembor, sekretarzem – Grażyna Pawłowska oraz skarbnikiem – Stefan Ogrodowicz. Wybrano również 6 delegatów na Zjazd Krajowy.

W Poznaniu prezesem Oddziału Wielkopolskiego wybrano po raz kolejny Andrzeja Szymankiewicza, wiceprezesami – Romana Grewlinga i Jana Jajora, sekretarzem – Marię Bandurską. Ponadto dokonano wyboru 37 delegatów na Zjazd Krajowy.

 

--== Porozumienie z Automobilklubem Wielkopolski ==--

16 marca 2011 r. – w Poznaniu zostało podpisane porozumienie między Automobilklubem Wielkopolski i Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 / 1919. Podpisy swoje złożyli Robert Werle – Prezes Automobilklubu Wielkopolski oraz Stefan Barłóg Prezes  Zarządu Głównego TPPW. Obie organizacje łączy historia. Generał Kazimierz Raszewski – powstaniec wielkopolski 1918 / 1919 był pierwszym Prezesem Automobilklubu w Wielkopolsce. Celem współpracy jest kultywowanie pamięci i tradycji związanej z Powstaniem Wielkopolskim – zwycięskim czynem niepodległościowym 1918 / 1919.

 

--== Posiedzenie Zarządu Głównego TPPW ==--

12 marca 2011 r. – odbyło się w Poznaniu posiedzenie Zarządu Głównego TPPW, kończące obecną kadencję. Przyjęto na nim sprawozdanie z działalności w minionej kadencji oraz inne materiały na V Krajowy Zjazd Delegatów Towarzystwa.

 

--== Uroczystość poświęcona gen S. Taczakowi w Mieszkowie ==--

2 marca 2011 r. -  odbyła się uroczystość na rynku w Mieszkowie przed pomnikiem gen. Stanisława Taczaka z udziałem przedstawicieli towarzystw działających  w Mieszkowie – Grupa Rekonstrukcyjna Powstania Wielkopolskiego, Stowarzyszenie Nasz Mieszków, Kurkowe Bractwo Strzeleckie, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19, OSP – oraz przedstawicieli  powiatowych i miejskich władz samorządowych ze starostą jarocińskim Mikołajem Szymczakiem i przewodniczącym Rady Miejskiej Markiem Tobolskim i  grupy żołnierzy z 16 Jarocińskiego Batalionu Remontu Lotnisk im. gen. Stanisława Taczaka z ppłk. Marianem Borowiakiem. Kwiaty przed pomnikiem złożyła również młodzież Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Taczaka w Mieszkowie w asyście żołnierzy z Grupy Rekonstrukcyjnej Powstania Wielkopolskiego 1918/19 pod dowództwem Wojciecha Koterby. Po uroczystości odbyło się spotkanie w Szkole Podstawowej im. gen. Stanisława Taczaka w Mieszkowie. Na spotkaniu Jan Jajor - prezes koła Towarzystwa Pamięci Wielkopolskiego 1918/19 w Jarocinie przedstawił ogólny program remontu dworku i przygotowań do zorganizowania w nim  Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918/19 jako Filii Muzeum Regionalnego w Jarocinie.

 

--== Uroczystość na poznańskim Cmentarzu Zasłużonych ==--

2 marca 2011 r. - na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu jarocińskie delegacje powiatowych i miejskich władz samorządowych oraz Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 złożyły kwiaty i zapaliły znicze na grobie gen. Stanisława Taczaka z okazji 51 rocznicy śmierci. Po powitaniu zebranych przez starostę powiatu jarocińskiego Mikołaja Szymczaka krótki biogram Generała przedstawił Jan Jajor - prezes jarocińskiego Koła TPPW 1918/19 im. Gen. Stanisława Taczaka. W uroczystości wzięła udział poznańska delegacja z prezesem Zarządu Oddziału Wielkopolskiego TPPW 1918/19 Andrzejem Szymankiewiczem.

 

--== Spotkanie w poznańskim Odwachu ==--
23 lutego 2001 r. – w poznańskim Odwachu – Muzeum Powstania Wielkopolskiego odbyło się kolejne spotkanie zorganizowane przez  Komisję Historyczną Zarządu Głównego TPPW i Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu spotkanie z prof. dr. hab. Bogusławem Polakiem, dr. Michałem Polakiem,
dr. Markiem Rezlerem, W KREGU BOHATERÓW POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918/1919. W programie znalazła się prezentacja nowości wydawniczych dotyczących Powstania Wielkopolskiego.

 

--== Wycieczka szlakiem Frontu Zachodniego ==--
28 stycznia 2011 r. – zorganizowana została XI wycieczka Szlakiem Frontu Zachodniego Powstania Wielkopolskiego dla młodzieży szkolnej. Organizatorami jej byli: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych imienia Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu, Gimnazjum imienia Powstańców Wielkopolskich we Lwówku oraz nauczyciele historii z L.O. im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu. W Przemęcie uczestnicy oddali hołd powstańcom Kompanii Przemęckiej, która wzięła udział w wyzwoleniu Wolsztyna 05.01.1919 roku. Następnie miał miejsce pokaz filmowy, dokumentujący przebieg powstania na odcinku wolsztyńsko-przemęckim. W drugiej części wycieczki, która odbyła się w Wolsztynie, uczestnicy spotkali się z członkami grupy rekonstrukcji historycznej - Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości z Wolsztyna. Na miejscowym cmentarzu, na którym pochowani są bohaterowie powstania, uczczono pamięć powstańców oddając honory i zapalając znicze. Przy głównej kwaterze złożona została wiązanka  biało-czerwonych kwiatów. Odśpiewano hymn narodowy i rotę.

 

--== Prelekcja w Muzeum Powstania Wielkopolskiego ==--

19 stycznia 2011 r. – w Poznaniu, w Muzeum Powstania Wielkopolskiego- Odwach, Stary Rynek odbyła się prelekcja Zenona Jóźwiaka, Pawła Michalskiego i Jerzego Zielonki pt: „Wielichowianie  w Powstaniu Wielkopolskim”  oraz  prezentacja  „Słownika Biograficznego Powstańców Wielkopolskich Ziemi Wielichowskiej”  tom 1, pod redakcją Zenona Jóźwiaka i Pawła  Michalskiego. Organizatorami spotkania były: Komisja Historyczna Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu.

 

--== Powiatowo-gminne obchody w Lubaszu ==--

17 stycznia 2011 r. – w Lubaszu miały miejsce powiatowo – gminne obchody upamiętniające 92. Rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Uroczystości rozpoczęła msza św. w Sanktuarium NNMP, poprzedzona montażem słowno – muzycznym w wykonaniu młodzieży. Następnie złożono wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich i grobem ppłk. Zdzisława Orłowskiego. Uczestnicy przemaszerowali ulicami Lubasza do budynku Gimnazjum, gdzie złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową. W drugiej części uroczystości otworzono uroczyście halę widowiskowo – sportową. Organizatorami obchodów byli: Starosta Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Wójt Gminy Lubasz, TPPW oraz Dyrekcja Gimnazjum im. ppłk. Zdzisława Orłowskiego w Lubaszu. Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego reprezentował  wiceprezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego – Roman Grewling.

 

--== Hołd dla powstańców w Międzychodzie ==--

17 stycznia 2011 r. – w Międzychodzie , przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich odbyła się uroczystość z okazji 92. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego, w której udział wzięły poczty sztandarowe oraz delegacje władz samorządowych powiatu, miasta i gminy, Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, zakładów pracy, organizacji społecznych, partii politycznych, młodzieży szkolnej, kombatanci, duchowieństwo oraz mieszkańcy. Uczestnicy oddali hołd powstańcom i złożyli wiązanki kwiatów. Zarząd Główny TPPW 1918/1919 reprezentował   Ryszard Danecki. Druga część uroczystości miała miejsce w Kamionnie, gdzie odbyła się msza św. w kościele parafialnym p.w. NNMP połączona z występem młodzieży z ZSP Kamionna oraz rekonstrukcja boju o Kamionnę odtworzona przez członków Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej „3 Bastion Grolman”. Uroczystości zakończyły się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Powstańców Wielkopolskich.

 

--== Biesiada Pałucka w Żninie ==--

11 stycznia 2011 r. - w Żninie odbyły się obchody 92. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele św. Floriana, którą odprawił ksiądz kanonik dr Tadeusz Nowak. Następnie uczestnicy przeszli ulicami miasta na dziedziniec Zespołu Publicznych Szkół nr 1w Żninie. Odśpiewano hymn narodowy. Starosta żniński Zbigniew Jaszczuk wygłosił okolicznościowe przemówienie. Delegacje władz powiatu i gminy, służby mundurowe, placówki oświatowe i kulturalne, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe oraz reprezentanci wojewody kujawsko – pomorskiego  - Mieszko Klawikowski i Lidia Dąbrowska dla uczczenia pamięci poległych, złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą powstańcze wydarzenia. Część oficjalna zakończyła się odśpiewaniem „Roty”.  W drugiej częci uroczystości, która miała miejsce w szkolnej sali gimnastycznej, odbyła się „Biesiada Pałucka”. Gości powitał dyrektor szkoły mgr Jacek Pietraszko, a jednocześnie prezes Oddziału Kujawsko – Pomorskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Bydgoszczy. Uczniowie pod kierunkiem : Agnieszki Cyganiak, Ireny Lisieckiej , Wojciecha Urbanowskiego oraz Marcina Nowaka zaprezentowali montaż słowno – muzyczny o tematyce powstańczej pt: „Lekcja historii”. Grupa dziewcząt śpiewała pieśni patriotyczne oraz kolędy. Dyrektor szkoły wręczył Irenie Kubalewskiej i Stanisławowi Kubalewskiemu Odznaki Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Na zakończenie wystąpiła Orkiestra Dęta działająca przy Zespole Publicznych Szkół nr 1 w Żninie pod dyrekcją Andrzeja Stawarza.

 

--== Uroczystość rocznicowa w Szubinie ==--

11 stycznia 2011 r. - w Szubinie miały miejsce uroczystości upamiętniające 92. rocznicę zwycięskiej walki powstańców wielkopolskich o wyzwolenie miasta . Z tej okazji na cmentarzu  przy Pomniku-Mogile Powstańców Wielkopolskich  zgromadziły się delegacje i poczty sztandarowe. Apel poległych poprowadził prezes szubińskiego koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 im. ks. radcy Ludwika Sołtysińskiego Piotr S. Adamczewski. Modlitwę odmówił ksiądz kanonik Tadeusz Lesiński. Złożono również na pomniku wiązanki kwiatów. Dalsza część uroczystości odbyła się w Muzeum Ziemi Szubińskiej. Gości przywitał Piotr S. Adamczewski. Dyrektor Muzeum - Kamila Czechowska przedstawiła wyniki konkursu wiedzy o powstaniu dla gimnazjalistów i uczniów szkoły średniej i uhonorowała zwycięzców. Głos zabrał także starosta nakielski Tadeusz Sobol, który zaakcentował znaczenie powstania wielkopolskiego dla regionu Pałuk i Krajny. Młodzież z Zespołu Szkół w Szubinie pod kierunkiem Marioli Polańskiej i Dobromiły Swosińskiej zaprezentowała program słowno-muzyczny pt: WIERSZEM, PIEŚNIĄ I BAGNETEM DO WOLNOŚCI. Po raz pierwszy pokazana została także wystawa przygotowana przez Muzeum Ziemi Szubińskiej pt: POWSTANIE WIELKOPOLSKIE NA PAŁUKACH I KRAJNIE. Tekst wystawy opracowała Kamila Czechowska (która przygotowała także projekt graficzny) oraz Piotr S. Adamczewski. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Muzeum oraz zbiorów prywatnych Piotra S. Adamczewskiego, zdjęcia współczesne natomiast wykonała Kamila Czechowska, Piotr S. Adamczewski oraz Piotr Bembenek. W obchodach wzięli udział m.in.: starosta nakielski Tadeusz Sobol, wicestarosta Andrzej Kinderman, przewodniczący Rady Powiatu Artur Michalak, członek Zarządu Powiatu Leszek Gutkowski, burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński, ks. Jan Kątny, prezes Koła TPPW 1918-1919 w Mroczy mjr Jarosław Odrobiński, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Zdzisław Dąbrowski, prezes Sądu Rejonowego w Szubinie Ewa Sozańska-Walczak, zastępca komendanta powiatowego PSP Franciszek Sobiechowski, dyrektor MZOSiR Marek Nowicki, strażacy, dyrektorzy szkół, placówek kulturalnych, radni gminni i powiatowi, młodzież, mieszkańcy Szubina, członkowie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 koła w Szubinie. Organizatorami obchodów rocznicowych byli: burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński, przewodniczący Rady Miejskiej Marek Domżała, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Koło w Szubinie, MZOSiR w Szubinie, Zespół Szkół w Szubinie, Szubiński Dom Kultury i  Muzeum Ziemi Szubińskiej.

 

--== Konkurs wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim w Szubinie ==--

11 stycznia 2011 r. -  w Szubinie odbył się po raz kolejny konkurs wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim zorganizowany przez Muzeum Ziemi Szubińskiej oraz Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - Koło w Szubinie im. ks. radcy Ludwika Sołtysińskiego. Poprowadziła go dyrektor Muzeum Kamila Czechowska i prezes koła TPPW w Szubinie Piotr S. Adamczewski. W konkursie wzięli udział uczniowie z gimnazjów nr 1 i 2 w Szubinie, z Rynarzewa i Kowalewa oraz uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie. Zwycięzcami zostali: w kategorii szkół średnich − Artur Przemorski, natomiast w kategorii gimnazjów I miejsce zajął − Mateusz Bartkowiak z Zespołu Szkół w Szubinie, II miejsce − Marta Żebracka z Zespołu Szkół w Rynarzewie, III miejsce – Michał Przyszlakowski z Zespołu Szkół w Kowalewie. Prace oceniało jury w składzie Benigna Olszewska, Elżbieta Donarska i Stanisław Wypych. Statuetkę za zdobycie największej ilości punktów przez uczniów jednej szkoły, ufundowaną przez prezesa szubińskiego koła TPPW Piotra S. Adamczewskiego, zdobyło I Liceum Ogólnokształcące w Szubinie. Nagroda wręczona została dyrektorowi Szkoły Stanisławowi Głowackiemu podczas wieczornej uroczystości z okazji 92. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w sali muzealnej.

 

--== Znicze pamięci w Sierakowie ==--

 8 stycznia 2011 r. - mieszkańcy Sierakowa oddali hołd powstańcom wielkopolskim, wyzwolicielom miasta w roku 1919. Z inicjatywy Jarosława T. Łożyńskiego – laureata „Dobosza Powstania Wielkopolskiego 1918/1919”, przy wsparciu zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Sierakowskiej i samorządu gminnego, znaczna część mogił powstańczych na cmentarzu parafialnym została już oznaczona granitowymi tabliczkami z wizerunkiem Wielkopolskiego Krzyża Powstańczego. Obok nich zapłonęły dziesiątki zniczy. Na tutejszej nekropoli spoczywa ponad 150 powstańców, których udział w walkach został udokumentowany.

.

 

--== Obchody rocznicowe w Inowrocławiu ==--

5 stycznia 2011 r. – w Inowrocławiu uczczono 92. Rocznicę Powstania Wielkopolskiego. Z tej okazji przed Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich przy ulicy Orłowskiej odbył się apel poległych, oddano salwy honorowe, a następnie złożono kwiaty. W uroczystości wzięły udział m.in. władze samorządowe, kompania honorowa Garnizonu Inowrocław, poczty sztandarowe szkół i instytucji oraz mieszkańcy.

.

 

--== Obchody rocznicowe Powstania Wielkopolskiego w Przemęcie ==--

5 stycznia 2011 r. – w Przemęcie , w Zespole Szkół – Gimnazjum i Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich - odbyła się uroczystość w ramach gminnych obchodów 92. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Okolicznościowe przemówienie wygłosił gospodarz uroczystości – Dyrektor Antoni Fornalski. Wśród gości znaleźli się m.in. Mariusz Silski - Zastępca Wójta Gminy Przemęt, Jerzy Dominiak - Przewodniczący Rady Gminy Przemęt, Ryszarda Kurp - Starosta Powiatu Wolsztyńskiego oraz dyrektorzy szkół z terenu gminy. Podczas obchodów Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego reprezentował Zdzisław Kościański – członek Prezydium ZG TPPW i przewodniczący Komisji Historycznej oraz przewodniczący Koła TPPW 1918/1919 - Dariusz Poszwiński.  Dla uczczenia pamięci powstańców zapalono znicze i złożono wiązanki kwiatów pod Ścianą Patrona Szkoły. Wręczono również legitymacje członkom nowo utworzonego Koła TPPW. Z tej okazji uczniowie zaprezentowali okolicznościowy program artystyczny. Wystąpiła również orkiestra dęta działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Przemęcie.

 

--== Uroczystość rocznicowa w Wolsztynie ==--

5 stycznia 2011 r. – w Wolsztynie uczczono 92. Rocznicę Powstania Wielkopolskiego. Z tej okazji odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej, którą poprzedziła msza św. w intencji powstańców. Przedstawiciele władz gminnych i powiatowych złożyli wiązanki kwiatów na grobach powstańców oraz w Miejscach Pamięci Narodowej. Okolicznościową akademię przygotowali uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Wolsztynie

 

--== Gminne obchody rocznicowe w Mroczy ==--

5 stycznia 2011 r. – w Mroczy odbyły się gminne obchody 92. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Rozpoczęło je spotkanie potomka Powstańca Wielkopolskiego – Marka Łabędzkiego oraz członków Grupy Rekonstrukcji Historycznej „3 Bastion Grolman” z uczniami Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy. Następnie odprawiona została msza św. w Kościele Parafialnym p.w. św. Mikołaja z udziałem Asysty Honorowej 1 batalionu logistycznego „Ziemi Nakielskiej” 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej oraz pocztów sztandarowych. Główna część uroczystości miała miejsce na Placu Wolności w Mroczy, gdzie odbył się Apel Poległych i złożono wiązanki kwiatów pod  Obeliskiem Powstańczym – Tablicą Łabędzkiego. Uroczystość zakończyła część artystyczna w sali MGOKiR. Organizatorami obchodów byli Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza  - Wiesław Gozdek oraz mjr Jarosław Odrobiński – Prezes Koła TPPW 1918/1919 w Mroczy.

 

--== Uroczyście w Opalenicy ==--

5 stycznia 2011 r. – w Opalenicy miały miejsce obchody 92. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Po mszy św. w Kościele p.w. św. Mateusza odbył się uroczysty apel przy Pomniku Powstańczym połączony ze złożeniem okolicznościowych wiązanek. Obchody zakończył program artystyczny w wykonaniu uczniów Gimnazjum w Opalenicy.

 

--== Obchody rocznicowe na poznańskiej Ławicy ==--

5 stycznia 2011 r. – na poznańskiej Ławicy uczczono 92. rocznicę zdobycia przez Powstańców Wielkopolskich lotniska. Poczty sztandarowe oraz delegacje przedstawicieli władz samorządowych, wojska i organizacji społecznych oddały hołd powstańcom, a pod pomnikiem, znajdującym się w pobliżu portu lotniczego ( przy stary terminalu pasażerskim) złożono wiązanki kwiatów. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 reprezentował Andrzej Szymankiewicz – prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW.

 

--== Uroczytość rocznicowa w Legnicy ==--

28 grudnia 2010 r. - w związku z 92. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego, przedstawiciele samorządowych władz Legnicy z Prezydentem Tadeuszem Krzakowskim, członkowie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego z Czesławem Kowalakiem, członkowie rodzin byłych powstańców i przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 1, która nosi ich imię, oddali hołd pamięci mieszkańcom naszego miasta, którzy wzięli udział w Powstaniu. W latach powojennych w Legnicy zamieszkało 25 uczestników walk o powrót Wielkopolski w granice państwa. Na Cmentarzu Komunalnym znajduje się 15 mogił powstańczych, wśród nich mogiła Stanisława Miśka, Honorowego Obywatela Legnicy z roku 1996. Na grobach złożono kwiaty i zapalono znicze. Coroczne wizyty Prezydenta Legnicy oraz członków Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego na grobach Powstańców stały się już legnicką tradycją.

 

--== Odsłonięcie pamiątkowej tablicy w Koszalinie ==--

28 grudnia 2010 r. – w Koszalinie, przed Pomnikiem Martyrologii Narodu Polskiego odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci Powstańców Wielkopolskich, którzy spoczywają na nekropolii. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, wojska, duchowieństwa, rodzin powstańczych, harcerzy oraz kibiców Lecha Poznań. Inicjatorem upamiętnienia uczestników zrywu niepodległościowego 1918/1919 roku jest Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina. 

--== Uroczysty apel przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie ==--

28 grudnia 2010 r. – na Placu Piłsudzkiego w Warszawie, po raz trzeci, odbyły  się przy Grobie Nieznanego Żołnierza uroczyste obchody 92. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Organizatorem uroczystości był Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak przy współudziale Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 oraz Chorągwi Wielkopolskiej ZHP im. Powstańców Wielkopolskich. Okolicznościowe przemówienie wygłosił  Marszałek Marek Woźniak, nawiązując do historii i tradycji Powstania Wielkopolskiego. Doradca Prezydenta RP – prof. Tomasz Nałęcz odczytał list  od Prezydenta adresowany do uczestników uroczystości. W obchodach udział wzięli m.in. przedstawiciele Prezydenta RP, Parlamentu RP, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, władz samorządowych i administracyjnych Województwa Mazowieckiego i Wielkopolskiego, Prezydentów Poznania i Miasta Stołecznego Warszawy oraz Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919  . Licznie reprezentowani byli  harcerze z Wielkopolskiej i Warszawskiej Chorągwi  ZHP , poczty sztandarowe, przedstawiciele Warszawskiego Klubu Wielkopolan „Eka” oraz młodzież szkolna. Ze strony Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego uczestniczyły delegacje: Zarządu Głównego w składzie Prezes – Stefan Barłóg, Andrzej Szymankiewicz, Zdzisław Kościański i Honorowy Kapelan TPPW O. Eustachy Rakoczy, Zespołu Szkół nr 52 im. Powstańców Wielkopolskich w Warszawie, Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu, Lubuskiego Oddziału TPPW, kół TPPW z Warszawy i Poznania oraz Jarocina, Piły i Wolsztyna. Podczas uroczystości ks biskup Tadeusz Pikus odprawił modlitwę w intencji powstańców. Na zakończenie złożono na płycie pomnika wieńce i wiązanki kwiatów. Po uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza zostały złożone również kwiaty przed monumentem upamiętniającym Powstańców Wielkopolskich na Cmentarzu Powązkowskim oraz na powstańczych mogiłach.

 

--== Obchody rocznicowe w Zielonej Górze ==--

27 grudnia 2010 r. – w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Zielonej Górze odprawione zostały „Wypominki Powstańcze”. Mszę świętą w intencji Ojczyzny i Powstańców Wielkopolskich odprawił ks. prałat Jan Pawlak – kapelan Koła TPPW nr 5 im. gen. J. Dowbor - Muśnickiego. Członkowie koła oddali również hołd Powstańcom, stawiając znicze pod obeliskiem bohaterów Powstania Wielkopolskiego oraz na ich grobach.

 

 

--== Uroczystość rocznicowa w Bydgoszczy ==--

27 grudnia 2010 r. – w Bydgoszczy, mszą św. w Kościele Garnizonowym przy ul. Bernardyńskiej, celebrowaną przez dziekana Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych ks. płk. Józefa Kubalewskiego rozpoczęły się obchody 92. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Uczestniczyli w niej m.in. Wojewoda Kujawsko – Pomorski Ewa Mes, Rafał Bruski – Prezydent Bydgoszczy, ordynariusz diecezji bydgoskiej bp. Jan Tyrawa, przedstawiciele Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego oraz wojska, i harcerzy. Po zakończeniu mszy odbyła się uroczystość przy Pomniku Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego. Odczytano apel poległych, a kompania reprezentacyjna oddała salwę honorową. Na zakończenie złożono przed pomnikiem wieńce i kwiaty oraz odśpiewano Rotę.

 

--== Centralne obchody rocznicowe w Poznaniu ==--

27 grudnia 2010 r.  w Poznaniu miały miejsce centralne obchody 92 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W godzinach dopołudniowych złożono kwiaty i zapalono znicze w wielu miejscach pamięci Powstania i na grobach powstańców m.in. na kwaterze powstańczej na Cytadeli oraz na grobie dowódcy powstania - Stanisława Taczaka, na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan. Kulminacyjnym punktem obchodów był uroczysty apel pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. Okolicznościowe przemówienia wygłosili Marszałek Województwa Wielkopolskiego - Marek Woźniak oraz prezes ZG TPPW – Stefan Barłóg. Odczytano ponadto list od Prezydenta RP – Bronisława Komorowskiego. W dalszej części uroczystości odbył się apel poległych zakończony salwą honorową dla uczczenia bohaterów zrywu niepodległościowego 1918/1919. Delegacje złożyły wiązanki i kwiaty, a na zakończenie odśpiewano Rotę. Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali do kościoła farnego na mszę św. w intencji powstańców, celebrowaną przez metropolitę poznańskiego abpa Stanisława Gądeckiego. Na trasie przemarszu złożono kwiaty przy tablicach pamiątkowych: Franciszka Ratajczaka, dowódców Powstania Wielkopolskiego, Ignacego Jana Paderewskiego oraz 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Oficjalne uroczystości zwieńczyło widowisko „Muzyka Wolności” na Placu Wolności. Poświęcona ono było I. J. Paderewskiemu w 150 rocznicę urodzin. Widzowie mogli oglądać na telebimach fragmenty archiwalnych filmów o Paderewskim. Miał miejsce również koncert jego muzyki. Organizatorem obchodów był samorząd wojewódzki wspólnie z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego oraz władzami miasta Poznania.

 

--== Inscenizacja przyjazdu I.J. Paderewskiego do Poznania ==--

26 grudnia 2010 r. – inscenizacja przyjazdu I.J. Paderewskiego na dworcu kolejowym w Poznaniu rozpoczęła tradycyjnie obchody 92. Rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Przygotował ją już po raz piętnasty noszący jego imię Poznański Chór Nauczycieli pod dyr. Ryszarda Łuczaka.

 

--== Obchody rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Zielonej Górze ==--

19 grudnia 2010 r. – w Zielonej Górze, z okazji 92. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego, odprawiona została w kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej   msza św. za Ojczyznę. Podczas mszy poświęcony został sztandar Lubuskiego Oddziału Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Na zakończenie uroczystości złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową przy Placu Powstańców Wielkopolskich.

 

--== Uroczysty jubileusz w Zielonej Górze ==--

16 grudnia 2010 r. – w Zielonej Górze, w Muzeum Ziemi Lubuskiej odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru Lubuskiemu Oddziałowi Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Lubuski Oddział TPPW, w którego skład wchodzi 7 kół w Zielonej Górze, Kargowej, Babimoście, Sulechowie i Krośnie Odrzańskim, obchodził jednocześnie 15-lecie swojej działalności.  W uroczystości wzięła udział Zastępca Prezydenta Zielonej Góry – Wioleta Haręźlak. Zarząd Główny TPPW reprezentowali Prezes - Stefan Barłóg i Wiceprezes - Tadeusz Musiał. Za zasługi w upowszechnianiu wiedzy i tradycji związanej z Powstaniem Wielkopolskim Odznaką Honorową TPPW „Wierni Tradycji” uhonorowani zostali: Jacek Jakubiak, Edward Jaworski, Stanisław Jęch, Jarosław Konecki, Bolesław Wytrykus oraz Sławomir Kowal. Mieszko Kamiński odznaczony został Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

 

 

--== Uroczystość w Pałacu Działyńskich ==--

14 grudnia 2010 r. – w Poznaniu, w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich – Stary Rynek odbyła się coroczna uroczystość wręczenia honorowych nagród TPPW  - statuetek „Dobosza Powstania Wielkopolskiego”  dla osób i instytucji szczególnie zasłużonych w popularyzowaniu czynu powstańczego Wielkopolan.Wśród gości znaleźli się m.in. Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak, oraz Wojewoda Wielkopolski – Piotr Florek.
 W tym roku nagrodzeni zostali:
Włodzimierz Kwaśniewicz – dr nauk humanistycznych, historyk, dyrektor Muzeum Wojskowego w Drzonowie k/Zielonej Góry, popularyzator dziejów Powstania Wielkopolskiego,
Edmund Mikołajczak – historyk, regionalista i publicysta, członek kolegium redakcyjnego „Ziemia Kujawska”,  
Bernard Piotrowski – profesor zw. dr hab., historyk, kierownik Zakładu Historii, Kultury i Literatur Skandynawskich UAM
oraz  Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział im. Cyryla Ratajskiego w Luboniu, które w swojej działalności turystyczno – krajoznawczej od wielu lat w sposób szczególny propaguje wiedzę i tradycję związaną z Powstaniem Wielkopolskim 1918/1919. Podczas spotkania wręczono również osobom zasłużonym dla upowszechniania wiedzy i pamięci o powstaniu honorowe odznaki TPPW „Wierni tradycji”. Spotkanie zakończył występ  Zespołu Manufaktury Piosenki Harcerskiej „Wartaki z Koła pod dyr. hm Henryka Perzyńskiego.

 

 

 

--== Prezentacja książki w Muzeum Powstania Wielkopolskiego ==--

8 grudnia 2010 r. – w Poznaniu, w Muzeum Powstania Wielkopolskiego – Odwach (Stary Rynek) odbyła się prezentacja opracowania „Trzeba było pójść… Powiat Nowotomyski w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919. Historia i pamięć” pod redakcją Zdzisława Kościańskiego i Bogumiła Wojcieszaka, której organizatorami byli: Komisja Historyczna Zarządu Głównego TPPW oraz Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu.

 

--== Obchody Święta Niepodległości w Szczecinie ==--

11 listopada 2010 r. – w Szczecinie odbyły się obchody 92 rocznicy Odzyskania Niepodległości z udziałem szczecińskiego Koła TPPW 1918-1919. W programie znalazły się m.in. msza św. za Ojczyznę (Bazylika Archikatedralna św. Jakuba Ap.), impreza rekonstrukcyjna „Wybuch Powstania Wielkopolskiego” oraz złożenie kwiatów pod popiersiem J. Piłsudzkiego. Towarzystwo reprezentowali  : Andrzej Lindecki – prezes Koła TPPW, Jan Krzysztoń, i  Antoni Adamczak.

 

 

--== Uroczystość w Miałach ==--

11 listopada 2010 r. - w Miałach, podczas gminnych obchodów Święta Niepodległości zorganizowana została w szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich uroczystość, podczas której Odznakę Honorową TPPW "Wierni Tradycji" wręczył dyrektorowi Janowi Pawełczykowi przedstawiciel Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, prezes Koła TPPW w Czarnkowie - Tadeusz Stachowski. W akcie dekoracji uczestniczył również burmistrz Wielenia - Zbigniew Stochaj.

 

--== Świeto Niepodległości ==--

11 listopada 20100 r. – w Poznaniu, Bydgoszczy, Zielonej Górze i Szczecinie  miały miejsce obchody Święta Niepodległości. Udział w nich wzięły delegacje Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

 

--== Nadanie imienia Gimnazjum w Kobylej Górze ==--

10 listopada 2010 r. – w Gimnazjum, w Kobylej Górze odbyła się uroczystość oddania do użytku nowego budynku oraz przyjęcie imienia Powstańców Wielkopolskich. Zarząd Główny TPPW reprezentował Stefan Psik.

 

--== Odsłonięcie tablicy upamiętniającej powstańców w Ciosańcu ==--

10 listopada 2010 r. - na Cmentarzu Parafialnym w Ciosańcu odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej poległych Powstańców Wielkopolskich. Uroczystość poprzedziła akademia z okazji Święta Niepodległości przygotowana przez społeczność szkolną Zespołu Szkół w  Ciosańcu  pod kierunkiem Moniki Kempy- Bogdanowicz oraz  Alicji Stefanowskiej. Uczestniczyli przedstawiciele Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919: prezes Koła nr 5 TPPW 1918-1919 im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego w Zielonej Górze - Mieszko Kamiński i Paweł Szpigun, wiceburmistrz Sławy Krzysztof Gruszewski, sołtys wsi Ciosaniec - Zdzisław Siemczyk,  przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Otyńskiej  - Jan Jaworski, a także dyrektor Zespołu Szkół w Ciosańcu - Bogusława Olszewska.

 

--== Nowe Koło TPPW w Kotlinie ==--

9 listopada 2010 r. – w Sali Urzędu Gminy, w Kotlinie odbyło się zebranie założycielskie Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. W zebraniu uczestniczył Jan Jajor – prezes Koła TPPW im. gen. Stanisława Taczaka w Jarocinie

 

--== Nadanie imienia Jednostce Wojskowej w Jarocinie ==--

8 listopada 2010 r. w Jarocinie miała miejsce inauguracja obchodów 92 rocznicy Powstania Wielkopolskiego, połączona z uroczystością nadania 16. jarocińskiemu batalionowi remontu lotnisk  imienia Gen. Stanisława Taczaka. Z tej okazji  odsłonięto również pamiątkową tablicę.  Z ramienia Towarzystwa udział wzięli prezes Zarządu Głównego Stefan Barłóg i prezes Oddziału Wielkopolskiego Andrzej Szymankiewicz.

 

--== Uroczystość upamiętniająca Gen. J. Dowbora-Muśnickiego -Zielona Góra ==--

24. października 2010 r. – w Zielonej Górze, z inicjatywy Koła nr 5 Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-19 uczczono 73. rocznicę  śmierci i 143 rocznicę urodzin drugiego dowódcy Powstania Wielkopolskiego gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego. W kościele Podwyższenia Krzyża Świętego odbyła się uroczysta msza św. której przewodniczył kapelan koła ks. prał. Jan Pawlak. Okolicznościową modlitwę przygotował prezes koła nr 5 TPPW w Zielonej Górze - Mieszko Kamiński. We mszy św. uczestniczyli członkowie TPPW, Lubuskiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, potomkowie Powstańców Wlkp.,  mieszkańcy Zielonej Góry oraz okolic.  Gośćmi specjalnymi byli: Józef i Anna Grajek – prezes Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Dowbor Muśnickiego oraz dyrektor Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie k. Poznania, opiekunowie grobu gen. J. Dowbor-Muśnickiego oraz  mjr  Krzysztof  Raniś  reprezentujący 11 Lubuską Dywizję Kawalerii Pancernej im. króla Jana III Sobieskiego z Żagania. Poczty sztandarowe wystawili: Stowarzyszenie Pionierów Zielonej Góry oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej.

 

--== Plenarne zebranie Zarządu Głównego ==--

23 października 2010 r. – w Poznaniu, w Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego  odbyło się plenarne posiedzenie zarządu Głównego TPPW. Tematyka zebrania dotyczyła m.in. założeń do kampanii sprawozdawczo – wyborczej przed V Krajowym Zjazdem TPPW oraz organizacji obchodów 92 rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

 

--== Radiowa pogadanka o generale Dowbor-Muśnickim ==--

22. października 2010 r. -  zielonogórskie radio „Zachód” nadało pogadankę  o gen. broni Józefie Dowbor-Muśnickim, w której wystąpili pp. Mieszko Kamiński i Ireneusz Gruszecki - prezes i wiceprezes koła nr 5 TPPW 1918-1919 im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego w Zielonej Górze. Gospodarzem spotkania był red. Sławomir Kordyjalik promujący często w swoich programach Powstanie Wielkopolskie i jego bohaterów. Całość poprzedziła pieśń „Marsz, marsz Dowborze...”.

 

--== Podsumowanie kadencji ==--

5 października 2010 r. – odbył się w Poznaniu VI Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę.

 

--== Skwer im. Jana Rzepy we Wronkach ==--

 24 września 2010 r. -  we Wronkach miało miejsce się uroczyste otwarcie skweru im. Jana Rzepy, zmarłego przed pięcioma laty ostatniego Powstańca Wielkopolskiego oraz odsłonięcie pamiątkowej tablicy z informacją o Patronie skweru. W uroczystości wzięli udział m.in.  Arkadiusz Błochowiak – członek Zarządu Województwa  Wielkopolskiego,  Andrzej Plesiński – Dyrektor  Biura Wojewody Wielkopolskiego, Ryszard Firlet – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Wronki, Mirosław Wieczór – Burmistrz Miasta  i Gminy Wronki oraz członkowie rodziny zmarłego powstańca, delegacje organizacji społecznych, szkół i instytucji.

 

--== Konferencja poświęcona Powstaniu Wielkopolskiemu w Poznaniu ==--

22 września 2010 r. – w Poznaniu, na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM zorganizowana została konferencja: Powstanie Wielkopolskie - sens pamięci”, inaugurująca projekt edukacyjny związany z Powstaniem Wielkopolskim. W programie konferencji znalazły się m.in. wystąpienia Stefana Barłoga - prezesa Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego: „Pamięć o Powstaniu Wielkopolskim..."  oraz dr Zdzisława Kościańskiego - przewodniczącego Komisji Historycznej ZG TPPW:„Powstanie Wielkopolskie w świadomości Polaków".

 

--== Dzień Weterana w Mroczy ==--

17 września 2010 r.  - w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mroczy odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Weterana. Oprócz przybyłych z terenu Gminy Mrocza kombatantów w spotkaniu udział wzięli potomkowie Powstańców Wielkopolskich 1918/1919.Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza Wiesław Gozdek oraz jego zastępca Piotr Hemmerling wręczyli kombatantom pamiątkowe dyplomy. Natomiast – Potomkowie Powstańców Wielkopolskich odebrali z rąk Prezesa Koła TPPW 1918/1919 w Mroczy mjr. Jarosława ODROBIŃSKIEGO Krzyże Powstańcze do upamiętnienia i oznakowania nagrobków  powstańców. Mjr J. Odrobiński jest inicjatorem tego przedsięwzięcia.   

 

--== Prezentacja książki w poznańskim Centrum Kultury ZAMEK ==--

15 września 2010 r. - w Centrum Kultury „ZAMEK", w Poznaniu odbyła się prezentacja książki: POZNAŃCZYCY W WOJNIE POLSKO - BOLSZEWICKIEJ 1919-1921 - autorstwa  dr. Bartosza Kruszyńskiego. Podczas spotkania Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej 3. BASTION GROLMAN zaprezentowało  mundury oraz wyposażenie Wojsk Wielkopolskich.  Doktor Kruszyński jest adiunktem w Zakładzie Historii Wojskowej Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918–1919 reprezentował na spotkaniu Przewodniczący Komisji Historycznej Zarządu Głównego dr Zdzisław Kościański.

 

--== Odsłonięcie Pomnika poświęconego powstańcom w Tomicach ==--

12 września 2010 r. – w Tomicach k/Stęszewa odsłonięto uroczyście pomnik poświęcony Powstańcom Wielkopolskim spoczywającym na cmentarzu parafialnym. Na tablicy znalazły się nazwiska 22 powstańców . W wydarzeniu udział wzięli m.in. wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak oraz burmistrz Gminy Stęszew – Włodzimierz Pinczak. Inicjatorami upamiętnienia powstańców byli ks. proboszcz Piotr Lidwin, syn powstańca wielkopolskiego - Mieczysław Pięta z Tomiczek i nauczycielka historii Szkoły Podstawowej w Jeziorkach – Grażyna  Sielicka. Z ramienia TPPW uczestniczyli prezes Zarządu Głównego Stefan Barłóg, prezes Oddziału Wielkopolskiego Andrzej Szymankiewicz oraz Stefan Psik - członek Zarządu Głównego.

 

--== Odznaczenie dla Związku Kombatantów RP i BWP ==--

9 września 2010 r. – w Poznaniu, w Domu Żołnierza odbył się wojewódzki Zjazd Związku Kombatantów RP i BWP. W imieniu ZG TPPW prezes  Stefan Barłóg  odznaczył Związek medalem Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego „Wierni Tradycji”.

 

--== Uroczysta sesja w Szubinie ==--

8 września 2010 r. – w Szubinie, w Muzeum im. Zenona Erdmanna zorganizowana została pod honorowym patronatem Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej ks. bp. Jana Tyrawy oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego sesja nt: „ Społeczna działalność księży katolickich Pałuk i Krajny w XIX i XX wieku”. Przed spotkaniem Piotr S. Adamczewski- prezes Koła TPPW i Kamila Czechowska – dyrektor Muzeum złożyli kwiaty na grobie ks. radcy Ludwika Sołtysińskiego, patrona Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Szubinie. Inicjatorami sesji byli burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński, Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna oraz Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Zarząd Główny TPPW reprezentowali: Marian Kadow i dr Zdzisław Kościański.

 

--== 71. rocznica II wojny światowej ==--

1 września 2010 r. – w Poznaniu, wielu miastach Wielkopolski i innych województw tradycyjnie obchodzono uroczystości związaną z 71. rocznicą napaści nazistowskich Niemiec na Polskę. Uczestniczyły w nich delegacje Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. W Poznaniu obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele Karmelitów Bosych  pw. św. Józefa na Wzgórzu Św. Wojciecha. Dalsza część miała miejsce pod Pomnikiem Armii Poznań. W asyście kompanii honorowej i pocztów sztandarowych oddano cześć poległym i pomordowanym. Pod pamiątkowym pomnikiem złożono też kwiaty i zapalono znicze.

 

--== Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Luboniu ==--

15 sierpnia 2010 r. – w Luboniu miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej mieszkańców  biorących udział w Powstaniu Wielkopolskim - jedynym zwycięskim zrywie, który doprowadził do wyzwolenia Wielkopolski spod zaboru pruskiego i przyłączenia do wolnej już po I wojnie światowej Polski. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miasta, mieszkańcy, kombatanci, delegacje organizacji społecznych i politycznych, stowarzyszeń oraz lubońskich szkół. Zarząd Główny TPPW reprezentował Teofil Różański.

 

--== Obchody Święta Wojska Polskiego w Poznaniu ==--

12 sierpnia 2010 r. – odbyły się w Poznaniu uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego. W obchodach na Placu Mickiewicza wzięły udział delegacje wszystkich wielkopolskich formacji wojskowych. Z tej okazji wojewoda wielkopolski Piotr Florek wygłosił okolicznościowe przemówienie. Następnie odbył się apel pamięci zakończony salwą honorową, pokazem orkiestry wojskowej z Bytomia i defiladą poprowadzoną przez dowódcę Garnizonu Poznań - generała brygady pilota - Włodzimierza Usarka, która zakończyła się przy Domu Żołnierza - siedzibie Wielkopolskiej Ligi Obrony Kraju. Z ramienia  TPPW uczestniczyli: prezes Zarządu Głównego Stefan Barłóg oraz prezes Oddziału Wielkopolskiego Andrzej Szymankiewicz.

 

--== Jubileusz o. Eustachego Rakoczego ==--

27. czerwca 2010 r. – Jubileusz 40-lecia służby kapłańskiej obchodził o. Eustachy Rakoczy – Jasnogórski Kapelan Żołnierzy Niepodległości i Honorowy Kapelan Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Uroczystości odbyły się w Budzyniu na „okręgliku” – wzgórzu historycznie związanym z Powstaniem Wielkopolskim 1918/1919. Wzięła w nich udział  liczna grupa przyjaciół i przedstawicieli hierarchii kościelnej oraz współpracujących z O. Eustachym Rakoczym stowarzyszeń kombatanckich. Ze strony ZG TPPW wzięli udział Prezes Stefan Barłóg oraz wiceprezes Tadeusz Musiał.

 

--== Przyjęcie imienia przez Koło TPPW w Szubinie ==--

22. czerwca 2010 r. – Koło TPPW w Szubinie podjęło uchwałę o nadaniu kole imienia ks. radcy Ludwika Sołtysińskiego (1846-1928) – obrońcy sprawy polskiej w zaborze pruskim, przewodniczącego Powiatowej Rady Ludowej, szubińskiego proboszcza i dziekana, duchowego przywódcy powstania na Ziemi Szubińskiej, patrona Towarzystwa Powstańców i Wojaków oraz Honorowego Obywatela miasta Szubina.

 

--== Ścieżka dydaktyczna we Wronkach ==--

17. czerwca 2010r . - Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej pragnąc uczcić 91.rocznicę Powstania Wielkopolskiego, jubileusz 730-lecia Wronek i 35-lecia istnienia swojego stowarzyszenia dokonało otwarcia ścieżki dydaktycznej pn. Śladami Powstania Wielkopolskiego po Ziemi Wronieckiej. Dzień ten był jednocześnie okazją do promocji przewodnika turystycznego o tym samym tytule oraz do przeprowadzenia pierwszej gry edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, uwzględniającej wszystkie najważniejsze miejsca oznakowane tablicami poglądowymi ścieżki.

 

--== Uroczystość z okazji 10-lecia powrotu Stanisława Mikołajczyka ==--

12. czerwca 2010 r. – w Poznaniu odbyła się uroczystość z okazji 10-lecia powrotu Stanisława Mikołajczyka do Polski zorganizowana przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Były premier RP Stanisław Mikołajczyk był powstańcem wielkopolskim. W obchodach uczestniczył Michał Umbreit – członek ZG TPPW.

 

--== Okolicznościowe spotkanie w Kaliszu ==--

10. czerwca 2010 r. – Koło TPPW w Kaliszu zorganizowało okolicznościowe spotkanie z instytucjami współpracującymi z naszym Towarzystwem. Obecni byli przedstawiciele Kaliskiego Towarzystwa Historycznego, Muzeum Okręgowego, Szkoły Podstawowej nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich oraz Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego.
W spotkaniu wziął również udział Prezydent Kalisza – Janusz  Pęcherz. ZG TPPW reprezentowali wiceprezes Tadeusz Musiał i Janusz Sałata. 

 

--== 15-lecie Koła TPPW w Pile ==--

28. maja 2010 r. – Koło TPPW w Pile obchodziło 15-lecie swego istnienia. Organizatorem i prezesem koła jest Jan R. Garbarczyk. W jubileuszowej uroczystości uczestniczyli m.in. Starosta Powiatu Pilskiego – Tomasz Bugajski, Prezydent Piły – Zbigniew Kosmatka, Prezes ZG TPPW Stefan Barłóg i Wiceprezes ZG Towarzystwa Tadeusz Musiał. 

 

--== Prelekcja prof. J. Karwata w poznańskim Odwachu ==--

26. maja 2010 r. – w Odwachu - Stary Rynek w Poznaniu zorganizowane zostało przez Komisję Historyczną TPPW oraz Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919  spotkanie, podczas którego prof. Janusz Karwat wygłosił wykład: „Ziemia średzka w dobie Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Jednocześnie miała miejsce promocja jego książki pod tym samym tytułem.

 

--== Uroczystość w Rejonowej Bibliotece w Szubinie ==--

25. maja 2010 r. - w czytelni Głównej Rejonowej Biblioteki Publicznej, w Szubinie odbyła się uroczystość wręczenia honorowych medali im. ks. Jana Kleina, przyznawanych przez Szubińskie Towarzystwo Kulturalne. Wyróżnienie to otrzymał,  obok Kazimiery Szlauderbach i Stanisława Dalke,  Piotr S. Adamczewski, prezes szubińskiego Koła TPPW 1918/1919,
wiceprezes i sekretarz Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego TPPW 1918/1919 w Bydgoszczy, członek Zarządu Głównego TPPW 1918/1919  w Poznaniu
za wybitne dokonania w dziele utrwalania wiedzy historycznej o regionie, a w szczególności zagadnień dotyczących Powstania Wielkopolskiego
na Pałukach oraz aktywną działalność społeczną m. in. w szeregach Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

 

--== Wręczenie nominacji do Kulturalnej Nagrody WTK w Brdowie ==--
22. maja 2010 r. - podczas XIX sesji plenarnej Wielkopolskiej  Konferencji Kulturalnej,   w Sali Konferencyjnej Klasztoru OO Paulinów w Brdowie (powiat kolski) odbyło się uroczyste wręczenie aktu nominacji do kulturalnej Nagrody Głównej Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego za rok 2009. Otrzymał ją  m.in. Zdzisław Kościański - doktor nauk humanistycznych, przewodniczący Komisji Historycznej Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 ; autor ponad 400 publikacji (kilku monografii, wielu opracowań, rozpraw i arty­kułów głównie z zakresu historii Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, wojskowej i regionalnej), inicjator wielu inicjatyw kulturalnych i wystawienniczych

 

--== Wyjazdowe posiedzenie Prezydium ZG TPPW ==--

20 maja 2010 roku – w Szubinie, w Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna odbyło się posiedzenie wyjazdowe Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Gospodarzami spotkania byli burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński, dyrektor muzeum Kamila Czechowska i prezes koła TPPW w Szubinie Piotr S. Adamczewski. Prezes ZG TPPW Stefan Barłóg w dowód uznania dla krzewienia wiedzy i tradycji powstańczego zrywu w 1919 roku, w imieniu Towarzystwa, dokonał dekoracji Medalem „Wierni Tradycji” dyrektora Muzeum - Kamili Czechowskiej. Do zbiorów muzeum trafił również medal z okazji 90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego przekazany przez marszałka województwa wielkopolskiego. Głównym celem wyjazdowego posiedzenia w Szubinie było zapoznanie się z pracą muzeów, które upamiętniają powstanie wielkopolskie na terenie Wielkopolski , Pomorza i Kujaw. Prelegentami byli: dr Zdzisław Kościański i Kamila Czechowska, która zaprezentowała dorobek szubińskiej placówki muzealnej w tematyce powstania. Na zakończenie goście zwiedzili muzeum i obejrzeli film z Kroniki Muzeum Ziemi Szubińskiej, w którym prezentowano ostatni zarejestrowany w 1993 roku wywiad z powstańcem Jerzym Kwaskiem z Szubina.

 

--== Nowe Koło TPPW w Żerkowie ==--
18 maja 2010 r. -  w Urzędzie Miasta i Gminy w Żerkowie (pow. Jarocin) odbyło się zebranie założycielskie Koła TPPW 1918/1919 w Żerkowie. Zebrani wybrali władze Koła oraz przyjęli program działania na kadencję 2010 – 2014. Funkcję prezesa Koła powierzono Robertowi Rogackiemu. W zebraniu uczestniczył Jan Jajor – członek ZG TPPW.

 

--== Uroczystość w Żninie ==--

9. maja 2010 r.-  w Żninie odbyły się uroczystości związane z 65 rocznicą zakończenia II wojny światowej. Obchody rozpoczęły się mszą św. W kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, tam również odsłonięto tablice pamiątkowe upamiętniające ofiary Ii wojny światowej  oraz kwietniowej katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. Po mszy św. zebrani przeszli pod pomnik Walki i męczeństwa, gdzie złożono kwiaty .Tu również  za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski zostały wręczone medale „Pro Memoria” Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Otrzymali je m.in. Jacek Pietraszko – dyrektor Zespołu Publicznych Szkół nr 1 w Żninie i prezes Zarządu Oddziału Kujawsko – Pomorskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919 oraz Mirosław Pilarski – nauczyciel historii w Zespole Publicznych Szkół nr 1 w Żninie, współautor „Słownika biograficznego Powstańców Wielkopolskich1918 – 1919 ze Żnina i okolic”.

 

--== Obchody Dnia Zwycięstwa w Poznaniu ==--

7. maja 2010 r. – obchodzono Dzień Zwycięstwa i 65. Rocznicę Zakończenia II Wojny Światowej. Z tej okazji miała miejsce konferencja tematyczna zorganizowana przez Ligę Obrony Kraju oraz Związek Kombatantów RP i BWP, a następnie symboliczne składanie wiązanek kwiatów na Poznańskiej Cytadeli pod Pomnikiem Armii Czerwonej, na kwaterach Zachodnich Aliantów, Cytadelowców. Uczestniczyli Prezes ZG Stefan Barłóg oraz Andrzej Szymankiewicz – Prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW.

 

--== Zjazd Szkół Województwa Kujawsko - Pomorskiego ==--

7 maja 2010 r. -  w jednostce I Pomorskiej Brygady Logistyki im. Króla Kazimierza Wielkiego, w skład której wchodzi II Batalion Logistyczny im. Ziemi Żnińskiej odbył się zjazd szkół z województwa  kujawsko - pomorskiego , które noszą imię Powstańców Wielkopolskich. Uczniowie szkół  : z Janowca Wlkp., Rynarzewa, Pakości, Żnina, Brzozy, Pierania, Publicznego Gimnazjum nr 9 z Inowrocławia oraz Publicznego Gimnazjum nr 1 z Bydgoszczy mogli poznać życie jednostki, poczuć się jak na misji w Afganistanie. Obejrzeli również Salę Pamięci I Pomorskiej Brygady Logistyki w Bydgoszczy, gdzie zgromadzono eksponaty związane z jej historią.

 

--== Święto Konstytucji 3 Maja ==--

3. maja 2010 r. – delegacje Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 wzięły w uroczystościach z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.

 

--== Konkurs wiedzy w Pakości ==--

21.kwietnia 2010r. - w Szkole Podstawowej w Pakości odbyła się VII edycja konkursu wiedzy o przebiegu Powstania Wielkopolskiego na Kujawach. Wzięli w niej udział uczniowie klas IV-VI. Uczestnicy musieli wykazać się szczegółowymi wiadomościami związanymi z udziałem kompanii pakoskiej w walkach powstańczych na froncie północnym, znajomością topografii Pakości związanej z powstaniem oraz umiejętnością posługiwania się tekstem źródłowym. W kategorii zespołów najlepiej zaprezentowała się klasa VIa w składzie Adrianna Andrzejewska, Alicja Grajkowska i Natalia Ochocka. Indywidualnie pierwsze miejsce ex aequo zajęły: Alicja Grajkowska i Olga Puczkarska (która była tryumfatorką poprzedniej edycji).

 

--== Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Mroczy ==--
14. kwietnia 2010 r. - w Mroczy,  w 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej, poświęconej mjr  Bronisławowi  Stojaczykowi  oraz kpt. Wacławowi Lenckowskiemu, oficerom Wojska Polskiego i Powstańcom Wielkopolskim, urodzonym w Mroczy, a zamordowanym przez NKWD w Katyniu w 1940 r. Tablicę odsłonił Edmund Andryszak - syn Powstańca Wielkopolskiego, a poświęcił ks. Kanonik Józef Starczewski. Wartę honorową pełnili : żołnierze 1 Batalionu Logistycznego im. Ziemi Nakielskiej z Bydgoszczy oraz druhowie Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej z Kowalewka. Uroczystość rozpoczęła się uroczystą Mszą Święta, w kościele parafialnym pw.  Św. Mikołaja i Wniebowzięcia NMP, a zakończyła na parafialnym cmentarzu. Udział wzięli w niej m.in. przedstawiciele władz samorządowych, reprezentanci WP, członkowie TPPW 1918/1919, przedstawiciele  innych organizacji  oraz młodzież szkolna. Podczas uroczystości wręczono odznaki honorowe „Opiekun  Miejsc  Pamięci Narodowej”, które otrzymali: ks. Kanonik Józef Starczewski,  Edmund Andryszak , Wanda i Roman Pajzderscy, Małgorzata Kaźmierczak, Romuald Rosiński, Zbigniew Przybylski, mjr. Jarosław Odrobiński,  kpt. rezerwy Sławomir Joachimiak, Komendant Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej z Kowalewka Krzysztof Napieralski oraz Sebastian Mazur. Uroczystego wręczenia dokonali: z-ca Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego- płk. Grzegorz Rowiński,  Starosta Nakielski – Tomasz Miłowski oraz Honorowy Prezes Oddziału Kujawsko-Pomorskiego TPPW 1918/1919. Oddano również hołd ofiarom katastrofy rządowego samolotu, który rozbił się pod Smoleńskiem. Inicjatorami i organizatorami uroczystości byli: ks. Proboszcz Józef Starczewski, Burmistrz MiG Mrocza Wiesław - Gozdek oraz Prezes Towarzystwa Pamięci  Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Mroczy, mjr Jarosław Odrobiński.

 

--== Plenarne posiedzenie ZG TPPW ==--

10. kwietnia 2010 r. – odbyło się w Poznaniu, w lokalu Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP, plenarne posiedzenie Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Tematyka posiedzenia objęła m.in.: propozycje zmian w statucie Towarzystwa, a także zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2009 oraz przyjęcie planu na rok 2010.

 

--== !0-ta rocznica nadania imienia w Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach ==--

9. kwietnia 2010 r. – w Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach odbyła się, już po raz 10-ty, uroczystość z okazji dnia Patrona Szkoły, podczas której zgodnie z tradycją zakończono roczną służbę pocztów: sztandarowego i flagowego oraz przekazano najważniejsze symbole szkoły nowym zespołom. Przyjmujący służbę na kolejny rok zostali pasowani szablą por. Jana Rzepy – Powstańca Wielkopolskiego, przez Starostę Pawła Kowzana w asyście dyrektora Zespołu – Grażyny Gromadzińskiej – Kopras. Wśród gości znaleźli się m.in. przedstawicie ZG TPPW i wronieckiego Koła Towarzystwa, Starostwa Powiatowego, Samorządu Lokalnego, dyrektorzy miejscowych placówek oświatowych, duchowieństwo, rodzina śp. por. Jana Rzepy i Walentego Błażejewskiego, przedstawiciele TMZW i Przyjaciele Szkoły wraz z Radą Rodziców. Prezes ZG TPPW Stefan Barłóg w uznaniu osiągnięć w pracy wychowawczej i popularyzowaniu wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim wręczył medale honorowe TPPW „Wierni Tradycji” dyrektor Grażynie  Gromadzińskiej – Kopras i historykowi Marianowi Śliwie. Podsumowano także dwa konkursy odbywające się pod patronatem Zarządu Głównego TPPW w Poznaniu  i Koła TPPW we Wronkach - plastyczny pod hasłem: „Między dawnymi i młodszymi laty… – Powstanie Wielkopolskie oczami młodego człowieka”  i historyczny pod hasłem: „Zwycięski koniec najdłuższej wojny. Powstanie Wielkopolskie 1918-19”. Wśród nagrodzonych i wyróżnionych znaleźli się następujący uczniowie. W konkursie I, w kategorii szkół podstawowych – Daniel Bartkowiak, Katarzyna Koza i Daria Bober  z SP Miały (opiekun Grażyna Korpys); w kategorii gimnazjum: Patryk Kubiak i Karolina Rakowska z ZS nr 2 Szamotuły (opiekun: Anna Kustoń), Jacek Rybarczyk – Gimnazjum w Biezdrowie (opiekun: Maria Graczyk), wyróżnienie Aleksander Nowak (opiekun Alina Słomińska); w konkursie II: Mikołaj Brzeźniak, Marta Gromadzińska i Szymon Adamczyk.

 

--== Uroczystość rocznicowa w Zielonej Górze ==--

14. marca 2010 r. – w Zielonej Górze, z inicjatywy Koła nr 5 Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-19 uczczono przypadającą w tym roku 50. rocznicę  śmierci pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego gen. bryg. Stanisława Taczaka. W kościele Podwyższenia Krzyża Świętego odbyła się uroczysta msza św. której przewodniczył kapelan koła ks. prał. Jan Pawlak w asyście ks. Witolda Lesnera . Specjalną okolicznościową modlitwę wiernych przygotował prezes koła nr 5 TPPW 1918-1919 w Zielonej Górze Mieszko Kamiński. We mszy św. uczestniczyli członkowie TPPW, Lubuskiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, potomkowie Powstańców Wlkp., parafianie, mieszkańcy Zielonej Góry oraz okolic, pragnący oddać cześć Generałowi. Poczty sztandarowe wystawili: Stowarzyszenie Pionierów Zielonej Góry oraz Związek Harcerstwa Polskiego. Oprawę muzyczną mszy św. przygotowali: Wiesław Żurawski – trąbka, Zygmunt Kasprzyk – trąbka, Herbert Klose – puzon, Jan Olejnik – puzon, Marian Macieszak – bas. 

 

--== O Gen. S. Taczaku w zielonogórskim radiu ==--

12. marca 2010 r. -  w zielonogórskim radiu „Zachód” nadana została pogadanka o gen. S. Taczaku , z którą wystąpili: Mieszko Kamiński - prezes koła nr 5 TPPW 1918-1919  oraz Edward Tuliszka - prezes Stowarzyszenia Pionierów Zielonej Góry - również członek TPPW. Gospodarzem spotkania był red. Sławomir Kordyjalik promujący w swoich grudniowych programach kolejne rocznice Powstania Wielkopolskiego.

 

--== Uroczystości upamietniające Gen. Stanisława Taczaka ==--

2. marca 2010 r. - Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 i  Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu zorganizowały uroczystości upamiętniające 50. rocznicę śmierci generała STANISŁAWA TACZAKA, pierwszego głównodowodzącego Powstaniem Wielkopolskim. W  Kościele Garnizonowym p.w. Podwyższenia Krzyża odbyła się msza św. w intencji generała. Złożono kwiaty  na grobie gen. Stanisława Taczaka, na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan , Wzgórze św. Wojciecha. W Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919,w poznańskim Odwachu wspomnienia o gen. Stanisławie Taczaku zaprezentowali: prof. zw. dr hab. Bogusław Polak i Rudolf Żurek.

 

--== Spotkanie rodzin powstańczych w Opalenicy ==--
28. lutego 2010 r. - w Ośrodku Kultury w Opalenicy odbyło się, na zaproszenie Burmistrza Opalenicy i Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 - Koło w Opalenicy, spotkanie potomków powstańców wielkopolskich. Wśród gości obecni byli m.in. Zastępca Burmistrza Opalenicy Renata Borzych , dr Zdzisław Kościański - Przewodniczący Komisji Historycznej ZG TPPW oraz dr Bogumił Wojcieszak - oddany Opalenicy historyk, badacz tradycji i kultury. Podczas spotkania Prezes Zarządu Koła TPPW w Opalenicy, współautor publikacji "Trzeba było pójść... Powiat Nowotomyski w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919. Historia i pamięć" -  Zygmunt Duda przedstawił historię Opalenicy, opisaną na kartach tej książki. Wspomnieniami o powstańcach podzielili się: córka powstańca Franciszka Kałka - Łucja Kamińska oraz Andrzej Mainka, wnuk powstańca wielkopolskiego. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Opalenicy Paweł Jakubowski poprowadził ostatnią część spotkania, przypominając kilka pieśni powstańczych, napisanych do znanych melodii. Na koniec wszyscy zebrani zaśpiewali "Marsyliankę wielkopolską". Uczestnicy mogli także obejrzeć wystawę fotografii pt: „ślady naszej pamięci".

 

--== Nadanie imienia w Gimnazjum nr 1 w Poznaniu ==--

 

26. lutego 2010 r. – w Gimnazjum Nr 1 w Poznaniu odbyła się uroczystość nadania Szkole imienia Generała Kazimierza Raszewskiego – patrioty i Powstańca Wielkopolskiego. Obecni byli m.in. przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz oraz wiceprezydent Poznania Sławomir Hinc. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 reprezentował prezes Zarządu Głównego Stefan Barłóg, który wręczył z tej okazji album „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919” oraz pamiątkowy medal wydany z okazji 90. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Sztandar  ufundowany przez Wielkopolski Automobilklub przekazał  Szkole prezes Robert Werle.

 

--== 65. rocznica zakończenia walk o Poznań ==--

23 lutego 2010 r. – w Poznaniu miały miejsce uroczyste obchody z okazji 65. rocznicy zakończenia walk o Poznań. W niedzielę 21. lutego w Bazylice Archikatedralnej odbyła się msza św. celebrowana przez ks. bp. Zdzisława Fortuniaka w intencji ofiar oraz wszystkich uczestników walk o Poznań z okresu II wojny światowej. Główne uroczystości zorganizowane zostały na Cytadeli Poznańskiej z udziałem przedstawicieli władz Miasta Poznania. Złożono kwiaty pod pomnikami: Żołnierzy Radzieckich, Cytadelowców i Żołnierzy Alianckich. W obchodach wzięła udział delegacja Zarządu Głównego TPPW.

 

--== Uroczysta ocena obchodów powiatowych w Nowym Tomyślu ==--

22. lutego 2010 r. – w Nowym Tomyślu, w sali widowiskowej Ośrodka Kultury zorganizowana została uroczysta ocena powiatowych obchodów 91. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 z udziałem rodzin Powstańców Wielkopolskich połączona z prezentacją książki” Trzeba było pójść… Powiat Nowotomyski w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919. Historia i Pamięć” pod red. Zdzisława Kościańskiego i Bogumiła Wojcieszaka. Prezentacji dokonał Zygmunt Duda, regionalista i współautor publikacji. Udział wzięli m.in. Andrzej Wilkoński - Starosta Nowotomyski, Marek Nyckowiak - Kierownik Wydziału Edukacji i Rozwoju Starosta Powiatowego w Nowym Tomyślu oraz Stefan Barłóg – Prezes Zarządu Głównego TPPW. Program artystyczny wykonali uczniowie Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich we Lwówku.

 

--== Uroczystość w Tuchorzy ==--

19 lutego 2010 r. -  w Tuchorzy, gmina Siedlec, odbyła się uroczystość poświęcona 91 rocznicy Powstania Wielkopolskiego. W miejscowym kościele proboszcz parafii Tuchorza, ks. Tomasz Tomczak, odprawił mszę świętą w intencji Ojczyzny, w której udział wzięli przedstawiciele władz powiatu wolsztyńskiego, gminy Siedlec oraz gmin sąsiednich, a ponadto radni, sołtysi, młodzież szkolna i mieszkańcy gminy Siedlec. Obchody uświetniła obecność pocztów sztandarowych Rady Gminy Siedlec, Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy, Banku Spółdzielczego w Siedlcu, Zespół Szkół w Siedlcu, Zespołu -  Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimazjum w Chobienicach, Koła Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Siedlcu oraz Cechu Rzemiosł Różnych z Wolsztyna. Z tej okazji odbyła się  XXXVI uroczysta sesja Rady Gminy Siedlec, którą otworzył Przewodniczący Rady Gminy - Andrzej Kaźmierczak. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego reprezentowali : Przewodniczący Komisji Historycznej Zarządu Głównego - dr Zdzisław Kościański i Prezes Kola nr 2 w Wolsztynie - Zbigniew Kowalewicz. Program artystyczny, upamiętniający rocznicę powstania, zaprezentowała młodzież szkolna z Zespołu Szkół w Tuchorzy. Zgromadzeni goście wysłuchali również koncertu Powiatowej Orkiestry Dętej z Wolsztyna. Po zakończeniu uroczystości i zamknięciu sesji delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem pomordowanych w Tuchorzy.

 

--== Konkurs wiedzy w Witkowie ==--

16. lutego 2010 r. – w Szkole Podstawowej nr 2 w Witkowie został przeprowadzony „Konkurs Wiedzy o Rewolucji Witkowskiej 1918 i Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919”. Zwycięzcami zostali : Maksymilian Deskowski i Jakub Drzewiecki. W przerwie konkursu o swoim pradziadku, przywódcy powstania w Witkowie – Ignacym Knaście opowiadała Agnieszka Narożna. Organizatorami konkursu byli Mariusz Zborowski i Tomasz Deskowski.

 

--== Uroczystość rocznicowa w Lgowie ==--

15. lutego 2010 r. – w Lgowie odbyła się uroczystość  w 141 rocznicę urodzin Zbigniewa Ostroróg – Gorzeńskiego, jednego z najwybitniejszych mieszkańców Ziemi Jarocińskiej., dowódcy jarocińskich oddziałów w zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919.Uczestniczyły w niej delegacje: Rady Powiatu Jarocin z jej przewodniczącym Zygmuntem Meisnerowskim, Starostwa Jarocińskiego z sekretarzem Ireneuszem Lamprechntem, Urzędu Miasta i Gminy Żerków z sekretarzem Michałem Surmą, delegacja parafian lgowskich z ks. prob. Kazimierzem Walczakiem oraz Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 z prezesem Janem Jajorem, który zaprezentował podczas uroczystości  sylwetkę bohatera. Złożono kwiaty i zapalono znicze na grobie mjr. Zbigniewa Gorzeńskiego. Zebrani poparli inicjatywę - prezesa Jana Jajora, dotyczącą  założenia  w Żerkowie Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

 

--== Dzień Pioniera Zielonej Góry ==--

14. lutego 2010 - po raz pierwszy odbyły się w Zielonej Górze uroczyste obchody Dnia Pioniera Zielonej Góry, współorganizowane  przez Stowarzyszenie Pionierów Zielonej Góry, Urząd Miasta, Koło Nr 5 TPPW1918-1919 oraz harcerzy Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP. W obchodach brali udział m.in. były Senator RP Walerian Piotrowski, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Tomasz Wontor,  Wiceprzewodnicząca  Rady Miasta Zielona Góra Jolanta Danielak, Zastępca Prezydenta Wioleta Haręźlak, przedstawicielka Wojewody Lubuskiego Elżbieta Świtała, Komendant Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP Leszek Korkosz, Komendant Hufca ZHP w Zielonej Górze Grzegorz Bazydło, Prezes Koła Nr 5  TPPW w Zielonej Górze Mieszko Kamiński, kapelan koła  ks. prałat Jan Pawlak oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich i goście z organizacji pionierskich z innych miast Ziemi Lubuskiej. Obchody rozpoczęła uroczysta msza św. w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela. Następnie poczty sztandarowe, delegacje oraz mieszkańcy przemaszerowali pod Pomnik Bohaterów II Wojny Światowej, gdzie podczas uroczystości przedstawiono dorobek pierwszych polskich, powojennych mieszkańców Miasta i uczczono ich pamięć, składając pod pomnikiem kwiaty . Pierwszy Dzień Pioniera Zielonej Góry zakończyło spotkanie w Palmiarni, gdzie Zastępca Prezydenta Miasta Wioleta Haręźlak wręczyła zasłużonym pionierom listy gratulacyjne oraz pamiątkowe albumy. W części artystycznej wystąpiły Studio Piosenki Rezonans oraz zespół Bajagero.

 

--== Konferencja historyczna w Poznaniu ==--

8. lutego 2010 r. – w Sali Lubrańskiego UAM w Poznaniu odbyła się konferencja historyczna pt: „Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 w historiografii i edukacji szkolnej” zorganizowana przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski, Zarząd Główny TPPW oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Referaty wygłosili: prof. Zbigniew Pilarczyk, prof. Bogusław Polak, prof. Janusz Karwat, dr Konieczka – Śliwińska oraz dr Zdzisław Kościański. Uczestniczyli w niej: historycy – pracownicy naukowi Instytutu Historii UAM, historycy – nauczyciele i nauczyciele metodycy, regionaliści oraz działacze Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. W konferencji wzięli również udział: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Krystyna Poślednia, doradca Marszałka Marka Woźniaka – Waldemar Łazuga oraz Dyrektor Gabinetu Wojewody Wielkopolskiego – dr Andrzej Plesiński. Wnioski z konferencji zostaną przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

--== Uroczyście w Kotlinie ==--

5. lutego 2010 r. – w gminie Kotlin odbyła się uroczystość poświęcona 91. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Rozpoczęła ją msza św. w kościele parafialnym w Magnuszewicach. Następnie na miejscowym  cmentarzu odsłonięto i poświęcono Wielkopolski Krzyż Powstańczy na grobie poległych powstańców. Później  odbyła się uroczysta akademia w Gimnazjum w Kotlinie.

 

--== Powiatowe obchody rocznicy powrotu do Macierzy w Międzychodzie ==--

15. stycznia 2010 r . – odbyły się w Międzychodzie powiatowe uroczystości 91. rocznicy Powstania Wielkopolskiego i 90. rocznicy powrotu ziemi międzychodzkiej do Macierzy. Główna impreza odbyła się przed pomnikiem poświęconym Powstańcom Wielkopolskim i rozpoczęła się od inscenizacji przyjazdu do Międzychodu gen Józefa Dowbór - Muśnickiego i oficerów Ententy w celu nadzorowania postanowień Traktatu Wersalskiego. Inscenizację przeprowadziła Grupa Rekonstrukcji Historycznej "3. Bastion Grolman". Następnie okolicznościowe przemówienia wygłosili: Starosta Powiatu Międzychodzkiego - Julian Mazurek, Burmistrz Międzychodu - Roman Musiał i Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego - Stefan Barłóg, który zwrócił uwagę na znaczenie Powstania Wielkopolskiego dla II Rzeczypospolitej, wartości, które legły u podstaw zwycięskiego powstania i potrzebę kultywowania tradycji, jednocześnie dziękując władzom międzychodzkiego za zaangażowanie w upamiętnianie Powstania Wielkopolskiego. Impreza była przygotowana i prowadzona przez Antoniego Taczanowskiego - Przewodniczącego Komitetu Ochrony Pamięci, Walki i Męczeństwa. W uroczystości uczestniczyli m.in. członek Zarządu Głównego TPPW - poeta Ryszard Danecki, członkowie Koła TPPW z Kamionnej i Szkoła Podstawowa z Kamionnej im. Powstańców Wielkopolskich, która w godzinach porannych odbyła swoją uroczystość - Święto Patrona. W czasie tej uroczystości Szkoła została wyróżniona Odznaką Honorową "Wierni Tradycji".

 

 

--== Powiatowe uroczystość rocznicowe w Budzyniu ==--

12. stycznia 2010 r. -  w Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu, odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca 91-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego. W akademii uczestniczył Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Starosta Chodzieski Mirosław Juraszek, wójtowie i burmistrzowie z powiatu chodzieskiego, Poseł na Sejm RP  Stanisław Kalemba oraz wielu innych zaproszonych gości. TPPW reprezentował Prezes Oddziału Wielkopolskiego - Andrzej Szymankiewicz. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia wiązanek pod obeliskiem upamiętniającym zryw powstańczy, znajdującym się przy miejscowym gimnazjum. Podczas uroczystości  w auli Gimnazjum Starosta Chodzieski przywitał gości oraz przybliżył historię powstania na ziemi chodzieskiej. Okolicznościowe przemówienie wygłosił również Wojewoda Wielkopolski - Piotr Florek Wręczono honorowe Odznaki Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego „Wierni Tradycji”. Z tej okazji uczniowie przedstawili część artystyczną.  Otwarto również wystawę zdjęć i dokumentów związanych z Powstaniem Wielkopolskim.

 

--== Obchody rocznicowe w Żninie ==--

11 stycznia 2010 r. - w Żninie,  w kościele św. Floriana koncertem Reprezentacyjnego Chóru Wojska Polskiego i mszą św. w intencji powstańców rozpoczęły się obchody 91. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W Zespole Publicznych Szkół nr 1, który jest organizatorem corocznych obchodów,  została odsłonięta tablica pamiątkowa byłego dyrektora i budowniczego nowszej części szkoły Henryka Mariana Golca. Ówczesny dyrektor przyczynił się do nadania Szkole Podstawowej nr 1 w Żninie imienia Powstańców Wielkopolskich, również dzięki niemu szkoła otrzymała sztandar. Po uroczystym odsłonięciu tablicy, którego dokonały dzieci Henryka Mariana Golca wspólnie z burmistrzem Żnina Leszkiem Jakubowskim, zaproszeni goście i młodzież szkolna wzięli udział w dalszej części obchodów w gmachu szkoły i koncercie przygotowanym przez poznański zespół muzyków.

 

--== Hołd pod pomnikiem Lotników - Powstańców ==--

6. stycznia 2010 r.na poznańskiej Ławicy oddano hołd  Powstańcom Wielkopolskim w 91. rocznicę zdobycia lotniska. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych